Anda di halaman 1dari 6

NAMA SEKOLAH:

SK MELABAN

LAPORAN POST MORTEM


PROGRAM LINUS 2.0
Angala Anak Jose
LITERASI BAHASA MALAYSIA

SARINGAN 2
2014
1.LAPORAN BERDASARKAN 5 FOKUS IAITU
PENTADBIRAN, GURU, MURID, BAHAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA IBU


BAPA.
PENTADBIRAN
KELEBIHAN

KELEMAHAN

1. Pihak pentadbir sekolah selalu

memantau perkembangan
Angala dalam program LINUS
disekolah.

1. Pihak pentadbiran tidak


memahami sepenuhnya
masalah Angala dalam
pembelajaran.

Strategi / Program Penambahbaikan :


1. Mesyuarat strategi dalam membantu Angala dalam lulus LINUS.
2. Dialog prestasi Angala dalam LINUS 2.0 peringkat sekolah sekurangkurangnya 2 kali setahun selepas saringan dijalankan.

GURU
KELEBIHAN

Guru LINUS sentiasa fokus


dalam meningkatkan tahap
penguasaan murid-murid.

KELEMAHAN

Terdapat pihak sekolah yang


terlalu bergantung dengan
keupayaan guru pemulihan

Guru Linus sentiasa memberi


kerjasama dalam programprogram intervensi di
peringkat PPD, Zon dan
sekolah

khas untuk membimbing


murid yang tidak menguasai
K3 K12 sehingga
mengabaikan kurikulum KSSR
dalam PdP biasa.
Guru bukan opsyen dan guru
baharu yang tiada
pengalaman mengajar murid
Tahap 1 terutamanya kelas
tahun 1.
Guru LINUS kurang kreatif
dalam menjalankan
pengajaran bagi murid
murid LINUS

Strategi/Program Penambahbaikan :
1. Isu dan permasalahan dalam pelaksanaan program LINUS 2.0 akan
diutarakan dalam mesyuarat / dialog prestasi peringkat sekolah.
2. Kursus Kelestarian RPH LINUS 2.0 diadakan sekurang-kurangnya dua
kali setahun di peringkat sekolah untuk memberi pendedahan
berterusan kepada guru.
3. Perlaksanaan Program HARUM (Harapan Untuk Lulus) yang dijalankan
pada hari Isnin, Selasa dan Rabu bagi meningkatkan prestasi murid
LINUS.

MURID
KELEBIHAN

Murid yang menguasai dapat


membimbing
rakan-rakan
yang belum menguasai bagi

KELEMAHAN

Masih ada murid yang tidak


hadir
berpanjangan
dan
kehadiran
tidak
konsisten

membantu
meningkatkan
pencapaian murid yang belum
menguasai.
Murid bersemangat dan focus
dalam pembelajaran
melibatkan program LINUS

sehingga mengganggu proses


pembelajaran
terutamanya
murid sekolah Penan.
Murid yang telah mengikuti
proses pemeriksaan outreach
masih
perlu
menjalani
rawatan
susulan
dalam
tempoh masa yang agak lama
disebabkan ibu bapa tidak
mampu membawa anak ke
Hospital Limbang.
Kebanyakan
murid
yang
belum
menguasai
adalah
murid
slow
learner
dan
mempunyai
masalah
keluarga.

Strategi/Program Penambahbaikan :
1. Pihak sekolah merekod jumlah dan peratus ketidakhadiran bagi
setiap murid yang dikenal pasti dan menjalankan Program
Outreach (kerjasama Guru Besar, PK1 dan PKHEM bersama
Pegawai FasiLINUS)
2. Program HARUM dijalankan pada setiap hari Isnin, Selasa dan
Rabu.

BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


KELEBIHAN

Guru berusaha sendiri untuk


mencari bahan tambahan
bagi program LINUS.

KELEMAHAN

Pihak PPD kurang


membekalkan bahan dan
modul untuk perlaksanaan

program LINUS kepada guru


Guru kurang memberi
bimbingan berterusan
terhadap murid yang masih
freshie Menguasai.

Strategi/Program Penambahbaikan :
1. Bengkel pembinaan BBB di peringkat PPD dan sekolah sekurangkurangnya dua kali setahun.

IBU BAPA
KELEBIHAN

Ibu bapa sentiasa didedahkan


dengan program LINUS 2.0
melalui perjumpaan ibu bapa
murid tahun 1 di peringkat
sekolah dan Program Sarana
Ibu Bapa.

KELEMAHAN

Kehadiran sebilangan ibu


bapa yang tidak memuaskan
semasa program
permuafakatan ibu bapa
bersama guru LINUS
(kedudukan kampong yang
jauh dari sekolah)
Kurangnya penglibatan
komuniti dalam pelaksanaan
program LINUS 2.0 di
peringkat sekolah
Ibu bapa tidak
mementingkan pembelajaran

murid di rumah.
Ibu bapa hanya
mementingkan duit daripada
pelajaran anak anak
mereka.
Pelajar pelajar yang tidak
menguasai linus adalah dari
keluarga yang bermasalah.

Strategi/Program Penambahbaikan :
1. Jerayawara LINUS 2.0 peringkat zon : Zon A, Zon B, Zon C, Zon D
dan Zon E (melibatkan kehadiran YDP, PIBG dari semua sekolah
rendah).
2. Menjadikan program LINUS 2.0 sebagai salah satu agenda utama
Pengurusan Sarana Ibu Bapa dan Mesyuarat PIBG.
3. Pihak sekolah mengadakan sesi perjumpaan dengan ibu bapa
secara lebih kerap, terutama pada sesi pelaporan prestasi akademik
murid bersama guru.
4. Pihak sekolah menggalakkan penglibatan ibu bapa dan komuniti
dalam program intervensi murid setiap kali selepas saringan.