Anda di halaman 1dari 12

Tugasan 1 ( Individu)

1.0 Pengenalan
Penggunaan telefon bimbit di Malaysia begitu meluas, sama ada dalam kalangan
orang dewasa ataupun remaja. Teknologi yang canggih telah membantu manusia untuk
melaksanakan pelbagai urusan dan menjadikan negara kita semakin maju. Telefon
pintar telah menjadi satu keperluan. Lambakan aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp,
Wechat, Instagram, dan Facebook membolehkan pengguna berhubung dan berkongsi
maklumat dengan mudah.
Pelbagai pakej ditawarkan kepada pengguna, sama ada pakej pra bayar atau
pasca bayar. Syarikat-syarikat telekomunikasi sering membuat tawaran pembelian
telefon mudah alih untuk pelan prabayar dan pasca bayar. Malah terdapat tawaran
tanpa ikatan kontrak untuk pelan pra bayar untuk kemudahan belia.
Dalam kerja kursus ini, saya diminta untuk memilih pakej yang paling sesuai di
antara beberapa syarikat telekomunikasi yang menawarkan khidmat liputan. Oleh itu,
saya telah memilih syarikat U Mobile kerana saya mendapati bahawa pakej yang
ditawarkan sangat menarik dan bersesuaian dengan seorang mahasiswa.

2.0 Pakej yang ditawarkan oleh syarikat U Mobile


Syarikat U Mobile ini hanya menawarkan satu pakej iaitu New Prepaid Plan. Di
Pek Permulaan

RM8

Tambah nilai sedia ada

RM5

Tambah nilai

RM10

RM30

RM50

RM100

Panggilan PERCUMA

10 hari

30 hari

50 hari

100 hari

Internet kelajuan tinggi

10MB

30MB

50MB

100MB

PERCUMA
Tempoh sah kredit 2x ganda

20 hari

60 hari

100 hari

200 hari

Kadar SMS

KE NOMBOR U

KE RANGKAIAN LAIN

MOBILE
3 sen/SMS

8 sen/SMS

Kadar Panggilan

20 sen/1 minit

Internet Mudah Alih

RM0.20/MB

bawah adalah maklumat bagi pakej tersebut.

New Prepaid Plan


Jadual 1: Maklumat New Prepaid Plan

* Panggilan percuma yang ditawarkan dalam pakej ini hanya untuk panggilan ke
nombor U Mobile.

Dalam pakej New Prepaid Plan ini, ia menawarkan satu pelan internet bernama
Unlimited Moblie Internet (UMI) yang terdiri daripada 4 pakej internet yang memberi
banyak faedah kepada pelanggan U Mobile. Di bawah ialah maklumat tentang UMI.

Unlimited Mobile Internet (UMI)


Panggila
Pake
j

Harga
sebula
n

Penggunaa
n maksima

Internet

Caj

kelajua

tambaha

n tinggi

n data

n
Tempo

percuma

h sah

ke semua
rangkaia
n

UMI
18
UMI
28
UMI
38
UMI
48

SMS
percuma
ke semua
rangkaia
n

RM18

Tanpa had

250MB

No

30 hari

25 minit

25 SMS

RM28

Tanpa had

1GB

No

30 hari

50 minit

30 SMS

RM38

Tanpa had

1GB

No

30 hari

150 minit

30 SMS

RM48

Tanpa had

2GB

No

30 hari

100 minit

30 SMS

Jadual 2: Maklumat tentang UMI

3.0 Anggaran Perbelanjaan


Sebagai seorang mahasiswa, saya perlu membuat satu anggaran untuk memilih
pelan yang lebih sesuai. Saya telah membuat anggaran bahawa saya akan membuat
panggilan selama 6 minit sehari ke nombor U Mobile serta 4 minit sehari ke rangkaian
lain dan menghantar 6 sms sehari ke nombor U Mobile serta 4 sms sehari ke rangkaian
lain. Selain itu, saya juga akan melanggan plan data sekurang-kurangnya 1GB kerana
remaja sekarang sangat memerlukan internet untuk berkomunikasi dengan kawankawan mereka dan untuk mendapat maklumat serta berita yang terbaru dari internet.

Rangkaian
Penggunaan
SMS
Panggilan
Internet

U Mobile

Rangkaian lain

6 sms sehari
6 minit sehari

4 sms sehari
4 minit sehari
1 GB

4.0 Perbandingan antara Pakej


Berdasarkan maklumat yang disenaraikan dalam jadual atas, saya telah
membuat pengiraan bagi keempat-empat pakej internet yang berbeza di atas.
Pengiraan di bawah hanya satu pengiraan untuk memenuhi anggaran perbelanjaan
bulanan saya, dalam situasi yang sebenar perbelanjaan bulanan saya mungkin

UMI 18,

SMS

Pengiraan
Oleh sebab pakej ini hanya memberi 25 sms
percuma dan 25 sms ini hanya boleh memenuhi
bilangan sms saya pada hari pertama dan
kedua iaitu 20 sms, maka saya membahagikan
5 sms yang tertinggal kepada 2 bahagian iaitu 3

Jumlah

sms ke nombor U Mobile dan 2 sms ke


rangkaian lain. Pada hari yang seterusnya kadar
sms adalah berdasarkan New Prepaid Plan iaitu
3 sen ke nombor U Mobile dan 8 sen ke
rangkaian lain.
20 x RM0.00 =
Hari pertama dan hari kedua:

RM0.00

Hari ketiga:
3 sms percuma ke nombor U Mobile

3 x RM0.00 = RM0.00

2 sms percuma ke rangkaian lain

2 x RM0.00 = RM0.00

3 sms ke nombor U Mobile

3 x RM0.03 = RM0.09

2 sms ke rangkaian lain

2 x RM0.08 = RM0.16

Jumlah

RM0.25

27 hari yang seterusnya:


6 sms ke nombor U Mobile

6 x RM0.03 = RM0.18

4 sms ke rangkaian lain

4 x RM0.08 = RM0.32

Jumlah dalam 27 hari

27 x RM0.50
RM13.50

Panggila

Jumlah keseluruhan sms


Oleh sebab pakej ini hanya memberi 25 minit

percuma

dan

25

minit

ini

hanya

boleh

memenuhi masa panggilan saya pada hari


pertama dan kedua iaitu 20 minit, maka pada
hari ketiga saya masih mempunyai 5 minit
panggilan percuma dan 5 minit yang seterusnya
akan berdasarkan New Prepaid Plan iaitu
RM0.20/minit ke rangkaian lain dan percuma ke
nombor U Mobile. Kadar panggilan pada 27 hari
yang seterusnya juga dikira berdasarkan New
Prepaid Plan.

RM13.75

Hari pertama dan hari kedua:

20 x RM0.00 =

Hari ketiga:

RM0.00

3 panggilan percuma ke nombor U Mobile


2 panggilan percuma ke rangkaian lain

3 x RM0.00 = RM0.00

3 panggilan ke nombor U Mobile

2 x RM0.00 = RM0.00

2 panggilan ke rangkaian lain

3 x RM0.00 = RM0.00

Jumlah

2 x RM0.20 = RM0.40
RM0.40

27 hari yang seterusnya:


6 panggilan ke nombor U Mobile
4 panggilan ke rangkaian lain

6 x RM0.00 = RM0.00

Jumlah dalam 27 hari

4 x RM0.20 = RM0.80
27 x RM0.80
RM21.60

Jumlah keseluruhan panggilan

RM22.00
Oleh sebab pakej ini hanya memberi 250MB 570 x RM0.20 =
percuma serta saya menganggar saya akan RM114.00
tambah nilai sebanyak RM180 sebulan akan
Internet

diberi 180MB data percuma, maka data yang


tertinggal ialah 570MB akan dikira berdasarkan
New Prepaid Plan iaitu RM0.20/MB.
RM18 (harga pakej
JUMLAH KESELURUHAN

UMI) + RM13.75 + RM
22.00 + RM114.00 =

RM167.75
Jadual 3: Perbelanjaan pakej UMI 18
UMI 28,
SMS

Pengiraan
Oleh sebab pakej ini hanya memberi 30 sms
percuma dan 30 sms ini hanya boleh memenuhi

Jumlah

bilangan sms saya pada 3 hari pertama, maka


pada 27 hari yang seterusnya kadar sms adalah
berdasarkan New Prepaid Plan iaitu 3 sen ke
nombor U Mobile dan 8 sen ke rangkaian lain.
3 hari pertama

30 x RM0.00 =

27 hari yang seterusnya:

RM0.00

6 sms ke nombor U Mobile


4 sms ke rangkaian lain

6 x RM0.03 = RM0.18

Jumlah dalam 27 hari

4 x RM0.08 = RM0.32
27 x RM0.50
RM13.50

Jumlah keseluruhan sms

RM13.50
Oleh sebab pakej ini hanya memberi 50 minit
percuma

dan

50

minit

ini

hanya

boleh

memenuhi masa panggilan saya pada 5 hari


pertama, maka pada 25 hari yang seterusnya
kadar panggilan adalah dikira berdasarkan New
Prepaid Plan.
50 x RM0.00 =

Panggila
n

5 hari pertama:

RM0.00

25 hari yang seterusnya:


6 panggilan ke nombor U Mobile

6 x RM0.00 = RM0.00

4 panggilan ke rangkaian lain

4 x RM0.20 = RM0.80

Jumlah dalam 25 hari

25 x RM0.80
RM20.00

Internet

Jumlah keseluruhan panggilan


1GB

RM20.00
RM28 (harga pakej

JUMLAH KESELURUHAN

UMI 28) + RM13.50 +


RM 20.00 = RM61.50

Jadual 4: Perbelanjaan pakej UMI 28

UMI 38,
Pengiraan
Oleh sebab pakej ini hanya memberi 30 sms

Jumlah

percuma dan 30 sms ini hanya boleh memenuhi


bilangan sms saya pada 3 hari pertama, maka
pada 27 hari yang seterusnya kadar sms adalah
berdasarkan New Prepaid Plan iaitu 3 sen ke
nombor U Mobile dan 8 sen ke rangkaian lain.
SMS

3 hari pertama

30 x RM0.00 =

27 hari yang seterusnya:

RM0.00

6 sms ke nombor U Mobile


4 sms ke rangkaian lain

6 x RM0.03 = RM0.18

Jumlah dalam 27 hari

4 x RM0.08 = RM0.32
27 x RM0.50
RM13.50

Jumlah keseluruhan sms

RM13.50
Panggila

Oleh sebab pakej ini hanya memberi 150 minit

percuma dan 150 minit ini hanya

boleh

memenuhi masa panggilan saya pada 15 hari


pertama, maka pada 15 hari yang seterusnya
kadar panggilan adalah dikira berdasarkan New
Prepaid Plan.
15 hari pertama:
15 hari yang seterusnya:

150 x

6 panggilan ke nombor U Mobile

RM0.00=RM0.00

4 panggilan ke rangkaian lain

6 x RM0.00 = RM0.00

Jumlah dalam 15 hari

4 x RM0.20 = RM0.80
15 x RM0.80

Jumlah keseluruhan panggilan

RM12.00
RM12.00

Internet

1GB

RM38 (harga pakej

JUMLAH KESELURUHAN

UMI 38) + RM13.50 +

RM 12.00 = RM63.50
Jadual 5: Perbelanjaan pakej UMI 38

UMI 48,
Pengiraan
Oleh sebab pakej ini hanya memberi 30 sms

Jumlah

percuma dan 30 sms ini hanya boleh memenuhi


bilangan sms saya pada 3 hari pertama, maka
pada 27 hari yang seterusnya kadar sms adalah
berdasarkan New Prepaid Plan iaitu 3 sen ke
nombor U Mobile dan 8 sen ke rangkaian lain.
SMS

3 hari pertama

30 x RM0.00 =

27 hari yang seterusnya:

RM0.00

6 sms ke nombor U Mobile


4 sms ke rangkaian lain

6 x RM0.03 = RM0.18

Jumlah dalam 27 hari

4 x RM0.08 = RM0.32
27 x RM0.50
RM13.50

Jumlah keseluruhan sms

RM13.50
Panggila

Oleh sebab pakej ini hanya memberi 100 minit

percuma dan 100 minit ini hanya

boleh

memenuhi masa panggilan saya pada 10 hari


pertama, maka pada 20 hari yang seterusnya
kadar panggilan adalah dikira berdasarkan New
Prepaid Plan.
10 hari pertama:

100 x

20 hari yang seterusnya:

RM0.00=RM0.00

6 panggilan ke nombor U Mobile


4 panggilan ke rangkaian lain

6 x RM0.00 = RM0.00

Jumlah dalam 20 hari

4 x RM0.20 = RM0.80
20 x RM0.80

Jumlah keseluruhan panggilan

RM16.00

RM16.00
2GB

Internet

RM48 (harga pakej

JUMLAH KESELURUHAN

UMI 38) + RM13.50 +

RM 16.00 = RM77.50
Jadual 6: Perbelanjaan pakej UMI 48

5.0 Kesimpulan
Penggunaan
Harga Pakej
SMS
Panggilan
Internet
JUMLAH

UMI 18
UMI28
UMI 38
RM 18.00
RM 28.00
RM 38.00
RM 13.75
RM 13.50
RM 13.50
RM 22.00
RM 20.00
RM 12.00
RM 114.00
RM 167.75
RM 61.50
RM 63.50
Jadual 7: Perbelanjaan bagi semua pakej UMI

UMI 48
RM 48.00
RM 13.50
RM 16.00
RM 77.50

Berdasarkan data di atas, kita boleh lihat pakej UMI 28 adalah lebih murah
berbanding dengan pakej-pakej yang lain. Pakej UMI 18 adalah pakej yang paling
mahal dan tidak sesuai dengan anggaran perbelanjaan bulanan saya kerana ia tidak
membekalkan data yang mencukupi, malah data ialah aspek yang paling mahal dalam
tiga aspek asas (SMS, panggilan dan data).
Selain itu, pakej UMI 38 adalah lebih kurang sama dengan pakej UMI 28, cuma
perbezaan kedua-dua pakej ini adalah masa panggilan percuma dan harga pakej. UMI
28 adalah lebih sesuai dengan anggaran perbelanjaan bulanan saya.
Yang terakhir ialah UMI 48, UMI 48 ini menawarkan data plan yang lebih banyak
iaitu 2 GB yang jauh lebih daripada anggaran penggunaan internet bulanan saya. Pakej
UMI 48 ini lebih sesuai dengan pelanggan yang selalu menggunakan internet. Oleh itu,
saya tidak memilih UMI 48.

Kesimpulannya, UMI 28 adalah pakej yang lebih murah dan sesuai dengan
perbelanjaan bulanan saya sebagai seorang mahasiswa.

6.0 Grafik
180

160

140

120

100
Internet
Panggilan
SMS
Harga pakej

Perbelanjaan (RM)
80

60

40

20

UMI 18

UMI 28

Pakej UMI

UMI 38

UMI 48