Anda di halaman 1dari 1

TMK TAHUN 5

LAPORAN PELAKSANAAN
PROGRAM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
TAHUN 5 (PluG TMK) TAHUN 2014

NEGERI

: SABAH

DAERAH

MATA PELAJARAN

: TMK (PluG TMK) TAHUN 5

TEMPAT

TARIKH

PEGAWAI PENYELARAS

BILANGAN PESERTA

: 1. LELAKI :

BILANGAN SEPATUTNYA HADIR (BILANGAN SEKOLAH) :

BILANGAN PENCERAMAH JEMPUTAN :

NAMA JURULATIH

: 1.
: 2.

1. Kekuatan Kursus:

2. Kelemahan :

3. Cadangan Penambahbaikan :

Disediakan Oleh :
Tarikh :

2. PEREMPUAN :