Anda di halaman 1dari 22

BAHAGIAN SKOKURIKULUM DAN

KESENIAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
(SEKOLAH RENDAH)

10 % MARKAH KOKURIKULUM
KEMASUKAN KE SEKOLAH BERASRAMA
PENUH / MRSM

GARIS PANDUAN SEMASA MELAKSANAKAN


PENILAIAN KOKURIKULUM SEKOLAH RENDAH
i.

Dasar Pelaksanaan Kokurikulum di sekolah yang jelas


selari dengan dasar KPM;

ii.

Perancangan strategik pengurusan kokurikulum;

iii.

Buku panduan penilaian kokurikulum;

iv.

Rancangan mingguan dan tahunan kokurikulum;

v.

Buku panduan pelaksanaan aktiviti yang dikeluarkan


oleh KPM atau agensi luar;

vi.

Buku laporan Aktiviti Mingguan dan Tahunan;

vii.

Instrumen pemantauan kokurikulum dan

viii. Mendokumentasi Rekod Penilaian Kokurikulum.

ASAS PENGIRAAN MARKAH

Murid wajib terlibat dalam semua


bidang kokurikulum (3)
a.
b.
c.

pasukan badan beruniform


kelab/persatuan
sukan/permainan

PERTIMBANGAN PENGIRAAN

Pengiraan berasaskan kepada prestasi dalam 2


dari 3 bidang yang disertai.

Ini bergantung kepda pencapaian murid terlibat

Penilaian adalah berterusan bermula dari Tahun


4 hingga Tahun 6.
Di mana murid Tahun 3 4, diperuntukan masa
60 minit seminggu dan Tahun 5 6 120 minit
seminggu. (Akta Pelajaran 1961)

Murid Tahun 3 hanya setakat


pengenalan sahaja.
i. Memperkenalkan badan beruniform yang ada di
sekolah.
ii. Boleh dilibatkan dalam aktiviti pertandingan
kokurikulum
sekiranya murid berkenaan berkebolehan.

KONSEP PENILAIAN DAN


LAPORAN

Berterusan dalam tempuh


persekolahan (Thn. 4 Thn. 6)

persembahan markah dalam


bentuk
a. GPA
b. CGPA

PEMARKAHAN

Unsur yang diberi penilaian


Asas
a.
b.
c.
c.

kehadiran 50 %
jawatan yang disandang penglibatan
20 %
pencapaian
20 %

10 %

KAEDAH PENGIRAAN
Kehadiran
Berasaskan kepada pertemuan
minima setahun
Pasukan Badan Beruniform
x
Kelab/Persatuan 12 x
Sukan/Permainan
12 x

12

Jika:
a
= jumlah hari kehadiran murid
b = jumlah pertemuan setahun
c = bilangan hari tidak hadir
(dengan alasan yang diterima)
maka

(a + c/ b) x 50

Contoh 1
kehadiran kegiatan Pasukan Badan
Beruniform
a
=
10 (kehadiran murid)
b
=
12 (pertemuan setahun)
c
=
2 (tidak hadir yang
dibenarkan)
maka Y

=
=

(10 + 2/12) x 50
50

Contoh 2

Kehadiran persatuan/kelab
a
b
c

=
10 (kehadiran murid)
=
12 (pertemuan setahun)
=
2 (tidak hadir yang
dibenarkan)

maka Y

=
=

(10+2/12) x 50
50

JAWATAN YANG DISANDANG

Jawatan yang tertinggi / ahli biasa


mengikut jenis jawatan dalam
- Pasukan Badan Beruniform
- Kelab & Persatuan
- Sukan/permainan
Sila rujuk jadual 2 & 3

PENGLIBATAN

Sekolah
Zon/Daerah/Bahagian
Negeri
Kebangsaan
Antarabangsa
Rujuk jadual 4

PENCAPAIAN
JOHAN
NAIB JOHAN
KETIGA

Rujuk Jadual 5

Bonus
Bonus
a. aktiviti perkhidmatan atau
b. pencapaian / anugerah agensi
Rujuk Jadual 7

Anugerah Khas
Kecemerlangan bidang kokurikulum
Khidmat Kemasyarakatan
Rujuk Jadual 8

Contoh Pengiraan

[KEGIATAN KOKURIKULUM YANG DINILAI]

Pasukan Badan Beruniform


Aspek Penilaian

Prestasi

a
b

Kehadiran

Penuh(12/12)

Jawatan disandang

Ahli Aktif

Penglibatan

Menghadiri
Jambori
Pengakap Negeri

14

Pencapaian

Ketiga Kawad
Kaki Peringkat
Negeri

12

JUMLAH

Markah
50
3

79

Contoh Pengiraan
Kegiatan Kelab/Persatuan
Aspek
Penilaian

Prestasi

Markah

a
b

Kehadiran

10/12

Jawatan
disandang

AJK Persatuan Sejarah

Penglibatan

Menyertai Seminar
Penulisan Sajak
Peringkat Negeri

14

Pencapaian

Naib
JohanPertandingan
Bahas Ala Parlimen
Antara Kelas

42

JUMLAH

68

Contoh Pengiraan
Sukan /Permainan
Aspek
Penilaian

Prestasi

Markah

Kehadiran

Penuh (12/12)

Jawatan
disandang

AJK Bola Sepak B18

Penglibatan

Mewakili Negeri
dalam Pertandingan
Balapan MSSM

14

Pencapaian

Naib Johan Timang


Bola Piala Nike
Peringkat Kebangsaan

16

JUMLAH

85

50

Kaedah Pengiraan
Gred Keseluruhan
Jumlah Markah
Pasukan Badan Beruniform
= 79
Persatuan/Kelab
= 68
Sukan/ Permainan
= 85
Markah purata ialah
= (79+85) / 2
=82
Markah bonus
= 10 (Ketua Murid)
Markah keseluruhan
= 82 + 10
= 92
Gred Keseluruhan
=A

Dalam bentuk prestasi tahun semasa (GPA) dan


himpunan prestasi sepanjang tempoh
persekolahan (CGPA).

Tahu
n

Markah
Kokurikulum

GPA

CGPA

IV

92

92

92

92

87

92

(87 + 92)
92)
2

89.50

VI

89

89.50

(89 + 89.50
2

89.25

Contoh pengiraan
CGPA
Thn. IV
Thn. II
Thn. IV

=
=
=

92
(87 + 92)/2
(89 +89.50)/2

=92.00
=89.50
=89.25

Untuk mendapatkan markah 10%, markah akhir hendaklah


dibahagikan dengan 100 dan darab dengan x 10
Contohnya Tingkatan V = 89.25 x 10
100
= 8.93