Anda di halaman 1dari 1

Doa Untuk Bangsa

Baritone

Fanny Kalensang

Andante Maestoso

? 4
4
J

Pu - ji dan syu - kur

Tu -han

? J # J w

a - tas bu -mi In -do - ne - sia

J
J

lu

nya -ta me - na - ung -i

ka - mi.

T'ri - ma -ka - sih

de - ka -an

cin - ta -Mu yang sem - pur -na a - ba - di

18

dam - ping - i pe -mim -pin

gar ja -di te - la - dan.

Oh Tu -han

ka - mi

Han - tar -kan bang - sa

ja - di -kan ka - mi

38

ja

ga -ram dan te -rang ba - gi

di

pe - war - ta

cin - ta

an - Mu

di

bu - mi

Ka - mi me -mo -

ber - sih -kan ha - ti

me - re -ka

a -

ka -mi meng - ga -pai ci -ta - ci - ta mu - lia, dan

? J # n
J

ja

a - tas ke -mer


J
J

29

s'la -ma - nya.


J
J

? # w

23

35

ber - kat -Mu se - la -

w
J
J

? J

12

hon

du - nia.

Rah -mat -i ka - mi, Tu -han

Mu

ja

bang - sa - ku.

di - lah

Ke - ra -

w
A

w
-

min.