Anda di halaman 1dari 1

[KRB 3103 PRINSIP PENGAJARAN BACAAN]

1.0

Pengenalan

2.0

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

3.0

Teori, Pendekatan, Kaedah dan Teknik Pengajaran yang Diaplikasikan dalam


Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran.

4.0

Kekuatan dan Kelemahan serta Penambahbaikkan Pengajaran yang telah


dilaksanakan.

12

5.0

Kesimpulan

16

Rujukan

16

Lampiran

18

Isi Kandung