Anda di halaman 1dari 7

KERTAS KERJA

AKTIVITI KEROHANIAN SELEPAS UPSR


PERINGKAT SK ROSOK, KOTA BELUD TAHUN 2014
1.0

Pendahuluan
Aktiviti ini merupakan program tahunan Panitia Pendidikan Islam yang dirancang
bagi menerapkan amalan kerohanian dalam kalangan murid Tahun 6 iaitu calon
UPSR 2014 yang beragama Islam sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara.
Penganjuran aktiviti ini juga adalah merujuk kepada Panduan Pelaksanaan Aktiviti
Kerohanian Selepas UPSR dan PMR Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan
Malaysia Tahun 2014M/1435H yang disediakan oleh Sektor Pembangunan Akhlak dan
Syiar Islam, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia edisi Ogos
2013.

2.0

Matlamat
Memenuhi masa murid Tahun 6 selepas UPSR dengan aktiviti kerohanian yang
berteraskan kurikulum Pendidikan Islam. Selain itu, program ini juga dapat
meningkatkan kemantapan akidah dan keyakinan diri dalam kalangan murid sebagai
persediaan sebelum mereka melangkah ke sekolah menengah.

3.0

Objektif
1. Menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan murid dengan pengaplikasian
aktiviti-aktiviti kerohanian.
2. Melahirkan generasi pelajar yang mampu mengamalkannya serta menghayati
setiap ilmu dan pengetahuan tentang agama Islam dalam kehidupan harian
mereka.
3. Mengukuhkan aspek kerohanian dalam diri para pelajar terutama dalam
menggarap aspek syukur dan cinta kepada agama Islam.

4.0

Tarikh
10 November 2014 hingga 21 November 2014
Bersamaan 17 Muharam 1436H hingga 28 Muharam 1436H

5.0

Tempat
SK Rosok, Kota Belud

6.0

Anjuran
Panitia Pendidikan Islam, SK Rosok

7.0

Sasaran
13 orang murid Islam Tahun 6 khususnya
17 orang murid Bukan Islam Tahun 6 amnya

8.0

Pengisian Aktiviti
1.
2.
3.
4.
5.

Praktikal Ibadat
Tayangan Video
Ceramah Awal Remaja
Kursus Pengurusan Jenazah
Pertandingan Bilal Muda dan Hafazan Surah Lazim

Kertas Kerja Aktiviti Kerohanian Selepas UPSR Peringkat SK Rosok Tahun 2014

6. 9.0
7.
8.

14.

22.

32.

40.

48.

58.

66.

Tentatif Program
9. Tarikh &
Masa

10.Pengisian

15.10.11.20
14 (Isnin)
16. 10:40 pagi

17. Praktikal Ibadat I


18. Wuduk

23.11.11.20
14
(Selasa)
24.9:30 pagi

25. Pertandingan
Muda

33.11.11.20
14
(Selasa)
34. 11:00 pagi

41.12.11.20
14 (Rabu)
42.9:00 pagi

11.Lok
asi

12.Penyelaras

19. Sur
au

20. Pn.
Jusbahiranah
Abdul Wahid

21.

26. Sur
au

27. Pn. Normidah Zaini

28. Hakim:
29. 1. En. Abd. Hilmi Santaroh
30. 2. En. Norawi Hj. Kata
31. 3. Pn. Aslindah Basirian

35. Praktikal Ibadat II


36. Perlakuan
Dalam
Solat

37. Sur
au

38. En.
Mior
Ahmad

39.

43. Ceramah
Remaja

44. Bili
k
Me
syu
ara
t
Uta
ma

Semua murid Tahun 6 terlibat.


46. (Islam & Bukan Islam)
45. Pn. Norhana Yatih

Penceramah:
Ustaz Nasruddin Zakaria
Kakom
47. (Guru Pendidikan Islam SK
Kulambai)
54. Hakim:
55. 1. Pn. Jusbahiranah Abdul
Wahid
56. 2. Cik Aisyah Nur Liyana
Khalid
57. 3. Cik Ruhani Astar

Bilal

Awal

Faisal

13.Catatan

49.12.11.20
14 (Rabu)
50.11:30 pagi

51. Pertandingan Hafazan


Surah Lazim

52. Sur
au

53. Pn.
Mahmud

59.13.11.20
14
(Khamis)
60. 9:00 pagi

61. Praktikal Ibadat III


62. Bacaan Dalam Solat

63. Sur
au

64. Pn.
Jusbahiranah
Abdul Wahid

65.

67.13.11.20
14
(Khamis)
68.10:40 pagi

69. Tayangan Video


70. Muhammad Utusan
Terakhir

71. Bili
k
Mat
em
atik

72. Pn. Elzahwati Mohd


Elham

73.

Ahmah

74.

81.
88.

75.14.11.20
14
(Jumaat)
76.8:00 pagi
82.17.11.20
14 (Isnin)
83. 10:40 pagi
89.21.11.20
14
(Jumaat)
90.9:00 pagi

77. Kursus
Jenazah

84. Penilaian
Ibadat

Pengurusan

78. Sur
au

79. En. Jaidin Sintam

Praktikal

85. Sur
au

86. En.
Mior
Ahmad

Faisal

92. Sur
au

93. En.
Mior
Ahmad

Faisal

91. Majlis Penutupan dan


Jamuan
Perpisahan
Murid Islam Tahun 6

Penceramah Jemputan:
80. Ustaz Mohd Jasri Mohd Jasin
(JHEAINS)
Semua guru dan AKS yang ada
kelapangan dijemput hadir.
87.
94. Penyampaian hadiah bagi
semua
aktiviti
yang
disempurnakan oleh Guru
Besar.

95.
10.0 Jawatankuasa Pelaksana
96.
97.
Penasihat
Tn. Hj. Mohd Taufik bin Abdullah @ Munis bin Yumpoh
(Guru Besar)
98.
Pengerusi
Cik Ruhani binti Hj. Astar (Penolong Kanan Pentadbiran)
99.
Naib Pengerusi
En. Norawi bin Hj. Kata (Penolong Kanan Hal Ehwal
Murid)
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

En. Hilary Inggang (Penolong Kanan Kokurikulum)


Setiausaha
En. Mior Faisal bin Ahmad
Penolong Setiausaha Pn. Elzahwati binti Mohd Elham
Bendahari
Pn. Jusbahiranah binti Abdul Wahid
Penyelaras Program
En. Mior Faisal bin Ahmad
Urus Setia
1. En. Jaidin bin Sintam
2. Pn. Ahmah binti Mahmud
3. Pn. Normidah binti Zaini
4. Pn. Hayati Adam
5. Pn. Norah Sambatan
Hadiah dan Sijil
Pn. Norhana Yatih binti Kakom
Jamuan
Pn. Jusbahiranah binti Abdul Wahid
Pelaporan Aktiviti
Pn. Elzahwati binti Mohd Elham
Jurugambar
Pn. Siti Zainab binti Pg. Ahmad Bi
Disiplin & Keselamatan En. Abd. Hilmi bin Santaroh
11.0 Anggaran Bajet (Lampiran 1)
12.0 Penutup

123. Semoga dengan pelaksanaan Aktiviti Kerohanian Selepas UPSR peringkat


sekolah bagi murid Tahun 6 ini akan dapat memberi manfaat kepada semua murid
yang telah menduduki peperiksaan UPSR 2014. Ia seterusnya diharap dapat
mempertingkat prestasi sekolah dari segi kualiti dan kuantiti, insya-Allah.
124.
125.
126.
127. Disediakan oleh,
Disemak oleh,
128.
129.
130.
131. (EN. MIOR FAISAL BIN AHMAD)
(CIK RUHANI
BINTI ASTAR)
132. Ketua Panitia Pendidikan Islam,
Penolong Kanan
Pentadbiran,
133. SK Rosok, Kota Belud
SK Rosok, Kota
Belud
134.
135.
136.
137. Disahkan oleh,
138.
139.
140.
141. (TN. HJ. MOHD TAUFIK BIN ABDULLAH @ MUNIS BIN YUMPOH)
142. Guru Besar,
143. SK Rosok, Kota Belud.
144.
145.

146. Tarikh: 3 November 2014


147.
148. Lampiran 1 Anggaran Bajet
149.
150.
152.

151.

Pendapatan:

153.
Bil.

156.
1.

154. Perkara

157. Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan (BBTP):


Kegiatan PAI/PM

159. JUMLAH PENDAPATAN

155.
Jum
l
a
h
158.
RM
4
9
0
.
0
0
160.
RM
4
9
0
.
0
0

161.

162.

Perbelanjaan:

163.

164.
Bil.

166.

165. Perkara

Kos Operasi

168.
1.

169.

Kain rentang

170. RM 60.00 x 1
unit

172.
2.

173.

Sijil penyertaan

174. RM 1.00 x 13
orang

167.
Jum
l
a
h
171.
RM
6
0
.
0
0
175.
RM
1
3
.
0
0

178. Praktikal
Ibadat
179. (Kumpulan
Terbaik) - Hamper
180. Tempat
pertama: RM30.00
X1
181. Tempat kedua:
RM25.00 X 1
182. Tempat ketiga:
RM20.00 X 1
183. Jumlah:
RM75.00
184.

185. Hadiah

176.
3.

177.

Pertandingan
186. 1. Bilal Muda
187. Tempat
pertama: RM6.00 X
1
188. Tempat kedua:
RM5.00 X 1
189. Tempat ketiga:
RM4.00 X 1
190. Saguhati:
RM2.00 X 2
191. Jumlah:
RM19.00

Hadiah

199.
RM
1
1
3
.
0
0

192.

193. 2.
Hafazan
Surah Lazim
194. Tempat
pertama: RM6.00 X
1
195. Tempat kedua:
RM5.00 X 1
196. Tempat ketiga:
RM4.00 X 1
197. Saguhati:
RM2.00 X 2
198. Jumlah:
RM19.00
201. Saguhati Penceramah
Awal Remaja
200.
4.

202. RM 100.00 x 1
orang

205. Saguhati Penceramah


Kursus Pengurusan Jenazah
204.
5.

208.

206. RM 100.00 x 1
orang

209.

Jamuan murid

210.

RM 8.00 x 13

203.
RM
1
0
0
.
0
0
207.
RM
1
0
0
.
0
0
211.

orang
6.

212. JUMLAH PERBELANJAAN

214.

RM
1
0
4
.
0
0
213.
RM
4
9
0
.
0
0