Anda di halaman 1dari 2

MATA

PELAJARAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

KELAS

4 CEMERLANG

BIL. MURID

36 ORANG

TEMA

DUNIA KOMPUTER

TOPIK

1.0

MODUL

MODUL DK1

MASA

8.40 9.40 (60 MINIT)

STANDARD
PEMBELAJARA
N

1.1
1.2

OBJEKTIF
PEMBELAJARA
N

Diakhir pembelajaran, murid boleh menyatakan maksud komputer


dengan jelas, mengenal dan menyenaraikan jenis komputer.

AKTIVITI

1. Setiap murid diberi puzzle. Murid mencantum puzzle. Murid


menyatakan hasil gambar yang diperolehi setelah dicantum.
* Gambar komputer

MEMPERIHALKAN KOMPUTER DAN FUNGSINYA

2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang komputer. Antara


soalannya :
a) Siapakah yang pernah melihat komputer?
b) Siapakah yang ada komputer ada di rumah?
c) Dimanakah selalunya kamu dapat melihat komputer?
d) Apakah yang kamu tahu tentang komputer?
3. Murid diminta untuk menyatakan maksud komputer yang
diketahui.
4. Guru menunjukkan power point yang menerangkan maksud
komputer, istilah-istilsah asas mengenai komputer dan jenis-jenis
komputer yang ada.
5. Murid melengkapkan maksud komputer dan jenis-jenis komputer
pada lembaran kerja yang disediakan.
EMK

Pengetahuan sedia ada murid

BBM
Penilaian PnP
REFLEKSI

Power point, lembaran kerja