Anda di halaman 1dari 20

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

RANCANGAN TAHUNAN SAINS TAHUN 5


MINGGU

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

TEMA 1 : MENYIASAT BENDA HIDUP


1. MIKROORGANISMA
1
1.1 Memahami
Menyatakan jenis-jenis
bahawa
mikroorganisma
mikroorganisma
adalah benda hidup

Menyatakan bahawa yis


adalah satu contoh
mikroorganisma
Menyatakan bahawa
mikroorganisma bernafas

1.1 Memahami
bahawa
mikroorganisma
adalah benda hidup

Menyatakan bahawa
mikroorganisma membiak

Menyatakan bahawa
mikroorganisma bergerak
Merumuskan bahawa
mikroorganisma adalah
benda hidup dan
kebanyakannya tidak
dapat dilihat oleh mata
kasar

KPS / KBSB / SS
DAN NILAI MURNI

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid menonton tayangan video berkaitan


pelbagai jenos mikroorganisma. Cth: bakteria,
virus, fungi dan protozoa.
Murid membuat perbandingan kualitatif di antara
saiz mikroorganisma dengan manusia dan
membuat kesimpulan bahawa mikroorganisma
adalah sangat halus.
Murid berbincang yis adalah satu contoh
mikroorganisma
Murid memerhati kesan yis terhadap doh dan
membuat inferens mikroorganisma bernafas dan
menyebabkan doh mengembang.
Murid menjalankan aktiviti dan memerhati kesan
apabila sebuah tabung uji diisi dengan 2 sudu
teh yis, 1 sudu teh gula dan setengah tabung uji
air. Mulut tabung uji dilekatkan pada belon.

Memerhati
Berkomunikasi
Membuat inferens
Mencirikan
Mengeksperimen

Mensyukuri nikmat
yang dikurniakan
Tuhan
Minat dan bersifat
ingin tahu tentang
alam sekeliling.

Murid menjalankan aktiviti dengan merenjiskan


air ke atas sekeping roti. Murid meletakkan roti
ke dalam beg plastik dan membuat pemerhatian
selama beberapa hari.
Murid memerhati buah oren atau nasi yang
berkulat dengan menggunakan kanta pembesar
atau mikroskop dan merekod pemerhatian
selama beberapa hari dengan cara melukis
Murid menonton tayangan video mengenai
pergerakan mikroorganisma dalam air
Murid mengumpul sampel air dari kolam, sungai,
longkang dan memerhati pergerakan
mikroorganisma menggunakan mikroskop
Murid berbincang dan menyatakan bahawa
mikroorganisma adalah benda hidup yang tidak
dapat dilihat dengan mata kasar.

Memerhati
Berkomunikasi
Membuat inferens
Membuat Hipotesis
Mengeksperimen

Minat dan bersifat


ingin tahu tentang
alam sekeliling.
Menyedari bahawa
sains merupakan
satu cara untuk
memahami alam

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

MINGGU
3

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
1.2 Memahami
bahawa sesetengah
mikroorganisma
adalah berbahaya
dan sesetengahnya
berguna

1.2 Memahami
bahawa sesetengah
mikroorganisma
adalah berbahaya
dan sesetengahnya
berguna

HASIL PEMBELAJARAN

Menyatakan contoh
kegunaan mikroorganisma

Murid mengumpul maklumat berkaitan kegunaan


mikroorganisma, cth:
a) membuat roti,
b) membuat tapai,
c) membuat tempe dan
d) membuat baja.

Menyatakan kesan-kesan
buruk mikroorganisma

Murid mengumpul maklumat berkaitan kesan


buruk mikroorgnaisma, cth:
a) menyebabkan penyakit
b) menyebabkan keracunan makanan
c) menyebabkan kerosakan makanan
d) menyebabkan pereputan gigi

Memerihalkan penyakit
yang disebabkan oleh
mikroorganisma boleh
merebak dari seseorang ke
seseorang yang lain.

Menerangkan cara
mencegah penyakit yang
disebabkan oleh
mikroorganisma

KPS / KBSB / SS
DAN NILAI MURNI

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid mengumpul maklumat mengenai penyakit


yang disebabkan oleh mikroorganisma, cth: sakit
perut, demam campak, batuk, selesema, AIDS,
pereputan gigi, kudis buta, sakit mata, beguk.

Murid berbincang mengenai penyakit yang


disebabkan oleh mikroorganisma yang merbak
dari seseorang kepada seseorang yang lain.

Murid berbincang bagaimana penyakit yang


disebabkan oleh mikroorganisma boleh dicegah
daripada merebak, cth:
a) Mencuci tangan sebelum mengendalikan
makanan
b) Memasak air sebelum diminum
c) Menutup mulut dan hidung ketika batuk atau
bersin
d) Membasuh tangan selepas menggunakan
tandas
e) Mengkuarantinkan pesakit yang menghidapi
penyakit cacar, sakit mata atau beguk
f) Membalut luka.

Memerhati
Berkomunikasi
Membuat inferens
Menjana idea
Mengitlak

Menghargai dan
mengamalkan
kehidupan yang
bersih dan sihat.
Yakin dan berdikari

Berkomunikasi
Membuat inferens
Membandingbeza
Membuat kesimpulan
Membuat ramalan

Berfikir secara
rasional
Menghargai dan
mengamalkan
kehidupan yang
bersih dan sihat.

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

MINGGU

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

KPS / KBSB / SS
DAN NILAI MURNI

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2 . KEMANDIRIAN SPESIES
5

2.1 Memahami

bahawa pelbagai
haiwan mempunyai
cara tersendiri untuk
mengkekalkan

kemandirian spesies
mereka.

2.2 Memahami
pelbagai tumbuhan
mempunyai cara
tersendiri untuk
mengekalkan
kemandirian spesies
mereka.

Memberi contoh haiwan

yang menjaga telur dan


anaknya
.
Menerangkan cara haiwan
menjaga telur dan anaknya.

Murid mengumpul maklumat tentang haiwan


yang menjaga telur dan anaknya, cth: ayam,
burung, kucing, lembu.
Murid menonton tayangan video bagaimana
haiwan mengekalkan kemandirian telur dan
anak. Cth:
a) Menyembunyikan anak didalam mulut- Ikan.
b) Memberi makan anaknya burung
c) Menyerang untuk melindungi telur atau
anaknya apabila diganggu ular, harimau.
d) Mengeluarkan telur yang diselaputi lenderkatak.
e) Menyembunyikan telurnya penyu
f) Membawa anaknya dalam kantungkanggaru
g) Hidup dalam kumpulan yang besar gajah

Menerangkan sebab haiwan


menjaga telur dan anaknya.

Murid berbincang dan merumuskan bahawa


haiwan menjaga telur dan anaknya untuk
mengekalkan kemandirian spesiesnya.

Menyatakan pelbagai cara


pencaran biji benih dan
buah.
Menerangkan sebab
tumbuhan perlu
memencarkan biji benih
dan buah.

Murid mengkaji spesimen hidup, menonton


tayangan video atau simulasi komputer untuk
mengetahui bagaimana tumbuhan memastikan
kemandirian spesies. Cth:
a) Melalui air
b) Melalui angin
c) Melalui haiwan
d) Melalui mekanisme letupan

Memerhati
Membuat inferens
Membandingbeza
Menghubungkait
Berkomunikasi
Mengitlak

Mensyukuri nikmat
tuhan
Minat dan bersifat
ingin tahu
mengenai alam
sekitar
Menghargai
keseimbangan
alam semulajadi

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

MINGGU

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

KPS / KBSB / SS
DAN NILAI MURNI

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

2.2 Memahami

pelbagai tumbuhan
mempunyai cara
tersendiri untuk

mengekalkan
kemandirian spesies
mereka.

2.3 Menyedari
kepentingan
kemandirian spesies.

MINGGU

OBJEKTIF

Memberi contoh tumbuhan


yang dipencarkan melalui
air
Memberi contoh tumbuhan
yang dipencarkan melalui
angin.
Memberi contoh tumbuhan
yang dipencarkan melalui
haiwan
Memberi contoh tumbuhan
yang dipencarkan melalui
mekanisme letupan
Menghubungkaitkan ciri-ciri
biji benih dan buah dengan
cara mereka dipencarkan.

Murid mengkaji spesimen hidup atau menonton


tayangan video dan berbncang mengenai
perkaitan diantara ciri-ciri biji benih dan buah
dengan cara pencaran:
a) Melalui air- ringan dan mempunyai rongga
udara
b) Melalui angin- ringan, struktur bersayap,
kering, berbulu halus dan kecil
c) Melalui haiwan- berisi, berwarna terang,
boleh dimakan, berbau atau bercangkuk.
d) Melalui mekanisme letupan- kering bila
matang

Meramalkan kesan jika


sebahagian spesies haiwan
dan tumbuhan tidak
bermandiri

Murid berbincang dan meramal kesan yang


akan berlaku sekiranya spesies haiwan dan
tumbuhan mengalami kepupusan. Cth:
a) Kekurangan sumber makanan.
b) Spesies lain turut mengalami kepupusan.

HASIL PEMBELAJARAN

Murid berbincang dan merumus bahawa


tumbuhan perlu memencarkan biji benih dan
buah untuk mengekalkan kemandirian spesies
mereka.
Murid mengumpul maklumat untuk memberi
contoh tumbuhan memencarkan biji benih dan
buah melalui
a) air,
b) angin,
c) haiwan dan
d) mekanisme letupan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menjana idea
Memerhati
Membuat inferens
Membuat ramalan
Menghubungkait
Berkomunikasi

Mensyukuri nikmat
tuhan
Minat dan bersifat
ingin tahu
mengenai alam
sekitar
Menghargai
keseimbangan
alam semulajadi

KPS / KBSB / SS

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

PEMBELAJARAN
3. RANTAI MAKANAN DAN SIRATAN MAKANAN
7
3.1 Memahami rantai Mengenalpasti haiwan dan
makanan
makanannya
Mengelaskan haiwan
kepada herbivor, karnivor
dan omnivor

3.2 Mensintesis
rantai makanan
untuk membina
siratan makanan

DAN NILAI MURNI

Membina rantai makanan

Mengenalpasti pengeluar
Mengenalpasti pengguna

Membina siratan makanan

Membina siratan makanan


pada pelbagai habitat

Meramalkan kesan jika


terdapat perubahan dalam
populasi pada spesies
tertentu dalam siratan
makanan.

Menerangkan kesan
terhadap spesies haiwan
tertentu yang makan sejenis
makanan sahaja.

Murid menjalankan seisi sumbangsaran


mengenai haiwan dan makanannya.
Murid berbincang dan mengelaskan haiwan
mengikut tabiat makannya:
a) Herbivor
b) Karnivor
c) Omnivor
Murid membina rantai makanan untuk
menunjukkan hubungan makanan antara
organisma.
Murid mengenalpasti pengeluar dan pengguna
dari rantai makanan.

Murid membina siratan makan berdasarkan


beberapa rantai makanan yang diberi.
Murid memerhati persekitaran sekolah untuk
mengkaji siratan makanan seperti di padang,
taman sains, kolam dan dibawah pasu bunga.
Berdasarkan organisma yang dikenalpasti murid
membina rantai makanan dan siratan makanan
untuk habita yang dikaji.
Murid berbincang dan meramalkan kesan jika
terdapat perubahan populasi pada sesetengah
spesies dalam siratan makanan yang telah dikaji.
Murid menjalankan simulasi atau permainan
berdasarkan siratan makanan.
Murid menonton tayangan video untuk
mengetahui pelbagai spesies yang menghadapi
ancaman kepupusan disebabkan mereka hanya
makan sejenis makanan sahaja.
Murid membuat kesimpulan sesetengah spesies
haiwan yang makan hanya sejenis makanan
menghadapi kesukaran untuk bermandiri kerana
sumber makanan mungkin kehabbusa. Cth:
a) Panda hanya makan pucuk buluh
b) Koala hanya makan daun Eucalyptus
c) Tenggiling hanya makan semut

Mengelas
Menghubungkait
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
Memerhati
Membanding dan
membeza
Menghargai
keseimbangan
alam semulajadi

Membanding dan
membeza
Menghubungkait
Meramal
Mensintesis
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
Memerhati

Menghargai
keseimbangan
alam semulajadi
Minat dan bersifat
ingin tahu tentang
alam sekeliling.
Berfikir secara
rasional

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
TEMA 2 : MENYIASAT DAYA DAN TENAGA
1. TENAGA
9
1.1 Memahami
Menerangkan mengapa
kegunaan tenaga
tenaga diperlukan
MINGGU

10

1.2 Memahami

bahawa tenaga boleh


diubah dari satu
bentuk ke bentuk lain

Memberi contoh di mana


dan bila tenaga digunakan
Menyatakan pelbagai
sumber tenaga

Menyatakan pelbagai
bentuk tenaga

Menyatakan bahawa tenaga


boleh berubah bentuk

KPS / KBSB / SS
DAN NILAI MURNI

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid berbincang dan membuat kesimpulan


tenaga diperlukan:
a) Oleh benda hidup untuk menjalankan proses
hidup seperti bergerak, bernafas, dan
bertumbuh.
b) Untuk menggerak, mendidih, melebur atau
memantulkan benda bukan hidup
Murid mengumpul maklumat dan memberi
contoh dimana dan bila tenaga digunakan
Murid mengumpul maklumat mengenai sumber
tenaga, cth:
a) matahari
b) makanan
c) angin
d) bahan api
e) sel kering / bateri
Murid berbincang bahawa matahari merupakan
sumber utama tenaga

Murid memerhati pelbagai peristiwa dan


mengenalpasti bentuk tenaga yang terlibat. Cth:
a) Kereta mainan yang bergerak menggunakan
bateri
b) Gelang getah yang diregang
c) Lilin yang menyala
d) Telefon yang berdering
Murid menjalankan aktiviti dan berbincang
tentang perubahan bentuk tenaga. Cth:
a) Menyalakan lampu:
Tenaga elektrik
Tenaga haba +
Tenaga cahaya
b) Lilin yang menyala :
Tenaga kimia
Tenaga haba +
Tenaga cahaya
c) Menggunakan kalkulator tenaga suria:
Tenaga suria
Tenaga elektrik
Tenaga cahaya

Memerhati
Membuat inferens
Membanding dan
membeza
Mengelas
menghubungkait
Berfikir secara
rasional
Yakin diri
Bersikap adil dan
saksama

Mencirikan
Membanding dan
membeza
Membuat inferens
Mengelaskan
Menganalisis
Memerhati
Membuat urutan
Luwes dan
berfikiran terbuka
Menghargai
sumbangan sains
dan teknologi
Sistematik

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

MINGGU
10

KPS / KBSB / SS
DAN NILAI MURNI

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

1.2 Memahami

bahawa tenaga boleh


diubah dari satu
bentuk ke bentuk lain

Memberi contoh-contoh
peralatan yang
menunjukkan berlakunya
perubahan bentuk tenaga.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid berbincang bahawa tenaga boleh berubah


bentuk.

Murid mengumpul maklumat dan mengenalpasti


peralatan yang menggunakan perubahan bentuk
tenaga dan menyatakan perubahan bentuk
tenaga yang terlibat. Cth:
a) Seterika elektrik :
Tenaga elektrik
Tenaga haba
b) Radio :
Tenaga elektrik
c) Kipas elektrik :
Tenaga elektrik
bunyi
d) Dapur gas:
Tenaga kimia
cahaya

11

1.3 Memahami
tenaga yang boleh
diperbaharui dan
tidak boleh
diperbaharui

Menyatakan apakah tenaga


yang boleh diperbaharui
Menyatakan apakah tenaga
yang tidak boleh
diperbaharui

Menyenaraikan tenaga yang


boleh diperbaharui
Menyenaraikan tenaga yang
tidak boleh diperbaharui

Tenaga bunyi

Mencirikan
Membanding dan
membeza
Membuat inferens
Mengelaskan
Memerhati

Sistematik
Menghargai
sumbangan sains
dan teknologi

Tenaga kinetik + Tenaga

Tenaga haba + Tenaga

Murid berbincang bahawa tenaga yang boleh


Mencirikan
diperbaharui adalah tenaga yang boleh diganti
Membanding dan
apabila telah habis digunakan dan tenaga yang
membeza
tidak boleh diganti apabila telah habis digunakan. Membuat inferens
Menjana idea
Murid mengumpul maklumat seperti berikut:
Menghubungkait
a) Sumber tenaga yang boleh diperbaharui.
Cth: solar, angin, biojisim.
Berani mencuba
b) Sumber tenaga yang tidak boleh
Yakin dan berdikari
diperbaharui. Cth: gas asli, arang batu,
Menghargai
petroleum
keseimbangan
alam semulajadi
DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

MINGGU
12

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
1.3 Memahami
tenaga yang boleh
diperbaharui dan
tidak boleh
diperbaharui

HASIL PEMBELAJARAN

KPS / KBSB / SS
DAN NILAI MURNI

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menerangkan mengapa kita Murid berbincang dan membuat kesimpulan


perlu menggunakan tenaga
mengapa mengapa kita perlu menggunakan
secara bijaksana
tenaga secara bijaksana. Cth:
a) Sesetengah sumber tenaga tidak boleh
Menerangkan mengapa
diganti apabila telah habis digunakan
tenaga boleh diperbaharui
b) Menjimatkan kos
lebih baik daripada tenaga
c) Mengelakkan pembaziran
yang tidak boleh
d) Mengurangkan pencemaran
diperbaharui
Memberi contoh bagaiman Murid berbincang mengapa tenaga yang boleh
diperbaharui lebih baik daripada tenaga yang
tenaga boleh dijimatkan
tidak boleh diperbaharui
Mengamalkan penjimatan
Murid menjalankan seisi sumbang saran bagaimana
tenaga
untuk menjimatkan tenaga dalam kehiudpan
seharian
Murid menyenaraikan perkara yang boleh dan tidak
boleh dilakukan untuk menjimatkan tenaga dan
menggunakannya sebagai panduan dalam
kehidupan harian.

Menyatakan sumber tenaga


elektrik

Memerhati
Membanding dan
membeza
Mencirikan
Membuat ramalan
Membuat inferens
Luwes dan
berfikiran terbuka
Yakin dan berdikari

2 : TENAGA ELEKTRIK
13

2.1 Mengetahui
sumber tenaga
elektrik

2.2 Memahami litar


bersiri dan litar
selari

Murid menjalankan aktiviti seperti menyalakan


mentol atau membunyikan loceng elektrik untuk
mengesahkan sumber berikut menghasilkan
tenaga elektrik, cth: sel kering, akumulator,
Dinamo dan sel solar.
Murid membina seberapa banyak litar elektrik
yang berbeza

Murid diperkenalkan kepada simbol komponen


litar elektrik, iaitu bateri, mentol, wayar dan suis

Mengenalpasti simbol
pelbagai komponen elektrik
dalam litar ringkas
Melukis gambarajah litar

Mengenalpasti perbezaan

Murid melukis gambarajah litar berdasarkan litar


yang telah dibina.

Murid memerhati pelbagai litar bersiri dan litar

Mentafsir data
Mengelas
Mendefinisi secara
operasi
Menganalisis
Memerhati
Berkomunikasi
Jujur dan tepat
dalam merekod
dan mengesahkan
data
Sistematik

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

susunan mentol dalam litar


bersiri dan litar selari

MINGGU
14

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

2.2 Memahami litar


bersiri dan litar

selari

Membina litar bersiri


Membina litar selari

selari

15

10

Membandingkan kecerahan
mentol dalam litar bersiri dan
litar selari

Membandingkan kesan pada


mentol apabila pelbagai suis
dalam litar bersiri dan selari
ditutup

1.3 Memahami

langkah-langkah
keselamatan yang
perlu diambil
apabila
mengendalikan
peralatan elektrik

Memerihalkan bahaya
kecuaian mengendalikan
peralatan elektrik

Menerangkan langkahlangkah keselamatan yang


perlu diambil semasa
mengendalikan peralatan
elektrik

KPS / KBSB / SS
DAN NILAI MURNI

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid melukis gambarajah litar bersiri dan selari


dan membandingkan susunan mentol dalam
susunan tersebut
Murid diberi beberapa bateri, mentol, suis dan
wayar penyambung untuk membina litar bersiri
dan litar selari

Memerhati
Membanding dan
membeza
Mendefinisi secara
operasi
Berkomunikasi
Mengeksperimen
Mengawal
pembolehubah

Murid memerhati dan membandingkan kecerahan


mentol dalam:
a) Litar bersiri
b) Litar selari
Sistematik
c) Diantara litar bersiri dan litar selari
Berfikiran kritikal
dan analitis
Murid menjalankan aktiviti dan membandingkan

Berani
mencuba
apa yang berlaku pada mentol dalam litar bersiri
dan litar selari apabila pelbagai suis dan litar
ditutup.

Murid berbincang tentang bahaya kecuaian


mengendalikan peralatan elektrik. Cth:
a) Kejutan elektrik
b) Kebakaran
c) Melecur
d) Renjatan elektrik
Murid berbincang mengenai langkah
keselamatan yang perlu diambil semasa
mengendalikan peralatan elektrik. Cth:
a) Tidak menyentuh peralatan elektrik dengan
tangan yang basah
b) Tidak menggunakan peralatan elektrik yang
rosak atau yang mempunyai wayar penebat
yang rosak
c) Tidak membaiki sendiri peralatan elektrik

Memerhati
Membuat ramalan
Menjana idea
Menyelesaikan
masalah
Berkomunikasi
Bertangunggjawab
ke atas
keselamatan diri
dan rakan serta
alam sekitar
Sistematik
Bekerjasama

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

d) Tidak menyambung terlalu banyak peralatan


elektrik dalam satu soket.

MINGGU
16

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
3. CAHAYA
3.1 Memahami

cahaya bergerak
lurus

17

3.2 Memahami
cahaya boleh
dipantulkan

HASIL PEMBELAJARAN

Menyatakan cahaya
bergerak lurus
Memberi contoh untuk
mengesahkan bahaya
cahaya bergerak lurus
Memerihalkan bagaimana
bayang-bayang terbentuk
Mengeksperimen untuk
mengenalpasti apa yang
menyebabkan saiz bayangbayang berubah dengan
menentukan pembolehubah
yang dimalarkan,
pembolehubah dimanipulasi
dan pembolehubah bergerak
balas
Mengeksperimen untuk
mengenalpasti faktor yang
menyebabkan perubahan
bentuk bayang-bayang
dengan menentukan
pembolehubah yang
dimalarkan, pembolehubah
dimanipulasi dan
pembolehubah bergerak
balas

Menyatakan cahaya boleh


dipantulkan
Melukis gambarajah sinar
cahaya untuk menunjukkan
pantulan cahaya

11

KPS / KBSB / SS
DAN NILAI MURNI

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid menjalankan aktiviti untuk memerhati


bahawa cahaya bergerak lurus
Murid mengumpulkan maklumat dan memberi
contoh peristiwa atau fenomena yang
menunjukkan cahaya bergerak lurus
Murid memerhati dan berbincang tentang
pembentukan bayang-bayang untuk membuat
kesimpulan bahawa bayang-bayang terbentuk
apabila cahaya dihalang oleh objek legap atau
lutcahaya
Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat faktor
yang menyebabkan perubahan bentuk dan saiz
bayang-bayang.
Murid memerhati, berbincang dan membuat
kesimpulan:
a) Apabila cahaya diantara objek dan sumber
cahaya berkurang, saiz bayang-bayang
bertambah dan apabila jarak diantara objek
dan skrin berkurang, saiz bayang-bayang
berkurang
b) Bentuk bayang-bayang berubah berdasarkan
kedudukan sumber cahaya dan bentuk
bayang-bayang berubah berdasarkan
kedudukan sesuatu objek.

Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat


pantulan cahaya menggunakan cermin mata dan
kepingan aluminium.
Murid melukis gambarajah sinar cahaya untuk
menunjukkan pantulan cahaya
Murid mengumpul maklumat mengenai kegunaan

Memerhati
Membuat urutan
Membanding dan
membeza
Mentafsir data
Mengelas
Berkomunikasi
Mengeksperimen
Mengawal
pembolehubah
Jujur dan tepat
dalam merekod
dan
mengesahkan
data
Bekerjasama
Berfikiran rasional

Menjana idea
Memerhati
Berkomunikasi
Membuat
ramalan
Menghargai

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

Memberi contoh kegunaan


pantulan cahaya dalam
kehidupan seharian
MINGGU
HABA
18

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

4.1 Memahami suhu


adalah penunjuk
dajah kepanasan

19

Menyatakan bahan menjadi

panas apabila haba dibekalkan


Menyatakan bahan menjadi
sejuk apabila kehilangan haba

Menyukat suhu dengan teknik


yang betul
Menyatakan unit piawai untuk
menyukat suhu

12

Murid memanaskan 250ml air selama 3 minit dan


merasa perubahan suhu setiap beberapa saat
semasa kepanasan.
Murid membiarkan air anas menjadi sejuk dan
menyentuh air setiap beberapa saat.
Berdasarkan aktiviti ini, murid berbincang dan
membuat kesimpulan bahawa:
a) Peningkatan haba menyebabkan air menjadi
panas
b) Kehilangan haba menyebabkan air menjadi
sejuk
Murid dibimbing untuk menggunakan dan
mengambil bacaan thermometer dengan betul
Murid mengumpul maklumat tentang unit piawai
untuk menyukat suhu.

Menyatakan suhu sesuatu


objek atau bahan meningkat
apabila haba dibekalkan.

Menyatakan suhu sesuatu


objek atau bahan berkurang
apabila kehilangan haba

Membuat kesimpulan suhu


adalah penunjuk untuk
menyukat kepanasan

4.2 Memahami kesan Menyatakan bahan mengembang


haba terhadap bahan
apabila dipanaskan
Menyatakan bahan mengecut

Murid menjalankan aktiviti untuk menyukat suhu.


a) Memanaskan air dan merekod suhu setiap
beberapa minit
b) Penunu Bunsen dipadam dan merekod suhu
setiap beberapa minit semasa air menyejuk
Murid berbincang dan membuat kesimpulan
bahawa suhu
a) Meningkat apabila haba dibekalkan
b) Berkurang apabila kehilangan haba
Murid berbincang dan membuat kesimpulan
bahawa suhu adalah penunjuk untuk menyukat
kepanasan

sumbangan sains
dan teknologi
Bekerjasama

KPS / KBSB / SS
DAN NILAI MURNI

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4.1 Memahami suhu


adalah penunjuk
dajah kepanasan

20

pantulan cahaya dalam kehidupan harian. Cth:


cermin sisi kereta, cermin di selekoh tajam
jalanraya, cermin di kedai gunting, periskop
Murid aplikasikan prinsip pantulan cahaya untuk
merekacipta peralatan periskop dan kaleidoskop

Murid menjalankan aktiviti untuk memerhati

kesan haba terhadap bahan:


a) Memanaskan bebola besi dan memasukkan
ke dalam gelung besi

Mendefinisi
secara operasi
Menganalisis
Berkomunikasi
Mengeksperimen
Membuat urutan
Jujur dan tepat
dalam merekod
dan
mengesahkan
data
Berfikiran kritikal
dan analitis
Memerhati
Berkomunikasi
Mengeksperimen
Membuat urutan
Membuat
kesimpulan
Jujur dan tepat
dalam merekod &
mengesahkan
data
Berfikiran kritikal
dan analitis
Memerhati
Membuat
inferens

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

apabila disejukkan

MINGGU
20

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

4.2 Memahami kesan


haba terhadap bahan

b) Menyejukkan bebola besi yang dipanaskan


dan dimasukkan ke dalam gelung besi
c) Memanaskan air berwarna dalam bikar yang
mempunyai tiub kaca dan memerhatikan

paras air dalam tiub kaca

Membuat
kesimpulan
Berkomunikasi
Yakin diri
Berani mencuba
KPS / KBSB / SS
DAN NILAI MURNI

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

d) Memanaskan bola ping pong didalam air


panas
e) Menyejukkan air berwarna di dalam bikar
yang mempunyai tiub kaca dan memerhati
paras air dalam tiub kaca
Murid berbincang tentang pemerhatian yang
dijalankan dan membuat kesimpulan bahawa:
a)
Bahan mengembang apabila dipanaskan
b)
Bahan mengecut apabila disejukkan
Memberi contoh aplikasi
Murid menonton video atau simulasi komputer
prinsip pengembangan dan
tentang pengembangan dan pengecutan bahan
pengecutan dalam kehidupan
dalam kehidupan seharian. Cth:
seharian
a) Kabel elektrik dipasang kendur untuk
mengelakkan daripada terputus apabila
berlaku pengecutan semasa cuaca sejuk
b) Terdapat ruang diantara landasan keretapi
untuk membolehkan pengembangan
berlaku semasa cuaca panas
c) Penutup botol yang ketat boleh
dilonggarkan dengan merendamkannya ke
dalam air panas
d) Kepingan konkrit di atas kaki lima
mempunyai ruang untuk membolehkannya
mengembang

Memerhati
Mencirikan
Membuat inferens
Membuat
kesimpulan
Berkomunikasi
Membuat
ramalan
Yakin diri
Minat dan bersifat
ingin tahu
mengenai alam
sekeliling

TEMA 3 : MENYIASAT BAHAN


KEADAAN BAHAN

13

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

21

MINGGU
21

1.1 Memahami
bahan wujud dalam
pepejal, cecair dan
gas

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Mengelaskan objek dan bahan


kepada tiga rupabentuk

Menyatakan ciri-ciri pepejal

HASIL PEMBELAJARAN

Menyatakan ciri-ciri cecair

14

Menyatakan sesetengah cecair


mengalir lebih laju dari yang
lain

Menyatakan ciri-ciri gas

Murid berbincang dan membuat kesimpulan ciriciri pepejal iaitu, pepejal:


a) Mempunyai jisim
b) Mempunyai isipadu tetap
c) Mempunyai bentuk tetap
Murid mengkaji ciri-ciri cecair dengan
a) Menimbang pelbagai cecair
b) Menyukat isipadu cecair
c) Menuang cecair ke dalam bekas pelbagai
bentuk
Murid berbincang dan membuat kesimpulan ciriciri cecair, iaitu, cecair:
a) Mempunyai jisim
b) Mempunyai isipadu tetap
c) Tidak mempunyai bentuk tetap tetapi
mengikut bentuk bekas
Murid memerhati pengaliran pelbagai cecair yang
dituang ke dalam pelbagai bekas
Murid mengkaji ciri-ciri gas melalui:
a) Mengimbangkan dua belon yang mempunyai
udara diatas sebatang kayu dan
membocorkan salah satu belon
b) Mengisikan udara ke dalam belon pelbagai
bentuk
c) Memerhati asap didalam bekas tertutup dan
diletakkan sebuah lagi bekas terbalik
diatasnya. Alihkan penutup bekas pertama.
Perhatikan pergerakan asap dari bekas
pertama ke bekas yang diterbalikkan
d) Merasa tekanan gas didalam picagari apabila

Mengelas
Mencirikan
Membanding dan
membeza
Memerhati
Bersifat objektif
Yakin dan
Berdikari

KPS / KBSB / SS
DAN NILAI MURNI

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.1 Memahami
bahan wujud dalam
pepejal, cecair dan
gas

Murid mengklasifikasikan objek dan bahan


kepada pepejal, cecair dan gas.
Murid berbincang dan memberi sebab untuk
pengelasan yang dibuat.
Murid mengkaji ciri-ciri pepejal dengan:
a) Menimbang pelbagai jenis pepejal
b) Menyukat isipadu pelbagai pepejal
c) Meletakkan pepejal dalam pelbagai bekas

Memerhati
Mencirikan
Membanding dan
membeza
Membuat inferens
Membuat
kesimpulan
Berkomunikasi
Yakin diri
Berkerjasama
Berkir secara
rasional

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

MINGGU
22

23

15

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

1.2 Memahami

bahan boleh berubah


bentuk dari satu
bentuk ke bentuk lain

1.3 Memahami
kitaran air

KPS / KBSB / SS
DAN NILAI MURNI

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyatakan air boleh berubah


bentuk

Membuat kesimpulan air wujud


dalam tiga bentuk

Mengenalpasti proses yang

terlibat bila bahan berubah dari


satu bentuk ke bentuk lain

Mengenalpasti faktor yang


mempengaruhi kadar
penyejatan air

Memerihalkan bagaimana
awan terbentuk
Memerihalkan bagaimana hujan
terbentuk
Menerangkan kitaran air berlaku
dalam persekitaran
Menerangkan kepentingan
kitaran air

omboh ditekan dan muncungnya ditutup.


Murid berbincang dan membuat kesimpulan ciriciri gas iaitu, gas:
a) Mempunyai jisim
b) Tidak mempunyai bentuk tetap tetapi
mengikut bentuk bekas
c) Memenuhi ruang dan tidak mempunyai
isipadu tetap
d) Boleh dimampatkan

Murid menjalankan aktiviti untuk memerhatikan


perubahan bentuk bahan:
a) Ais melebur
b) Memanaskan air hingga mendidih
c) Mengumpul wap air, membiarkan ia sejuk
dan membekukannya
Murid berbincang dan membuat kesimpulan
mengenai:
a) Air boleh berubah kepada satu bentuk ke
bentuk yang lain
b) Air wujud dalam keadaan pepejal, cecair
dan gas
Murid berbincang mengenai proses yang terlibat
apabila bahan berubah dari satu bentuk ke
bentuk yang lain, iaitu Peleburan, Pendidihan,
Penyejatan, Kondensasi dan Pembekuan
Murid menyiasat dan berbincang faktor yang
mempengaruhi kadar penyejatan air. Iaitu
ketika cuaca panas dan berangin
Murid menonton simulasi komputer untuk
mempelajari pembentukan awan dan hujan
Murid berbincang dan menerangkan perubahan
keadaan bahan dalam kitaran air
Murid menonton simulasi kitaran air dalam
persekitaran
Murid berbincang kepentingan kitaran air

Menghubungkait
Membuat urutan
Memerhati
Membanding dan
membeza
Berkomunikasi
Adil dan saksama
Berani mencuba
Bekerjasama
Mensyukuri
nikmat yang
dikurniakan
Tuhan
Menghargai
keseimbangan
alam semulajadi

Mencirikan
Menggunakan
perhubungan
ruang dan masa
Membuat urutan
menghubungkait
Menghargai
keseimbangan
alam semulajadi

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

24

1.4 Menghargai
kepentingan sumber
air

Membuat inferens mengapa


kita perlu mengekalkan
kebersihan sumber air

Memerihalkan cara untuk


mengekalkan kebersihan
sumber air

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
2. ASID DAN ALKALI
25
2.1 Memahami sifat-
sifat bahan berasid,
beralkali dan neutral

MINGGU

HASIL PEMBELAJARAN
Mengenalpasti bahan berasid,
beralkali dan neutral dengan
menggunakan kertas litmus
Mengenalpasti rasa makanan
berasid dan beralkali

2.

16

Memerhati
Membuat
inferens
Membuat
ramalan
Menghargai
keseimbangan
alam semulajadi
Bekerjasama
KPS / KBSB / SS
DAN NILAI MURNI

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Membuat kesimpulan sifat-sifat


bahan berasid, beralkali dan
neutral

TEMA 4 : MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA


1.
BURUJ
26
1.1 Memahami buruj Menyatakan maksud buruj
Mengenalpasti buruj
Menyatakan kepentingan buruj

Murid menonton video mengenai


a) Kepentingan air bagi benda hidup
b) Kesan kegiatan manusia terhadap kualiti
bekalan air
Murid mengumpul maklumat bagaimana
mengekalkan kebersihan sumber air dan
mempersembahan dalam bentuk folio
Murid melukis poster untuk menunjukkan
penghargaan mengenai kepentingan sumber air.

Murid menguji bahan untuk menentukan sama


ada bahan itu berasid, beralkali atau neutral
berdasarkan perubahan warna kertas litmus
Murid berbincang mengenai proses yang terlibat
menentukan sama ada sampel makanan itu
adalah berasid atau beralkali dengan merasa
sampel makanan dan menguji dengan
menggunakan kertas litmus
Murid membuat perbincangan dan kesimpulan
mengenai sifat-sifat bahan berasid, beralkali
atau neutral berdasarkan rasa dan perubahan
warna kertas litmus

Murid menonton tayangan video atau simulasi


komputer atau melawat planetarium untuk
memerhati pelbagai buruj
Murid berbincang buruj adalah sekumulan
bintang yang membentuk corak tertentu dilangit
Murid memerhati buruj Belantik, Biduk, Pari dan
Skorpio
Murid mengumpul maklumat tentang kepentingan
buruj. Contoh:
a) Untuk menentukan arah
b) Untuk menentukan masa untuk menjalankan
aktiviti tertentu. Cth musim menuai

Menghubungkait
Berkomunikasi
Memerhati
Mengelas
Menbanding dan
membeza
mengitlak
Berani mencuba
Yakin dan
berdikari

Memerhati
Mencirikan
Menggunakan
perhubungan
ruang dan masa
Membuat
kesimpulan
Adil dan saksama
Luwes dan
berfikiran terbuka

BUMI, BULAN DAN MATAHARI


DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

27

MINGGU
27

2.1 Memahami
pergerakan Bumi,
Bulan dan Matahari

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
2.1 Memahami
pergerakan Bumi,
Bulan dan Matahari

Menyatakan Bumi berputar pada


paksinya
Menyatakan Bumi berputar pada
paksinya dan pada masa yang
sama beredar mengelilingi
Matahari
Menyatakan Bulan berputar pada
paksinya

28

2.1 Memahami
pergerakan Bumi,
Bulan dan Matahari

Membuat kesimpulan bumi


berputar pada paksinya dari
barat ke timur

29

17

2.2 Memahami
kejadian siang dan
malam

Menyatakan waktu siang berlaku


pada bahagian Bumi
menghadap Matahari
Menyatakan waktu malam
berlaku pada bahagian bumi

Memerhati
Membuat urutan
Menggunakan
perhubungan
ruang dan masa
Membuat
kesimpulan
Berfikir secara
rasional

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyatakan Bulan berputar

pada paksinya dan pada


masa yang sama beredar
mengelilingi Bumi
Menyatakan Bulan dan Bumi
beredar mengelilingi Matahari
pada masa yang sama.

Memerihalkan perubahan
panjang dan kedudukan
bayang-bayang sepanjang
hari

KPS / KBSB / SS
DAN NILAI MURNI
Murid menonton tayangan video, simulasi
Menghubungkait
komputer atau model mengenai peredaran Bumi, Berkomunikasi
Bulan dan Matahari
Mensyukuri nikmat
yang dikurniakan
Murid membincangkan dan menerangkan putaran
Tuhan
Bumi dan Bulan dan peredaran mereka
mengelilingi Matahari.

HASIL PEMBELAJARAN

Murid menonton tayangan video, simulasi


komputer atau model mengenai peredaran Bumi,
Bulan dan Matahari
Murid membincangkan dan menerangkan
putaran Bumi dan Bulan dan peredaran mereka
mengelilingi Matahari.

Murid memerhatikan dan merekod panjang dan


kedudukan bayang-bayang tiang pada masa
berlainan sepanjang hari (tiang sebagai objek
dan matahari sebagai sumber cahaya)
Murid meletakkan sebatang pencungkil gigi
secara menegak di atas permukaan sebuah glob.
Murid-murid memerhati oanjang dan kedudukan
bayang-bayang yang terbentuk apabila glob
diputarkan pada paksinya dengan edudukan
sumber cahaya yang tetap.
Murid membina jam matahari
Murid berbincang dan membuat kesimpulan bumi
berputar pada paksinya dari barat ke timur

Adil dan saksama


Yakin dan
berdikari

Murid menonton tayangan video, simulasi


komputer fenomena siang dan malam atau
membuat simulasi dengan menyuluh glob yang
berputar untuk memerhati kejadian siang dan
malam

Mencirikan
Memerhati
Membuat urutan
Membuat analogi

Memerhati
Mencirikan
Mengeksperimen
Menggunakan
perhubungan
ruang dan masa
Mengawal
pembolehubah
Membuat
kesimpulan

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

30

MINGGU
30

2.3 Memahami fasafasa Bulan

membelakangkan Matahari
Menerangkan kejadian siang dan
malam adalah disebabkan
oleh putaran Bumi pada
paksinya.

Menyatakan Bulan tidak


memancarkan cahaya
Menerangkan Bulan kelihatan
terang apabila memantulkan
cahaya Matahari

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

2.3 Memahami fasa-


fasa Bulan

Memerihalkan fasa-fasa Bulan

Berdasarkan aktiviti diatas, murid berbincang


kejadian siang dan malam
Murid melukis gambarajah untuk menunjukkan
kejadian siang dan malam

Murid menonton tayangan video, simulasi


komputer dan berbincang Bulan tidak
memancarkan cahaya tetapi memantulkan
cahaya Matahari
Murid menonton tayangan video fasa-fasa Bulan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Berfikir secara
rasional

Memerhati
Membuat
kesimpulan
Membuat inferens
Adil dan saksama
Berani mencuba
KPS / KBSB / SS
DAN NILAI MURNI

Membuat inferens
Memerhati
Berkomunikasi
Membuat urutan
menghubungkait
Berani mencuba
Berfikir secara
rasional

Murid menjalankan aktiviti untuk mengenal


bentuk-bentuk objek, iaitu:kubus, kuboid, sfera,
kon, silinder, piramid dan hemisfera
Murid berjalan di persekitaran sekolah dan
mengenalpasti bentuk-bentuk yang dinyatakan

Menghubungkait
Mencirikan
Membanding dan
membeza
Yakin diri

Murid menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti


bentuk-bentuk objek yang stabil
Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat
faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan
struktur, cth:
a) Menolak botol yang diletakkan secara tegak
dan terbalik
b) Menolak kerusi yang tinggi dan kerusi yang

Murid menggunakan bola ping-pong dan sumber


cahaya untuk mensimulasikan fasa-fasa bulan
iaitu anak bulan, bulan sabit, bulan separa, dan
bulan purnama
Murid menjalankan projek untuk memerhati dan
merekod fasa-fasa bulan untuk sebulan dan
menghubungkaitkan fasa-fasa Bulan tersebut
dengan tarikh dalam takwim Qamari

TEMA 5 : MENYIASAT TEKNOLOGI


1.
KEKUATAN DAN KESTABILAN
31

32

18

1.1 Mengetahui
bentuk-bentuk
struktur objek

1.2 Memahami
kestabilan dan
kekuatan struktur

Menyatakan bentuk-bentuk objek


Mengenalpasti bentuk dalam
struktur

Mengenalpasti bentuk objek


yang stabil
Mengenalpasti faktor yang
mempengaruhi kestabilan
objek

Menghubungkait
Mencirikan
Membanding dan
membeza
Mengeksperimen
Mengawal
pembolehubah

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

MINGGU
32

Menerangkan bagaimana luas


tapak mempengaruhi
kestabilan

Menerangkan bagaimana
ketinggian mempengaruhi
kestabilan

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
1.2 Memahami
kestabilan dan
kekuatan struktur

HASIL PEMBELAJARAN

19

rendah

Murid berbincang dan merumuskan kestabilan


objek dipengaruhi oleh luas tapak dan kestabilan
Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat
bagaimana luas tapak mempengaruhi kestabilan
objek, iaitu semakin bertambah luas tapak,
semakin stabil sesuatu objek.
Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat
bagaimana ketinggian mempengaruhi kestabilan
objek, iaitu, semakin tinggi objek, semakin
kurang kestabilan objek tersebut.

KPS / KBSB / SS
DAN NILAI MURNI

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenalpasti faktor-faktor
Murid menjalankan aktiviti untuk mengkaji faktor
yang mempengaruhi kekuatan
mempengaruhi kekutan struktur, cth:
sesuatu struktur
a) Menggantung pemberat pada penyedut minuman
dan kemudiannya kepada pensil.
b) Membina dua jambatan, satu menggunakan sehelai
kertas dan satu lagi kertas berlipat. Kemudian
letakkan objek berjisim sama ke atas setiap
jambatan
Murid berbincang dan membuat kesimpulan
bahawa kekuatan struktur dipengaruhi oleh:
a) Jenis bahan yang digunakan
b) Cara struktur diletakkan
Mereka bentuk model yang
Murid merekabentuk struktur yang paling kuat
kuat dan stabil
dan paling stabil menggunakan bahan yang
mereka pilih.

Jujur dan tepat


dalam merekod &
mengesahkan
data
Berfikiran kritikal
dan analitis

Menghubungkait
Memerhati
Mencirikan
Membuat inferens
Membuat ramalan

Mensyukuri
nikmat tuhan
Menghargai
sumbangan sains
dan teknologi

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS

PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG

20

DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH


GURU CEMERLANG SAINS