Anda di halaman 1dari 2

Perihal : Pengajuan Anggaran

Acara:

Ujicoba latih tanding bersama SMAN 1 Kalasan

Waktu/Tempat: Hari Rabu Tgl 28-Januari-2015 Pkl 15.00-18.00 / di AULA SMAN 1


Kalasan
Lampiran: 1 ( satu) lembar

Sehubungan dalam rangka kegiatan latih tanding bersama SMAN 1 Kalasan yang
kegiatan tsb akan diadakan pada hari Rabu ( 28-01-2015) bertempat di AULA SMAN
1 Kalasan Yk dan bersamaan dengan merealisasi program kegiatan SMA BOPKRI 1
Yk .
Saya : Hendra Gunawan
Jabatan : Pembimbing /Pembina Extrakurikuler Bulutangkis SMA BOPKRI 1 Yk
Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan anggaran untuk segala
keperluan yang berkaitan dengan acara /kegiatan tsb. Adapun rincian keperluan
yang berkaitan dengan kegiatan tsb adalah sbb:
-

Shuttle cock 2(dua) slop@Rp 45.000 --------------Rp 90.000


P3K
--------------- Rp 50.000
Pendampingan
---------------Rp 30.000

======================================================
=== +
Jumlah

---------------

Rp 170.000

Demikian proposal ini saya buat dengan sejujur-jujurnya dan dengan penuh
rasa tanggung jawab. Atas kerjasamanya saya selaku pembimbing / pembina
extrakurikuler cabang bulutangkis SMA BOPKRI 1 Yk mengucapkan banyak
banyak terimakasih.

Mengetahui Wakil Kep Sek


Pembina/Pembimbing

(Ib Nunik)
(Hendra Gunawan)