Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran

Bahasa Malaysia

Tahun

Tahun 2 Bestari

Bilangan Murid

30

Tarikh/Hari

8. 11. 2013/Jumaat

Masa

10.30 11.30 pagi

Tema

Pertanian

Tajuk

Buah-buahan Tempatan

STANDARD KANDUNGAN
Menyebut dan memahami unsur
seni dalam lagu melalui nyanyian
secara didik hibur.

4.1

Objektif

Sistem Bahasa

STANDARD PEMBELAJARAN
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan
jelas melalui nyanyian secara didik
hibur.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. Menyebut seni kata lagu Buah-buahan Tempatan
dengan jelas melalui nyanyian.
ii. Menamakan sekurang-kurangnya 5 buah-buahan
tempatan dengan betul.
Kosa kata : enak, tempatan, musim

Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum):


: Kemahiran Hidup, Matematik
- Nilai
: Bersyukur, kejujuran, kebersihan
- ENT
: Kemahiran Berfikir Menjanakan idea
Kecerdasan pelbagai interpersonal,
verbal
linguistik
- EMK
: Keusahawanan, TMK
Kepelbagaian Kaedah dan Teknik:
-

Ilmu

KB : Penyoalan, menghubung kait dengan pengalaman, sebab akibat menjaga


kebersihan
KP : Verbal linguistik, Intrapersonal dan kinestatik
BCB : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat tentang gambar
Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait denganamalan kebersihan dalam
kehidupan seharian.
Pembelajaran konstruktivisme

Bahan Bantu Belajar

Bil
1
2
3
4
5
6
7

Jenis

Jumlah
5
1
1
1
1
1
5

Gambar Slaid
Komputer
Carta alir
LCD
Kertas Manjung
Gambar Ayam
Lembaran kerja pemulihan

Pengetahuan Sedia Ada:


Murid sudah mengetahui buah-buahan tempatan.
Langkah/Masa

Set Induksi
(5 minit)

Langkah 1
(10 minit)

Isi Pelajaran

Buah-buahan
- rambutan
-cempedak
- ciku
-manggis
- rambutan
- langsat

-langsat
-pulasan

Aktiviti
Pengajaran dan
Pembelajaran
1. Guru berlakon
sebagai penjual
buah-buahan.
2. Murid tampil
untuk membeli
buah-buahan
yang dibawa oleh
guru.
3. Murid diminta
menamakan
buah-buahan
yang ingin dibeli
oleh mereka.
4. Guru
mengaitkan set
induksi dengan
tajuk dan isi
pelajaran.

Tajuk lagu:
Buah-buahan tempatan
Ciku , manggis dan
durian,
kelapa dan juga

1. Murid
menonton video
lagu tentang
buah-buahan
tempatan.

Catatan

BBB:
Buah-buahan
tempatan
sebenar/tirua
n

ENT :
interpersonal

Video lagu
buah-buahan
tempatan

rambutan,
cempedak dan jambu
batu,
belimbing, langsat,
pulasan.
Mari kawan mari semua,
makan buahan
tempatan.

Petikan lagu
2. Murid melihat
seni kata lagu
yang dipaparkan
pada skrin.
3. Murid
menyebut seni
kata lagu dengan
jelas secara kelas.

Ciku, nangka,
pisang,mangga,
semua enak dimakan,

Skrin
LCD
Nilai :
Kesyukuran
EMK :
keusahawan
an

mari kawan mari semua,


makan buahan
tempatan,
Langkah 2
(15 minit)
Seni kata lagu Buahbuahan Tempatan

1. Murid
menyanyikan lagu
Buah-buahan
Tempatan
dengan
bimbingan guru.

Petikan lagu
LCD
Ilmu : Muzik
Nilai :
Kesyukuran
ENT : verbal
linguistik

Tampalkan seni kata lagu. 2. Murid diminta


menyanyi
berdasarkan seni
kata lagu dengan
jelas secara
kelas, kumpulan
dan individu.

Langkah 3 (15
minit)

Aktiviti jual beli


Aktiviti jual beli
melalui
persembahan yang
berbeza

Aktiviti jual beli


Aktiviti jual beli melalui
persembahan yang
berbeza

1. Murid
dibahagikan
kepada empat
kumpulan.

Nilai :
kerjasama,
kejujuran,
kebersihan.

2. Setiap
kumpulan
dikehendaki
menjalankan
aktiviti jual beli di

ENT :
interpersonal
EMK :
kreativiti dan
inovasi

samping
menyanyikan lirik
lagu melalui
persembahan
yang
Berbeza.

Langkah 4 (10
minit)

Nama buah-buahan

3. Murid
menamakan
buah-buahan
yang terdapat
dalam aktiviti jual
beli.
Latihan
Pengayaan
1. Murid diminta
klik pada gambar
/perkataan yang
betul dalam
latihan yang
dipaparkan pada
slaid.
Latihan Pemulihan
2. Murid diminta
mewarnakan
gambar
buah-buahan.

Buah-buahan
Kad gambar

ENT
kemahiran
berfikir
menjana idea
EMK: TMK
Slaid

Latihan

Ilmu: Muzik
Penutup
(5 minit)

Kognitif:
1. 1. Guru
Rumusan isi pelajaran.
merumuskan isi
pelajaran pada
Sosial:
hari ini.
Nyanyian lagu Buahbuahan Tempatan.
2. Murid
menyanyikan lagu
semula dengan
gerakan bebas.