Anda di halaman 1dari 11

1.

ANALISIS TUGASAN

Tajuk

: Tumbuhan

Standard Kandungan

: 9.1

Mengetahui tentang tumbuhan dan bahagian


tumbuhan

Standard Pembelajaran

: 9.1.2 Menama dan melabelkan bahagian tumbuhan:


i.

Hasil Pembelajaran

Daun

: Murid dapat menyebut tiga jenis bentuk daun secara lisan iaitu Bentuk Bujur, Bentuk
Panjang dan Bentuk Kipas
: Murid dapat melabelkan bentuk daun bujur, panjang dan kipas dengan betul.

KANDUNGAN ISI
PELAJARAN / PENGETAHUAN
Memperkenalkan tiga jenis
pokok yang berlainan bentuk
daun

ANALISIS TUGASAN / PEMBELAJARAN

STARATEGI / AKTIVITI KPS ,


KMS , NILAI

Mencantum gambar pokok yang diberikan


Menjawab soalan yang dikemukan oleh guru.

KPS :

Berkomunikasi
Membuat inferens
Memerhati

KMS :

Mengendalikan spesimen
dengan

betul

dan

selamat
1

Nilai :
Kerajinan, Rasional
Strategi : Penerokaan

Mengecam bentuk daun yang


dipilih

Rangsangan soalan guru


Menjana idea mengenai pokok dan daun
Meneroka daun di Taman Sains

Modifikasi : Lokasi
KPS :

Memerhati
Berkomunikasi
Membuat hipotesis

Nilai :

Penerokaan bentuk daun


yang dipilih di Taman Sains

Mencari pelbagai bentuk daun


Menyembur daun yang dipilih di persekitaran

taman sains
Menjawab soalan guru

Berdikari
Kerajinan

Strategi : Penerokaan
KPS :

Mengelas
Mentafsir data

KMS :

mengendalikan spesimen

dengan betul dan selamat


membersihkan peralatan
sains dengan cara yang
betul.
2

Membina pengetahuan
tentang jenis bentuk daun

Melabelkan daun pada pokok

Menjawab soalan guru


Mengasingkan bentuk daun

Memilih gambar daun dengan aktiviti permainan

roda
Melabel daun pada gambar pokok yang diperoleh

Strategi : Penerokaan
KPS :
Mengelas
KPS :

Mengelas

Mentafsir data
Nilai :

Merumuskan pembelajaran

Membuat apresiasi hasil capan


Menyanyikan lagu bersama-sama

Kerajinan
Rasional

Nilai :

Kasih sayang

Rujukan : http://epkhas.ses.usm.my/

2. JADUAL MASALAH

ASPEK

MASALAH

STRATEGI PENGUBAHSUAIAN

Koordinasi
Motor

Murid tidak dapat melukis bentuk daun

dengan baik .
Kanak-kanak Learning Disabilities (LD)

Isi kandungan

adalah lemah dalam semua prestasi yang


melibatkan kognitif dan motor
Jongmanns et. al (2003)

Bentuk daun (M1)


Menspesifikkan topik pengajaran dengan mengajar
bentuk daun

Bahan

Alat semburan warna .(M2)


Menggunakan bahan mudah alih dan fleksibal .
Contohnya,menggunakan
botol
spray

untuk

mengeluarkan warna dan menghasilkan bentuk daun


pada permukaan kertas .
Lokasi

Taman sains sekolah (M3)


Menjalankan slot P&P di luar bilik darjah .
Contohnya , menjalankan proses pembelajaran di Taman
Sains Sekolah

Penaakulan

Murid tidak dapat memahami perbezaan


bentuk daun hanya dengan melihat puzzle

Abstrak

Isi kandungan

yang dipasang tanpa melihat daun yang

Mencari dan memilih 3 jenis bentuk daun


sebenar .
Murid tidak dapat melakukan aktiviti-aktiviti Bahan
yang memerlukan kreatif dan imaginasi
Realia . Iaitu daripada daun-daun yang dikutip oleh murid
4

Abdul Rasyid ( 2001)

di taman sains sekolah .


Lokasi

Taman sains sekolah

Penilaian

Memilih 3 jenis daun yang berbeza bentuk

Kaitan dengan kehidupan

Daun yang dipilih terdiri daripada pokok yang terdapat


pada persekitaran murid .

Bahasa

Murid tidak dapat menyebut bentuk daun yang

dilihat dengan istilah yang betul .


Penggunaan perkataan agak luar biasa dan

Penilaian

maknanya tidak sesuai dan mengelirukan

Guru memberi justifikasi istilah yang betul kepada


murid

Kanner (1974)
Tumpuan

Murid Mudah hilang tumpuan apa aktiviti

Penilaian

yang dijalankan dan terganggu dengan

persekitaran seperti melihat orang lalu lalang


dan bunyi kenderaan serta mudah berasa

Menggunakan alat bantu mengajar multi sensori (M4)


Merangsang kesediaan murid untuk belajar
Contohnya,menggunakan
alat
bantu
mengajar
5

bosan .
Tumpuan singkat dan impulsif
Gargiulo R . M (2003)
Kanak-kanak tidak bersemangat untuk
belajar dalam bidang-bidang tertentu kecuali
yang mereka minat
Myles & Simpson (1998)

multisensori
Bahan

Roda roda daun


M4
Puzzle daun
Merangsang
kesediaan
murid untuk belajar
Contohnya , menggunakan alat bantu mengajar
multisensori

Ingatan

Murid tidak dapat mengingat nama bentuk Bahan


daun .
Melibatkan integrasi kurikulum bahan iaitu pendidikan sen
Masalah untuk mengingat kembali sesuatu
(M5)
perkara dalam kalangan kanak-kanak khas Elemen merentas kurikulum
adalah akibat kekurangan dalam memori
Contohnya , memperkenalkan
bentuk daun dengan
Lovitt (1989) .
menggunakan elemen pengajaran seni iaitu dengan
mengunakan teknik semburan

Persepsi
Visual/Auditori

Murid mengalami kecelaruan menyusun dan Isi kandungan


mentafsirkan maklumat visual dan auditori
Guru memberikan arahan yang ringkas dan jelas

Masalah Visual : Murid sukar membezakan

bentuk daun .
Kanak-kanak autisme mungkin menghadapi
masalah kemahiran visual yang penting
6

apabila mereka dewasa , Pengkaji Univeriti of


Bristole di United Kindom mengatakan kanakkanak sukar mencari benda
Dr Ananya Mandal ( 2010 )

Masalah Auditori : Murid tidak memahami

arahan yang diberikan


Kanak-kanak sukar memproses maklumat
yang didengar dengan lebih tepat kerana
mengalami gangguan seperti tinnitus (bunyi
berdesing dalam telinga .
Reed (1994)

Kemahiran
Motor

Kasar

Dan Halus

Murid sukar memanipulasi objek dan sukar

melukis objek kecil .


Kanak-kanak khas mempunyai rangkaian

Bahan: Alat semburan warna .

saraf yang lemah sedangkan ia


bertanggungjawab untuk mengintegrasikan
maklumat daripada deria motor
Waber et .al, (2000)
Rujukan :

K.A.Razhiyah (2008). Apa itu autism. Selangor : Pts Professional Publishing Sdn. Bhd.
Zainal kassan & suhaila abddullah (2010). Pendidikan disleksia. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Bd
3. JADUAL MODIFIKASI

JADUAL MODIFIKASI
MODIFIKASI
M1
M2

M3
M4
M5

M6
M7

ELEMEN

Menspesifikkan topik pengajaran


Contohnya ,mengajar bentuk daun .
Menggunakan bahan mudah alih dan fleksibal .
Contohnya , menggunakan botol spray untuk mengeluarkan warna dan menghasilkan bentuk

daun pada permukaan kertas .


Menjalankan slot P&P di luar bilik darjah .
Contohnya , menjalankan proses pembelajaran di Taman Sains Sekolah .
Merangsang kesediaan murid untuk belajar
Contohnya , menggunakan alat bantu mengajar multisensori
Elemen merentas kurikulum
Contohnya , memperkenalkan bentuk daun dengan menggunakan elemen pengajaran seni

iaitu dengan mengunakan teknik semburan .


Penilaian pembelajaran sambil bermain
Contoh: Roda-Roda Pokok digunakan sebagai alat permainan bagi menilai kefahaman murid.
Menggunakan pokok yang dipersekitaran
Contoh: Pokok-pokok di Taman Sains

Rujukan : http://www.pinterest.com/pamelarick/classroom/
4. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PETA KONSEP DAN ISTILAH

Daun

KONS
EP

Daun ialah sebuah organ tumbuhan yang


bertumbuh di atas tanah dan yang mengkhusus
dalam fotosintesis. Daun-daun juga merupakan
bahagian tumbuhan untuk respirasi, transpirasi,
dan gutasi. Daun-daun boleh menyimpan makanan
dan air, dan diubah suai oleh sebilangan tumbuhan
untuk kegunaan lain.

ISTILAH-ISTILAH

Tumbuhan

Daun Bujur
Daun Panjang
Daun Kipas

Tumbuhan merupakan salah satu daripada alam benda


hidup yang terdapat di alam semesta. Tumbuhan
memerlukan cahaya matahari untuk menjalani proses
fotosintesis.

STRATEGI
PdP

Bentuk
Kipas
Bentuk

Bentuk

Daun

Bentuk
Bujur

Jenis Daun
Jenis Urat
Daun

STRATEGI PENEROKAAN
Jenis
Batang
Batang
Penerokaan menekankan kepada proses mencari dan menemukan sumber atau maklumat. Strategi penerokaan menfokuskan
TUMBUHA
N

penglibatan murid dalam membentuk konsep dan kefahaman mengenai sesuatu perkara.
Akar
Jenis Akar
Bunga
CIRI-CIRI
PENEROKAAN

Berteraskan pengalaman sedia ada murid.


Buah
Melibatkan hasil usaha murid sendiri
Menghubungkaitan idea asal dan idea baharu bagi menstrukturkan semula idea.
Bahan Pembelajaran Tidak diberikan
secara langsung
Dahan
Murid bekerjasama berkongsi peluang dan pengalaman

KELEBIHAN

Pengetahuan sedia ada dapat dicungkil pada

permulaan Pengajaran dan Pembelajaran.


Idea murid dapat distrukturkan semula
Memberi peluang murid mengaplikasikan idea
Dapat memupuk pemikiran kreatif murid
Murid melibatkan diri secara mendalam dalam

Jenis
Bunga

kandungan pembelajaran

KELEMAHAN

Memerlukan

panjang.
Murid yang kurang pengalama terutama

penggunaan

masa

yang

murid Pendidikan khas akan menghadapi


kesulitan

untuk

mendapatkan

hasil

penerokaan.

5. RUJUKAN DALAM TEKS


10

Elizabeth A. Sherwood, Robert A. Williams Dan Robert E. Rockwell ( 2010). Kembara Sains Permainan Dan Aktiviti
(2010). Kuala Lumpur : Al-Ameen Serve Holdings.
Joseph Abruscato (2004). Teaching Children Science A Discovery Approach. Pearson Education.Inc.
Prof.Madya Dr. Zurida Ismail, Dr Sharifah Norshaidah Syed Idris Dan Maznah Ali (2004).

Pendidikan Sains Pra

Sekolah. Selangor : Pts Professional Publishing Sdn. Bhd.


Karen K. Lind (2004). Exploring Science Early Childhood Education. Pearson Education.Inc
K.A.Razhiyah (2008). Apa itu autism. Selangor : Pts Professional Publishing Sdn. Bhd.
Zainal kassan & suhaila abddullah (2010). Pendidikan disleksia. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Bd

11