Anda di halaman 1dari 336

RANCANGAN PENGAJARAN HARIA

Nama Guru

: MOHAMMAD FAIZOL ASYRAF BIN MAHDZIR

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


: 4 BESTARI
: 08.15 pagi hingga 08.45 pagi (30 MINIT)
08.45 pagi hingga 09.15 pagi (30 MINIT)

Bidang
Topik

:
:

Standard
Kandungan

: 6.2 Luas.

Standard
Pembelajaran

: 6.2.3 Menyatakan unit piawai bagi luas dalam sistem metrik iaitu millimeter perse
sentimeter persegi (cm2), meter persegi (m2) dan kilometer persegi (km2).

: 6.2.4 Mengira luas permukaan segiempat tepat dan segiempat sama menggunaka
luas = panjang x lebar

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

Kemahiran Proses
Sains

: Mengukur menggunakan nombor

Standard Prestasi

:
1

: Menyatakan maksud isi padu dan unit piawai bagi isi padu

: Murid diterangkan mengenai cara mengukur luas yang betul.

: murid menyatakan unit piawai bagi luas dalam sistem metrik

: Murid diberikan tugasan mengukur beberapa objek yang ditetapkan guru.

Aktiviti

BBM

: Pembaris, pita pengukur.

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


: 4 AMANAH
: 10.45 pagi hingga 11.15 pagi (30 MINIT)

Bidang
Topik

:
:

Standard
Kandungan

: 6.3 Isi padu objek

Standard
Pembelajaran

: 6.3.1Menyatakan isi padu adalah besarnya sesuatu ruang.

: 6.3.2 Mengukur isi padu satu kotak lohong dengan menggunakan alat pengukur p
seperti kubus berukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm
Kemahiran Proses
Sains

PEPERIKSA

: Mengukur menggunakan nombor

Kemahiran Proses
Sains
Standard Prestasi

Aktiviti

BBM

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

Mengukur menggunakan nombor

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1
: Menyatakan maksud isi padu dan unit piawai bagi isi padu
2

: Murid diterangkan mengenai bentuk kotak yang dibawa guru.

: murid menyatakan isipadu adalah besarnya sesuatu ruang.

: Murid diberikan tugasan mengukur beberapa objek yang ditetapkan guru.

: pembaris, pita pengukur

RANCANGAN PENGAJARAN HARIA


Nama Guru

: MOHAMMAD FAIZOL ASYRAF BIN MAHDZIR

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


: 1 BESTARI
: 11.15 pagi hingga 11.45 pagi (30 MINIT)

Bidang
Topik

:
:

Standard
Kandungan

: 5.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk.

Standard
Pembelajaran

: 5.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, segi empat
sama, segi tiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid.
: 5.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

Kemahiran Proses
Sains

: mengelaskan

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1
: 5.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, segi empat
sama, segi tiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid.

Aktiviti

BBM

: 5.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

: guru mengedarkan objek pelbagai bentuk kepada murid

: murid diminta menerangkan bentuk tersebut mengikut pengetahuan murid

: murid memberi bimbingan kepada jawapan yang salah

: objek pelbagai bentuk

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: SAINS
: 5 AMANAH
: 12.45 tengah hari hingga 01.15 petang (30 MINIT)
01.15 petang hingga 01.45 petang (30 MINIT)

Bidang
Topik

: Haba
:

Hasil Pembelajaran
Umum

: menyatakan bahan menjadi panas apabila haba dibekalkan.

Hasil Pembelajaran
Khusus

: menyatakan bahan menjadi panas apabila haba dibekalkan.

: menyatakan bahan menjadi sejuk apabila kehilangan haba.

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

Kemahiran Proses
Sains

: Meramalkan

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1
: menyatakan bahan menjadi panas apabila haba dibekalkan.

Aktiviti

BBM

: menyatakan bahan menjadi sejuk apabila kehilangan haba.

: guru menerangkan mengenai konsep haba

: murid diminta menyatakan alatan yang digunakan untuk menyukat haba

: murid diedarkan lembaran kerja

AN PENGAJARAN HARIAN
MUKA SURAT
1

sistem metrik iaitu millimeter persegi (mm2),


) dan kilometer persegi (km2).

MINGGU
21

HARI
AHAD

TARIKH
25 / 5 / 2014

BUKU
TEKS

M/S
5

EMK
Nilai murni :
Keprihatinan
Ilmu :
Sains

at dan segiempat sama menggunakan rumus:


KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Menjana idea

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014

wai bagi isi padu

kur luas yang betul.

Refleksi:

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.

alam sistem metrik

apa objek yang ditetapkan guru.

suatu ruang.

______ daripada ______ orang murid yang


hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.
Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

BUKU
TEKS

M/S
5

EMK
Nilai murni :
Keprihatinan
Ilmu :
Sains

ngan menggunakan alat pengukur piawai


KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Membuat inferens

PERIKSAAN

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014

wai bagi isi padu

Refleksi:

k yang dibawa guru.

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.

ya sesuatu ruang.

______ daripada ______ orang murid yang


hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.

apa objek yang ditetapkan guru.

Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

AN PENGAJARAN HARIAN
MUKA SURAT
2

MINGGU
21

HARI
AHAD

TARIKH
18 / 5 / 2014

BUKU
TEKS

i bentuk.

tu segi empat tepat, segi empat


da objek di persekitaran murid.

M/S
5

EMK
Nilai murni :
Bantu-membantu
Ilmu :
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

an, TMK, penulisan atau lisan.


KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Mengumpul dan
mengelas

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014

s iaitu segi empat tepat, segi empat


t pada objek di persekitaran murid.

karan, TMK, penulisan atau lisan.


kepada murid

Refleksi:

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.

but mengikut pengetahuan murid

n yang salah

______ daripada ______ orang murid yang


hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.
Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

BUKU
TEKS

ba dibekalkan.

ba dibekalkan.

M/S
67

EMK
Nilai murni :
Bekerjasama
Ilmu :
Sains

ilangan haba.
KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Menilai

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014

a haba dibekalkan.
kehilangan haba.

Refleksi:

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.

gunakan untuk menyukat haba

______ daripada ______ orang murid yang


hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.
Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIA


Nama Guru

: MOHAMMAD FAIZOL ASYRAF BIN MAHDZIR

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: PENDIDIKAN JASMANI
: 2 AMANAH
: 07.45 pagi hingga 08.15 pagi (30 MINIT)

Aspek

: Kemahiran Manipulasi Alatan


: Unit 22 : Mengelecek Bola Menggunakan Tangan
: Tiada

Unit

Tema / Tajuk
Standard
Kandungan

: 1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang be

Standard
Pembelajaran

: 1.4.9 Mengelecek bola menggunakan tangan.

: 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.

Objektif

Aktiviti

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

:
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
1
: 1.4.9 Mengelecek bola menggunakan tangan.
2

: 5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.

: Memanaskan badan.

: Mengelecek bola dalam bulatan.

: Permainan kecil lumba mengelecek bola.

: Menyejukkan badan

: Pentaksiran

BBM

: Bola

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: PENDIDIKAN JASMANI
: 3 BESTARI
: 08.15 pagi hingga 08.45 pagi (30 MINIT)

Aspek

:
: unit 2: imbangan
:

Unit

Tema / Tajuk
Standard
Kandungan

: 2.2 Berkebolehan memahami konsep kawalan badan dan sokongan dalam perger

Standard
Pembelajaran

: 2.2.1 Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan di atas bangku gimnastik.

: 2.2.2 Membezakan luas tapak sokongan semasa melakukan bentuk-bentuk imban


kumpulan.

PEPERIKSA

Objektif

Aktiviti

BBM

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

:
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
1
: 2.2.1 Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan di atas bangku gimnastik.
2

: 2.2.2 Membezakan luas tapak sokongan semasa melakukan bentuk-bentuk im


dalam kumpulan.

: Memanaskan badan

: Penyampaian standard pembelajaran

: Permainan kecil

: Menyejukkan badan

: Pentaksiran

: Tilam gimnastik

RANCANGAN PENGAJARAN HARIA


Nama Guru

: MOHAMMAD FAIZOL ASYRAF BIN MAHDZIR

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: SAINS
: 5 AMANAH
: 08.45 pagi hingga 09.15 pagi (30 MINIT)

Bidang
Topik

: Haba
:

Hasil Pembelajaran
Umum

: menyatakan bahan menjadi panas apabila haba dibekalkan.

Hasil Pembelajaran
Khusus

: menyatakan bahan menjadi panas apabila haba dibekalkan.

: menyatakan suhu sesuatu objek atau bahan berkurang apabila kehilangan haba.

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

Kemahiran Proses
Sains

: mengeksperimen

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1
: menyatakan bahan menjadi panas apabila haba dibekalkan.

Aktiviti

BBM

: menyatakan suhu sesuatu objek atau bahan berkurang apabila kehilangan ha

: guru menerangkan mengenai konsep haba

: murid diterangkan mengenai contoh keadaan yang menyebabkan suhu sesua


atau bahan berkurang apabila kehilangan haba.

: murid diberikan latihan dalam buku.

: penunu bunsen, bikar, termometer

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


: 1 BESTARI
: 11.15 pagi hingga 11.45 pagi (30 MINIT)

Bidang
Topik

:
:

Standard
Kandungan

: 5.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk.

Standard
Pembelajaran

: 5.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, segi empat
sama, segi tiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid.
: 5.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

Kemahiran Proses
Sains

: Mengukur menggunakan nombor

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1
: 5.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, segi empat
sama, segi tiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid.

Aktiviti

BBM

: 5.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

: guru mengedarkan objek pelbagai bentuk kepada murid

: murid diminta menerangkan bentuk tersebut mengikut pengetahuan murid

: murid diberi bimbingan kepada jawapan yang salah

: bongkah pelbagai bentuk

RANCANGAN PENGAJARAN HARIA


Nama Guru

: MOHAMMAD FAIZOL ASYRAF BIN MAHDZIR

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


: 4 AMANAH
: 11.45 pagi hingga 12.15 tengah hari (30 MINIT)

Bidang
Topik

:
:

Standard
Kandungan

: 6.3 Isi padu objek

Standard
Pembelajaran

: 6.3.1Menyatakan isi padu adalah besarnya sesuatu ruang.

: 6.3.2 Mengukur isi padu satu kotak lohong dengan menggunakan alat pengukur p
seperti kubus berukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm
Kemahiran Proses
Sains

PEPERIKSA

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

Kemahiran Proses
Sains
Objektif

Aktiviti

BBM

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1
: 6.3.1Menyatakan isi padu adalah besarnya sesuatu ruang.
2

: 6.3.2 Mengukur isi padu satu kotak lohong dengan menggunakan alat penguk
seperti kubus berukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm

: guru menerangkan mengenai konsep isipadu

: murid diterangkan mengenai cara pengiraan isipadu yang betul

: murid diberikan tugasan untuk mengira beberapa objek yang ditetapkan guru

: kotak

AN PENGAJARAN HARIAN
MUKA SURAT
1

MINGGU
21

HARI
ISNIN

TARIKH
26 / 5 / 2014

Tangan

BUKU
TEKS

pulasi alatan dengan lakuan yang betul.

M/S
16

EMK
Nilai murni :
Bekerjasama
Ilmu :
Pendidikan Kesihatan

amat.

KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Membuat urutan

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014

gan.

g selamat.

Refleksi:

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.
______ daripada ______ orang murid yang
hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.
Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

BUKU
TEKS
badan dan sokongan dalam pergerakan.

gan di atas bangku gimnastik.

asa melakukan bentuk-bentuk imbangan dalam

M/S
18

EMK
Nilai murni :
Bantu-membantu
Ilmu :
Pendidikan Kesihatan
KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Membuat urutan

PERIKSAAN

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014

mbangan di atas bangku gimnastik.

emasa melakukan bentuk-bentuk imbangan

Refleksi:

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.
______ daripada ______ orang murid yang
hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.
Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

AN PENGAJARAN HARIAN
MUKA SURAT
2

MINGGU
21

TARIKH
26 / 5 / 2014

BUKU
TEKS

ba dibekalkan.

ba dibekalkan.

HARI
ISNIN

M/S
23

EMK
Nilai murni :
Berhati-hati
Ilmu :
Sains

berkurang apabila kehilangan haba.


KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Menilai

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014

a haba dibekalkan.

an berkurang apabila kehilangan haba.

Refleksi:

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.

aan yang menyebabkan suhu sesuatu objek


haba.

______ daripada ______ orang murid yang


hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.
Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

BUKU
TEKS

i bentuk.

M/S
5

EMK
Nilai murni :
Bantu-membantu
Ilmu :
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

tu segi empat tepat, segi empat


da objek di persekitaran murid.

an, TMK, penulisan atau lisan.


KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Mengumpul dan
mengelas

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014

s iaitu segi empat tepat, segi empat


t pada objek di persekitaran murid.

karan, TMK, penulisan atau lisan.

Refleksi:

kepada murid

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.

but mengikut pengetahuan murid

______ daripada ______ orang murid yang


hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.

ang salah

Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

AN PENGAJARAN HARIAN
MUKA SURAT
3

suatu ruang.

MINGGU
21

HARI
ISNIN

TARIKH
26 / 5 / 2014

BUKU
TEKS

M/S
19

EMK
Nilai murni :
Bantu-membantu
Ilmu :
Sains

ngan menggunakan alat pengukur piawai


KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Mengumpul dan
mengelas

PERIKSAAN

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014

a sesuatu ruang.

g dengan menggunakan alat pengukur piawai


cm

Refleksi:

adu

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.

an isipadu yang betul

eberapa objek yang ditetapkan guru.

______ daripada ______ orang murid yang


hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.
Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIA


Nama Guru

: MOHAMMAD FAIZOL ASYRAF BIN MAHDZIR

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: PENDIDIKAN JASMANI
: 1 BESTARI
: 07.45 pagi hingga 08.15 pagi (30 MINIT)

Aspek
Tema / Tajuk

: Kemahiran Manipulasi Alatan


:
:

Standard
Kandungan

: Kemahiran Manipulasi Alatan.(1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran manipulas


dengan lakuan yang betul.)

Standard
Pembelajaran

: 1.4.10 Mengelecek bola berterusan menggunakan satu tangan.

Unit

: 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.

Objektif

Aktiviti

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

:
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
1
: 1.4.10 Mengelecek bola berterusan menggunakan satu tangan.
2

: 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.

: Memanaskan badan.

: Mengelecek bola dalam secara bulatan

: Permainan kecil lumba mengelecek bola.

: Menyejukkan badan

BBM

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: PENDIDIKAN JASMANI
: 3 BESTARI
: 08.15 pagi hingga 08.45 pagi (30 MINIT)

Aspek

:
:
: imbangan

Unit

Tema / Tajuk
Standard
Kandungan

: 2.2 Berkebolehan memahami konsep kawalan badan dan sokongan dalam perger

Standard
Pembelajaran

: 2.2.1 Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan di atas bangku gimnastik.

: 2.2.2 Membezakan luas tapak sokongan semasa melakukan bentuk-bentuk imban


kumpulan.

PEPERIKSA

Objektif

Aktiviti

BBM

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

:
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
1
: 2.2.1 Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan di atas bangku gimnastik.
2

: 2.2.2 Membezakan luas tapak sokongan semasa melakukan bentuk-bentuk im


dalam kumpulan.

: Memanaskan badan

: Penyampaian standard pembelajaran

: Permainan kecil

: Menyejukkan badan

: Pentaksiran

RANCANGAN PENGAJARAN HARIA


Nama Guru

: MOHAMMAD FAIZOL ASYRAF BIN MAHDZIR

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


: 1 AMANAH
: 10.15 pagi hingga 10.45 pagi (30 MINIT)

Bidang
Topik

:
:

Standard
Kandungan

: 5.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk.

Standard
Pembelajaran

: 5.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, segi empat
sama, segi tiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid.
: 5.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

Kemahiran Proses
Sains

: Mengelaskan

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1
: 5.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, segi empat
sama, segi tiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid.

Aktiviti

BBM

: 5.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

: guru mengedarkan objek pelbagai bentuk kepada murid

: murid diminta menerangkan bentuk tersebut mengikut pengetahuan murid

: murid memberi bimbingan kepada jawapan yang salah

: objek pelbagai bentuk

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


: 4 BESTARI
: 11.15 pagi hingga 11.45 pagi (30 MINIT)
11.45 pagi hingga 12.15 tengah hari (30 MINIT)

Bidang
Topik

:
:

Standard
Kandungan

: 6.3 Isi padu objek

Standard
Pembelajaran

: 6.3.1Menyatakan isi padu adalah besarnya sesuatu ruang.

: 6.3.2 Mengukur isi padu satu kotak lohong dengan menggunakan alat pengukur p
seperti kubus berukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

Kemahiran Proses
Sains

: mengukur

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1
: 6.3.1Menyatakan isi padu adalah besarnya sesuatu ruang.

Aktiviti

BBM

: 6.3.2 Mengukur isi padu satu kotak lohong dengan menggunakan alat penguk
seperti kubus berukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm

: guru menerangkan mengenai konsep isipadu

: murid diterangkan mengenai cara pengiraan isipadu yang betul

: murid diberikan tugasan untuk mengira beberapa objek yang ditetapkan guru

: kotak

AN PENGAJARAN HARIAN
MUKA SURAT
1

MINGGU
20

HARI
SELASA

TARIKH
20 / 5 / 2014

BUKU
TEKS

an melakukan kemahiran manipulasi alatan

akan satu tangan.

n secara aktif.

M/S
5

EMK
Nilai murni :
Bantu-membantu
Ilmu :
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Mengumpul dan
mengelas

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014

gunakan satu tangan.

gian secara aktif.

Refleksi:

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.
______ daripada ______ orang murid yang
hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.
Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

BUKU
TEKS
badan dan sokongan dalam pergerakan.

gan di atas bangku gimnastik.

asa melakukan bentuk-bentuk imbangan dalam

EMK
Nilai murni :
Bekerjasama
Ilmu :
Pendidikan Kesihatan
KBAT :
PM - Main peranan

PERIKSAAN

M/S
5

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014

mbangan di atas bangku gimnastik.

emasa melakukan bentuk-bentuk imbangan

Refleksi:

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.
______ daripada ______ orang murid yang
hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.
Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

AN PENGAJARAN HARIAN
MUKA SURAT
2

MINGGU
20

HARI
SELASA

TARIKH
20 / 5 / 2014

BUKU
TEKS

i bentuk.

tu segi empat tepat, segi empat


da objek di persekitaran murid.

M/S
5

EMK
Nilai murni :
Bantu-membantu
Ilmu :
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

an, TMK, penulisan atau lisan.


KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Mengumpul dan
mengelas

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014

s iaitu segi empat tepat, segi empat


t pada objek di persekitaran murid.

karan, TMK, penulisan atau lisan.


kepada murid

Refleksi:

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.

but mengikut pengetahuan murid

n yang salah

______ daripada ______ orang murid yang


hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.
Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

suatu ruang.

BUKU
TEKS

M/S
5

EMK
Nilai murni :
Bantu-membantu
Ilmu :
Sains dan Teknologi

ngan menggunakan alat pengukur piawai


KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Menilai

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014

a sesuatu ruang.

g dengan menggunakan alat pengukur piawai


cm

Refleksi:

adu

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.

an isipadu yang betul

eberapa objek yang ditetapkan guru.

______ daripada ______ orang murid yang


hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.
Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIA


Nama Guru

: MOHAMMAD FAIZOL ASYRAF BIN MAHDZIR

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: PENDIDIKAN JASMANI
: 2 AMANAH
: 07.45 pagi hingga 08.15 pagi (30 MINIT)

Aspek

: Kemahiran Manipulasi Alatan


: Unit 22 : Mengelecek Bola Menggunakan Tangan
:

Unit

Tema / Tajuk
Standard
Kandungan

: 1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang be

Standard
Pembelajaran

: 1.4.9 Mengelecek bola menggunakan tangan.

: 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

Objektif

Aktiviti

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

:
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
1
: 1.4.9 Mengelecek bola menggunakan tangan.
2

: 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

: Memanaskan badan.

: Mengelecek bola dalam secara zigzag.

: Permainan kecil lumba mengelecek bola.

: Menyejukkan badan

BBM

: bola,skitel

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: PENDIDIKAN JASMANI
: 1 BESTARI
: 08.15 pagi hingga 08.45 pagi (30 MINIT)

Aspek
Tema / Tajuk

: Kemahiran Manipulasi Alatan


: Unit 22 : Mengelecek Bola Menggunakan Tangan
:

Standard
Kandungan

: Kemahiran Manipulasi Alatan.(1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran manipulas


dengan lakuan yang betul.)

Standard
Pembelajaran

: 1.4.10 Mengelecek bola berterusan menggunakan satu tangan.

Unit

: 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasm
bersedia menerima cabaran.

PEPERIKSA

Objektif

Aktiviti

BBM

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

:
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
1
:
2

: Memanaskan badan.

: Mengelecek bola dalam secara bulatan

: Permainan kecil lumba mengelecek bola.

: Menyejukkan badan

: bola,gelung rotan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIA


Nama Guru

: MOHAMMAD FAIZOL ASYRAF BIN MAHDZIR

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


: 1 AMANAH
: 11.15 pagi hingga 11.45 pagi (30 MINIT)

Bidang
Topik

:
:

Standard
Kandungan

: 5.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk.

Standard
Pembelajaran

: 5.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, segi empat
sama, segi tiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid.
: 5.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

Kemahiran Proses
Sains

: Mengelaskan

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1
: 5.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, segi empat
sama, segi tiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid.

Aktiviti

BBM

: 5.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

: guru mengedarkan objek pelbagai bentuk kepada murid

: murid diminta menerangkan bentuk tersebut mengikut pengetahuan murid

: murid memberi bimbingan kepada jawapan yang salah

: objek pelbagai bentuk

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: SAINS
: 5 AMANAH
: 11.45 pagi hingga 12.15 tengah hari (30 MINIT)
12.15 tengah hari hingga 12.45 tengah hari (30 MINIT)

Bidang
Topik

: Haba
:

Hasil Pembelajaran
Umum

: menyatakan bahan menjadi panas apabila haba dibekalkan.

Hasil Pembelajaran
Khusus

: menyatakan bahan menjadi sejuk apabila kehilangan haba.

: menyukat suhu dengan teknik yang betul.

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

Kemahiran Proses
Sains

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1
: menyatakan bahan menjadi sejuk apabila kehilangan haba.

Aktiviti

BBM

: menyukat suhu dengan teknik yang betul.

: murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan

: setiap kumpulan diberikan beberapa bahan eksperimen

: murid menjalankan eksperimen dalam kumpulan.

: penunu bunsen, jaring, bikar, termometer

AN PENGAJARAN HARIAN
MUKA SURAT
1

MINGGU
20

HARI
TARIKH
WEDNESDAY 21 / 5 / 2014

Tangan

BUKU
TEKS

pulasi alatan dengan lakuan yang betul.

M/S
25

EMK
Nilai murni :
Bantu-membantu
Ilmu :
Pendidikan Kesihatan
KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Membuat urutan

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014

gan.

Refleksi:

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.
______ daripada ______ orang murid yang
hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.
Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

Tangan

BUKU
TEKS

an melakukan kemahiran manipulasi alatan

akan satu tangan.

n aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan

M/S
5

EMK
Nilai murni :
Bantu-membantu
Ilmu :
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Mengumpul dan
mengelas

PERIKSAAN

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014
Refleksi:

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.
______ daripada ______ orang murid yang
hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.
Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

AN PENGAJARAN HARIAN
MUKA SURAT
2

MINGGU
20

HARI
TARIKH
WEDNESDAY 21 / 5 / 2014

BUKU
TEKS

i bentuk.

tu segi empat tepat, segi empat


da objek di persekitaran murid.

M/S
5

EMK
Nilai murni :
Bantu-membantu
Ilmu :
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

an, TMK, penulisan atau lisan.


KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Mengumpul dan
mengelas

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014

s iaitu segi empat tepat, segi empat


t pada objek di persekitaran murid.

karan, TMK, penulisan atau lisan.


kepada murid

Refleksi:

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.

but mengikut pengetahuan murid

n yang salah

______ daripada ______ orang murid yang


hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.
Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

BUKU
TEKS

ba dibekalkan.

ilangan haba.

M/S
21

EMK
Nilai murni :
Bantu-membantu
Ilmu :
Sains dan Teknologi
KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Mengumpul dan
mengelas

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014
kehilangan haba.

pulan

Refleksi:

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.

n eksperimen

mpulan.

______ daripada ______ orang murid yang


hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.
Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIA


Nama Guru

: MOHAMMAD FAIZOL ASYRAF BIN MAHDZIR

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


: 4 AMANAH
: 10.45 pagi hingga 11.15 pagi (30 MINIT)
11.15 pagi hingga 11.45 pagi (30 MINIT)

Bidang
Topik

:
:

Standard
Kandungan

: 6.3 Isi padu objek

Standard
Pembelajaran

: 6.3.1Menyatakan isi padu adalah besarnya sesuatu ruang.

: 6.3.2 Mengukur isi padu satu kotak lohong dengan menggunakan alat pengukur p
seperti kubus berukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

Kemahiran Proses
Sains

: Mengukur menggunakan nombor

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1
: 6.3.1Menyatakan isi padu adalah besarnya sesuatu ruang.

Aktiviti

: 6.3.2 Mengukur isi padu satu kotak lohong dengan menggunakan alat penguk
seperti kubus berukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm

: guru menerangkan mengenai konsep isipadu

: murid diterangkan mengenai cara pengiraan isipadu yang betul

: murid diberikan tugasan untuk mengira beberapa objek yang ditetapkan guru

BBM

: kotak, bongkah pelbagai bentuk

Mata pelajaran
Kelas
Masa

: DUNIA SENI VISUAL


: 3 BESTARI
: 11.45 pagi hingga 12.15 tengah hari (30 MINIT)
12.15 tengah hari hingga 12.45 tengah hari (30 MINIT)
MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN: TOPENG
(TOPENG) 3.1.2. 2 Penegasan - bahagian muka
:

Bidang
Tema
Tajuk
Standard
Kandungan

: 1.2 Aplikasi Seni

Standard
Pembelajaran

: 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif

: 3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan top

PEPERIKSA

: 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual: bentuk, warna, jalinan, imbangan, dan pe
dalam penghasilan topeng muka

PEPERIKSA
PERTENGAHAN
2014

3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual: bentuk, warna, jalinan, imbangan, dan pe
dalam penghasilan topeng muka
:

Objektif

Aktiviti

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1
: 3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan
muka
2

: 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual: bentuk, warna, jalinan, imbangan, dan
dalam penghasilan topeng muka

: guru menunjukkan demonstrasi proses menghasilkan topeng

: murid menghasilkan topeng muka

: guru memberi bimbingan kepada murid

AN PENGAJARAN HARIAN
MUKA SURAT
1

MINGGU
20

HARI
THURSDAY

TARIKH
22 / 5 / 2014

BUKU
TEKS

M/S
17

EMK

suatu ruang.

Nilai murni :
Bantu-membantu
Ilmu :
Sains

ngan menggunakan alat pengukur piawai


KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Memahami

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014

a sesuatu ruang.

g dengan menggunakan alat pengukur piawai


cm

Refleksi:

adu

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.

an isipadu yang betul

eberapa objek yang ditetapkan guru.

______ daripada ______ orang murid yang


hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.
Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

muka

cara kreatif

BUKU
TEKS
EMK
Nilai murni :
Bantu-membantu
Ilmu :
Kreativiti dan Inovasi

g bersesuaian dalam penghasilan topeng muka


KBAT :
Kemahiran Berfikir (KB) - Mereka cipta

PERIKSAAN

k, warna, jalinan, imbangan, dan penegasan

M/S
14

PERIKSAAN
NGAHAN TAHUN
2014

yang bersesuaian dalam penghasilan topeng

Refleksi:

______ daripada ______ orang murid yang


hadir menguasai objektif yang diajar.

entuk, warna, jalinan, imbangan, dan penegasan

enghasilkan topeng

______ daripada ______ orang murid yang


hadir diberi bimbingan dan motivasi untuk
menguasai objektif yang diajar.
Catatan :
Pdp ditangguhkan kerana:
Kursus / Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain : _________________

MINGGU

BULAN

SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

AHAD

ISNIN

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/
/7/
/8/
/9/
/ 10 /
/ 11 /
/ 12 /

HARI

SELASA

10

RABU

11

KHAMIS

12

JUMAAT

13

SABTU

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

CLASS
1 AMANAH
1 BESTARI
2 AMANAH
2 BESTARI
3 AMANAH
3 BESTARI
4 AMANAH
4 BESTARI
5 AMANAH
5 BESTARI
6 AMANAH
6 BESTARI

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

MASA

07.45
08.15
08.45
09.15
09.45
10.15
10.45
11.15
11.45
12.15
12.45
01.15

pagi hingga 08.15 pagi (30 MINIT)


pagi hingga 08.45 pagi (30 MINIT)
pagi hingga 09.15 pagi (30 MINIT)
pagi hingga 09.45 pagi (30 MINIT)
pagi hingga 10.15 pagi (30 MINIT)
pagi hingga 10.45 pagi (30 MINIT)
pagi hingga 11.15 pagi (30 MINIT)
pagi hingga 11.45 pagi (30 MINIT)
pagi hingga 12.15 tengah hari (30 MINIT)
tengah hari hingga 12.45 tengah hari (30 MINIT)
tengah hari hingga 01.15 petang (30 MINIT)
petang hingga 01.45 petang (30 MINIT)

BUKU TEKS BAHASA MALAYSIA

MODUL

BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
DUNIA SAINS DAN TEKNOL
DUNIA SENI VISUAL
DUNIA MUZIK
PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENDIDIKAN MUZIK
KEMAHIRAN HIDUP

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATA


PENDIDIKAN KESIHATAN
PENDIDIKAN JASMANI

ASA MALAYSIA

AHASA INGGERIS
ATEMATIK

UNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


UNIA SENI VISUAL
UNIA MUZIK
ENDIDIKAN SENI VISUAL
ENDIDIKAN MUZIK
EMAHIRAN HIDUP

NDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

NDIDIKAN KESIHATAN

NDIDIKAN JASMANI

BIDANG
MENGGAMBAR: LUKISAN
MENGGAMBAR: CATAN
MENGGAMBAR: GOSOKAN
MENGGAMBAR: RESIS
MEMBUAT CORAK DAN REKAAN: TERANCANG (LIPATAN DAN GUNTINGAN)
MEMBUAT CORAK DAN REKAAN: TERANCANG (CETAKAN)
MEMBUAT CORAK DAN REKAAN: TIDAK TERANCANG (TIUPAN)
MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN: STABAIL
MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN: TOPENG
MENGENAL KRAF TRADISIONAL: ALAT PERMAINAN
MENGENAL KRAF TRADISIONAL: TEMBIKAR

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

LUKISAN

1.1 Persepsi Estetik

(LUKISAN) 1.1.1.1 Garisan selari dan bersilang

1.2 Aplikasi Seni

(LUKISAN) 1.1.1.2 Rupa organik dan geometri

1.3 Ekspresi Kreatif

(LUKISAN) 1.1.1.3 Bentuk ilusi

1.4 Apresiasi Seni:

(LUKISAN) 1.1.1.4 Warna primer dan sekunder

2.1 Persepsi Estetik

(LUKISAN) 1.1.2.1 Imbangan keseimbangan ruang

2.2 Aplikasi Seni

(LUKISAN) 1.1.2.2 Kepelbagaian rupa dan garisan

2.3 Ekspresi Kreatif

CATAN

2.4 Apresiasi Seni

(CATAN) 1.1.1.1 Bentuk - ilusi

3.1 Persepsi Estetik

(CATAN) 1.1.1.2 Jalinan - tampak

3.2 Aplikasi Seni

(CATAN) 1.1.1.3 Warna - sekunder

3.3 Ekspresi Kreatif

(CATAN) 1.1.2.1 Imbangan ruang lukis

3.4 Apresiasi Seni

(CATAN) 1.2.1.1 Alat berus lukisan dan palet

4.1 Persepsi Estetik

(CATAN) 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan cat air /


tempera / cat poster

4.2 Aplikasi Seni

(CATAN) 1.2.2.1 Teknik basah atas kering

4.3 Ekspresi Kreatif


4.4 Apresiasi Seni

GOSOKAN
(GOSOKAN) 1.1.1.1 Rupa organik dan geometri
(GOSOKAN) 1.1.1.2 Bentuk ilusi
(GOSOKAN) 1.1.1.3 Jalinan jalinan tampak
(GOSOKAN) 1.1.1.4 Warna primer dan sekunder
(GOSOKAN) 1.1.2.1 Kontra - jalinan
(GOSOKAN) 1.1.2.2 Kepelbagaian jalinan dan ton
warna
(GOSOKAN) 1.2.1.1 Alat pelbagai jenis permukaan
berjalinan
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan, pensel, dan pensel
warna

(GOSOKAN) 1.2.2.1 Teknik gosokan

RESIS
(RESIS) 1.1.1.1 Garisan - kesan lilin / oil pastel
(RESIS) 1.1.1.2 Rupa - imej objek
(RESIS) 1.1.1.4 Warna - sekunder
(RESIS) 1.1.2.1 Kontra - garisan dan warna
(RESIS) 1.2.1.1 Alat berus lukisan dan palet

(RESIS) 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan, lilin atau oil


pastel dan warna berasaskan air
(RESIS)1.2.2.1 Teknik resis

LIPATAN DAN GUNTINGAN


(LIPATAN DAN GUNTINGAN) 2.1.1.1 Rupa - motif /
corak
(LIPATAN DAN GUNTINGAN) 2.1.2.2 Warna kontra
(LIPATAN DAN GUNTINGAN) 2.1.2.1 Imbangan
simetri
(LIPATAN DAN GUNTINGAN) 2.1.2.2 Kontra warna

(LIPATAN DAN GUNTINGAN) 2.1.2.3 Harmoni


perulangan motif
(LIPATAN DAN GUNTINGAN) 2.2.1.1 Alat gunting dan
pensel
(LIPATAN DAN GUNTINGAN) 2.2.1.2 Bahan kertas
lukisan, kertas warna dan gam
(LIPATAN DAN GUNTINGAN) 2.2.2.1 Teknik lipatan
dan guntingan

CETAKAN
(CETAKAN) 2.1.1.1 Rupa organik atau geometri
(CETAKAN) 2.1.1.2 Warna primer
(CETAKAN) 2.1.2.1 Harmoni perulangan motif

(CETAKAN) 2.2.1.1 Alat bongkah kayu, tali parcel,


berus lukisan, palet, surat khabar

(CETAKAN) 2.2.1.2 Bahan gam UHU, kertas lukisan,


dan cat poster atau tempera
(CETAKAN) 2.2.2.1 Teknik cetakan

TIUPAN
(TIUPAN) 2.1.1.1 Garisan - pelbagai jenis garisan
(TIUPAN) 2.1.1.2 Warna - sekunder
(TIUPAN) 2.1.1.3 Jalinan - tampak
(TIUPAN) 2.1.2.1 Ritma dan Pergerakan - garisan
pelbagai arah
(TIUPAN) 2.1.2.2 Kepelbagaian warna, garisan, dan
jalinan
(TIUPAN) 2.2.1.1 Alat surat khabar, berus lukisan,
palet, dan straw
(TIUPAN) 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, gam, cat
poster atau cat air
(TIUPAN) 2.2.2.1 Teknik tiupan
STABAIL
(STABAIL) 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
(STABAIL) 3.1.1.2 Ruang - susunan objek
(STABAIL) 3.1.2.1 Imbangan simetri dan tidak
simetri
(STABAIL) 3.2.1.1 Alat gunting
(STABAIL) 3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila,
gam, straw atau ranting kayu, plastisin, botol plastik,
dan gambar daripada majalah/akhbar/ salinan
fotostat.

TOPENG
(TOPENG) 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
(TOPENG) 3.1.1.2 Warna - sekunder
(TOPENG) 3.1.1.3 Jalinan - tampak dan sentuh
(TOPENG) 3.1.2.1 Imbangan simetri
(TOPENG) 3.1.2. 2 Penegasan - bahagian muka
(TOPENG) 3.2.1.1 Alat gunting
(TOPENG) 3.2.1.2 Bahan pensel warna atau oil
pastel, kad manila, gam, benang, gelang getah atau
tali

GASING

(GASING) 4.1.1.1 Bentuk - konkrit


(GASING) 4.1.1.2 Warna - hiasan gasing
(GASING) 4.1.2.1 Imbangan simetri
(GASING) 4.2.1.1 Alat gunting
(GASING) 4.2.1.2 Bahan gambar salinan fotostat
rupa bulatan pada kertas A4, box board, gam, lidi
sate, dan krayon.

TEMBIKAR
(TEMBIKAR) 4.1.1.1 Bentuk - konkrit
(TEMBIKAR) 4.1.1.2 Jalinan sentuh
(TEMBIKAR) 4.1.1.1 Imbangan - simetri
(TEMBIKAR) 4.2.1.1 Alatan tiada
(TEMBIKAR) 4.2.1.2 Bahan doh / plastisin
(TEMBIKAR) 4.2.2.1 Teknik - lingkaran

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Unsur Seni
1.1.2 Prinsip Rekaan
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan berasaskan air dan minyak secara kreatif
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.1 Memilih dan memanipulasi permukaan berjalinan secara kreatif
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik resis dalam penghasilan lukisan
1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan catan
1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik gosokan dalam penghasilan karya
1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan resis
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visual :garisan, rupa, bentuk, warna, kontra, dan harmoni
dalam penghasilan karya
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : warna, bentuk, ruang, dan jalinan serta prinsip
kesatuan dan
imbangan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visual :jalinan, kontra, dan kepelbagaian dalam penghasilan
karya
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visual: garisan, rupa, warna, dan kontra dalam penghasilan
karya
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan
2.1.1 Unsur seni
2.1.2 Prinsip rekaan
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak teknik cetakan

2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik tiupan dalam penghasilan corak teknik tiupan

2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual: rupa, warna, dan harmoni dalam penghasilan karya
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual: garisan, warna, jalinan, kepelbagaian serta ritma dan
pergerakan dalam penghasilan karya
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.1.1 Unsur seni
3.1.2 Prinsip rekaan
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif

3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail
3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual: bentuk, ruang, dan imbangan dalam penghasilan
stabail
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual: bentuk, warna, jalinan, imbangan, dan penegasan
dalam penghasilan topeng muka
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.1 Menggayakan topeng muka yang dihasilkan sendiri

3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan
4.1.1 Unsur seni
4.1.2 Mengenal prinsip rekaan

4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.


4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.
4.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing
4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kraf tembikar
4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kraf tembikar

4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual: bentuk, warna, dan imbangan dalam penghasilan
karya

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri

4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

NILAI MURNI
Amanah
Baik hati
Bantu-membantu
Bekerjasama
Berbudi bahasa
Bercakap benar
Berdikari
Berhati-hati
Berjimat-cermat
Bersopan-santun
Bersyukur
Bertanggungjawab
Berterima kasih
Bertolak-ansur
Hemah tinggi
Hormat-menghormati
Kasih sayang
Keadilan
Kebebasan
Keberanian
Kebersihan diri
Kebersihan fizikal dan mental
Kebersihan persekitaran
Keikhlasan
Kejujuran
Keprihatinan
Kerajinan
Kerjasama
Kesabaran/kecekalan (sabar/cekal)
Kesederhanaan
Kesyukuran
Ketaatan/kepatuhan (taat/patuh)
Menepati janji
Menepati masa
Mengenang budi
Menghargai masa
Merendah diri
Rasional
Semangat bermasyarakat
Tolong-menolong

Amanah
Baik hati
Bantu-membantu
Bekerjasama
Berbudi bahasa
Bercakap benar
Berdikari
Berhati-hati
Berjimat-cermat
Bersopan-santun
Bersyukur

Bertanggungjawab

Berterima kasih
Bertolak-ansur
Hemah tinggi
Hormat-menghormati
Kasih sayang
Keadilan
Kebebasan
Keberanian
Kebersihan diri
Kebersihan fizikal dan mental
Kebersihan persekitaran
Keikhlasan
Kejujuran
Keprihatinan
Kerajinan
Kerjasama
Kesabaran/kecekalan (sabar/cekal)
Kesederhanaan
Kesyukuran
Ketaatan/kepatuhan (taat/patuh)
Menepati janji
Menepati masa
Mengenang budi
Menghargai masa
Merendah diri
Rasional
Semangat bermasyarakat
Tolong-menolong

BCB - Bacaan imbasan


BCB - Bacaan intensif
BCB - Bacaan luncuran
BCB - Bacaan mentalis
BCB - Membuat rujukan
BCB - Mencatat nota
BCB - Mendengar aktif
BCB - Mendengar dengan berkesan
BCB - Mendengar dengan cekap
BCB - Menulis perenggan
BCB - Perbincangan
Kajian Masa Depan (KMD) - Menggunakan imaginasi dan kretiviti
Kajian Masa Depan (KMD) - Meramal
Kecerdasan Pelbagai (KP) - Interpersonal
Kecerdasan Pelbagai (KP) - Kinestetik
Kecerdasan Pelbagai (KP) - Meramal
Kecerdasan Pelbagai (KP) - Muzik
Kecerdasan Pelbagai (KP) - Verbal-linguistik
Kecerdasan Pelbagai (KP) - Visual ruang
Kemahiran Berfikir (KB) - Memadankan
Kemahiran Berfikir (KB) - Memahami
Kemahiran Berfikir (KB) - Membandingkan dan membezakan
Kemahiran Berfikir (KB) - Membuat andaian
Kemahiran Berfikir (KB) - Membuat gambaran mental
Kemahiran Berfikir (KB) - Membuat inferens
Kemahiran Berfikir (KB) - Membuat urutan
Kemahiran Berfikir (KB) - Menaakul
Kemahiran Berfikir (KB) - Menganalisis
Kemahiran Berfikir (KB) - Mengecam
Kemahiran Berfikir (KB) - Mengenal pasti
Kemahiran Berfikir (KB) - Menghubungkaitkan
Kemahiran Berfikir (KB) - Mengitlak
Kemahiran Berfikir (KB) - Mengkategorikan
Kemahiran Berfikir (KB) - Mengumpul dan mengelas
Kemahiran Berfikir (KB) - Menilai
Kemahiran Berfikir (KB) - Menjana idea
Kemahiran Berfikir (KB) - Mensintesis
Kemahiran Berfikir (KB) - Menyesuaikan
Kemahiran Berfikir (KB) - Menyusun mengikut urutan
Kemahiran Berfikir (KB) - Menyusun urutan
Kemahiran Berfikir (KB) - Mereka cipta
Kemahiran Berfikir (KB) - Merumus

Konstruktivisme - Menerangkan dan menjelaskan idea


Konstruktivisme - Mengembangkan idea
Konstruktivisme - Mengembangkan idea dengan persekitaran
Konstruktivisme - Menghubungkaitkan
Konstruktivisme - Menilai dan menaksir
Konstruktivisme - Menyampaikan idea baharu
Konstruktivisme - Pengembangan idea
Kontekstual - Memindahkan
Kontekstual - Memindakan maklumat
Kontekstual - Mengalami
Kontekstual - Mengaplikasikan
Kontekstual - Menghubungkaitkan
PAK - Mengakses
PM - Bacaan
PM - Main peranan

Keusahawanan
Kreativiti dan
Inovasi
Patriotisme
Pendidikan Alam
Sekitar
Pendidikan
Kesihatan
Peraturan
Sosiobudaya
Perbankan
Pertanian
Sains
Sains dan
Teknologi
Sejarah
Teknologi
Maklumat dan
Komunikasi (TMK)
Pendidikan Moral

TEMA
Dinamika Kumpulan
Hambur (spring) dan
Pendaratan
Interaksi Sosial

Kapasiti Aerobik
Kawalan Badan dan
Sokongan
Kekuatan dan Daya
Tahan Otot

Kelenturan
Kemahiran Manipulasi
Alatan
Keselamatan dan
Pengurusan
Keyakinan dan
Keselamatan dalam Air
Komposisi Badan

Konsep Kecergasan

Konsep pergerakan

Manipulasi Alatan

Pergerakan Berirama

Pergerakan Bukan
Lokomotor
Pergerakan Lokomotor

Putaran

Rekreasi dan
Kesenggangan
Renang Asas

Tanggungjawab Kendiri

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep
pergerakan.
1.2 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan
lakuan yang betul
1.3 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan
lakuan yang betul.

1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang


betul.
1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut lagu kanakkanak.
1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan pendaratan dengan lakuan
yang betul.

1.7 Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan imbangan dan


sokongan badan.
1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul.

1.9 Menguasai kemahiran keyakinan dan keselamatan di air.

1.10 Menguasai kemahiran asas renang dengan lakuan yang betul.

1.11 Melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan.

2.1 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep


pergerakan.
2.2 Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan pergerakan
lokomotor dan bukan lokomotor.
2.3 Memahami konsep dan prinsip asas kemahiran manipulasi alatan

2.4 Mengaplikasi konsep pelbagai corak pergerakan mengikut lagu kanak-kanak.

2.5 Memahami konsep hambur dan pendaratan.

2.6 Mengetahui konsep kawalan badan dalam pergerakan.

2.7 Memahami konsep putaran dalam pergerakan.

2.8 Memahami konsep keyakinan dan keselamatan dalam air.

2.9 Mengetahui kemahiran asas renang.

2.10 Menjana kreativiti dalam aktiviti rekreasi dan kesengggangan.

3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan.

3.2 Berkebolehan melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik.

3.4 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan daya tahan dan kekuatan


otot dengan betul.
3.5 Mengenal pasti komposisi badan.

4.1 Menguasai konsep kecergasan yang diaplikasi semasa melakukan aktiviti


kecergasan fizikal.
4.2 Menguasai konsep asas kapasiti aerobik.
4.3 Memahami konsep asas kelenturan.
4.4 Memahami konsep asas kekuatan dan daya tahan otot.

4.5 Mengetahui komponen badan.

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

5.2 Mempunyai keyakinan, dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan


aktiviti fizikal.
5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.
5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan
tersebut.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang am yang telah ditetapkan.
1.1.2 Meningkatkan kelajuan pergerakan semasa bergerak.
1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, berlari, mencongklang (galloping),
menggelongsor, melompat, melompat sebelah kaki (hopping), skip dan
melonjak (leaping).
1.2.2 Melompat pada satu jarak, mendarat dengan dua kaki dengan lutut
dan pergelangan kaki difleksi.
1.2.3 Melompat berterusan tali yang diayun berulang-ulang oleh dua
orang rakan.
1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang,
membuai, meringkuk, mengilas, memusing, menolak, menarik,
mengayun, dan mengimbang.
1.3.2 Menggabungkan pelbagai pergerakan bukan lokomotor dalam satu
rangkaian pergerakan.
1.3.3 Menggabungkan pelbagai pergerakan lokomotor dan bukan
lokomotor dalam satu rangkaian pergerakan.
1.4.1 Melambung, menyambut, menggolek, menendang, menyerkap,
melantun, membaling, menangkap, memukul dan mengelecek.
1.4.10 Mengelecek bola menggunakan kaki.

1.4.2 Menggolek bola pada satu jarak.

1.4.3 Membaling bola pada satu jarak.

1.4.4 Menangkap bola dengan serapan daya.

1.4.5 Menendang perlahan bola yang digolekkan dengan perlahan.

1.4.6 Menyerkap bola yang bergerak.

1.4.7 Memukul belon ke atas dan ke hadapan dengan menggunakan


pemukul yang mempunyai permukaan luas seperti raket.
1.4.8 Memukul bola yang diletakkan di atas tee dengan menggunakan
pemukul berbentuk silinder seperti bat sofbol.
1.4.9 Mengelecek bola menggunakan tangan.

1.5.1 Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor


mengikut tempo.
1.5.2 Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor
dengan alatan mengikut tempo.
1.6.1 Melakukan hambur dengan kedua-dua belah tangan dalam
pelbagai arah.

1.6.2 Melakukan hambur di atas peti lombol dan mendarat menggunakan


kedua-dua belah kaki dengan lutut difleksi.
1.7.1 Melakukan imbangan di atas garisan dan peralatan.

1.7.2 Melakukan imbangan dengan tiga, dua dan satu tapak sokongan
menggunakan bahagian badan secara berpasangan.
1.7.3 Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan imbangan statik
mengikut iringan muzik.
1.8.1 Melakukan guling sisi.
1.8.2 Melakukan guling depan.
1.9.1 Mematuhi peraturan sekitar kolam dan di dalam kolam.
1.9.2 Melakukan kemahiran apungan lentang.

1.9.3 Berdiri dalam air dari posisi apungan lentang.

1.10.1 Melakukan tendangan keribas (flutter kick).

1.11.1 Menggunakan konsep jam sebagai pandu arah semasa melakukan


aktiviti menjejak dan mencari harta karun.
1.11.2 Melakukan pelbagai kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor
yang sesuai semasa melakukan aktiviti rekreasi.
1.11.3 Menggunakan kemahiran mencongklang, memukul, membaling
dan menangkap semasa melakukan permainan tradisional dan rekreasi.
2.1.1 Membezakan pergerakan mengikut ruang.

2.1.2 Membezakan pergerakan mengikut tempo.


2.1.3 Mengenal pasti perlakuan yang boleh meningkatkan kelajuan.

2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan pergerakan lokomotor dan bukan


lokomotor.
2.2.2 Mengenal pasti kepentingan fleksi dalam pergerakan lokomotor
dan bukan lokomotor.
2.2.3 Menyatakan postur badan yang betul semasa melakukan
pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
2.3.1 Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya dengan pergerakan
objek.
2.3.2 Mengenal pasti postur badan semasa melakukan kemahiran
manipulasi alatan.
2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada objek yang dipukul atau
ditendang.
2.3.4 Mengenal pasti perlakuan menggunakan tangan, kaki dan alatan
yang menggerak dan menghentikan objek.

2.4.1 Membezakan kelajuan pergerakan yang sesuai mengikut tempo.

2.4.2 Mengenal pasti pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor yang


sesuai dalam satu rangkaian pergerakan mengikut tempo.
2.5.1 Mengenal pasti postur yang betul semasa hambur dan mendarat.

2.6.1 Mengenal pasti kepentingan keluasan tapak sokongan.

2.6.2 Mengenal pasti perkaitan antara imbangan dengan sokongan.


2.6.3 Menyatakan situasi dalam kehidupan harian yang melibatkan
imbangan dalam pergerakan lokomotor.
2.6.1 Mengenal pasti kepentingan keluasan tapak sokongan.
2.6.2 Mengenal pasti perkaitan antara imbangan dengan sokongan.
2.6.3 Menyatakan situasi dalam kehidupan harian yang melibatkan
imbangan dalam pergerakan lokomotor.
2.7.1 Menyatakan variasi guling sisi.
2.7.2 Mengenal pasti postur badan semasa melakukan guling depan.
2.8.1 Mengenal pasti peraturan di kolam renang.
2.8.2 Mengenal pasti postur badan semasa melakukan apungan lentang.
2.8.3 Mengenal pasti teknik dirian selepas apungan lentang.
2.9.1 Mengenal pasti postur badan semasa melakukan tendangan
keribas (flutter kick).
2.10.1 Mengenal pasti konsep jam untuk mencari arah dalam aktiviti
menjejak dan mencari harta karun.
2.10.2 Mentafsir maklumat dalam aktiviti pandu arah dan mencari harta
karun.
2.10.3 Menyenaraikan kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor dalam
permainan tradisonal.
3.1.1 Melakukan aktiviti yang meningkatkan suhu badan, kadar
pernafasan, kadar nadi dan keanjalan otot.
3.2.1 Melakukan aktiviti fizikal untuk meningkatkan kapasiti aerobik
dalam jangka masa yang ditetapkan.
3.3 Berkebolehan melakukan senaman kelenturan dengan betul.
3.3.1 Melakukan aktiviti regangan secara dinamik dan statik pada otototot utama dengan lakuan yang betul.

3.4.1 Melakukan aktiviti kekuatan dan daya tahan otot yang melibatkan
ringkuk tubi separa, tekan tubi ubahsuai, jengkit kaki setempat, posisi
separa cangkung (half squat), lentik belakang dari posisi merangkak dan
hamstring curl.

3.4.2 Melakukan aktiviti bergayut dan meniti pada palang menggunakan


tangan.
3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat.
3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian dan berat.
4.1.1 Menyatakan perkaitan antara aktiviti memanaskan dengan suhu
badan, pernafasan dan kadar nadi.
4.1.2 Menyatakan perkaitan antara menyejukkan badan dengan suhu
badan, pernafasan dan kadar nadi.
4.1.3 Menyatakan keperluan air sebelum, semasa dan selepas
melakukan aktiviti fizikal.
4.1.4 Menyatakan makanan yang memberi tenaga dan membantu
pertumbuhan.
4.2.1 Membandingkan kesan melakukan aktiviti fizikal dengan
peningkatan kadar pernafasan.
4.2.2 Membandingkan perubahan kadar nadi selepas melakukan aktiviti
fizikal.
4.2.3 Memerihal degupan jantung dan kadar pernafasan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
4.3.1 Mengenal pasti otot-otot utama pada bahagian badan yang
meregang semasa aktiviti kelenturan dilakukan.
4.4.1 Menyatakan otot-otot utama pada bahagian badan yang terlibat
semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
4.4.2 Menyatakan kepentingan melakukan senaman kekuatan dan daya
tahan otot.
4.5.1 Mengenal bentuk badan.
4.5.2 Membanding berat dan tinggi sendiri dengan carta pertumbuhan
normal.
4.5.3 Menyatakan masalah kesihatan yang berkaitan dengan komposisi
badan.
5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut jenis
aktiviti yang dijalankan.
5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.
5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan.

5.1.4 Mengunakan alatan mengikut peraturan penggunaan dan fungsi


alatan dengan betul.
5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.
5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan
seronok.
5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

Unit 1 : Kesedaran Ruang


Unit 2 : Kelajuan Pergerakan
Unit 3 : Berjalan

Unit 4 : Berlari
Unit 5: Mencongklang
Unit 6 : Menggelongsor

Unit 7 : Melompat Sebelah Kaki (Hopping)


Unit 8 : Melompat

Unit 9:Melompat ayunan tali

Unit 10: Mengilas Dan Memusing

Unit 11 : Menolak dan Menarik

Unit 12 : Mengayun dan Mengimbang

Unit 13 : Melambung, Melantun dan Menyambut

Unit 14 : Menggolek Bola

Unit 15 : Golek Bola ke Sasaran

Unit 16 : Membaling Bola

Unit 17 : Menangkap Bola

Unit 18 : Tendang dan tendang

Unit 19 : Rali Belon

Unit 20 : Pukul Belon Lagi

Unit 21 : Pukul Bola Atas Tee

Unit 22 : Mengelecek Bola Menggunakan Tangan

Unit 23 : kelecek bola dengan kaki

Unit 24 : Gerak Edar Gurau Senda

unit 25 : Gerak dengan skarf

Unit 26 : Rangkaian Kreatif

Unit 27 : Mari Bergerak

Unit 28 : Hambur dan Mendarat

Unit 29 : Jom Imbang

Unit 30 : Tarian Patung

Unit 31 : Guling Sisi


Unit 32: Guling Depan

Unit 33: Apungan Lentang

Unit 34: Tendang keribas

unit 35: Kenal Arah

Unit 36 : Menjejak Arah


Unit 37 : Galah Panjang

Unit 38 : Rondas

Unit 39 : Cabaran Jantung

Unit 40 : Sayangi Jantung Anda

Unit 41 : Saya Boleh Lentur

Unit 42 : Siapa Lebih Lentur

Unit 43 : Otot Ku Hebat

Unit 44 : Saya Kuat Dan Tahan


Unit 45 : Badan Saya

Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan


Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan dalam Pergerakan
Aspek 5 : Kesukanan

Aspek 3 : Kecergasan Meningkatkan Kesihatan


Aspek 4 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Meningkatkan Kecergasan
Aspek 5 : Kesukanan

ILMU
Keusahawanan

Buku Teks m.s : 1

BCB - Bacaan imbasan

Kreativiti dan Inovasi

Modul m.s : 1

BCB - Bacaan intensif

Patriotisme

Buku Teks m.s : 2

BCB - Bacaan luncuran

Modul m.s : 2

BCB - Bacaan mentalis

Pendidikan Kesihatan

Buku Teks m.s : 3

BCB - Membuat rujukan

Peraturan Sosiobudaya

Modul m.s : 3

BCB - Mencatat nota

Perbankan

Buku Teks m.s : 4

BCB - Mendengar aktif

Pertanian

Modul m.s : 4

BCB - Mendengar dengan


cekap

Sains

Buku Teks m.s : 5

BCB - Menulis perenggan

Sains dan Teknologi

Modul m.s : 5

BCB - Perbincangan

Sejarah

Buku Teks m.s : 6

Kajian Masa Depan (KMD)


- Menggunakan imaginasi
dan kretiviti

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi

Modul m.s : 6

Kajian Masa Depan (KMD)


- Meramal

Pendidikan Moral

Buku Teks m.s : 7

Kecerdasan Pelbagai (KP)


- Interpersonal

Modul m.s : 7

Kecerdasan Pelbagai (KP)


- Kinestetik

Buku Teks m.s : 8

Kecerdasan Pelbagai (KP)


- Meramal

Pendidikan Alam Sekitar

Modul m.s : 8

Kecerdasan Pelbagai (KP)


- Muzik

Buku Teks m.s : 9

Kecerdasan Pelbagai (KP)


- Verbal-linguistik

Modul m.s : 9

Kecerdasan Pelbagai (KP)


- Visual ruang

Buku Teks m.s : 10

Kemahiran Berfikir (KB) Memadankan

Modul m.s : 10

Kemahiran Berfikir (KB) Memahami

Buku Teks m.s : 11

Kemahiran Berfikir (KB) Membandingkan dan


membezakan

Modul m.s : 11

Kemahiran Berfikir (KB) Membuat andaian

Buku Teks m.s : 12

Kemahiran Berfikir (KB) Membuat gambaran


mental

Modul m.s : 12

Kemahiran Berfikir (KB) Membuat inferens

Buku Teks m.s : 13

Kemahiran Berfikir (KB) Membuat urutan

Modul m.s : 13

Kemahiran Berfikir (KB) Menaakul

Buku Teks m.s : 14

Kemahiran Berfikir (KB) Menganalisis

Modul m.s : 14

Kemahiran Berfikir (KB) Mengecam

Buku Teks m.s : 15

Kemahiran Berfikir (KB) Mengenal pasti

Modul m.s : 15

Kemahiran Berfikir (KB) Menghubungkaitkan

Buku Teks m.s : 16

Kemahiran Berfikir (KB) Mengitlak

Modul m.s : 16

Kemahiran Berfikir (KB) Mengkategorikan

Buku Teks m.s : 17

Kemahiran Berfikir (KB) Mengumpul dan


mengelas

Modul m.s : 17

Kemahiran Berfikir (KB) Menilai

Buku Teks m.s : 18

Kemahiran Berfikir (KB) Menjana idea

Modul m.s : 18

Kemahiran Berfikir (KB) Mensintesis

Buku Teks m.s : 19

Kemahiran Berfikir (KB) Menyesuaikan

Modul m.s : 19

Kemahiran Berfikir (KB) Menyusun mengikut


urutan

Buku Teks m.s : 20

Kemahiran Berfikir (KB) Menyusun urutan

Modul m.s : 20

Kemahiran Berfikir (KB) Mereka cipta

Buku Teks m.s : 21

Kemahiran Berfikir (KB) Merumus

Modul m.s : 21

Konstruktivisme Menerangkan dan


menjelaskan idea

Buku Teks m.s : 22

Konstruktivisme Mengembangkan idea

Modul m.s : 22

Konstruktivisme Mengembangkan idea


dengan persekitaran

Buku Teks m.s : 23

Konstruktivisme Menghubungkaitkan

Modul m.s : 23

Konstruktivisme - Menilai
dan menaksir

Buku Teks m.s : 24

Konstruktivisme Menyampaikan idea


baharu

Modul m.s : 24

Konstruktivisme Pengembangan idea

Buku Teks m.s : 25

Kontekstual Memindahkan

Modul m.s : 25

Kontekstual Memindakan maklumat

Buku Teks m.s : 26

Kontekstual - Mengalami

Modul m.s : 26

Kontekstual Mengaplikasikan

Buku Teks m.s : 27

Kontekstual Menghubungkaitkan

Modul m.s : 27

PAK - Mengakses

Buku Teks m.s : 28

PM - Bacaan

Modul m.s : 28

PM - Main peranan

Buku Teks m.s : 29

Modul m.s : 29

Buku Teks m.s : 30

Modul m.s : 30

Buku Teks m.s : 31

Modul m.s : 31

Buku Teks m.s : 32

Modul m.s : 32

Buku Teks m.s : 33

Modul m.s : 33

Buku Teks m.s : 34

Modul m.s : 34
Buku Teks m.s : 35
Modul m.s : 35

Buku Teks m.s : 36

Modul m.s : 36

Buku Teks m.s : 37

Modul m.s : 37

Buku Teks m.s : 38

Modul m.s : 38

Buku Teks m.s : 39

Modul m.s : 39

Buku Teks m.s : 40

Modul m.s : 40
Buku Teks m.s : 41
Modul m.s : 41

Buku Teks m.s : 42

Modul m.s : 42
Buku Teks m.s : 43
Modul m.s : 43

Buku Teks m.s : 44

Modul m.s : 44

Buku Teks m.s : 45

Modul m.s : 45

Buku Teks m.s : 46

Modul m.s : 46

Buku Teks m.s : 47

Modul m.s : 47
Buku Teks m.s : 48
Modul m.s : 48
Buku Teks m.s : 49
Modul m.s : 49
Buku Teks m.s : 50
Modul m.s : 50
Buku Teks m.s : 51
Modul m.s : 51
Buku Teks m.s : 52
Modul m.s : 52
Buku Teks m.s : 53
Modul m.s : 53
Buku Teks m.s : 54
Modul m.s : 54
Buku Teks m.s : 55
Modul m.s : 55
Buku Teks m.s : 56
Modul m.s : 56
Buku Teks m.s : 57
Modul m.s : 57
Buku Teks m.s : 58
Modul m.s : 58
Buku Teks m.s : 59
Modul m.s : 59
Buku Teks m.s : 60
Modul m.s : 60
Buku Teks m.s : 61
Modul m.s : 61

Buku Teks m.s : 62


Modul m.s : 62
Buku Teks m.s : 63
Modul m.s : 63
Buku Teks m.s : 64
Modul m.s : 64
Buku Teks m.s : 65
Modul m.s : 65

Buku Teks m.s : 66

Modul m.s : 66

Buku Teks m.s : 67

Modul m.s : 67

Buku Teks m.s : 68

Modul m.s : 68

Buku Teks m.s : 69

Modul m.s : 69

Buku Teks m.s : 70

Modul m.s : 70

Buku Teks m.s : 71

Modul m.s : 71

Buku Teks m.s : 72

Modul m.s : 72

Buku Teks m.s : 73

Modul m.s : 73

Buku Teks m.s : 74

Modul m.s : 74

Buku Teks m.s : 75

Modul m.s : 75

Buku Teks m.s : 76

Modul m.s : 76

Buku Teks m.s : 77

Modul m.s : 77

Buku Teks m.s : 78

Modul m.s : 78

Buku Teks m.s : 79

Modul m.s : 79

Buku Teks m.s : 80

Modul m.s : 80

Buku Teks m.s : 81

Modul m.s : 81

Buku Teks m.s : 82

Modul m.s : 82

Buku Teks m.s : 83

Modul m.s : 83

Buku Teks m.s : 84

Modul m.s : 84

Buku Teks m.s : 85

Modul m.s : 85

Buku Teks m.s : 86

Modul m.s : 86

Buku Teks m.s : 87

Modul m.s : 87

Buku Teks m.s : 88

Modul m.s : 88

Buku Teks m.s : 89

Modul m.s : 89

Buku Teks m.s : 90

Modul m.s : 90

Buku Teks m.s : 91

Modul m.s : 91

Buku Teks m.s : 92

Modul m.s : 92

Buku Teks m.s : 93

Modul m.s : 93

Buku Teks m.s : 94

Modul m.s : 94

Buku Teks m.s : 95

Modul m.s : 95

Buku Teks m.s : 96

Modul m.s : 96

Buku Teks m.s : 97

Modul m.s : 97

Buku Teks m.s : 98

Modul m.s : 98

Buku Teks m.s : 99

Modul m.s : 99

Buku Teks m.s : 100

Modul m.s : 100

Buku Teks m.s : 101

Modul m.s : 101

Buku Teks m.s : 102

Modul m.s : 102

Buku Teks m.s : 103

Modul m.s : 103

Buku Teks m.s : 104

Modul m.s : 104

Buku Teks m.s : 105

Modul m.s : 105

Buku Teks m.s : 106

Modul m.s : 106

Buku Teks m.s : 107

Modul m.s : 107

Buku Teks m.s : 108

Modul m.s : 108

Buku Teks m.s : 109

Modul m.s : 109

Buku Teks m.s : 110

Modul m.s : 110

Buku Teks m.s : 111

Modul m.s : 111

Buku Teks m.s : 112

Modul m.s : 112

Buku Teks m.s : 113

Modul m.s : 113

Buku Teks m.s : 114

Modul m.s : 114

Buku Teks m.s : 115

Modul m.s : 115

Buku Teks m.s : 116

Modul m.s : 116

Buku Teks m.s : 117

Modul m.s : 117

Buku Teks m.s : 118

Modul m.s : 118

Buku Teks m.s : 119

Modul m.s : 119

Buku Teks m.s : 120

Modul m.s : 120

Buku Teks m.s : 121

Modul m.s : 121

Buku Teks m.s : 122

Modul m.s : 122

Buku Teks m.s : 123

Modul m.s : 123

Buku Teks m.s : 124

Modul m.s : 124

Buku Teks m.s : 125

Modul m.s : 125

Buku Teks m.s : 126

Modul m.s : 126

Buku Teks m.s : 127

Modul m.s : 127

Buku Teks m.s : 128

Modul m.s : 128

Buku Teks m.s : 129

Modul m.s : 129

Buku Teks m.s : 130

Modul m.s : 130

Buku Teks m.s : 131

Modul m.s : 131

Buku Teks m.s : 132

Modul m.s : 132

Buku Teks m.s : 133

Modul m.s : 133

Buku Teks m.s : 134

Modul m.s : 134

Buku Teks m.s : 135

Modul m.s : 135

Buku Teks m.s : 136

Modul m.s : 136

Buku Teks m.s : 137

Modul m.s : 137

Buku Teks m.s : 138

Modul m.s : 138

Buku Teks m.s : 139

Modul m.s : 139

Buku Teks m.s : 140

Modul m.s : 140

Buku Teks m.s : 141

Modul m.s : 141

Buku Teks m.s : 142

Modul m.s : 142

Buku Teks m.s : 143

Modul m.s : 143

Buku Teks m.s : 144

Modul m.s : 144

Buku Teks m.s : 145

Modul m.s : 145

Buku Teks m.s : 146

Modul m.s : 146

Buku Teks m.s : 147

Modul m.s : 147

Buku Teks m.s : 148

Modul m.s : 148

Buku Teks m.s : 149

Modul m.s : 149

Buku Teks m.s : 150

Modul m.s : 150

Buku Teks m.s : 151

Modul m.s : 151

Buku Teks m.s : 152

Modul m.s : 152

Buku Teks m.s : 153

Modul m.s : 153

Buku Teks m.s : 154

Modul m.s : 154

Buku Teks m.s : 155

Modul m.s : 155

Buku Teks m.s : 156

Modul m.s : 156

Buku Teks m.s : 157

Modul m.s : 157

Buku Teks m.s : 158

Modul m.s : 158

Buku Teks m.s : 159

Modul m.s : 159

Buku Teks m.s : 160

Modul m.s : 160

Buku Teks m.s : 161

Modul m.s : 161

Buku Teks m.s : 162

Modul m.s : 162

Buku Teks m.s : 163

Modul m.s : 163

Buku Teks m.s : 164

Modul m.s : 164

Buku Teks m.s : 165

Modul m.s : 165

Buku Teks m.s : 166

Modul m.s : 166

Buku Teks m.s : 167

Modul m.s : 167

Buku Teks m.s : 168

Modul m.s : 168

Buku Teks m.s : 169

Modul m.s : 169

Buku Teks m.s : 170

Modul m.s : 170

Buku Teks m.s : 171

Modul m.s : 171

Buku Teks m.s : 172

Modul m.s : 172

Buku Teks m.s : 173

Modul m.s : 173

Buku Teks m.s : 174

Modul m.s : 174

Buku Teks m.s : 175

Modul m.s : 175

Buku Teks m.s : 176

Modul m.s : 176

Buku Teks m.s : 177

Modul m.s : 177

Buku Teks m.s : 178

Modul m.s : 178

Buku Teks m.s : 179

Modul m.s : 179

Buku Teks m.s : 180

Modul m.s : 180

Buku Teks m.s : 181

Modul m.s : 181

Buku Teks m.s : 182

Modul m.s : 182

Buku Teks m.s : 183

Modul m.s : 183

Buku Teks m.s : 184

Modul m.s : 184

Buku Teks m.s : 185

Modul m.s : 185

Buku Teks m.s : 186

Modul m.s : 186

Buku Teks m.s : 187

Modul m.s : 187

Buku Teks m.s : 188

Modul m.s : 188

Buku Teks m.s : 189

Modul m.s : 189

Buku Teks m.s : 190

Modul m.s : 190

Buku Teks m.s : 191

Modul m.s : 191

Buku Teks m.s : 192

Modul m.s : 192

Buku Teks m.s : 193

Modul m.s : 193

Buku Teks m.s : 194

Modul m.s : 194

Buku Teks m.s : 195

Modul m.s : 195

Buku Teks m.s : 196

Modul m.s : 196

Buku Teks m.s : 197

Modul m.s : 197

Buku Teks m.s : 198

Modul m.s : 198

Buku Teks m.s : 199

Modul m.s : 199

Buku Teks m.s : 200

Modul m.s : 200

Buku Teks m.s : 201

Modul m.s : 201

Buku Teks m.s : 202

Modul m.s : 202

Buku Teks m.s : 203

Modul m.s : 203

Buku Teks m.s : 204

Modul m.s : 204

Buku Teks m.s : 205

Modul m.s : 205

Buku Teks m.s : 206

Modul m.s : 206

Buku Teks m.s : 207

Modul m.s : 207

Buku Teks m.s : 208

Modul m.s : 208

Buku Teks m.s : 209

Modul m.s : 209

Buku Teks m.s : 210

Modul m.s : 210

Buku Teks m.s : 211

Modul m.s : 211

Buku Teks m.s : 212

Modul m.s : 212

Buku Teks m.s : 213

Modul m.s : 213

Buku Teks m.s : 214

Modul m.s : 214

Buku Teks m.s : 215

Modul m.s : 215

Buku Teks m.s : 216

Modul m.s : 216

Buku Teks m.s : 217

Modul m.s : 217

Buku Teks m.s : 218

Modul m.s : 218

Buku Teks m.s : 219

Modul m.s : 219

Buku Teks m.s : 220

Modul m.s : 220

Buku Teks m.s : 221

Modul m.s : 221

Buku Teks m.s : 222

Modul m.s : 222

Buku Teks m.s : 223

Modul m.s : 223

Buku Teks m.s : 224

Modul m.s : 224

Buku Teks m.s : 225

Modul m.s : 225

Buku Teks m.s : 226

Modul m.s : 226

Buku Teks m.s : 227

Modul m.s : 227

Buku Teks m.s : 228

Modul m.s : 228

Buku Teks m.s : 229

Modul m.s : 229

Buku Teks m.s : 230

Modul m.s : 230

Buku Teks m.s : 231

Modul m.s : 231

Buku Teks m.s : 232

Modul m.s : 232

Buku Teks m.s : 233

Modul m.s : 233

Buku Teks m.s : 234

Modul m.s : 234

Buku Teks m.s : 235

Modul m.s : 235

Buku Teks m.s : 236

Modul m.s : 236

Buku Teks m.s : 237

Modul m.s : 237

Buku Teks m.s : 238

Modul m.s : 238

Buku Teks m.s : 239

Modul m.s : 239

Buku Teks m.s : 240

Modul m.s : 240

Buku Teks m.s : 241

Modul m.s : 241

Buku Teks m.s : 242

Modul m.s : 242

Buku Teks m.s : 243

Modul m.s : 243

Buku Teks m.s : 244

Modul m.s : 244

Buku Teks m.s : 245

Modul m.s : 245

Buku Teks m.s : 246

Modul m.s : 246

Buku Teks m.s : 247

Modul m.s : 247

Buku Teks m.s : 248

Modul m.s : 248

Buku Teks m.s : 249

Modul m.s : 249

Buku Teks m.s : 250

Modul m.s : 250

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup.
2.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia.
2.2 Menghargai bahagian tubuh kita.
3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.
3.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita.
4.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan.
4.2 Mencipta produk daripada bahagianbahagian tumbuhan.
4.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita.
5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna.
5.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk.
5.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz.
5.4 Memahami ciri objek berdasarkan warna, saiz dan bentuk.
6.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau.
6.2 Menghargai deria bau.
7.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa.
7.2 Menghargai deria rasa.
8.1 Menganalisis ciri fizikal bahan.

9.1 Memahami pelbagai bunyi dan kepentingannya.


10.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang deria
10.2 Menghargai organ deria kurniaan Tuhan.
11.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam.
12.1 Mencipta binaan daripada bentuk asas bongkah.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.
1.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan,
bernafas, bergerak, membesar dan membiak.
1.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
2.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung, mulut,
lidah, tangan dan kaki
2.1.2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh
manusia.
2.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
2.2.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang.

3.1.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing, ikan, burung, ular, katak, li
rama-rama.
3.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut, telinga,
paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cangkerang.
3.1.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan
bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain.
3.1.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan
berbeza.
3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
3.2.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar.
3.2.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi.
3.2.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya
haiwan.
4.1.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput, paku
pakis, pokok mangga, pokok kelapa, pokok bunga raya, pokok nanas, pokok
keembong, pokok bunga ros, pokok orkid dan pokok pisang.
4.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk, daun, bunga,
buah, dahan, batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar.

4.1.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhantumbuhan


yang lain melalui penyiasatan.

4.1.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza
4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

4.2.1 Mereka bentuk produk seperti penanda buku, potpuri, kolaj dan kraftangan seperti tikar, topi,
ketupat dengan menggunakan bahagian tumbuhan.
4.2.2 Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan.
4.3.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu
jenis tumbuhan sahaja.
5.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria
penglihatan.
5.1.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam, putih, biru, merah, hijau, kuning, ungu,
dan jingga.
5.1.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan.
5.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
5.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, segi empat
sama, segi tiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid.
5.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
5.3.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah
5.3.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz.
5.3.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan.
5.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
6.2.1 Menaakul kepentingan deria bau secara lisan.
7.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa.

7.1.2 Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis, masin, pahit,
dan masam dengan menjalankan penyiasatan.
7.1.3 Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan.
7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
7.2.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang
terlalu masin, manis, pahit atau masam yang memudaratkan kesihatan.
8.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh.

8.1.2 Membezakan ciri bahan iaitu panas, sejuk, kasar, halus, keras dan lembut melalui penyiasata
8.1.3 Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan
8.1.4 Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan.
8.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
9.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria
pendengaran
9.1.2 Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan.
9.1.3 Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan.
9.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
10.1.1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria.
10.1.2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan.
10.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
10.2.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria.
11.1.1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan.

11.1.2 Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggel
11.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
12.1.1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kiub, kuboid, piramid, prisma,
kon, silinder dan sfera.
12.1.2 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk
asas bongkah.
12.1.3 Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan.
12.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

KEMAHIRAN PROSES SAINS


Memerhatikan
Mengelaskan
Mengukur menggunakan nombor
Membuat inferens
Meramalkan
Berkomunikasi
Menggunakan perhubungan
ruang dan masa
Mentafsirkan data
Mendefinisikan secara operasi
Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis
Mengeksperimen

HASIL PEMBELAJARAN

BIDANG PEMBELAJARAN

menyatakan jenis-jenis mikroorganisma. Mikroorganisma


menyatakan bahawa yis adalah satu
contoh mikroorganisma.

Kemandirian spesies

menyatakan bahawa mikroorganisma


bernafas.

Rantai makanan dan siratan makanan

menyatakan bahawa mikroorganisma


membiak.

Tenaga

menyatakan bahawa mikroorganisma


bergerak.

Elektrik

merumuskan bahawa mikroorganisma


Cahaya
adalah benda hidup dan kebanyakannya
tidak dapat dilihat oleh mata kasar.
menyatakan contoh kegunaan
Haba
mikroorganisma.
menyatakan kesan-kesan buruk
mikroorganisma.

Keadaan bahan

memerihalkan penyakit yang disebabkan Asid dan alkali


oleh mikroorganisma boleh merebak dari
seseorang ke seseorang yang lain.
menerangkan cara mencegah penyakit
Buruj
yang disebabkan oleh mikroorganisma.
memberi contoh haiwan yang menjaga
telur dan anaknya.

Bumi, Bulan dan Matahari

menerangkan cara haiwan menjaga telur Kekuatan dan kestabilan


dan anaknya.
menerangkan sebab haiwan menjaga
telur dan anaknya.
menyatakan pelbagai cara pencaran biji
benih dan buah
menerangkan sebab tumbuhan perlu
memencarkan biji benih atau buah.
memberi contoh-contoh tumbuhan yang
dipencarkan melalui air
memberi contoh-contoh tumbuhan yang
dipencarkan melalui angin.

memberi contoh-contoh tumbuhan yang


dipencarkan melalui haiwan.
memberi contoh-contoh tumbuhan yang
dipencarkan melalui mekanisme letupan.
menghubungkaitkan ciri-ciri biji benih
dan buah dengan cara mereka
dipencarkan.
meramal kesan jika sebahagian spesies
haiwan dan tumbuhan tidak bermandiri.
mengenalpasti haiwan dan makanannya
mengelaskan haiwan kepada herbivor,
karnivor dan omnivor.
membina rantai makanan.
mengnalpasti pengeluar.
mengenalpasti pengguna.
membina siratan makanan.
membina siratan makanan pada pelbagai
habitat.
meramalkan kesan jika terdapat
perubahan dalam populasi pada spesies
tertentu dalam siratan makanan.
menerangkan kesan terhadap spesies
haiwan tertentu yang makan sejenis
makanan sahaja.
menerangkan mengapa tenaga
diperlukan.
memberi contoh di mana dan bila tenaga
digunakan
menyatakan pelbagai sumber tenaga.
menyatakan pelbagai bentuk tenaga.
menyatakan bahawa tenaga boleh
berubah bentuk.

memberi contoh-contoh peralatan yang


menunjukkan berlakunya perubahan
bentuk tenaga.
menyatakan apakah tenaga yang boleh
diperbaharui.
menyatakan apakah tenaga yang tidak
boleh diperbaharui
menyenaraikan tenaga yang boleh
diperbaharui
menyenaraikan tenaga yang tidak boleh
diperbaharui
menerangkan mengapa kita perlu
menggunakan secara bijaksana.
menerangkan mengapa tenaga boleh
diperbaharui lebih baik daripada tenaga
yang tidak boleh diperbaharui.
memberi contoh bagaimana tenaga
boleh dijimatkan.
mengamalkan penjimatan tenaga.
menyatakan sumber tenaga elektrik.
mengenalpasti simbol pelbagai
komponen elektrik dalam litar ringkas.
melukis gambarajah litar.
mengenalpasti perbezaan susunan
mentol dalam litar bersiri dan litar selari.
membina litar bersiri.
membina litar selari.
membandingkan kecerahan mentol
dalam litar bersiri dan litar selari.
membandingkan kesan pada mentol
apabila pelbagai suis dalam litar bersiri
dan litar selari ditutup.
memerihalkan bahaya kecuaian
mengendalikan peralatan elektrik

menerangkan langkah-langkah
keselamatan yang perlu diambil semasa
mengendalikan peralatan elektrik.
menyatakan cahaya bergerak lurus
memberi contoh untuk mengesahkan
bahawa cahaya bergerak lurus
memerihal bagaimana bayang-bayang
terbentuk.
mengeksperimen untuk mengenalpasti
apa yang menyebabkan saiz bayangbayang berubah dengan menentukan
pembolehubah
yang
dimalarkan,
mengeksperimen
untuk
mengenalpasti
pembolehubah
manipulasi perubahan
dan
faktor
yang menyebabkan
pembolehubah
bergerakdengan
balas.
bentuk
bayang-bayang
menentukan
pembolehubah
yang
menyatakan cahaya
boleh dipantulkan.
dimalarkan, pembolehubah manipulasi
dan pembolehubah bergerak balas.
melukis gambarajah sinar cahaya untuk
menunjukkan pantulan cahaya.
memberi contoh kegunaan pantulan
cahaya dalam kehidupan seharian
menyatakan bahan menjadi panas
apabila haba dibekalkan.
menyatakan bahan menjadi sejuk apabila
kehilangan haba.
menyukat suhu dengan teknik yang
betul.
menyatakan unit piawai untuk menyukat
suhu.
menyatakan suhu sesuatu objek atau
bahan meningkat apabila haba
dibekalkan.
menyatakan suhu sesuatu objek atau
bahan berkurang apabila kehilangan
haba.
membuat kesimpulan bahawa suhu
adalah penunjuk untuk menyukat
kepanasan.
menyatakan bahan mengembang apabila
dipanaskan.
menyatakan bahan mengecut apabila
disejukkan.

memberi contoh aplikasi prinsip


pengembangan dan pengecutan dalam
kehidupan seharian.
mengelaskan objek dan bahan kepada
tiga rupa bentuk.
menyatakan ciri-ciri pepejal.
menyatakan ciri-ciri cecair.
menyatakan sesetengah cecair mengalir
lebih laju dari yang lain.
menyatakan ciri-ciri gas.
menyatakan air boleh berubah bentuk.
membuat kesimpulan air wujud dalam
tiga bentuk.
mengenalpasti proses yang terlibat bila
bahan berubah dari satu bentuk kepada
bentuk yang lain.
mengenalpasti faktor yang
mempengaruhi kadar penyejatan air.
memerihalkan bagaimana awan
terbentuk.
memerihalkan bagaimana hujan
terbentuk.
menerangkan bagaimana kitaran air
berlaku dalam persekitaran.
menerangkan kepentingan kitaran air
membuat inferens mengapa kita perlu
mengekalkan kebersihan sumber air.
memerihalkan cara untuk mengekalkan
kebersihan sumber air.
mengenalpasti bahan berasid, beralkali
dan neutral menggunakan kertas litmus.
mengenalpasti rasa makanan berasid
dan beralkali.

membuat kesimpulan sifat-sifat bahan


berasid, beralkali dan neutral.
menyatakan maksud buruj.
mengenalpasti buruj.
menyatakan kepentingan buruj.
menyatakan Bumi berputar pada
paksinya.
menyatakan Bumi berputar pada
paksinya dan pada masa yang sama
beredar mengelilingi Matahari.
menyatakan Bulan berputar pada
paksinya.
menyatakan Bulan berputar pada
paksinya dan pada masa yang sama
beredar mengelilingi Bumi.
menyatakan Bulan dan Bumi beredar
mengelilingi Matahari pada masa yang
sama.
memerihalkan perubahan panjang dan
kedudukan bayang-bayang sepanjang
hari.
membuat kesimpulan Bumi berputar
pada paksinya dari barat ke timur
menyatakan waktu siang berlaku pada
bahagian Bumi menghadap Matahari.
menyatakan waktu malam berlaku pada
bahagian Bumi membelakangkan
Matahari.
menerangkan kejadian siang dan malam
adalah disebabkan oleh putaran Bumi
pada paksinya.
menyatakan Bulan tidak memancarkan
cahaya.
menerangkan Bulan kelihatan terang
apabila memantulkan cahaya Matahari
memerihalkan fasa-fasa Bulan.
menyatakan bentuk objek.

mengenalpasti bentuk dalam struktur.


mengenalpasti bentuk objek yang stabil.
mengenalpasti faktor yang
mempengaruhi kestabilan objek.
menerangkan bagaimana luas tapak
mempengaruhi kestabilan.
menerangkan bagaimana ketinggian
mempengaruhi kestabilan.
mengenalpasti faktor-faktor yang
mempengaruhi kekuatan sesuatu
struktur.
mereka bentuk model yang kuat dan
stabil.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


Murid menonton tayangan video berkaitan pelbagai jenis mikroorganisma,
contoh, bakteria, virus, fungi dan protozoa.
Murid membuat perbandingan kualitatif di antara saiz mikroorganisma dengan
manusia dan membuat kesimpulan bahawa mikroorganisma adalah sangat
halus.
Murid berbincang yis adalah satu contoh mikroorganisma.
Murid memerhati kesan yis terhadap doh dan membuat inferens
mikroorganisma bernafas dan menyebabkan doh mengembang.
Murid menjalankan aktiviti dan memerhati kesan apabila sebuah tabung uji diisi
dengan dua sudu teh yis, satu sudu teh gula dan setengah tabung uji air. Mulut
tabung uji dilekatkan pada belon.
Murid menjalankan aktiviti dengan merenjiskan air ke atas sekeping roti. Murid
meletakkan roti ke dalam beg plastik dan membuat pemerhatian selama
beberapa hari
Murid memerhati buah oren atau nasi yang berkulat dengan menggunakan
kanta pembesar atau mikroskop dan merekod pemerhatian selama beberapa
hari.
Murid memerhati dan merekod hasil dapatan dengan cara melukis.
Murid menonton tayangan video mengenai pergerakan mikroorganisma dalam
air.
Murid mengumpul sampel air dari kolam, sungai atau longkang dan memerhati
pergerakan mikroorganisma menggunakan mikroskop.
Murid merekod pemerhatian.
Murid berbincang dan menyatakan mikroorganisma adalah benda hidup dan
kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar.
Murid mengumpul maklumat berkaitan kegunaan mikroorganisma,
Murid mengumpul maklumat berkaitan kesan buruk mikroorganisma
Murid mengumpulkan maklumat mengenai penyakit yang disebabkan oleh
mikroorganisma, contoh: sakit perut, demam campak, batuk, selesema,
pereputan gigi, kudis buta, sakit mata, beguk dan AIDS.
Murid berbincang mengenai penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma
yang merebak dari seseorang kepada seseorang yang lain.
Murid berbincang bagaimana penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma
boleh dicegah daripada merebak

Murid mengumpul maklumat tentang haiwan yang menjaga telur dan anaknya,
Murid menonton tayangan video bagaimana haiwan mengekalkan kemandirian
telur dan anak
Murid berbincang dan merumuskan bahawa haiwan menjaga telur dan anaknya
untuk mengekalkan kemandirian spesiesnya.
Murid mengkaji spesimen hidup, menonton tayangan video atau simulasi
komputer untuk mengetahui bagaimana tumbuhan memastikan kemandirian
spesiesnya,
Murid berbincang dan merumus bahawa tumbuhan perlu memencarkan biji
benih dan buah untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.
Murid mengumpul maklumat untuk memberi contoh tumbuhan memencarkan
biji benih dan buah
Murid mengkaji spesimen hidup atau menonton tayangan video dan berbincang
mengenai perkaitan di antara ciri-ciri biji benih dan buah dengan cara pencaran
Murid berbincang dan meramal kesan yang akan berlaku sekiranya spesies
haiwan dan tumbuhan mengalami kepupusan
Murid menjalankan sesi sumbangsaran mengenai haiwan dan makanannya.
Murid berbincang dan mengelaskan haiwan mengikut tabiat makanan
Murid membina rantai makanan untuk menunjukkan hubungan makanan antara
organisma.
Murid mengenalpasti pengeluar dan pengguna dari rantai makanan.
Murid membina siratan makanan berdasarkan beberapa rantai makanan yang
diberi.
Murid memerhati persekitaran sekolah untuk mengkaji siratan makanan seperti
di padang, taman sains, kolam dan di bawah pasu bunga.
Berdasarkan organisma yang dikenalpasti murid membina rantai makanan dan
siratan makanan untuk habitat yang dikaji.
Murid berbincang dan meramalkan kesan jika terdapat perubahan dalam
populasi pada sesetengah spesies dalam siratan makanan yang telah dikaji
Murid menjalankan simulasi atau permainan berdasarkan siratan makanan.
Murid menonton tayangan video untuk mengetahui pelbagai spesies yang
menghadapi ancaman kepupusan disebabkan mereka hanya makan sejenis
makanan sahaja.

Murid membuat kesimpulan sesetengah spesies haiwan yang makan hanya


sejenis makanan menghadapi kesukaran untuk bermandiri kerana sumber
makanan mungkin kehabisan,
Murid berbincang dan membuat kesimpulan tenaga diperlukan:
Murid mengumpul maklumat dan memberi contoh di mana dan bila tenaga
digunakan.
Murid mengumpul maklumat mengenai sumber tenaga
Murid berbincang bahawa Matahari merupakan sumber utama tenaga.
Murid memerhati pelbagai peristiwa dan mengenalpasti bentuk tenaga yang
terlibat
Murid menjalankan aktiviti dan berbincang tentang perubahan bentuk tenaga,
Murid berbincang bahawa tenaga boleh berubah bentuk.
Murid mengumpul maklumat dan mengenalpasti peralatan yang menggunakan
perubahan bentuk tenaga dan menyatakan perubahan bentuk tenaga yang
terlibat,
Murid berbincang bahawa tenaga yang boleh diperbaharui adalah tenaga yang
boleh diganti apabila telah habis digunakan dan tenaga yang tidak boleh
diperbaharui adalah tenaga yang tidak boleh diganti apabila telah habis
digunakan.
Murid mengumpul maklumat seperti berikut:(a) sumber tenaga yang boleh
diperbaharui, contoh: solar, angin, biojisim.b) sumber tenaga yang tidak boleh
diperbaharui, contoh; gas semulajadi, petroleum, arang batu.)
Murid berbincang dan membuat kesimpulan mengapa kita perlu menggunakan
tenaga dengan bijaksana,
Murid berbincang mengapa tenaga yang boleh diperbaharui lebih baik daripada
tenaga yang tidak boleh diperbaharui.
Murid menjalankan sesi sumbangsaran bagaimana untuk menjimatkan tenaga
dalam kehidupan seharian.
Murid menyenaraikan perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk
menjimatkan tenaga dan menggunakannya sebagai panduan dalam kehidupan
seharian.
Murid menjalankan aktiviti seperti menyalakan mentol atau membunyikan
loceng elektrik untuk mengesahkan sumber berikut menghasilkan tenaga
elektrik,
Murid membina seberapa banyak litar elektrik yang berbeza.
Murid diperkenalkan kepada simbol komponen litar elektrik, iaitu bateri, mentol,
wayar penyambung dan suis.

Murid melukis gambarajah litar berdasarkan litar yang telah dibina.


Murid memerhati pelbagai litar bersiri dan litar selari.
Berdasarkan pemerhatian, murid berbincang mengenai perbezaan susunan
mentol dalam litar bersiri dan litar selari.
Murid melukis gambarajah litar bersiri dan litar selari dan membandingkan
susunan mentol dalam litar tersebut.
Murid diberi beberapa bateri, mentol, suis dan wayar penyambung untuk
membina litar bersiri dan litar selari.
Murid memerhati dan membandingkan kecerahan mentol
Murid menjalankan aktiviti dan membandingkan apa yang berlaku pada mentol
dalam litar bersiri dan litar selari apabila pelbagai suis dalam litar ditutup.
Murid berbincang tentang bahaya kecuaian mengendalikan peralatan elektrik,
contoh:kejutan elektrik,kebakaran,melecur,renjatan elektrik.
Murid berbincang mengenai langkah keselamatan yang perlu diambil apabila
menggunakan peralatan elektrik
Murid menjalankan aktiviti untuk memerhati bahawa cahaya bergerak lurus
Murid mengumpulkan maklumat dan memberi contoh peristiwa atau fenomena
yang menunjukkan cahaya bergerak lurus.
Murid memerhati dan berbincang tentang pembentukan bayang-bayang untuk
membuat kesimpulan bahawa bayang-bayang terbentuk apabila cahaya
dihalang oleh objek legap atau lut cahaya.
Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat faktor yang menyebabkan
perubahan bentuk dan saiz bayang-bayang .
Murid memerhati, berbincang dan membuat kesimpulan tentang:apabila jarak
di antara objek dan sumber cahaya berkurang, saiz bayang-bayang bertambah
dan apabila jarak di antara objek dan skrin berkurang, saiz bayang-bayang
berkurang,b)
bentukaktiviti
bayang-bayang
berubah
berdasarkan
kedudukan
sumber
Murid menjalankan
untuk menyiasat
pantulan
cahaya
menggunakan
cahaya dan
bentuk bayang-bayang
:cermin
muka,kepingan
aluminium. berubah berdasarkan kedudukan sesuatu
objek.
Murid melukis gambarajah sinar cahaya untuk menunjukkan pantulan cahaya
dalam aktiviti di atas.
Murid mengumpul maklumat mengenai kegunaan pantulan cahaya dalam
kehidupan seharian, contoh:cermin sisi kereta,cermin di selekoh tajam di jalan
raya,cermin di kedai gunting,periskop.
Murid mengaplikasikan prinsip pantulan cahaya untuk merekacipta peralatan,
contoh:periskop,kaleidoskop.

Murid memanaskan 250 ml air selama 3 minit dan merasa perubahan suhu
setiap beberapa saat semasa pemanasan.
Murid membiarkan air panas menjadi sejuk dan menyentuh air setiap beberapa
saat.
Berdasarkan aktiviti di atas murid berbincang dan membuat kesimpulan
bahawa:peningkatan haba menyebabkan air menjadi panas,kehilangan haba
menyebabkan air menjadi sejuk.
Murid dibimbing untuk menggunakan dan mengambil bacaan termometer
dengan betul.
Murid mengumpul maklumat tentang unit piawai untuk menyukat suhu.
Murid menjalankan aktiviti untuk menyukat suhu, contoh: memanaskan air dan
merekod suhu setiap beberapa minit,penunu Bunsen dipadam dan merekod
suhu setiap beberapa minit semasa air menyejuk.
Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa suhu:meningkat apabila
dibekalkan,berkurang apabila kehilangan haba.
Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa suhu adalah penunjuk
untuk menyukat kepanasan.
Murid menjalankan aktiviti untuk memerhatikan, kesan haba terhadap bahan,
contoh:memanaskan bebola besi dan memasukkannya ke dalam gelung
besi,menyejukkan bebola besi yang dipanaskan dan memasukkannya ke dalam
gelung
besi,memanaskan
berwarna dalam
bikar yang
mempunyai
tiubkaca
Murid berbincang
tentang air
pemerhatian
berdasarkan
aktiviti
yang dijalankan
memerhatikan
paras air
dalam:bahan
tiub kaca,memanaskan
bola ping pong yang
dan membuat
kesimpulan
bahawa
mengembang apabila
kemek di dalam airmengecut
panas,menyejukkan
air berwarna di dalam bikar yang
dipanaskan,bahan
apabila disejukkan.
mempunyai
tiub kaca
parasmengenai
air dalam pengembangan
tiub kaca.
Murid menonton
videodan
ataumemerhatikan
simulasi komputer
dan
pengecutan bahan dalam kehidupan seharian, contoh:kabel elektrik dipasang
kendur untuk mengelakkan dari terputus apabila berlaku pengecutan semasa
cuaca
sejuk,terdapat ruang
di antara
landasan
keretapi
untuk
membolehkan
Murid mengklasifikasikan
objek
dan bahan
kepada
pepejal,
cecair
dan gas.
pengembangan
berlaku
semasasebab
cuaca untuk
panas,penutup
botol
yang
ketat boleh
Murid
berbincang
dan memberi
pengelasan
yang
dibuat.
dilonggarkan dengan merendamkannya ke dalam air panas,kepingan konkrit di
atas
lima mempunyai
ruang
untuk membolehkannya
mengembang.
Muridkaki
mengkaji
ciri-ciri pepejal
dengan:menimbang
pelbagai
jenis
pepejal,penyukat isipadu pelbagai pepejal,meletakkan pelbagai jenis pepejal
dalam pelbagai bentuk bekas.
Murid berbincang dan membuat kesimpulan ciri-ciri pepejal iaitu,
pepejal:mempunyai jisim,mempunyai isipadu tetap,mempunyai bentuk tetap.
Murid mengkaji ciri-ciri cecair dengan: menimbang pelbagai cecair,menyukat
isipadu cecair,menuang cecair ke dalam bekas-bekas pelbagai bentuk
Murid berbincang dan membuat kesimpulan ciri-ciri cecair iaitu,
cecair:mempunyai jisim,mempunyai isipadu tetap,tidak mempunyai bentuk
tetap tetapi mengikut bentuk bekas.
Murid memerhati pengaliran pelbagai cecair yang dituang ke dalam pelbagai
bekas.
Murid mengkaji ciri-ciri gas melalui:mengimbangkan dua belon yang
mengandungi udara di atas sebatang kayu dan membocorkan salah satu
belon,mengisikan udara ke dalam belon pelbagai bentuk,memerhati asap di
dalam bekas tertutup dan diletakkan sebuah lagi bekas terbalik di atasnya.
Alihkan penutup bekas pertama. Perhatikan pergerakan asap dari bekas
pertama ke bekas yang diterbalikkan,merasa tekanan gas di dalam picagari
apabila omboh ditekan manakala muncungnya ditutup

Murid berbincang dan membuat kesimpulan ciri-ciri gas iaitu, gas:mempunyai


jisim,tidak mempunyai bentuk yang tetap tetapi mengikut bentuk
bekas,memenuhi ruang dan tidak mempunyai isipadu yang tetap,boleh
dimampatkan.
Murid menjalankan aktiviti untuk memerhati perubahan bentuk bahan:ais
melebur,memanaskan air hingga mendidih,mengumpul wap air, membiarkan ia
sejuk dan membekukannya.
Murid berbincang dan membuat kesimpulan mengenai:air boleh berubah dari
satu bentuk kepada bentuk yang lain,air wujud dalam keadaan pepejal, cecair
dan gas.
Murid berbincang mengenai proses yang terlibat apabila bahan berubah dari
satu bentuk kepada bentuk yang lain
iaitu:peleburan,pendidihan,penyejatan,kondensasi,pembekuan.
Murid menyiasat dan berbincang faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan
air, contoh: cuaca yang panas,berangin.
Murid menonton simulasi komputer untuk mempelajari pembentukan awan dan
hujan.
Murid berbincang dan menerangkan perubahan keadaan bahan dalam kitaran
air.
Murid menonton simulasi kitaran air dalam persekitaran.
Murid berbincang kepentingan kitaran air.
Murid menonton video mengenai:
a) kepentingan air bagi benda hidup,
b) kesan kegiatan manusia terhadap kualiti bekalan air.
Murid mengumpul maklumat bagaimana mengekalkan kebersihan sumber air
dan mempersembahkan dalam bentuk folio.
Murid melukis poster untuk menunjukkan penghargaan mengenai kepentingan
sumber air.
Murid menguji bahan untuk menentukan sama ada bahan itu berasid, beralkali
atau neutral berdasarkan perubahan warna kertas litmus
Murid menentukan sama ada sampel makanan itu adalah berasid atau beralkali
dengan merasa sampel makanan dan menguji dengan menggunakan kertas
litmus
Murid membuat perbincangan dan kesimpulan mengenai sifat-sifat bahan
berasid, beralkali atau neutral berdasarkan rasa dan perubahan warna kertas
litmus.
Murid menonton tayangan video atau simulasi komputer atau melawat
planetarium untuk memerhati pelbagai buruj.
Murid berbincang buruj adalah sekumpulan bintang yang membentuk corak
tertentu di langit.
Murid memerhati buruj Belantik, Biduk, Pari dan Skorpio di langit.

Murid membina model untuk mengkaji corak buruj Belantik, Biduk, Pari dan
Skorpio.
Murid mengumpul maklumat tentang kepentingan buruj, contoh:
a) untuk menentukan arah,
b) untuk menentukan masa untuk menjalankan aktiviti tertentu, contoh: musim
menanam.
Murid menonton tayangan video, simulasi komputer atau model mengenai
peredaran Bumi, Bulan dan Matahari.
Murid membincangkan dan menerangkan putaran Bumi dan Bulan; dan
peredaran mereka mengelilingi Matahari.
Murid memerhati dan merekod panjang dan kedudukan bayang-bayang tiang
pada masa yang berlainan sepanjang hari (tiang sebagai objek dan matahari
sebagai sumber cahaya)
Murid meletakkan sebatang pencungkil gigi secara menegak di atas permukaan
sebuah glob. Murid-murid memerhati panjang dan kedudukan bayang-bayang
yang terbentuk apabila glob diputarkan pada paksinya dengan kedudukan
sumber
cahaya yang
tetap.
Murid membina
jam matahari.
Murid berbincang dan membuat kesimpulan tentang Bumi berputar pada
paksinya dari barat ke timur.
Murid menonton tayangan video atau simulasi komputer fenomena siang dan
malam atau membuat simulasi dengan menyuluh glob yang berputar untuk
memerhati kejadian siang dan malam.
Berdasarkan aktiviti di atas, murid-murid berbincang kejadian siang dan malam.
Murid melukis gambarajah untuk menunjukkan kejadian siang dan malam
Murid menonton tayangan video atau simulasi komputer dan berbincang Bulan
tidak memancarkan cahaya tetapi memantulkan cahaya Matahari.
Murid-murid menonton tayangan video fasa-fasa Bulan.
Murid menggunakan bola ping pong dan sumber cahaya untuk mensimulasikan
fasa-fasa Bulan seperti berikut:anak bulan,bulan sabit,bulan separa,bulan
purnama.
Murid menjalankan projek untuk memerhati dan merekod fasa-fasa bulan untuk
sebulan dan menghubungkaitkan fasa-fasa Bulan tersebut dengan tarikh dalam
takwim Qamari.
Murid menjalankan aktiviti untuk mengenal bentuk-bentuk objek,
iaitu:kubus,kuboid,sfera,kon, silinder,piramid,hemisfera.
Murid berjalan di persekitaran sekolah dan mengenalpasti bentuk-bentuk yang
dinyatakan.
Murid menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti bentuk-bentuk objek yang
stabil.

Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat faktor-faktor yang mempengaruhi


kestabilan struktur, contoh:menolak botol yang diletakkan secara tegak dan
terbalik,menolak kerusi yang tinggi dan kerusi yang rendah.
Murid berbincang dan merumus kestabilan objek dipengaruhi: luas
tapak,ketinggian.
Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana luas tapak
mempengaruhi kestabilan objek, iaitu, semakin bertambah luas tapak, semakin
stabil sesuatu objek.
Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana ketinggian
mempengaruhi kestabilan objek, iaitu, semakin tinggi objek, semakin kurang
kestabilan objek tersebut.
Murid menjalankan aktiviti untuk mengkaji faktor mempengaruhi kekuatan
struktur, contoh:mengantung pemberat pada penyedut minuman dan
kemudiannya kepada pensil,membina dua jambatan, satu menggunakan
sehelai
kertas dandan
satumembuat
lagi kertas
berlipat. Kemudian
letakkan struktur
objek berjisim
Murid berbincang
kesimpulan
bahawa kekuatan
sama ke atasoleh:jenis
setiap jambatan.
dipengaruhi
bahan yang digunakan, cara struktur diletakkan.
Murid merekabentuk struktur yang paling kuat dan paling stabil menggunakan
bahan yang mereka pilih.

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Kemahiran Proses Sains
1.2 Kemahiran Manipulatif
2.1 Peraturan Bilik Sains
3.1 Proses pernafasan manusia.
3.2 Perkumuhan dan Penyahtinjaan manusia.
3.3 Manusia bergerak balas terhadap rangsangan
3.4 Pewarisan manusia.
3.5 Tabiat boleh mengganggu proses hidup manusia.
3.6 Menyayangi diri sendiri
4.1 Organ pernafasan haiwan.
5.1 Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan.
5.2 Fotosintesis.
6.1 Ukuran panjang
6.2 Luas.
6.3 Isi padu objek
6.4 Isi padu cecair
6.5 Aplikasi konsep isi padu cecair
6.6 Jisim
6.7 Masa

6.8 Mencipta alat mengukur masa


6.9 Penggunaan unit, alat dan kaedah yang betul

7.1 Sumber asas bagi bahan untuk menghasilkan


sesuatu objek.
7.2 Sifat bahan.
7.3 Mereka cipta objek
8.1 Pengaratan Bahan

9.1 Sistem Suria

9.2 Saiz dan jarak relatif antara Bumi, Bulan dan Matahari

10.1 Kepentingan teknologi dalam kehidupan


10.2 Perkembangan teknologi.

10.3 Sumbangan teknologi kepada manusia

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Memerhati
1.1.2 Mengelas
1.1.3 Mengukur menggunakan nombor
1.1.4 Membuat inferens
1.1.5 Meramal
1.1.6 Berkomunikasi
1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa
1.1.8 Mentafsir data
1.1.9 Mendefinisi secara operasi
1.1.10 Mengawal pemboleh ubah
1.1.11 Membuat hipotesis
1.1.12 Mengeksperimen
1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan
sains dengan betul
1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat
1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul
1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul
1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
selamat
2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains
3.1.1 Menyatakan manusia bernafas menggunakan hidung,
trakea dan peparu melalui pemerhatian menerusi pelbagai
media.
3.1.2 Melakar laluan udara semasa menarik dan menghembus
nafas.
3.1.3 Memerihalkan pergerakan dada dengan meletakkan tangan
di dada semasa menarik dan menghembus nafas.
3.1.4 Mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada
jenis aktiviti yang dilakukan melalui pemerhatian pada
pergerakan dada
3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
3.2.1 Menyatakan maksud perkumuhan melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media
3.2.2 Mengenal pasti organ dan hasil perkumuhan iaitu:ginjal
menghasilkan air kencing,kulit menghasilkan peluh,peparu
menghasilkan karbon dioksida dan wap air.
3.2.3 Menyatakan maksud penyahtinjaan dan hasil nyahtinja
melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
3.2.4 Menjelas dengan contoh keperluan manusia menjalani
perkumuhan dan penyahtinjaan

3.2.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan


atau lisan.
3.3.1 Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria
menerima rangsangan dengan menjalankan aktiviti
3.3.2 Menjelas dengan contoh gerak balas manusia terhadap
rangsangan dalam kehidupan harian.
3.3.3 Membuat inferens tentang kepentingan gerak balas
manusia terhadap rangsangan.
3.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
3.4.1 Menyatakan anak mewarisi ciri ibubapa seperti warna kulit,
keadaan rambut dan rupa dengan menjalankan aktiviti.
3.4.2 Menjelas dengan contoh ciri pada anak boleh diwarisi
daripada keturunan.
3.4.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
3.5.1 Menjelas dengan contoh tabiat yangmengganggu proses
hidup seperti:makan makanan yang tidak
seimbang,merokok,menghidu gam,menyalahgunakan
dadah,minum minuman beralkohol.
3.5.2 Menerangkan kesan tabiat yang mengganggu proses hidup
seperti:memudaratkan kesihatan,mengganggu
tumbesaran,melambatkan gerak balas terhadap ransangan
3.5.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
3.6.1 Mempraktikkan budaya hidup sihat dalam kehidupan
seharian.
4.1.1 Mengenal pasti organ pernafasan bagi haiwan melalui
pemerhatian haiwan sebenar atau pelbagai media
iaitu:peparu=kucing, burung, buaya, katak, paus.insang=ikan,
berudu, ketam, udang.kulit lembap=katak, cacing.spirakel=lipas,
belalang, rama-rama, beluncas.
4.1.2 Mengitlak terdapat haiwan yang mempunyai lebih dari satu
organ pernafasan seperti katak.
4.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
5.1.1 Membuat kesimpulan bahagian tumbuhan yang bergerak
balas terhadap rangsangan dengan menjalankan penyiasatan
iaitu:akar bergerak balas terhadap air,akar bergerak balas
terhadap graviti,pucuk, daun dan bunga bergerak balas terhadap
cahaya,daun bergerak balas terhadap sentuhan.
5.1.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

5.2.1 Menyatakan tumbuhan membuat makanan sendiri dengan


menjalankan proses fotosintesis melalui pemerhatian menerusi
pelbagai media.
5.2.2 Menyatakan proses fotosintesis memerlukan karbon
dioksida, air, cahaya matahari dan klorofil melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media.
5.2.3 Menyatakan proses fotosintesis menghasilkan kanji dan
oksigen
5.2.4 Membuat inferens tentang kepentingan fotosintesis
terhadap hidupan lain.
5.2.5 Menaakul mengapa tumbuhan tidak perlu bergerak seperti
haiwan
5.2.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
6.1.1 Menyatakan panjang ialah ukuran jarak antara dua titik.
6.1.2 Menjelas dengan contoh tentang panjang menggunakan
alat yang tidak piawai seperti:jengkal, hasta, depa dan tapak
kaki.klip kertas, pensel, kapur tulis, penyedut minuman, benang,
tali dan anak mancis.
6.1.3 Menyatakan panjang boleh diukur dengan menggunakan
alat piawai seperti pembaris dan pita pengukur dengan
menjalankan aktiviti.
6.1.4 Menyatakan unit piawai ukuran panjang dalam sistem
metrik iaitu millimeter (mm), sentimeter (cm), meter (m) atau
kilometer (km)
6.1.5 Mengukur panjang dengan menggunakan alat dan unit
piawai yang sesuai dengan kaedah yang betul
6.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
6.2.1 Menyatakan luas ialah besarnya sesuatu permukaan.
6.2.2 Mengukur luas permukaan satu objek menggunakan alat
pengukur piawai seperti kertas petak berukuran 1cm x 1cm.
6.2.3 Menyatakan unit piawai bagi luas dalam sistem metrik iaitu
millimeter persegi (mm2), sentimeter persegi (cm2), meter
persegi (m2) dan kilometer persegi (km2).
6.2.4 Mengira luas permukaan segiempat tepat dan segiempat
sama menggunakan rumus:
luas = panjang x lebar
6.2.5 Menganggarkan luas permukaan bentuk tidak sekata
dengan menggunakan kertas petak 1 cm x 1 cm.
6.2.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
6.3.1Menyatakan isi padu adalah besarnya sesuatu ruang.

6.3.2 Mengukur isi padu satu kotak lohong dengan menggunakan


alat pengukur piawai seperti kubus berukuran 1 cm x 1 cm x 1
cm
6.3.3 Menyatakan bahawa unit isi padu dalam sistem metrik
ialah millimeter padu (mm3), sentimeter padu (cm3), meter
padu (m3)
6.3.4 Mengira isi padu kubus dan kuboid menggunakan rumus:
isi padu=panjang x lebar x tinggi
6.3.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
6.4.1 Menyukat isi padu cecair dalam satu bekas menggunakan
alat penyukat isi padu tidak piawai seperti sudu, gelas, cawan,
mangkuk, jag dan botol.
6.4.2 Menyukat isi padu cecair menggunakan alat penyukat isi
padu piawai seperti silinder
penyukat, bikar, kelalang dan bekas bersenggat.
6.4.3 Menyatakan unit piawai isi padu cecair dalam sistem metrik
ialah mililiter (ml) atau sentimeter padu (cm3), liter (l) dan meter
padu (m3).
6.4.4 Menggunakan kaedah yang betul bagi menyukat isi padu
cecair dengan alat dan unit piawai yang sesuai.
6.4.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
6.5.1 Mengira isi padu pepejal berbentuk sekata seperti kubus
dengan menggunakan kaedah sesaran air dan menggunakan
rumus.
6.5.2 Mengira isi padu pepejal berbentuk tidak sekata
menggunakan kaedah sesaran air
6.5.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
6.6.1 Menyatakan jisim ialah kuantiti jirim dalam sesuatu objek
6.6.2 Mengenal pasti alat pengukur jisim seperti neraca tuas
atau neraca tiga palang.
6.6.3 Menyatakan unit piawai jisim dalam sistem metrik ialah
miligram (mg), gram (g) dan
kilogram (kg).
6.6.4 Menggunakan kaedah yang betul bagi mengukur jisim
suatu objek dengan menggunakan alat dan unit piawai yang
sesuai.
6.6.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
6.7.1 Menyatakan masa ialah tempoh antara dua ketika
6.7.2 Mengitlak masa boleh diukur berasaskan peristiwa yang
berulang secara seragam seperti titisan air, ayunan bandul dan
denyutan nadi.

6.7.3 Mengenal pasti alat pengukur masa seperti jam matahari,


jam pasir, jam air, nyalaan lilin, jam randik dan jam digital
6.7.4 Menyatakan unit piawai masa ialah saat (s), minit (min),
jam(j), hari, bulan dan tahun.
6.7.5 Mengukur masa dengan menggunakan alat dan unit piawai
yang sesuai dengan kaedah yang betul.
6.7.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
6.8.1 Mencipta alat untuk mengukur masa
6.8.2 Memerihalkan ciptaan yang dihasilkan melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan
6.9.1 Membanding dan membezakan ukuran yang dibuat
menggunakan alat piawai dan tidak piawai dengan menjalankan
aktiviti
6.9.2 Menaakul kepentingan mengukur menggunakan alat
pengukur dengan kaedah yang betul.
7.1.1 Menjelaskan melalui contoh sumber asas bagi bahan yang
digunakan untuk membuat objek.
7.1.2 Mengelaskan objek berdasarkan sumber asasnya
7.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
7.2.1 Mengitlak sifat bahan dari segi kebolehan menyerap air
sama ada menyerap atau kalis air dengan menjalankan aktiviti.
7.2.2 Mengitlak sifat bahan dari segi kebolehan terapung sama
ada tenggelam atau di atas permukaan air dengan menjalankan
aktiviti.
7.2.3 Mengitlak sifat bahan dari segi kekenyalan dengan
menjalankan aktiviti.
7.2.4 Mengitlak sifat bahan dari segi kebolehan mengalirkan
elektrik iaitu konduktor atau penebat elektrik dengan
menjalankan aktiviti.
7.2.5 Mengitlak sifat bahan dari segi kebolehan mengalirkan
haba iaitu konduktor atau penebat haba dengan menjalankan
aktiviti.
7.2.6 Mengitlak sifat bahan dari segi kebolehan penembusan
cahaya iaitu legap, lut cahaya dan lut sinar dengan menjalankan
aktiviti.
7.2.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
7.3.1 Mencipta objek dengan menggunakan pengetahuan
tentang sifat bahan.
7.3.2 Menaakul pemilihan jenis bahan yang digunakan dalam
mereka cipta objek.
8.1.1 Mengenal pasti objek berkarat dan tidak berkarat dengan
membuat pemerhatian terhadap objek di persekitaran.

8.1.2 Mengitlak objek berkarat diperbuat daripada besi.


8.1.3 Mengeksperimen bagi menentukan faktor yang
menyebabkan pengaratan.
8.1.4 Menyatakan cara mencegah pengaratan seperti mengecat,
menyalut, menyadur dan menyapu minyak atau gris.
8.1.5 Menaakul kepentingan mencegah pengaratan.
8.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,penulisan
atau lisan.
9.1.1 Memerihalkan ahli dalam Sistem Suria iaitu Matahari,
planet, satelit semula jadi, asteroid, meteoroid, komet melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media.
9.1.2 Membuat urutan planet dalam Sistem Suria dengan
menjalankan aktiviti.
9.1.3 Menyatakan bahawa planet berputar pada paksinya dan
pada masa yang sama beredar mengelilingi Matahari mengikut
orbitnya melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
9.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
9.2.1 Mengganggar saiz relatif Bumi berbanding dengan
Matahari.
9.2.2 Mengganggar saiz relatif Bulan berbanding dengan
Matahari
9.2.3 Mengganggar saiz relatif Bulan berbanding dengan Bumi
9.2.4 Mengganggar jarak relatif Bumi ke Matahari berbanding
jarak Bumi ke Bulan.
9.2.5 Meramalkan keadaan di Bumi jika jaraknya lebih dekat
dengan Matahari.
9.2.6 Meramalkan keadaan di Bumi jika jaraknya lebih jauh
dengan Matahari.
9.2.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,penulisan
atau lisan.
10.1.1 Mengenal pasti aktiviti yang mampu dilakukan dan tidak
mampu dilakukan oleh otak, deria dan anggota badan dengan
menjalankan aktiviti.
10.1.2 Mengitlak manusia mempunyai had keupayaan dalam
melakukan aktiviti.
10.1.3 Menjelaskan melalui contoh alat yang digunakan untuk
mengatasi had keupayaan manusia melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media.
10.1.4 Menyatakan teknologi merupakan salah satu aplikasi
pengetahuan sains untuk mengatasi had keupayaan manusia
10.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

10.2.1 Membuat urutan perkembangan teknologi dalam


bidang:pertanian,pengangkutan,pembinaan,komunikasi,perubata
n
10.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
10.3.1 Menjana idea kebaikan dan keburukan teknologi melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media.
10.3.2 Memerihalkan keperluan penciptaan teknologi baru dalam
meneruskan kesejahteraan kehidupan manusia sejagat.
10.3.3 Menaakul kepentingan menggunakan bahan secara
berhemah dalam penghasilan teknologi.
10.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran hambur (spring) dan
pendaratan dengan lakuan yang betul.
1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan
kawalan badan dan sokongan.
1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran gayut dan ayun dengan
lakuan yang betul.
1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan
yang betul.
Pergerakan Berirama(1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai corak
pergerakan mengikut irama.)
Kemahiran Asas Permainan(1.6 Berkebolehan melakukan
kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan
yang betul.)
1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori
jaring dengan lakuan yang betul.
1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori
memadang dengan lakuan yang betul.
Olahraga Asas(1.9 Berkebolehan melakukan kemahiran asas
berlari dengan lakuan yang betul.)
1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan
lakuan yang betul.
1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran asas balingan dengan
lakuan yang betul.
Akuatik Asas(1.12 Berkebolehan melakukan kemahiran keyakinan
dan keselamatan di air.)
1.13 Berkebolehan melakukan kemahiran renang dengan lakuan
yang betul.
Rekreasi dan Kesenggangan(1.14 Berkebolehan melakukan
aktiviti rekreasi dan kesenggangan.)
2.1 Berkebolehan memahami konsep hambur dan pendaratan.
2.2 Berkebolehan memahami konsep kawalan badan dan
sokongan dalam pergerakan.
2.3 Berkebolehan Memahami konsep gayut dan ayun dalam
pergerakan.

2.4 Berkebolehan memahami konsep putaran dalam pergerakan.


2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan mengikut
irama.
2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam
kemahiran asas permainan kategori serangan.
2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam
kemahiran asas permainan kategori jaring.
2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam
kemahiran asas permainan kategori memadang.
2.9 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pergerakan
dalam kemahiran asas berlari.
2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pergerakan
dalam kemahiran asas lompatan.
2.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pergerakan
dalam kemahiran asas balingan.
2.12 Berkebolehan mengaplikasi konsep
keyakinan dan keselamatan di air.
2.13 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pergerakan
dalam kemahiran renang.
2.14 Berkebolehan mengaplikasi pengetahuan dan strategi dalam
aktiviti rekreasi dan kesenggangan.
3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep
kecergasan.
3.2 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan kapasiti
aerobik.
3.3 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan kelenturan.
3.4 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan daya tahan
dan kekuatan otot.
3.5 Berkebolehan mengenal pasti komposisi badan.
4.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep kecergasan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
4.2 Berkebolehan menguasai konsep asas kapasiti aerobik.

4.3 Berkebolehan menguasai konsep asas kelenturan.


4.4 Berkebolehan Menguasai konsep asas kekuatan dan daya
tahan otot.
4.5 Berkebolehan memahami konsep komposisi badan.
5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.
5.2 Berkebolehan mempunyai keyakinan dan tanggungjawab
kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam
kumpulan.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Melakukan hambur dari aras tinggi dan mendarat ke aras rendah.
1.1.2 Melakukan hambur dari aras rendah dan mendarat ke aras tinggi.
1.2.1 Melakukan imbangan di atas bangku gimnastik.
1.2.2 Melakukan rangkaian imbangan di atas bangku gimnastik.
1.2.3 Mengimbang badan sebelum dan selepas melakukan guling depan.
1.2.4 Melakukan imbangan secara berkumpulan.
1.3.1 Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan menggunakan genggaman atas
pada posisi badan lurus.
1.3.2 Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan lurus menggunakan genggaman
atas dan lutut difleksikan.
1.4.1 Melakukan guling belakang.
1.5.1 Melakukan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo seperti step-close, schottische,
polka, dan grapevine.
1.5.2 Melakukan satu rangkaian pergerakan menggunakan pelbagai jenis langkah lurus
mengikut tempo.
1.6.1 Menghantar bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan.
1.6.2 Menerima bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan.
1.6.3 Mengelecek bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan.
1.6.4 Melakukan kemahiran mengadang.
1.6.5 Memintas hantaran bola pemain lawan.
1.6.6 Menjaring menggunakan tangan, kaki, dan alatan.

1.7.1 Melakukan servis menggunakan tangan, kaki, dan alatan.


1.7.2 Menerima dan menghantar bola menggunakan tangan dan kaki.
1.7.3 Melakukan pukulan pepat menggunakan alatan.
1.7.4 Melakukan pukulan kilas menggunakan alatan.
1.8.1 Melakukan balingan bola atas bahu.
1.8.2 Memukul bola yang pegun menggunakan alatan pemukul.
1.8.3 Menangkap bola pada pelbagai aras.
1.8.4 Melakukan balingan tangan lurus mengikut arah pusingan jam.
1.8.5 Melakukan balingan tangan lurus melawan arah pusingan jam.
1.9.1 Berlari dalam pelbagai kelajuan.
1.9.2 Berlari dalam pelbagai jarak.
1.10.1 Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
1.10.2 Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kaki yang sama.
1.10.3 Melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat dengan kaki kiri dan sebaliknya.
1.10.4 Melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.
1.11.1 Melontar objek sfera pada pelbagai jarak.
1.11.2 Merejam objek panjang pada pelbagai jarak.
1.11.3 Melempar objek leper pada pelbagai jarak.

1.12.1 Mengawal pernafasan untuk satu jangkamasa semasa di bawah permukaan air.
1.13.1 Melakukan tendangan keribas (flutter kick) dalam posisi meniarap untuk satu jarak
dengan bantuan alat apungan.
1.13.2 Melakukan tendangan keribas (flutter kick) dalam posisi telentang untuk satu jarak
dengan bantuan alat apungan.
1.14.1 Bermain permainan strategi yang melibatkan kemahiran motor halus seperti karom,
dam, congkak, dan catur.
1.14.2 Bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan kekuatan otot seperti
Tarik Upih dan Batik Lampung.
2.1.1 Menyatakan perbezaan lakuan semasa melakukan hambur dari pelbagai aras.
2.2.1 Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan di atas bangku gimnastik.
2.2.2 Membezakan luas tapak sokongan semasa melakukan bentuk-bentuk imbangan dalam
kumpulan.
2.3.1 Mengenal pasti posisi bergayut dengan genggaman atas yang stabil.
2.4.1 Mengenal pasti kedudukan badan semasa melakukan guling belakang.
2.5.1 Mengenal pasti pelbagai jenis langkah pergerakan mengikut tempo.
2.8.1 Menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai (angle of release) semasa
melepaskan bola dalam kemahiran balingan.
2.8.2 Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat pemukul semasa memukul bola.
2.8.3 Mengenal pasti kedudukan tangan semasa menangkap bola pada pelbagai aras.
2.8.4 Mengenal pasti kemahiran dalam kategori memadang.
2.9.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa berlari.
2.9.2 Mengenal pasti koordinasi tangan dan kaki semasa berlari.
2.10.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melompat.

2.10.2 Mengenal pasti kaki yang digunakan untuk melonjak .


2.11.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan lontaran.
2.11.2 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan rejaman.
2.11.3 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan lemparan.
2.12.1 Mengenal pasti cara mengawal pernafasan di bawah permukaan air.
2.13.1 Mengenal pasti postur badan semasa melakukan tendangan keribas (flutter kick) dalam
posisi tiarap dan telentang.
2.14.1 Mengenal pasti strategi dalam permainan seperti karom, dam, congkak dan catur.
2.14.2 Mengenal pasti cara bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan
kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batik Lampung.
3.1.1 Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi,
dan keanjalan otot.
3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badan.
3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal.
3.2.1 Melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik dalam jangkamasa yang
ditetapkan.
3.3.1 Melakukan senaman regangan dinamik dan regangan statik pada otot-otot utama
dengan lakuan yang betul.
3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki
setempat, lentik belakang ubah suai, hamstring curl, dan tekan tubi ubah suai seberapa
banyak ulangan dalam jangkamasa 10 hingga 15 saat.
3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan.
3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian dan berat badan.
4.1.1 Membezakan tujuan memanaskan badan dan menyejukkan badan.
4.1.2 Membezakan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal.

4.1.3 Mengenal pasti kuantiti air yang perlu diminum semasa dan selepas melakukan aktiviti
fizikal.
4.2.1 Mengenal pasti kesan senaman terhadap jantung.
4.2.2 Mengenal pasti peranan jantung dan paru-paru semasa melakukan senaman.
4.3.1 Mengenal pasti senaman yang meningkatkan kelenturan.
4.3.2 Menyatakan tujuan senaman regangan statik dan regangan dinamik.
4.4.1 Mengenal pasti otot-otot besar yang terlibat semasa senaman daya tahan dan kekuatan
otot.
4.4.2 Menerangkan kepentingan senaman daya tahan dan kekuatan otot.
4.5.1 Membanding berat dan tinggi sendiri dengan rakan dan carta pertumbuhan normal.
4.5.2 Menyatakan nutrien makanan yang memberi tenaga dan membantu tumbesaran.
4.5.3 Mengenal pasti perkaitan antara senaman dengan berat badan.
5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti.
5.1.2 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti.
5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan.
5.1.4 Meletakkan alatan di tempat yang selamat semasa dan selepas melakukan aktiviti
fizikal.
5.2.1 Berkeupayaan menetapkan matlamat kendiri dalam aktiviti Pendidikan Jasmani.
5.2.2 Berkeyakinan melakukan aktiviti mengikut peranan.
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
5.4.2 Membentuk kumpulan kecil bagi melakukan aktiviti.
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

STANDARD KANDUNGAN
Konsep Pergerakan.(1.1 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan
berdasarkan konsep pergerakan.)
Pergerakan Lokomotor(1.2 Berkebolehan melakukan pelbagai
pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul.)

Pergerakan Bukan Lokomotor(1.3 Berkebolehan melakukan pelbagai


pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang betul.)
Kemahiran Manipulasi Alatan.(1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran
manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.)
Pergerakan Berirama(1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai kemahiran
pergerakan mengikut irama.)
Hambur dan Pendaratan(1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran
hambur dan pendaratan dengan lakuan yang betul.)
Kawalan Badan dan Sokongan(1.7 Berkebolehan melakukan pergerakan
yang memerlukan imbangan dan sokongan badan.)
Putaran(1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran
putaran dengan lakuan yang betul.)
Asas Akuatik(1.9 Keyakinan dan keselamatan dalam air.)
Rekreasi dan Kesenggangan(1.10 Berkebolehan melakukan aktiviti
rekreasi dan kesenggangan.)
Konsep Pergerakan.(2.1 Mengenal pasti dan melakukan konsep asas
pergerakan.)
Pergerakan Lokomotor dan Bukan Lokomotor(2.2 Memahami dan
membezakan pergerakan lokomotor dengan bukan lokomotor.)
Kemahiran Manipulasi Alatan.(2.3 Mengetahui konsep dan
prinsip asas kemahiran manipulasi alatan.)
Kemahiran Berirama(2.4 Memahami konsep gerak edar mengikut
irama.)
Hambur dan Pendaratan(2.5 Memahami konsep hambur dan
pendaratan.)
Kawalan Badan dan Sokongan(2.6 Mengetahui konsep kawalan badan
dalam
pergerakan.)
Putaran(2.7 Memahami konsep putaran dalam pergerakan.)
Asas Akuatik(2.8 Mengaplikasikan konsep keselamatan di air.)
Rekreasi dan Kesenggangan(2.9 Menjana kreativiti dalam aktiviti
rekreasi dan
kesenggangan)

Konsep Kecergasan(3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal


berpandukan konsep kecergasan)
Kapasiti Aerobik(3.2 Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina
kapasiti aerobik.)
Kelenturan(3.3 Berkebolehan melakukan aktiviti kelenturan.)
Kekuatan dan Daya Tahan Otot(3.4 Berkebolehan melakukan aktiviti
meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot)
Komposisi Badan(3.5 Mengenal pasti komposisi badan.)
Konsep Kecergasan(4.1 Menguasai konsep kecergasan yang
diaplikasikan semasa melakukan aktiviti kecergasan fizikal.)
Kapasiti Aerobik(4.2 Menguasai konsep asas kapasiti aerobik.)
Kelenturan(4.3 Menguasai konsep asas kelenturan.)
Kekuatan dan Daya Tahan Otot(4.4 Menguasai konsep asas kekuatan
dan daya tahan otot.)
Komposisi Badan(4.5 Mengetahui komponen badan.)
Keselamatan dan Pengurusan(5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.)
Tanggungjawab Kendiri.(5.2 Mempunyai keyakinan, dan tanggungjawab
kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.)
Interaksi Sosial(5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara
semasa melakukan aktiviti fizikal.)
Dinamika Kumpulan(5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dinamik
dan bekerjasama dalam kumpulan tersebut)

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan.


1.1.2 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang diri, ruang am dan batasan ruang
dalam pelbagai arah dan aras ruang yang berbeza.

1.1.3 Melakukan pergerakan mengikut arah depan dan belakang, sisi kiri dan kanan berdasarkan
isyarat.
1.1.4 Menukar arah dari depan ke belakang dan kiri ke kanan mengikut tempo, irama dan isyarat.
1.1.5 Melakukan pergerakan dalam laluan lurus, berlengkok dan zig- zag.
1.1.6 Melakukan pergerakan yang berbeza kelajuan berdasarkan tempo, irama dan isyarat.
1.1.7 Melakukan pergerakan yang berbeza antara perlahan dengan pantas, ringan dengan berat
dan lembut dengan kuat.
1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, berlari, mencongklang (galloping), menggelongsor,
melompat, melompat sebelah kaki, berskip dan melonjak (leap).

1.2.2 Melakukan pergerakan melompat dan mendarat dengan menggunakan kedua-dua belah kaki
dengan lutut difleksikan selepas melompat dengan sebelah kaki dan kedua-dua belah kaki
1.2.3 Melakukan pergerakan lokomotor dalam pelbagai arah, aras, laluan, satah, dan kelajuan
dengan rakan dan objek.
1.2.4 Melakukan lompat tali yang diayun berulang-ulang oleh dua orang rakan.
1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor mengikut irama.
1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang, meringkuk, mengilas,
memusing, menolak, menarik, mengayun, dan mengimbang.
1.3.2 Melakukan pergerakan bukan lokomotor dalam pelbagai satah, aras, aliran dan daya dengan
rakan dan objek.
1.3.3 Melakukan pergerakan bukan lokomotor mengikut irama.

1.4.1 Melakukan balingan bawah tangan.


1.4.2 Melakukan balingan atas kepala.
1.4.3 Menangkap atau menerima objek yang dilontar perlahan dengan lakuan yang betul.

1.4.4 Menangkap bola yang dilambung sendiri.

1.4.5 Menendang bola yang digolek.


1.4.6 Menendang bola dan seterusnya berlari ke hadapan.
1.4.7 Memukul belon ke atas menggunakan tangan, lengan dan kaki berterusan.
1.4.8 Memukul belon ke atas menggunakan alatan.
1.4.9 Mengelecek bola ke depan menggunakan bahagian dalam kaki.
1.4.10 Mengelecek bola berterusan menggunakan satu tangan.
1.5.1 Meniru pergerakan pelbagai watak mengikut irama dan muzik.
1.6.1 Melakukan hambur menggunakan kaki.
1.6.2 Melakukan hambur pelbagai arah menggunakan kaki.
1.7.1 Melakukan imbangan dan sokongan dengan bahagian badan secara statik.
1.7.2 Melakukan imbangan dengan tiga, dua dan satu tapak sokongan bahagian badan.
1.8.1 Melakukan putaran menegak.
1.8.2 Melakukan guling balak berterusan.
1.8.3 Melakukan putaran telur.
1. 9 .1 Mematuhi peraturan dalam air.
1. 9. 2 Melakukan kemahiran keyakinan dalam air: masuk ke dalam air, berdiri, berjalan, bobbing,
mengapung meniarap, meluncur (glide), dan berdiri dalam air dari posisi meniarap.

1.10.1 Menggunakan kemahiran berlari, mengelak, melambung dan menyambut semasa


melakukan permainan tradisional dan aktiviti kesenggangan yang melibatkan aktiviti pukul berapa
Datuk Harimau dan batu seremban.

1.10.2 Menggunakan kemahiran motor halus dalam permainan rekreasi yang melibatkan membina
istana pasir, dan mereka cipta objek menggunakan plastisin atau blok mainan.
2.1.1 Mengenal pasti kesedaran tubuh dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan,
layangan dan pendaratan.
2.1.2 Mengenal pasti ruang diri.
2.1.3 Mengenal pasti ruang am.
2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan kiri, kanan, depan, belakang, atas dan bawah.
2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
2.2.2 Mengenal pasti postur yang betul semasa melakukan kemahiran lokomotor dan bukan
lokomotor.
2.2.3 Membezakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut tempo.
2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan yang melibatkan kemahiran balingan bawah tangan dan
atas kepala.
2.3.2 Menyatakan kedudukan badan semasa melambung alatan.
2.3.3 Menyatakan peranan tangan yang tidak membaling sebagai imbangan kepada pergerakan.

2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8

Menyatakan kedudukan jari dan tangan yang betul semasa menangkap atau menerima bola.
Mengenal pasti kedudukan kaki semasa menendang.
Mengenal pasti pergerakan jari semasa mengelecek.
Mengenal pasti kedudukan kaki semasa mengelecek.
Mengenal pasti titik kontak atau sentuh pada objek yang dipukul.

2.4.1
2.5.1
2.5.2
2.6.1

Mengenal
Mengenal
Mengenal
Mengenal

pasti
pasti
pasti
pasti

pergerakan yang ditiru daripada pergerakan pelbagai watak mengikut irama.


pergerakan serta merta.
lakuan mendarat yang betul.
tapak sokongan.

2.7.1 Menyatakan bahagian anggota badan yang boleh digunakan untuk melakukan aktiviti putara
menegak.
2.7.2 Mengenal pasti kedudukan badan semasa melakukan gulingan balak.
2.7.3 Menyatakan kedudukan badan untuk menghasilkan putaran telur.
2.8.1 Mengenal pasti peraturan dalam air.
2.8.2 Mengenal pasti lakuan bobbing yang betul.
2.8.3 Mengenal pasti lakuan apungan tiarap yang betul.
2.8.4 Mengenal pasti lakuan luncur yang betul.

2.9.1 Menjana idea kreatif semasa melakukan aktiviti membina istana pasir dan mereka cipta obje
yang menggunakan plastisin dan blok mainan.
2.9.2 Mengenal pasti cara bermain permainan tradisional
3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti seperti berjalan, berlari dan regangan yang boleh
meningkatkan suhu badan dan otot, kadar pernafasan, dan kadar nadi .
3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan dalam jangka masa yang ditetapkan.
3.3.1 Melakukan aktiviti regangan dinamik dan statik pada otot-otot utama.
3.4.1 Mengekalkan posisi sedia tekan tubi dalam suatu jangka masa.
3.4.2 Mengekalkan posisi separa cangkung (half squat) dalam suatu jangka masa.
3.4.3 Melakukan pergerakan dari duduk ke berdiri tanpa sokongan.
3.4.4 Melakukan pergerakan dari baring ke duduk tanpa sokongan.
3.4.5 Melakukan aktiviti bergayut dan meniti menggunakan tangan pada palang.
3.4.6 Melakukan ringkuk tubi separa.
3.4.7 Melakukan aktiviti untuk membina otot teras badan (core).
3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat.
4.1.1 Mengenal pasti aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan.
4.1.2 Mengetahui kedudukan dan urutan aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan dalam
melakukan aktiviti fizikal.
4.1.3 Mengetahui keperluan memanas dan menyejukkan badan.
4.1.4 Menyatakan keperluan air sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal.
4.2.1 Mengetahui jantung sebagai organ yang penting dalam badan.
4.2.2 Menyatakan hubungan antara jantung dengan paru-paru semasa melakukan aktiviti fizikal.
4.2.3 Menyatakan senaman yang boleh menguatkan jantung.
4.3.1 Mengetahui teknik regangan yang betul.
4.3.2 Mengenali pelbagai pergerakan yang betul untuk meningkatkan kelenturan pada sesuatu
kumpulan otot.

4.3.3 Mengetahui bahawa aktiviti regangan dapat meningkatkan kecekapan fungsi otot.
4.4.1 Menyatakan otot yang kuat mampu menghasilkan daya yang tinggi.
4.4.2 Menyatakan bahawa melakukan aktiviti secara berulang-ulang dapat meningkatkan daya
tahan otot.
4.4.3 Mengenal pasti otot utama pada bahagian badan semasa melakukan aktiviti kekuatan dan
daya tahan otot.
4.5.1 Mengenal pasti komponen dalam badan iaitu tulang, otot, organ, dan lemak.
4.5.2 Mengenal bentuk badan kurus, sederhana dan berlebihan berat badan.
5.1.1 Menyatakan dan membuat persediaan diri sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti
Pendidikan Jasmani.
5.1.2Menggunakan alatan bersama-sama dan menunggu giliran semasa menjalankan aktiviti.
5.1.3 Mematuhi arahan guru dan mengenal peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti.

5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedi
menerima cabaran.
5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan.
5.3.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.