Anda di halaman 1dari 2

Guru adalah orang yang mengajar, pendidik, pengajar atau pengasuh

bahan atau organisma yang dapat mempengaruhi atau dapat memberi kesan
kepada sesuatu tindak balas sebelumnya. Manakala masyarakat ditakrifkan
sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan
aturan dan cara tertentu. Masyarakat juga boleh dianggap sebagai sekumpulan
individu yang mengadakan kesepakatan untuk mengelola kehidupan secara
bersama-sama atas alasan-alasan biologis, psikologis dan sosial. Sebagai
rumusannya, Guru Sebagai Agen Perubahan Masyarakat bermaksud guru
berpotensi menjadi pengantara untuk mengubah masyarakat.
Perubahan ke atas guru mungkin boleh didefinisikan sebagai
keseluruhan aktiviti yang dirancang dan dibentuk untuk memberi sumbangan ke
arah keberkesanan dan kecekapan pengajaran para guru. Walaupun istilah
seperti perubahan kakitangan, latihan dalam perkhidmatan, dan perkembangan
profesionalisme selalu di gunakan, tetapi perubahan ke atas guru
menggambarkan satu konsep yang menghubungkan kesemua aspek dalam
persekitaran pendidikan.

Ia juga boleh dianggap sebagai satu proses yang dinamik. Ia mesti dikendalikan
dengan sistematik dengan menekankan matlamat jangka panjang dan pendek.
Bagi menangani perubahan dalam inovasi, guru perlu menguasai
teknologi yang sentiasa berubah di samping meningkatkan lagi ilmu
pengetahuan. Guru perlu mengamalkan budaya membaca, budaya belajar,
budaya berfikir dan budaya menulis.