Anda di halaman 1dari 2

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN DUA 2015

MINGG
U/
TARIK
H

TEMA/TOPI
K

79

SAINS
HAYAT

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

EVIDENS

CATATA
N

Murid boleh:

20/2/15
9/3/15

1.1

Memahami manusia
mempunyai keperluan
asas untuk hidup

1.1.
1

Mengenal pasti keperluan asas


manusia iaitu makanan, air,
udara dan tempat
perlindungan.

B1 DS1 E1
Mengenal pasti keperluan
asas manusia iaitu
makanan, air, udara dan
tempat perlindungan

1.1.
2

Menyatakan kepentingan
keperluan asas kepada
manusia.

B3 DS1 E1
Menyatakan kepentingan
keperluan asas kepada
manusia

1.1.
3

Mengenal pasti makanan yang


memberi tenaga, membantu
tumbesaran,membantu
menjaga kesihatan.

B4 DS1 E1
Mengenal pasti makanan
yang memberi tenaga,
membantu tumbesaran dan
membantu menjaga
kesihatan.

1.
MANUSIA

1.1.
4

1.1.
5

1.1.
6
MINGG
U/
TARIKH

TEMA/TOPI
K

STANDARD KANDUNGAN

Menaakul kepentingan
pelbagai jenis makanan
kepada manusia.
Mencadangkan satu hidangan
makanan dan menerangkan
mengapa makanan tersebut
dipilih.

B5 DS1 E1
Menaakul kepentingan
pelbagai jenis makanan
kepada manusia
B6 DS1 E1
Mencadangkan satu
hidangan makanan dan
menerangkan mengapa
makanan tersebut dipilih

Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
STANDARD PEMBELAJARAN

EVIDENS

Murid boleh:
10 - 11
1.2

Menghargai keperluan
asas yang ada.

1.2.
1

Menerangkan makanan, air,


udara dan tempat

B6 DS1 E2
Menerangkan makanan,

CATATA
N

Anda mungkin juga menyukai