Anda di halaman 1dari 14

ALDEHID DAN

KETON
DISEDIAKAN OLEH :
RUMAIZAH BT. ABD. RASHID
UMI NADZRAH BT. MOHD HADRI

ALD EH ID D AN KETO N
Aldehid dan Keton adalah sebatian yang

mengandungi kumpulan karbonil.


karbon = oksigen
C=O
RR
C=OC=O
RH
Keton (RCOR)Aldehid (RCHO)
R = Sebatian lain
2

CO N TO H ALD EH ID D AN KETO N
O

O O

HC

CH3 C

CH3 - CH2 C

CH3 CH2 CH C

H
Metanal
metilbutanal

Etanal

Propanal

2-

Contoh aldehid (al)

C H3-C

CH3 C
CH3

CH3 - CH2 C

CH2-CH3

Propanone Butanone

O
CH2-CH3

Pentan-3-one

Contoh keton (one)


3

SIFAT-SIFAT FIZIKAL
Aldehid dan keton yang kecil (kurang

daripada 5 karbon) boleh larut dalam


air tetapi kelarutan menurun apabila
panjang rantai karbon bertambah.

PENYEDIAAN ALDEHID
DAN KETON
Penyediaan industri aldehid dan

keton melibatkan tindakbalas


pengoksidaan alkohol yang
berkaitan.
Agen pengoksidaan :
- larutan kalium dikromat (VI) berasid
- larutan kalium manganat (VII)
berasid
5

PENYEDIAAN ALDEHID
Formaldehid (metanal) adalah

disediakan dengan pengoksidaan


metanol.
CH3OH + [O]
HCHO
Etanal disediakan melalui

pengoksidaan etanol.
CH3CH2OH + [O]
+ H2O

CH3CHO
6

PENYEDIAAN KETON
Pengoksidaan alkohol sekunder

menghasilkan keton.
Aceton (propanon) adalah disediakan
melalui pengoksidaan propan-2-ol

TIN D A K B A LA S A LD EH ID
D A N K ETO N
Pengoksidaan
Penurunan
Penambahan
1. Aldehid senang dioksidakan tetapi

keton tidak.
2. Aldehid lebih reaktif dalam
tindakbalas penambahan daripada
keton.
8

Tindakbalas Aldehid dan Keton


1. Pengoksidaan
. Pengoksidaan oleh KMnO4 atau K2Cr2O7 berasid (asid

karbolik)
. Pengoksidaan dengan reagen Tollen
. Pengoksidaan dengan reagen Fehling
2. Penurunan
. Agen penurunan yang digunakan ialah :
- natrium dan etanol
- litium aluminium hidrida (LiAlH4) dalam eter
- larutan akues natrium boronhidrida (NaBH4)
- hidrogen dalam kehadiran nikel
3. Penambahan
.Penambahan dengan hidrogen sianida.
9

1) Pengoksidaan
a) Aldehid boleh dioksidakan dengan mudah.
. Beberapa titis aldehid / keton ditambahkan

ke dalam larutan Fehling atau larutan


Benedict dan campuran larutan itu
dipanaskan dalam kukusan air panas untuk
beberapa minit.
. Keton : tiada perubahan dalam larutan biru.
Aldehid : mendakan merah muda (kuprum
(1) oksida terhasil.
10

Keton tidak mempunyai atom

hidrogen. Oleh itu, ia tidak mudah


dioksidakan.
Ia hanya akan dioksidakan oleh agen
pengoksida yang kuat yang
berkebolehan memecahkan ikatan
karbon-karbon.

11

Tindakbalas Penam bahan


Kumpulan karbonil menjalani

tindakbalas penambahan.
Penambahan dengan hidrogen
sianida
- Sebatian karbonil bertindakbalas
dengan hidrogen sianida untuk
membentuk 2-hidroksialkanonitril
atau sianohidrin.
12

KEG U N AAN ALD EH ID D AN


KETO N
Aldehid dan keton digunakan dalam

minyak wangi dan sebagai agen


perisa.
Formadehid / metanal boleh
digunakan untuk mengawet
spesimen biologi.
Aceton / propanon : sebagai pelarut.
Ia merupakan komponen utama
dalam nail polish remover
(peluntur).

13

SEKIAN TERIMA KASIH

14