Anda di halaman 1dari 3

FormBSM-05

Diisi Oleh Madrasah untuk


diserahkan ke
Kankemenag Kab./Kota

LAMPIRAN SK KEPALA MADRASAH NO.a.004/MA-AI/I/2014


REKAPITULASI SISWA CALON/SISWA PENERIMA BSM
PERIODE JANUARI JUNI2014
Nama Madrasah
NPSN / NSM
Alamat Madrasah
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

No

Nama Siswa

: MA AL IRSYAD SUNGAI TUAN


: 131263030019
: Jl Syekh Muh Arsyad Al Banjari
: Sungai Tuan
: Astambul
: Banjar
: Kalimantan Selatan

Tgl/Bulan
/Tahun
Lahir

Jeni
s
Kela
min
L

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2
Ahmad Gazali
Anang
Safwannor
Dodi Efendi
Huzaimah
Khairul Pahmi
Linda Yulia
Santi
Mahani
M.Adi Rahman
M.Fajrillah
M.Gazali
Rahman
M.Rasyad
Rizkiah
Rudi
Yuliawati
Zainuddin
Ahmad Naufal
Ahmad Salim
M
Ahmad
Safwani
Ahmad Nurdin
Akhmad
Padlan
Hairi
Hadiannor
Harliansyah
Hildaniah
Miskiah
Muhammad
Muhammad
Haf

3
09-091996
21-081996
11-091997
28-081998
27-051998
07-061998
06-061996
16-031997
30-051996
17-081996
28-101997
18-061996
23-041994
29-071998
10-011997
24-081997
11-071996
15-011996
06-021994
08-051995
09-091996
26-021997
29-031996
10-021995
25-031995
10-041996

Identitas Rekening
Kela
s

NISN

NISM
Nama
Pemilik

No.
Rekening

10

11

1106

Ahmad Naufal

BRI

0003010032595
25

Ahmad Salim
M

BRI

0003010033565
21

1108

Akmad Padlan

BRI

0003010034565
25

1109

Hairi
Hadiannor

BRI

0003010035455
28

1110

Harliansyah

BRI

0003010026895
23

1111

Hildaniah

BRI

0003010027885
21

1114

Miskiah

BRI

0003010028845
21

1115

Muhammad

BRI

0003010029805
21

1116

Muhammad
Haf

BRI

0003010030785
21

4 5
L

6
X

1132

1133

1135

P
L

X
P

7
99639675
52

99863562
39
99280063
6
99637241
96
99738969
94

8
1131

1136
1137
1138

1140

1141

X
P

L
P

99639675
54

1139

1142

1144

1145

1147

XI

XI

1107

XI

1130

XI

1129

XI

XI

XI
P

XI

XI

XI

XI

99730655
24
99730655
48

99666354
79
99730655
27
99643275
67
99540032
93
99575501
63

Jumlah
(Rp.)

Na
ma
Ban
k

1148

12

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

1
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

M.Khalilurrahi
m
M.Mahyuddin
M.Muhsin
M.Sholeh
Nazratul
Wahdah
Nurul Hikmah
Rima Febrina
Sarhani
Siti Aminah
Wardah
Zainal Aqli
Abd.Gani
Abdul Karim
Haderiansyah
Hiriani
Kaspudin
Khairunnisa I
Khairunnisa S

2
Maulidah
M. Alfajri
M. Huzaipe
M. Luthf
M. Zaini
Muslimah
Noor Hani
Nur Kamaliah
Nurhasanah
Rahmadi
Saifullah
Sariah
Selamat
Siti Fatimah

03-041997
27-071997
01-061996
01-061996
19-121997
15-071996
28-021997
07-121996
01-081996
14-091997
16-121996
06-111993
23-051994
04-061992
11-031991
19-041996
25-061995
10-081995

XI

XI

XI

XI

3
13-081995
09-111996
21-061995
02-011995
23-011995
10-011994
16-101994
07-041995
11-061996
28-101996
27-051994
03-041995
13-081996
18-021995

XI

XI

XI

XI
P

XI

XI

99730655
30
99639675
39
99643279
29
99733879
66
99640147
68
99730660
71
99639675
58
99639681
05
99730660
91
99639675
59

1117

M.Khalilurrahi
m

BRI

0003010031875
24

1118

M.Mahyuddin

BRI

0003010032835
24

1119

M.Muhsin

BRI

0003010033795
29

1120

M.Sholeh

BRI

0003010034725
21

1121

Nazratul
Wahdah

BRI

0003010026265
25

1122

Nurul Hikmah

BRI

0003010036525
29

1124

Rima Febrina

BRI

0003010028915
28

1125

Sarhani

BRI

0003010029845
25

1126

Siti Aminah

BRI

0003010029515
22

1127

Wardah

BRI

0003010031785
25

XI

XII

1085

Abd.Gani

BRI

0003010034145
23

XII

1105

Abdul Karim

BRI

0003010034995
23

XII

1013

Haderiansyah

BRI

0003010035975
25

XII

1053

Hiriani

BRI

0003010027235
21

XII

1087

Kaspudin

BRI

0003010028245
21

XII

1088

Khairunnisa I

BRI

0003010029225
23

XII

1089

Khairunnisa S

BRI

0003010030195
27

4 5
P

6
XII

8
1090

10

11

Maulidah

BRI

0003010031165
23

XII

1091

M. Alfajri

BRI

0003010032135
29

XII

1092

M. Huzaipe

BRI

0003010033175
27

XII

1093

M. Luthf

BRI

0003010034155
29

XII

1094

M. Zaini

BRI

0003010036705
27

1095

Muslimah

BRI

0003010032395
25

99540032
98
99540032
98
99540032
91
99424030
23

1128

XII

XII

1096

XII

1097

Nur Kamaliah

BRI

0003010030285
26

XII

1104

Nurhasanah

BRI

0003010029245
25

XII

1098

Rahmadi

BRI

0003010028025
29

XII

1099

Saifullah

BRI

0003010032255
26

P
L

XII

99540032
95

XII
P

XII

1100
1101

99528802
04

1102

Astambul, 10 Maret 2014

12

Kepala MA Al Irsyad
Kabupaten/Kota Banjar

DRS. KASYPUL ANWAR


NIP.195807041991021001