Anda di halaman 1dari 2

Jadwal Mata Kuliah

Universitas Sriwijaya (UNSRI)


Kampus Palembang
Program Studi (Prodi): Teknik Kimia.
Semester: 6 (Genap).
Tahun Akademik: 2014/2015.
Berlaku: 05 Januari 2015.
Kelas
Hari

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Keterangan:
Nomor
Mata Kuliah
11

Waktu
08.00 09.40
09.40 11.20
13.00 14.40
14.40 16.20
16.20 18.00
11.20 13.00
13.00 14.40
14.40 16.20
08.00 09.40
09.40 11.20
08.00 09.40
08.00 10.30
09.40 11.20
10.30 12.10
13.00 15.30
15.30 17.10
17.10 18.50
08.00 10.30
10.30 12.10
13.00 15.30
16.20 18.00

A
Ruang Kuliah
Nomor Mata Kuliah
Jurusan 1
38
Lab. OTK
50
Jurusan 2
60 (Pilihan I)
Jurusan 2
61 (Pilihan I)
Jurusan 1
62 (Pilihan I)
Lab. Teknik Bioproses
54
Jurusan 2
57
Jurusan 2
59 (Pilihan I)
Jurusan 1
31
Seminar
53
Jurusan 1
45
Jurusan 2
33
Seminar
63 (Pilihan I)
Jurusan 1
45
Jurusan 2
52
H-4
49
Jurusan 2
56 (Pilihan I)
I-5
34
Jurusan 2
58 (Pilihan I)

Mata Kuliah

SKS

Kode Mata Kuliah

Kuliah Kerja Lapangan

TEK390114

31

Termodinamika I

TKK230814

33

Teknologi Minyak dan Gas Bumi

TKK231014

34

Mekanika Fluida

TKK231114

38

Sistem Utilitas II

TKK250214

45

Teknik Reaksi Kimia II

TKK330614

49

Operasi Perpindahan Massa II

TKK331014

50

Laboratorium Unit Proses

TKK331114

52

Bioproses

TKK331314

53

Metodologi Penelitian

TKK331414

54

Praktikum Bioproses

TKK331514

56

Teknologi Pulp dan Kertas (Pilihan I)

TKK380114

B
Ruang Kuliah
Jurusan 1
Lab. OTK
Jurusan 2
Jurusan 2
Jurusan 1
Lab. Teknik Bioproses
Jurusan 2
Jurusan 2
Seminar
Jurusan 2
Seminar
Jurusan 1
Jurusan 2
I-5
Jurusan 2
H-4
Jurusan 2

Nomor Mata Kuliah


38
50
60 (Pilihan I)
61 (Pilihan I)
62 (Pilihan I)
54
57
59 (Pilihan I)
53
33
63 (Pilihan I)
45
52
34
56 (Pilihan I)
49
58 (Pilihan I)

Dosen Pengasuh
1. Ir. H. Abdullah Saleh, M.S, M.Eng.
2. Ir. H. A. Rasyidi Fachry, M.Eng.
3. Ir. Hj. Rosdiana Moeksin, M.T.
4. Nina Haryani, S.T, M.T.
1. Dr. Novia, S.T, M.T.
2. Budi Santoso, S.T, M.T.
3. Lia Cundari, S.T, M.T.
1. Dr. Novia, S.T, M.T.
2. Dr. Ir. H. Syaiful, DEA.
3. Prahady Susmanto, S.T, M.T.
4. Nina Haryani, S.T, M.T.
1. Dr. Ir. Hj. Tri Kurnia Dewi, M.Sc.
2. Budi Santoso, S.T, M.T.
3. Tine Aprianti, S.T, M.T.
1. Dr. Ir. Hj. Susila Arita R., DEA.
2. Prof. Dr. Ir. H. M. Said, M.Sc.
3. Dr. Ir. H. M. Faizal, DEA.
1. Prof. Dr. Ir. H. M. Said, M.Sc.
2. Dr. Ir. H. M. Faizal, DEA.
3. Prof. Dr. Ir. Subriyer Nasir, M.S.
4. Lia Cundari, S.T, M.T.
1. Ir. H. Abdullah Saleh, M.S, M.Eng.
2. Dr. Ir. Hj. Tri Kurnia Dewi, M.Sc.
1. Dr. Ir. H. M. Hatta Dahlan, M.Eng.
2. Ir. H. Abdullah Saleh, M.S, M.Eng.
3. Selpiana, S.T, M.T.
1. Prof. Dr. Ir. Subriyer Nasir, M.S.
2. Dr. Ir. H. M. Hatta Dahlan, M.Eng.
3. Dr. Ir. Hj. Tri Kurnia Dewi, M.Sc.
1. Dr. Ir. H. M. Hatta Dahlan, M.Eng.
2. Selpiana, S.T, M.T.
1. Dr. Ir. H. M. Hatta Dahlan, M.Eng.
2. Ir. Tamzil Aziz, M.Pl.
3. Dr. Ir. Hj. Tri Kurnia Dewi, M.Sc.

Nomor
Mata Kuliah

Mata Kuliah

SKS

Kode Mata Kuliah

57

Teknologi Kristalisasi (Pilihan I)

TKK380214

58

Teknik Korosi (Pilihan I)

TKK380314

59

Teknologi Membran (Pilihan I)

TKK380414

60

Teknologi Pengolahan Karet (Pilihan I)

TKK380514

61

Teknologi Nano (Pilihan I)

TKK380614

62

Teknologi Bahan Makanan (Pilihan I)

TKK380714

63

Komputasi Dinamika Fluida (Pilihan I)

TKK380814

(v) = Dosen yang mengajar.

Dosen Pengasuh
1. Ir. H. A. Rasyidi Fachry, M.Eng.
2. Enggal Nurisman, S.T, M.T.
Dr. Ir. Hj. Tri Kurnia Dewi, M.Sc.
1. Dr. Ir. H. M. Hatta Dahlan, M.Eng.
2. Tine Aprianti, S.T, M.T.
1. Ir. H. A. Rasyidi Fachry, M.Eng.
2. Ir. Hj. Farida Ali, DEA.
1. Dr. Hj. Tuty Emilia Agustina, S.T, M.T.
2. Dr. Ir. H. M. Faizal, DEA.
1. Dr. Ir. H. M. Hatta Dahlan, M.Eng.
2. Ir. H. Abdullah Saleh, M.S, M.Eng.
3. Ir. Rosdiana Muin, M.T.
1. Dr. Novia, S.T, M.T.
2. Lia Cundari, S.T, M.T.