Anda di halaman 1dari 41

Sejarah Palang Merah/

Bulan Sabit Merah

MINGGU 1

SEJARAH PENGASAS
PALANG MERAH/BULAN
SABIT MERAH

Sejarah Pengasas Palang


Merah/Bulan Sabit Merah
Siapakah Pengasas Palang Merah/Bulan
Sabit Merah?
Mengapa Beliau mengasaskan Palang
Merah/Bulan Sabit Merah?
Adakah anda tahun kepentingan tarikh 8
Mei ?

HENRY DUNANT (1828-1910)


Dilahirkan pada 8 Mei
1828 di Geneva,
Switzerland.
Dari keluarga yang kaya
dan patuh beragama.

HENRY DUNANT (1828-1910)


Beliau mula aktif
dengan pelbagai
pergerakan kebajikan
dan agama.
Menjadi ahli League
of Alma badan
kebajikan

HENRY DUNANT (1828-1910)


Semasa berumur 30 tahun menjadi ahli
yang aktif Young Mens Christian Union
aktif di Switzerland, Perancis, dan Belgium.
Berhasrat mewujudkan gagasan tersebut di
seluruh dunia.
1849 menjadi perantis dalam sebuah bank
di Geneva dan kemudian menjadi pengurus
bank Colonies Suisses de Setif cawangan
Algeria.

HENRY DUNANT (1828-1910)


Kemudian mula berniaga sendiri.
25 Jun 1859 berada di Solferino,Utara Itali
dan menyaksi pertempuran antara Austria
dengan Perikatan Tentera PerancisSardinia.
Melihat ramai yang mati dan cedera
bantuan perubatan tidak lengkap dan
tidak mencukupi.

Pertempuran Solferino, 1859

HENRY DUNANT (1828-1910)


Mula mengetepikan perniagaan
tumpuan kepada usaha membantu orang
yang cedera.
mengumpulkan orang-orang dari desadesa sekitarnya dan tinggal di sana
selama tiga hari untuk dengan sungguhsungguh menghabiskan waktunya
merawat orang yang terluka.

Kata-kata beliau, Siamo tutti fratelli (Kita


semua bersaudara), membuka hati para
sukarelawan yang melayani kawan
mahupun musuh.

HENRY DUNANT (1828-1910)


Menerbitkan Kenangan di Solferino
saranannya:
Membentuk Organisasi/Persatuan yang
mengandungi sukarelawan-sukarelawan yang terlatih
patut ditubuhkan di semua negara untuk menolong
menjaga anggota-anggota tentera yang cedera di
medan perang.
mempromosikan perjanjian/kesepakatan
antarabangsa untuk melindungi tentera yang terluka
dalam medan perang, orang-orang yang merawatnya
serta memberikan status berkecuali kepada mereka

HENRY DUNANT (1828-1910)


Saranan beliau diterima ramai
mengembara menyebarkan idealnya
sekitar tahun 1863 dan 1864.
Urusan perniagaannya terabai 1867
terpaksa menjual semua perniagaannya
untuk membayar hutang dan akhir
meninggalkan Geneva.

HENRY DUNANT (1828-1910)


Selama 20 tahun
bergantung hidup
atas belas kasihan
orang ramai.
1895 berita yang
beliau masih hidup
tersebar luas
bantuan mencurah
tiba.

HENRY DUNANT (1828-1910)


1901 telah
dianugerahkan
Hadiah Keamanan
yang pertama oleh
Jawatankuasa Noble.
30 October 1910
beliau menghembus
nafas terakhir di
Heidden.

MINGGU 1

SEJARAH PENUBUHAN
PALANG MERAH/BULAN
SABIT MERAH

PALANG MERAH
Gagasan Idea Henry Dunant diterima oleh
Gustev Moynier (peguam), pengerusi The
Societe Genevoise dUtilite Publigue.
Pada 17 Februari 1863, bersama-sama
Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia dan
Theodore Mounior menubuhkan
Jawatankuasa Antarabangsa membantu
orang yang tercedera.(International Standing
Committee for Aid to Wounded Soldier)

Kemudian dikenali International Committee


of the Red Cross ICRC pada tahun 1876.
26-29 Okt. 1863 satu persidangan 16
negara Eropah diadakan di Geneva dan
kemudian meluluskan Resolusi
Jawatankuasa Geneva
Bersetuju menubuhkan pasukan
perkhidmatan perubatan tentera dengan
lambang Palang Merah

Para pekerja bantuan dan alat-alat


bantuan akan dilindungi oleh sebuah
lambang khas:Palang Merah yang berlatar
belakangkan warna putih.
Pada Februari 1864, lambang ini muncul
untuk kali pertama di medan pertempuran
antara Prussia dan Denmark

ICRC telah menghantar Dr. Louis Appia


bertugas dengan tentera Prussia.- menghadapi
masalah perlu pengiktirafan secara rasmi.
Ogos 1864 Kerajaan Switzerland dengan
gesaan ICRC telah mengadakan Persidangan
Diplomatik yang dihadiri 12 buah negara
Konvensyen ini cuba memperbaiki keadaan
tentera yang cedera di medan pertempuran

22 Ogos 1864 Konvensyen Geneva


ditandatangani oleh 12 buah negara
menolong mangsa perang.
Konvensyen Geneva pertama ini telah
membuka satu lembaran sejarah.
Sekaligus menafikan tanggapan bahawa
peperangan dan undang-undang tidak
boleh diselaraskan.

Dalam persidangan tersebut turut


mengesyorkan satu rancangan yang istimewa
untuk mendapatkan perlindungan antarabangsa
bagi mereka yang tercedera, hospital tentera
dan anggota-anggota perubatan.
Konvensyen Geneva pertama menjadi asas
bagi kerja-kerja kemanusiaan perang
Perancis-Prussia (1870-71), Sepanyol
Amerika (1898) & Rusia-Jepun (1904)

Banyak negara telah menubuhkan Palang


Merah mereka.
1867, Perang Turki-Russia kerajaan Turki
menggunakan lambang Bulan Sabit Merah.
Selepas 1864, beberapa persidangan telah
dijalankan. Paris (1867), Berlin
(1869),Geneva (1884), Karlsrune, Rome
(1892),Vienna (1897) dan St.Petersburg
(1902)

LAMBANG PERGERAKAN
Lambang palang merah merupakan
terbalik dari bendera Switzerland.
perlindungan kepada petugas dan tentera
yang cedera.

Nov. 1876 Turki mengumumkan kepada


Majlis Persekutuan Swiss penjaga
Konvensyen Geneva menggunakan
lambang bulan sabit merah palang
merah menghina agama Islam.
Banyak negara Islam menggunakan
lambang ini

Kedua-dua lambang dilindungi oleh


Konvensyen Geneva sejak tahun 1929.
Menjadi tanggungjawab kerajaan
mengawal penggunaan lambang ini.
Pada tahun 1923,lran menggunakan
lambang Singa Merah dan Matahari,
namun ia diganti dengan Bulan Sabit oada
tahun 1980.

PENGGUNAAN LAMBANG

PELINDUNG
(PROTECTIVE)

PENGENALAN
(INICATIVE)

KONVENSYEN GENEVA
Terdapat 4 Konvensyen Geneva
bertarikh 12 Ogos 1949.
1864 KG 1 memberi perlindungan
perang di darat
1899 KG 2 di laut.
1929 KG 3 perlindungan kepada
tawanan perang - perang dunia 1 (19141918)

1949 KG 4 orang awam di dalam tahan


musuh.
Semakan 12 Ogos 1949 tidak lengkap.
2 Protokol Tambahan
Protokol 1 konflik bersenjata antarabangsa.
Protokol 2 konflik bersenjata bukan
antarabangsa.

Perjanjian Lain.
Protokol Gas Geneva 1925 melarang
penggunaan apa jua gas beracun dalam
masa perang.
Konvensyen Harta Budaya Hague 1954
perlindungan kepada objek seni yang
penting.
Konvensyen Bangsa-bangsa Bersatu
1981 senjata yang menyebabkan
kecederaan yang dahsyat.

Konvensyen Hague 1899 & 1907


perbezaan antara peraturan berkait
dengan pengendalian permusuhan
dengan perlindungan mangsa-mangsa.

MINGGU 1

SEJARAH PENUBUHAN
PALANG MERAH/BULAN
SABIT MERAH MALAYSIA

Sejarah Ringkas BSMM


Pergerakan Palang Merah/Bulan Sabit
Merah adalah satu organisasi
kemanusiaan.
Mula ditubuhkan pada bulan April 1948 di
Sabah sebagai salah satu Cawangan
kepada Persatuan Palang Merah British

Sejarah Ringkas BSMM


Unit Palang Merah yang pertama di
Semenanjung Malaysia ditubuhkan di Pulau
Pinang pada tahun 1950, yang kemudiannya
menjadi satu Cawangan
Pada bulan Februari 1951, Cawangan
Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan
dengan bantuan Miss Jordan dan Miss
Johnson serta dua orang Pegawai Medan
Palang Merah British.

Sejarah Ringkas BSMM


Majlis Cawangan baru ini telah
memutuskan bahawa Cawangancawangan setempat hendaklah ditubuhkan
pada tiap-tiap sembilan buah negeri dan
kedua-dua negeri Selat.
Sehingga penghujung tahun 1951,
Cawangan-cawangan telah ditubuhkan di
Perak, Terengganu dan Selangor

Sejarah Ringkas BSMM


Pada tahun 1952, Cawangan-cawangan
lain ditubuhkan di Melaka, Johor dan
Pahang.
Dalam masa kemuncak darurat, Cawangan
telah menghantar 25 pasukan Palang
Merah untuk tugas-tugas kebajikan di
kampung-kampung dari di Perak,
Terengganu dan Selangor.

Selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957,


Persatuan Palang Merah Persekutuan Tanah
Melayu telah diperbadankan dengan kelulusan
Akta Parlimen ( Akta No. 4, 1962) dan
berkuatkuasa pada 16 April 1962.

Pada 4 Julai 1963, Persatuan Palang Merah


Persekutuan Tanah Melayu telah menerima
pengiktirafan rasmidaripada Jawatankuasa
antarabangsa Palang Merah (JAPM/ICRC)
sebagai Persatuan Palang Merah Kebangsaan
yang bebas
Selepas itu, persatuan ini diterima masuk
sebagai ahli Persatuan-persatuan Liga Palang
Merah dan Bulan Sabit Merah pada 24 Ogos
1963

Apabila Malaysia ditubuhkan pada tahun


1963, Persatuan Palang Merah Persekutuan
Tanah Melayu telah mengubah nama kepada
Persatuan
Palang
Merah
Malaysia
(Perbadanan) atau Malaysia Red Cross
Society (Incorporation) pada 1 Julai 1965
(Akta 540, 1965)

Dengan kelulusan Akta Persatuan Palang


Merah Malaysia ( Pertukaran nama tahun
1962 ), nama dan lambang persatuan ini
telah ditukar menjadi PERSATUAN
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA atau
PBSMM pada 4 September 1975 (Akta
ke-162).

TERIMA KASIH