Anda di halaman 1dari 1

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang
Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi
Aspirasi Negara

MATLAMAT
Melahirkan Bangsa Malaysia Yang
Taat Setia Dan Bersatu Padu
Melahirkan Insan Yang Beriman,
Berakhlak Mulia, Berketrampilan
Dan Sejahtera
Menyediakan Sumber Tenaga
Manusia Untuk Keperluan
Kemajuan Negara
Memberi Peluang-Peluang
Pendidikan