Anda di halaman 1dari 4

NILAI : KEBERANIAN

Nilai
Lokasi
Senario

Penerangan/Ak
tiviti

: Keberanian
: Kampung/Sungai
: Pak Abu seorang pemandu bot penumpang. Satu hari
bot yang dikemudi oleh Pak Abu karam. Pada waktu
tersebut hujan turun dengan lebat dan ramai
penumpang menaiki bot Pak Abu.
: 9.1.1
Membentangkan cara mempertahankan nama baik
masyarakat setempat

Murid diberi soalan rangsangan


Guru mengedarkan kertas Mahjong
Murid berbincang dalam kumpulan
Pembentangan kumpulan

9.1.2
Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik
masyarakat setempat
Guru mengedarkan lembaran kerja
Secara berpasangan, murid bincangkan
kepenttingan mempertahankan nama baik
masyarakat setempat
Pembentangan
9.1.3
Menceritakan perasaan apabila mempertahankan
nama baik masyarakat setempat
Permainan Kotak beracun
Murid bertuah menceritakan perasaan
mempertahankan nama baik masyrakat
setempat
9.1.4
Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama
baik masyarakat setempat
Guru memberikan satu situasi
Murid terpilih akan melakukan simulasi

NILAI : KEJUJURAN
Nilai
Lokasi
Watak
Senario
Penerangan/Ak
tiviti

:
:
:
:
:

Kejujuran
Dihadapan perhentian bas
Murid-murid sekolah/ orang ramai
Kes ragut
10.1.1
Membincangkan sikap jujur dalam masyarakat
setempat
Guru mengedarkan kad situasi kepada 3
kumpulan murid
Contoh soalan : Apakah yang akan kamu lakukan
sekiranya berada dalam situasi kes ragut ini?
10.1.2
Menjelaskan kepentingan bersikap jujur dalam
masyarakat setempat
Guru mengedarkan kad manila kepda ketiga-tiga
kumpulan
Murid mencatatkan kepentingan bersikap jujur
dalam kad manila dan membuat pembentangan
dihadapan kelas.
10.1.3
Menceritakan perasaan apabila bersikap jujur dalam
masyarakat setempat
Murid mencatatkan perasaan dan
membentangan dihadapan guru dan murid lain.
10.1.4
Mengaplikasikan sikap jujur dalam masyarakat
setempat
Murid membuat simulasi/lakonan berkenaan
situasi ketika kes ragut berlaku