Anda di halaman 1dari 49

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 1
JANGKA PANJANG
BI
L
1

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

PROJEK UTAMA
Bertalaqqi dan
bermusyafahah dalam
bacaan semua surah
dalam sukatan dengan
betul dan fasih

Menghafaz semua surah


yang terkandung dalam
sukatan

Amali solat , berwuduk ,


beristinjak dan bacaan
dalam solat

Membaca surah-surah
lazim:1. Al-Fatihah
2. An-Nas
3. Al-Falak
4. Al-Ikhlas

1.
2.
3.
4.

Al-Fatihah
An-Nas
Al-Falak
Al-Ikhlas

Latih tubi / amali:1. Berwuduk


2. Istinjak
3. Bacaan dalam solat

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/
Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

Kelas Tasmik

Bertalaqqi dan
musyafahah dengan betul
buku iqra dan Al-Quran
bagi yang telah mahir
sebutan

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 1
JANGKA PANJANG
BI
L
2

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

PROJEK SOKONGAN
Projek Pengayaan jawi

Program Pengayaan Projek


Celik Al-Quran

Meningkatkan aktiviti latih


tubi bacaan bagi murid
yang telah menguasai
bacaan dan penulisan
yang mudah
Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
telah menguaai buku iqra
2 dan keatasdengan
lancar dan betul

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

Program Bestari Solat

Meningkatkan kemahiran
bacaan dan amali dengan
meguasai cemerlang

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 1
JANGKA PANJANG
BI
L
3

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

J F M A M J

O S O N

PROJEK SAMPINGAN
Program pemulihan Jawi

Meningkatkan aktiviti
latih tubi bacaan dan
penulisan murid yang
lemah

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

Program Pemulihan
Projek Celik Al-Quran

Pertandingan Iqra dan


Pintas Jawi

Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
belum mencapai tahap
kemahiran
Membaca buku iqra,
membaca dengan lancar
dan menulis jawi

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 1
JANGKA PENDEK
BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

PROJEK UTAMA
Bertalaqqi dan
bermusyafahah dalam
bacaan huruf tunggal ,
bersambung , kalimah dan
ayat dengan betul dan
fasih

Amali solat , berwuduk ,


beristinjak dan bacaan
dalam solat

Kem Bijak Jawi

Bercerita

Latih tubi membaca huruf


hijaiyah tunggal dan
bersambung
Membaca surah lazim
tertentu dengan
bertajwid.
Menghafaz surah-surah
tertentu berdasarkan
sukatan
Mengetahui konsep
bersuci dan istinjak
Melakukan amali
beristinjak dan solat
dengan betul
Latih tubi bacaan dan
penulisan rangkai kata
dan ayat
Bercerita dan mengumpul
makllumat kehidupan
nabi Muhammad

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 1
JANGKA PENDEK
Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

TINDAKAN
J

CATATAN

F M A M J

O S O N

PROJEK SOKONGAN
Projek Pengayaan jawi

Program Pengayaan Projek


Celik Al-Quran

Program Bestari Solat

Meningkatkan aktiviti latih


tubi bacaan bagi murid
yang telah menguasai
bacaan dan penulisan
yang mudah
Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
telah menguaai buku iqra
2 dan keatasdengan
lancar dan betul
Meningkatkan kemahiran
bacaan dan amali dengan
meguasai cemerlang

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM


TAHUN 1
JANGKA PENDEK
BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

TINDAKAN
J F M A M J

CATATAN

O S O N

PROJEK SAMPINGAN
Pertandingan Ejaan Jawi

Kelas Literasi Al-Quran

Kelas Tarannum

Pertandingan Iqra dan


Pintas Jawi
Hari Kebesaran Islam

Meningkatkan kemahiran
mengeja jawi dan
penulisan bagi murid
yang lemah
Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
belum mencapai tahap
kemahiran
Menmbahkan kemahiran
murid dalam seni bacaan
Al-Quran kepada murid
yang telah mahir
mambaca Al-Quran
Membaca buku iqra,
membaca dengan lancar
dan menulis jawi
Melibatkan murid dengan
sambutan hari kebesaran

/
Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

islam

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2
JANGKA PANJANG
BI
L
1

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

PROJEK UTAMA
Bertalaqqi dan
bermusyafahah dalam
bacaan semua surah
dalam sukatan dengan
betul dan fasih

Menghafaz semua surah


yang terkandung dalam
sukatan

Membaca surah-surah
lazim:1. Al-Masad
2. An-Nasr
3. Al-Fil
4. Al-Maaun

1.
2.
3.
4.

Al-Kafirun
Al-Kausar
Al-Maaun
Al-Quraisy

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

Amali solat , berwuduk ,


beristinjak dan bacaan
dalam solat

Kelas Tasmik

Program Jawi

Latih tubi / amali:1. Berwuduk


2. Istinjak
3. Bacaan dalam solat
Bertalaqqi dan
musyafahah dengan betul
buku iqra dan Al-Quran
bagi yang telah mahir
sebutan
Latih Tubi bacaan dan
tulisan jawi mingguan

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2
JANGKA PANJANG
BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

PROJEK SOKONGAN
Tilawah , Hafazan , amali

Latih Tubi membaca


kalimah, potongan ayat
dan ayat pendek bersama
rakan
Membaca dan menghafaz
surah-surah lazim tertentu
dengan bertajwid
Melakukan amali solat
dengan bimbingan guru

/
/

Projek Pengayaan jawi


Meningkatkan aktiviti latih
tubi bacaan bagi murid
yang telah menguasai
bacaan dan penulisan
yang mudah
Program Pengayaan Projek
Celik Al-Quran

Program Bestari Solat

Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
telah menguaai buku iqra
2 dan keatasdengan
lancar dan betul
Meningkatkan kemahiran
bacaan dan amali dengan
meguasai cemerlang

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

TAHUN 2
JANGKA PANJANG
BI
L
3

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

J F M A M J

O S O N

PROJEK SAMPINGAN
Program pemulihan Jawi

Program Pemulihan
Projek Celik Al-Quran

Pertandingan Iqra dan


Pintas Jawi

Meningkatkan aktiviti
latih tubi bacaan dan
penulisan murid yang
lemah
Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
belum mencapai tahap
kemahiran
Membaca buku iqra,
membaca dengan lancar
dan menulis jawi

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2
JANGKA PENDEK
BI
L
1

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

PROJEK UTAMA
Bertalaqqi dan
bermusyafahah dalam
bacaan huruf tunggal ,
bersambung , kalimah dan
ayat dengan betul dan
fasih

Amali solat , berwuduk ,


beristinjak dan bacaan
dalam solat

Kem Bijak Jawi

Bercerita

Latih tubi membaca huruf


hijaiyah tunggal dan
bersambung
Membaca surah lazim
tertentu dengan
bertajwid.
Menghafaz surah-surah
tertentu berdasarkan
sukatan
Mengetahui konsep
bersuci dan istinjak
Melakukan amali
beristinjak dan solat
dengan betul
Latih tubi bacaan dan
penulisan rangkai kata
dan ayat
Bercerita dan mengumpul
makllumat kehidupan
nabi Muhammad

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2
JANGKA PENDEK
BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

TINDAKAN
J

CATATAN

F M A M J

O S O N

PROJEK SOKONGAN
Projek Pengayaan jawi

Program Pengayaan Projek


Celik Al-Quran

Meningkatkan aktiviti latih


tubi bacaan bagi murid
yang telah menguasai
bacaan dan penulisan
yang mudah
Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
telah menguaai buku iqra
2 dan keatasdengan
lancar dan betul

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

Program Bestari Solat

Meningkatkan kemahiran
bacaan dan amali dengan
meguasai cemerlang

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2
JANGKA PENDEK
BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

TINDAKAN
J F M A M J

CATATAN

O S O N

PROJEK SAMPINGAN
Pertandingan Ejaan Jawi

Kelas Literasi Al-Quran

Meningkatkan kemahiran
mengeja jawi dan
penulisan bagi murid
yang lemah
Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

belum mencapai tahap


kemahiran

Kelas Tarannum

Pertandingan Iqra dan


Pintas Jawi
Hari Kebesaran Islam

Menmbahkan kemahiran
murid dalam seni bacaan
Al-Quran kepada murid
yang telah mahir
mambaca Al-Quran
Membaca buku iqra,
membaca dengan lancar
dan menulis jawi

Mellibatkan murid dengan


sambutan hari kebesaran
Islam

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 3
JANGKA PANJANG
BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N
Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

PROJEK UTAMA
Bertalaqqi dan
bermusyafahah dalam
bacaan semua surah
dalam sukatan dengan
betul dan fasih

Menghafaz semua surah


yang terkandung dalam
sukatan

Amali solat , berwuduk ,


beristinjak dan bacaan
dalam solat

Kelas Tasmik

Membaca surah-surah
lazim:1. Al-Qariah
2. Al-Adiat
3. Al-Zalzalah

1.
2.
3.
4.

Al-Fil
Al-Humazah
Al-Asr
At-Takathur

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

Latih tubi / amali:1. Berwuduk


2. Hadas Besar
3. Bacaan dalam solat
4. Bersuci

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Bertalaqqi dan
musyafahah dengan betul
buku iqra dan Al-Quran
bagi yang telah mahir
sebutan

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 3
Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

JANGKA PANJANG
BI
L

PERKARA

Program Jawi

Latih Tubi bacaan dan


tulisan jawi mingguan

Bercerita

Bercerita Kisah Nabi


Muhammad s.a.w

Buku Skrap

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

Mengumpul makllumat
berkaitan Nabi
Muhammad s.a.w

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 3
JANGKA PANJANG
BI
L
2

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

PROJEK SOKONGAN
Tilawah , Hafazan , amali

Projek Pengayaan jawi

Program Pengayaan Projek


Celik Al-Quran

Latih Tubi membaca


kalimah, potongan ayat
dan ayat pendek bersama
rakan
Membaca dan menghafaz
surah-surah lazim tertentu
dengan bertajwid
Melakukan amali solat
dengan bimbingan guru
Meningkatkan aktiviti latih
tubi bacaan bagi murid
yang telah menguasai
bacaan dan penulisan
yang mudah
Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
telah menguaai buku iqra
2 dan keatasdengan

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

lancar dan betul

Program Bestari Solat

Meningkatkan kemahiran
bacaan dan amali dengan
meguasai cemerlang

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 3
JANGKA PANJANG
BI
L
3

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

J F M A M J

O S O N

PROJEK SAMPINGAN
Program pemulihan Jawi

Meningkatkan aktiviti
latih tubi bacaan dan
penulisan murid yang
lemah

Program Pemulihan
Projek Celik Al-Quran

Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

bacaan bagi murid yang


belum mencapai tahap
kemahiran
Pertandingan Iqra dan
Pintas Jawi

Membaca buku iqra,


membaca dengan lancar
dan menulis jawi

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 3
JANGKA PENDEK
BI
L
1

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

PROJEK UTAMA
Bertalaqqi dan
bermusyafahah dalam
bacaan huruf tunggal ,
bersambung , kalimah dan
ayat dengan betul dan
fasih

Latih tubi membaca huruf


hijaiyah tunggal dan
bersambung
Membaca surah lazim
tertentu dengan
bertajwid.
Menghafaz surah-surah
tertentu berdasarkan

/
Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

sukatan
Memahami dan
menghayati maksud hadis
Amali solat , berwuduk ,
beristinjak dan bacaan
dalam solat

Kem Bijak Jawi

Bercerita

Mengetahui konsep
bersuci dan istinjak
Melakukan amali
beristinjak dan solat
dengan betul
Latih tubi bacaan dan
penulisan rangkai kata
dan ayat
Bercerita dan mengumpul
makllumat kehidupan
nabi Muhammad

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 3
JANGKA PENDEK
BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N
Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

PROJEK SOKONGAN
Projek Pengayaan jawi

Program Pengayaan Projek


Celik Al-Quran

Program Bestari Solat

Meningkatkan aktiviti latih


tubi bacaan bagi murid
yang telah menguasai
bacaan dan penulisan
yang mudah
Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
telah menguaai buku iqra
2 dan keatasdengan
lancar dan betul
Meningkatkan kemahiran
bacaan dan amali dengan
meguasai cemerlang

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 3
JANGKA PENDEK

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

TINDAKAN
J F M A M J

CATATAN

O S O N

PROJEK SAMPINGAN
Pertandingan Ejaan Jawi

Meningkatkan kemahiran
mengeja jawi dan
penulisan bagi murid
yang lemah

Kelas Literasi Al-Quran

Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
belum mencapai tahap
kemahiran
Menmbahkan kemahiran
murid dalam seni bacaan
Al-Quran kepada murid
yang telah mahir
mambaca Al-Quran
Membaca buku iqra,
membaca dengan lancar
dan menulis jawi
Mellibatkan murid dengan
sambutan hari kebesaran
Islam

Kelas Tarannum

Pertandingan Iqra dan


Pintas Jawi
Hari Kebesaran Islam

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM


TAHUN 4
JANGKA PANJANG
BI
L
1

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

PROJEK UTAMA
Bertalaqqi dan
bermusyafahah dalam
bacaan semua surah
dalam sukatan dengan
betul dan fasih

Menghafaz semua surah


yang terkandung dalam
sukatan

Membaca surah-surah
lazim:1. Al-Baiyinah
2. Al-Qadr
3. Al-Ala
4. At-Tin

1. Al-Qariah
2. Al-Adiyat
3. Al-Zalzalah

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

Amali solat , berwuduk ,


beristinjak dan bacaan
dalam solat

Latih tubi / amali:1. Berwuduk


2. Hadas Besar
3. Bacaan dalam solat
4. Bersuci

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

Kelas Tasmik

Bertalaqqi dan
musyafahah dengan betul
buku iqra dan Al-Quran
bagi yang telah mahir
sebutan

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 4
JANGKA PANJANG
BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

Program Jawi

Latih Tubi bacaan dan


tulisan jawi mingguan

Bercerita

Bercerita Kisah Nabi


Muhammad s.a.w

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

Buku Skrap

Mengumpul makllumat
berkaitan Nabi
Muhammad s.a.w

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 4 JANGKA PANJANG
BI
L
2

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

PROJEK SOKONGAN

Projek Tilawah , Hafazan ,


amali

Ltih Tubi membaca


kalimah, potongan ayat
dan ayat pendek bersama
rakan
Membaca dan menghafaz
surah-surah lazim tertentu

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

dengan bertajwid

Melakukan amali solat


dengan bimbingan guru
Projek Pengayaan jawi

Meningkatkan aktiviti latih


tubi bacaan bagi murid
yang telah menguasai
bacaan dan penulisan
yang mudah

Program Pengayaan Projek


Celik Al-Quran

Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
telah menguaai buku iqra
2 dan keatasdengan
lancar dan betul

Program Bestari Solat

Meningkatkan kemahiran
bacaan dan amali dengan
meguasai cemerlang

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 4
JANGKA PANJANG
Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

BI
L
3

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

J F M A M J

O S O N

PROJEK SAMPINGAN
Program pemulihan Jawi

Meningkatkan aktiviti
latih tubi bacaan dan
penulisan murid yang
lemah

Program Pemulihan
Projek Celik Al-Quran

Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
belum mencapai tahap
kemahiran

Pertandingan Iqra dan


Pintas Jawi

Membaca buku iqra,


membaca dengan lancar
dan menulis jawi

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM


TAHUN 4
JANGKA PENDEK
BI
L
1

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

PROJEK UTAMA
Bertalaqqi dan
bermusyafahah dalam
bacaan huruf tunggal ,
bersambung , kalimah dan
ayat dengan betul dan
fasih
Amali solat , berwuduk ,
beristinjak dan bacaan
dalam solat

Kem Bijak Jawi

Bercerita

Latih tubi membaca huruf


hijaiyah tunggal dan
bersambung
Membaca surah lazim
tertentu dengan
bertajwid.
Menghafaz surah-surah
tertentu berdasarkan
sukatan
Mengetahui konsep
bersuci dan istinjak
Melakukan amali
beristinjak dan solat
dengan betul
Latih tubi bacaan dan
penulisan rangkai kata
dan ayat
Bercerita dan mengumpul
makllumat kehidupan
nabi Muhammad

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 4
JANGKA PENDEK
BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

TINDAKAN
J

CATATAN

F M A M J

O S O N

PROJEK SOKONGAN
Projek Pengayaan jawi

Program Pengayaan Projek


Celik Al-Quran

Meningkatkan aktiviti latih


tubi bacaan bagi murid
yang telah menguasai
bacaan dan penulisan
yang mudah
Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
telah menguaai buku iqra
2 dan keatasdengan
lancar dan betul

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

Program Bestari Solat

Meningkatkan kemahiran
bacaan dan amali dengan
meguasai cemerlang

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 4
JANGKA PENDEK
BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

TINDAKAN
J F M A M J

CATATAN

O S O N

PROJEK SAMPINGAN
Pertandingan Ejaan Jawi

Kelas Literasi Al-Quran

Meningkatkan kemahiran
mengeja jawi dan
penulisan bagi murid
yang lemah
Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
belum mencapai tahap

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

kemahiran

Kelas Tarannum

Pertandingan Iqra dan


Pintas Jawi

Hari Kebesaran Islam

Menmbahkan kemahiran
murid dalam seni bacaan
Al-Quran kepada murid
yang telah mahir
mambaca Al-Quran
Membaca buku iqra,
membaca dengan lancar
dan menulis jawi

Mellibatkan murid dengan


sambutan hari kebesaran
Islam

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 5
JANGKA PANJANG
BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

PROJEK UTAMA
Bertalaqqi dan
bermusyafahah dalam
bacaan semua surah
dalam sukatan dengan
betul dan fasih

Menghafaz semua surah


yang terkandung dalam
sukatan

Membaca surah-surah
lazim:1. As-Syarah
2. Ad-Dhuha
3. Al-Lail
4. As-Syam
1. Al-Baiyinah
2. Al-Qadr
3. Al-Alaq

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

Amali solat , berwuduk ,


beristinjak dan bacaan
dalam solat

Latih tubi / amali:1. Berwuduk/Tayammum


2. Solat Jamaah dan
Jumaat
3. Bacaan Dalam Solat
4. Azan Dan Iqamah

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Kelas Tasmik

Bertalaqqi dan
musyafahah dengan betul
buku iqra dan Al-Quran
bagi yang telah mahir
sebutan

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 5
JANGKA PANJANG
BI
L

PERKARA

Program Jawi
Bercerita

Buku Skrap

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

Latih Tubi bacaan dan


tulisan jawi mingguan
Bercerita Kisah Nabi
Muhammad s.a.w

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

Mengumpul makllumat
berkaitan Nabi
Muhammad s.a.w

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM


TAHUN 5
JANGKA PANJANG
BI
L
2

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

PROJEK SOKONGAN

Projek Tilawah , Hafazan ,


amali

Projek Pengayaan jawi

Program Pengayaan Projek


Celik Al-Quran

Latih Tubi membaca


kalimah, potongan ayat
dan ayat pendek bersama
rakan
Membaca dan menghafaz
surah-surah lazim tertentu
dengan bertajwid
Melakukan amali solat
dengan bimbingan guru

Meningkatkan aktiviti latih


tubi bacaan bagi murid
yang telah menguasai
bacaan dan penulisan
yang mudah
Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
telah menguaai buku iqra

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

2 dan keatasdengan
lancar dan betul

Program Bestari Solat

Meningkatkan kemahiran
bacaan dan amali dengan
meguasai cemerlang

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 5
JANGKA PANJANG
BI
L
3

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

J F M A M J

O S O N

PROJEK SAMPINGAN
Program pemulihan Jawi

Meningkatkan aktiviti
latih tubi bacaan dan
penulisan murid yang
lemah

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

Program Pemulihan
Projek Celik Al-Quran

Pertandingan Iqra dan


Pintas Jawi

Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
belum mencapai tahap
kemahiran
Membaca buku iqra,
membaca dengan lancar
dan menulis jawi

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 5
JANGKA PENDEK
BI
L
1

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

PROJEK UTAMA
Bertalaqqi dan

Latih tubi membaca huruf


hijaiyah tunggal dan

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

bermusyafahah dalam
bacaan huruf tunggal ,
bersambung , kalimah dan
ayat dengan betul dan
fasih

Amali solat , berwuduk ,


beristinjak dan bacaan
dalam solat

Kem Bijak Jawi

Bercerita

bersambung

Membaca surah lazim


tertentu dengan
bertajwid.
Menghafaz surah-surah
tertentu berdasarkan
sukatan
Mengetahui konsep
bersuci dan istinjak

Melakukan amali
beristinjak dan solat
dengan betul
Latih tubi bacaan dan
penulisan rangkai kata
dan ayat
Bercerita dan mengumpul
makllumat kehidupan
nabi Muhammad

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 5
JANGKA PENDEK
Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

TINDAKAN
J

CATATAN

F M A M J

O S O N

PROJEK SOKONGAN
Projek Pengayaan jawi

Program Pengayaan Projek


Celik Al-Quran

Program Bestari Solat

Meningkatkan aktiviti latih


tubi bacaan bagi murid
yang telah menguasai
bacaan dan penulisan
yang mudah
Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
telah menguaai buku iqra
2 dan keatasdengan
lancar dan betul
Meningkatkan kemahiran
bacaan dan amali dengan
meguasai cemerlang

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 5
Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

JANGKA PENDEK
BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

TINDAKAN
J F M A M J

CATATAN

O S O N

PROJEK SAMPINGAN
Pertandingan Ejaan Jawi

Kelas Literasi Al-Quran

Kelas Tarannum

Pertandingan Iqra dan


Pintas Jawi
Hari Kebesaran Islam

Meningkatkan kemahiran
mengeja jawi dan
penulisan bagi murid
yang lemah
Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
belum mencapai tahap
kemahiran
Menmbahkan kemahiran
murid dalam seni bacaan
Al-Quran kepada murid
yang telah mahir
mambaca Al-Quran
Membaca buku iqra,
membaca dengan lancar
dan menulis jawi
Mellibatkan murid dengan
sambutan hari kebesaran
Islam

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 6
JANGKA PANJANG
BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

TINDAKAN
J

CATATAN

F M A M J

O S O N

PROJEK UTAMA
Bertalaqqi dan
bermusyafahah dalam
bacaan semua surah
dalam sukatan dengan
betul dan fasih

Menghafaz semua surah


yang terkandung dalam
sukatan

Membaca surah-surah
lazim :
1. Al-Fajr
2. Al-Ghasyiah
3. Al-Ala
4. At-Tariq

1. At-Tin
2. As-Syarah
3. Ad-Dhuha

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

Amali solat , berwuduk ,


beristinjak dan bacaan
dalam solat

Latih tubi / amali:1. Puasa Ramadhan


2. Solat Sunat Hari Raya
3. Solat Jenazah

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 6
JANGKA PANJANG
BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

Program Jawi

Latih Tubi bacaan dan


tulisan jawi mingguan

Bercerita

Bercerita Kisah Nabi


Muhammad s.a.w

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

/
Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

Buku Skrap

Mengumpul makllumat
berkaitan Nabi
Muhammad s.a.w

Kelas Tasmik

Bertalaqqi dan
musyafahah dengan betul
buku iqra dan Al-Quran
bagi yang telah mahir
sebutan

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 6
JANGKA PANJANG
BI
L
2

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

PROJEK SOKONGAN

Projek Tilawah , Hafazan ,


amali

Latih Tubi membaca


kalimah, potongan ayat
dan ayat pendek bersama
rakan

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

Membaca dan menghafaz


surah-surah lazim tertentu
dengan bertajwid
Melakukan amali solat
dengan bimbingan guru

Projek Pengayaan jawi

Program Pengayaan Projek


Celik Al-Quran

Program Bestari Solat

Meningkatkan aktiviti latih


tubi bacaan bagi murid
yang telah menguasai
bacaan dan penulisan
yang mudah
Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
telah menguaai buku iqra
2 dan keatasdengan
lancar dan betul
Meningkatkan kemahiran
bacaan dan amali dengan
meguasai cemerlang

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 6
Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

JANGKA PANJANG
BI
L
3

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

J F M A M J

O S O N

Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi yang belum
menguasai membaca alQuran dengan kaedah
Iqra
Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
belum mencapai tahap
kemahiran

Membaca buku iqra,


membaca dengan lancar
dan menulis jawi

PROJEK SAMPINGAN
Program pemulihan Jawi

Program pemulihan
Tilawah, Hafazan dan jawi

Pertandingan Iqra dan


Pintas Jawi

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 6
JANGKA PENDEK
BI
L
1

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

CATATAN
TINDAKAN

F M A M J

O S O N

PROJEK UTAMA
Bertalaqqi dan
bermusyafahah dalam
bacaan huruf tunggal ,
bersambung , kalimah dan
ayat dengan betul dan
fasih
Amali solat , berwuduk ,
beristinjak dan bacaan
dalam solat

Kem Bijak Jawi

Latih tubi membaca huruf


hijaiyah tunggal dan
bersambung
Membaca surah lazim
tertentu dengan
bertajwid.
Menghafaz surah-surah
tertentu berdasarkan
sukatan
Mengetahui konsep
bersuci dan istinjak
Melakukan amali
beristinjak dan solat
dengan betul
Latih tubi bacaan dan
penulisan rangkai kata
dan ayat

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

Bercerita

Bercerita dan mengumpul


makllumat kehidupan
nabi Muhammad

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 6
JANGKA PENDEK
BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

TINDAKAN
J

CATATAN

F M A M J

O S O N

PROJEK SOKONGAN
Projek Pengayaan jawi

Program Pengayaan Projek


Celik Al-Quran

Meningkatkan aktiviti latih


tubi bacaan bagi murid
yang telah menguasai
bacaan dan penulisan
yang mudah
Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
telah menguaai buku iqra
2 dan keatasdengan

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

lancar dan betul

Program Bestari Solat

Meningkatkan kemahiran
bacaan dan amali dengan
meguasai cemerlang

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 6
JANGKA PENDEK
BI
L

PERKARA

PELAKSANAAN

KANDUNGAN
PROGRAM

TINDAKAN
J F M A M J

CATATAN

O S O N

PROJEK SAMPINGAN
Pertandingan Ejaan Jawi

Meningkatkan kemahiran
mengeja jawi dan

Panitia Pendidikan Islam

Strategi Dan Perancangan Peningkatan Akademik

penulisan bagi murid


yang lemah

Kelas Literasi Al-Quran

Meningkatkan aktiviti
bertalaqqi dan
musyafahah dalam
bacaan bagi murid yang
belum mencapai tahap
kemahiran

Kelas Tarannum

Menmbahkan kemahiran
murid dalam seni bacaan
Al-Quran kepada murid
yang telah mahir
mambaca Al-Quran
Membaca buku iqra,
membaca dengan lancar
dan menulis jawi
Mellibatkan murid dengan
sambutan hari kebesaran
Islam

Pertandingan Iqra dan


Pintas Jawi
Hari Kebesaran Islam

Panitia Pendidikan Islam