Anda di halaman 1dari 3

BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

UJIAN BULAN MAC TINGKATAN 1,


2014
PERATUS LULUS: 15.04
GP: 2.93
SUBJEK
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
SEJARAH
GEOGRAFI
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL
MATEMATIK
SAINS
KEMAHIRAN HIDUP PIL 1
KEMAHIRAN HIDUP PIL 2
KEMAHIRAN HIDUP PIL 3
KEMAHIRAN HIDUP PIL 4
BAHASA ARAB
KELAS KEMAHIRAN AL-QURAN
PENDIDIKAN SIVIK DAN
KEWARGANEGARAAN

PERATUS(%)
78.51
63
76.29
88.43
77.4
87.5
45.83
82.05
64.46
40.63
76
100

82.14

GP
3.14
3.45
3.04
2.45
3.18
2.5
3.96
3.51
3.66
4.47
3.46
2.63

2.75

100

1.92

UJIAN BULAN MAC TINGKATAN 2, 2014


PERATUS LULUS: 20.95
GP: 2.96
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SUBJEK

BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
SEJARAH
GEOGRAFI
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL
MATEMATIK
SAINS
KEMAHIRAN HIDUP PIL 1
KEMAHIRAN HIDUP PIL 2
KEMAHIRAN HIDUP PIL 3
KEMAHIRAN HIDUP PIL 4
BAHASA ARAB
KELAS KEMAHIRAN AL-QURAN
PENDIDIKAN SIVIK DAN
15 KEWARGANEGARAAN

PERATUS(%
)
80.86
73.37
55.67
60.98
98.54
87.5
51.56
64.42
85.56
94.87

100
100
73.91

GP
3.53
3.35
3.72
3.72
2.47
2.58
3.98
3.67
3.17
2.55

2.51
2
2.65

98.33

1.93

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

UJIAN BULAN MAC TINGKATAN 3, 2014


PERATUS LULUS: 27.73
GP:2.79
SUBJEK
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
SEJARAH
GEOGRAFI
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL
MATEMATIK
SAINS
KEMAHIRAN HIDUP PIL 1
KEMAHIRAN HIDUP PIL 2
KEMAHIRAN HIDUP PIL 3
KEMAHIRAN HIDUP PIL 4
BAHASA ARAB
KELAS KEMAHIRAN AL-QURAN
PENDIDIKAN SIVIK DAN
KEWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN SENI DAN VISUAL
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

PERATUS(%)
87.23
84.75
71.29
74.14
97.04
97.93
51.54
56.87
100
88.68
95.59
100
81.82
57.14

GP
3.29
2.91
2.19
3.24
1.36
2.03
4.04
3.84
2.75
2.43
1.88
1.38
2.64
3.81

92.95
99.53
89.23

2.84
2.75
2.97