Anda di halaman 1dari 12

Rancangan Pelajaran Harian

Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 2

Tarikh :

26 Januari 2015

Hari :

Isnin

Waktu :

8.10 am 8.50 am

Tingkatan :

2K

Matapelajaran :

Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan

Tema :

Tema 1:Pencapaian Kendiri

Tajuk :

Unit 1:Kecemerlangan diri

Hasil pembelajaran :
Pada akhir unit ini, pelajar dapat:
/Objektif
1.Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri.
2.Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri.
3.Membuat refleksi untuk kejayaan diri.

Aktiviti :

Pelajar menyalin nota dan guru memberi penerangan.

ABM :

Buku teks

KBAT/I-think

Peta Buih/kemahiran berfikir

Lebih 80% pelajar dapat:


1.Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri.
Refleksi :
2.Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri.
3.Membuat refleksi untuk kejayaan diri.

Tarikh :

26 Januari 2015

Hari :

Isnin

Waktu :

9.50 am 10.10 am

Tingkatan :

2I

Matapelajaran :

Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan

Tema :

Tema 1:Pencapaian Kendiri

Tajuk :

Unit 1:Kecemerlangan diri

Hasil pembelajaran :
Pada akhir unit ini, pelajar dapat:
/Objektif
1.Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri.
2.Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri.
3.Membuat refleksi untuk kejayaan diri.

Aktiviti :

Pelajar menyalin nota dan guru memberi penerangan.

ABM :

Buku teks

KBAT/I-think

Peta Buih/kemahiran berfikir

Lebih 80% pelajar dapat:


1.Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri.
Refleksi :
2.Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri.
3.Membuat refleksi untuk kejayaan diri.

Tarikh :

28 Januari 2015

Hari :

Rabu

Waktu :

7.30 am 8.10 am

Tingkatan :

2I

Matapelajaran :

Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan

Tema :

Tema 1:Pencapaian Kendiri

Tajuk :

Unit 1:Kecemerlangan diri

Hasil pembelajaran :
Pada akhir unit ini, pelajar dapat:
/Objektif
1.Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri.
2.Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri.
3.Membuat refleksi untuk kejayaan diri.

Aktiviti :

Pelajar menyalin nota dan guru memberi penerangan.

ABM :

Buku teks

KBAT/I-think

Peta Buih/kemahiran berfikir

Lebih 80% pelajar dapat:


1.Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri.
Refleksi :
2.Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri.
3.Membuat refleksi untuk kejayaan diri.

Tarikh :

29 Januari 2015

Hari :

Khamis

Waktu :

8.50 am 9.30 am

Tingkatan :

2K

Matapelajaran :

Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan

Tema :

Tema 1:Pencapaian Kendiri

Tajuk :

Unit 1:Kecemerlangan diri

Hasil pembelajaran :
Pada akhir unit ini, pelajar dapat:
/Objektif
1.Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri.
2.Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri.
3.Membuat refleksi untuk kejayaan diri.

Aktiviti :

Pelajar menyalin nota dan guru memberi penerangan.

ABM :

Buku teks

KBAT/I-think

Peta Buih/kemahiran berfikir

Lebih 80% pelajar dapat:


1.Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri.
Refleksi :
2.Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri.
3.Membuat refleksi untuk kejayaan diri.

Tarikh :

2 Februari 2015

Hari :

Isnin

Waktu :

8.10 am 8.50 am

Tingkatan :

2K

Matapelajaran :

Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan

Tema :

Tema 1:Pencapaian Kendiri

Tajuk :

Unit 1:Kecemerlangan diri

Hasil pembelajaran :
Pada akhir unit ini, pelajar dapat:
/Objektif
1.Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri.
2.Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri.
3.Membuat refleksi untuk kejayaan diri.

Aktiviti :

Pelajar menyalin nota dan guru memberi penerangan.

ABM :

Buku teks

KBAT/I-think

Peta Buih/kemahiran berfikir

Lebih 80% pelajar dapat:


Refleksi :
Cuti Hari Wilayah Persekutuan

Tarikh :

2 Februari 2015

Hari :

Isnin

Waktu :

9.50 am 10.10 am

Tingkatan :

2I

Matapelajaran :

Pendidikan Sivik Dan Kenegaraan

Tema :

Tema 1:Pencapaian Kendiri

Tajuk :

Unit 1:Kecemerlangan diri

Hasil pembelajaran :
Pada akhir unit ini, pelajar dapat:
/Objektif
1.Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri.
2.Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri.
3.Membuat refleksi untuk kejayaan diri.

Aktiviti :

Pelajar menyalin nota dan guru memberi penerangan.

ABM :

Buku teks

KBAT/I-think

Peta Buih/kemahiran berfikir

Cuti Hari Wilayah


Refleksi :