Anda di halaman 1dari 54

KAUNSELING KELOMPOK

Ahmad Saiful Anuar b Jamaludin


Amira bt Ramli
Fatin Hamimah bt Khalid

7 PISMP RBT 2
KAUNSELING KELOMPOK
Proses sosial tentang masalah perkembangan dan sikap
pelajar di bawah keadaan terkawal. Merangkumi keperluan
dan minat bersama di kalangan kebenyakan pelajar.
( C. A. Mahler & E. Caldwell )

Orientasi permasalahan dan proses pemulihan untuk


merasionalisasikan setiap orang pelajar mengikut
kehendak kumpulannya.
( Carl Rogers, 1970 )

Kesimpulannya….
Kaunseling kelompok ialah proses mencari alternatif
untuk membantu sekumpulan pelajar yang menghadapi
masalah yang serupa, sama ada dalam bidang akademik atau
bidang sosial.
ASAS KAUNSELING KELOMPOK

Peringkat asas bimbingan secara kelompok :


qMengenal pasti dan membentuk kumpulan secara objektif
untuk Bimbingan Secara Kelompok
qSesi sumbangsaran :
•Orientasi dan pendedahan diri
•Konflik dan pertentangan
•Perkembangan hubungan yang rapat dan integrasi
•Mengusulkan alternatif penyelesaian masalah
•Membuat keputusan berdasarkan rumusan
qTindakan susulan
PEMILIHAN AHLI KELOMPOK
( screening )
qProses ini penting bagi mengumpulkan ahli yang boleh
berinteraksi secara bermakna dan berkesan.
qPerkara yang perlu diambil kira :
•Kriteria kelompok yang akan dibentuk
•faktor demografi ahli
•Jenis ahli ( faktor personaiti, dsb )
•Kelompok yang homogenuous atau heterogenuos
•Kenal pasti punca ketegangan dalam hidup
•Kenal pasti punca sokongan dalam hidup
•Pengalaman kini dan lampau ahli dengan
kaunseling
•pengalaman kini dan lampau ahli dengan kelompok
JENIS - JENIS KELOMPOK
qJenis kelompok dikategorikan berdasarkan
kadar saiznya, bentuk perhubungan monolog,
matlamat, konsep, kepimpinan, agenda, dan
sebagainya.
rinsip psikologi dan kaunseling untuk perkembangan , pencegahan dan pen

KELOMPOK PSIKOTERAPI

panduan maklumat
- Berasaskan
untuk tujuan
prinsipperkembangan
psikologi memulihkan
dan pencegahan
individu yang d
KELOMPOK ORIENTASI TUGAS

angan
- Dibina
personal
untuk
ahli
menjalankan
seperti kelompok
atau menyelesaikan
kaunseling dan
sesuatu
kelompok
tugasan
kesedaran
seper
TERBUKA
TUTUP
ka kepada
langan dan sebarang ahli pada
ketat dengan bila - bila
peraturan waktu
keluar masuk ahli . Biasanya ahli ba

KELOMPOK SEKUNDER
rapat hubungan seperti
- Ahli yang rakan
kurang sejiran
rapat , keluarga dsb
perhubungannya .
seperti jiran sekampu
AUTORITARIAN

sepenuhnya oleh seorang pemimpin . Keputusan dan kuasa terletak kepada


direktif atau berarah

KELOMPOK LAISSEZ - FAIRE

inan yang terbuka kepada


-Kepimpinan
ahli untukyang
membuat
amat keputusan
terbuka atau
. bebas .
if kerana penglibatan kedua
-Kelompok
- dua pihak
yang .sangat tidak berstruktur atau ta
( content
KELOMPOK
) PROSES

epada -apayang
Penekanan
harus
kepada
dibincangkan
bagaimana di
yang
kalangan
harus diperbincangkan
ahli . atau dila
perkara
-Berkaitan
asas kelompok
dengan. proses , kaedah atau teknik yang akan dilalui ol
KIK
ahli yang tiada motif keperibadian atau emosiuntuk
.
berkumpul dalam satu kelompok yang berhajat memenuhi keperluan
nya untuk memenuhi tuntutan luaran yang bersifat sosial .
ga
ario
anan di
secara
mana aktif
ahli akan
ke arah
memainkan
meneroka
peranan
, memahami
seara
danaktif
mengatasi
untuk permasalah
meneroka p
PROSES
KAUNSELING
KELOMPOK
 Dalam usaha untuk
mempraktikkan/mengelolakan aktiviti
kelompok kaunseling,maka kaunselor
perlu memberi tumpuan yang serius
kepada beberapa langkah seperti
berikut:
PROSES KAUNSELING KELOMPOK
PERSEDIAAN
KELOMPOK
• LANGKAH 1 : MEMILIH AHLI UNTUK
BERKELOMPOK

• Proses pemilihan perlu dijalankan


dengan baik.
• Pemilihan ahli yang rela dan sesuai
dengan matlamat kelompok amat penting.
• contoh : seorang guru kaunseling di
sekolah ingin mengadakan aktiviti
kelompok pencegahan,pemulihan @ perkayaan
perlu memberitahu semua warga sekolah
agar mereka jelas.
•Aktiviti kelompok kaunseling bagi
memulihkan masalah ponteng,maka guru
kaunseling boleh membuat pemberitahuan
awal kepada semua


•Ketua perlu memikirkan mengenai jenis
ahli akan menyertai kelompok ponteng
tersebut.Adakah ia dianggotai oleh satu
jenis pelajar sahaja atau kelompok pelajar
perempuan(kerana isu sensitif mungkin
perlu kawalan jantina demi maruah)
•Ahli yang lebih rela selalunya amat
membantu dalam proses kelompok kaunseling
berbanding ahli tidak rela.
• contoh : kes kelompok ponteng yang akan
dilaksanakan di sekolah

• LANGKAH 2 : MENENTUKAN SAIZ
KELOMPOK

 Jumlah saiz sesuatu kelompok adalah


berbeza.
 Ohlsen (1977) memberi pendapat 4-8 ahli
adalah satu jumlah yang unggul.
 Hansen (1976) pula mengutarakan bilangan
yang hampir serupa 7-8 orang
 Jumlah ahli kelompok yang kecil @ besar
mempengaruhi proses kelompok
tersebut.

 Bagi hansen (1976) ahli yang terlalu
kecil (kurang dari lima), ia kurang
berfungsi sebagai satu kelompok
 Bagi ahli terlalu ramai , usaha untuk
mewujudkan hubungan yang bermakna serta
kesan di antara ahli akan menjadi lemah
dan berkurangan.
 Lazimnya,saiznya kelompok ini amat
bergantung kepada beberapa faktor
seperti jenis permasalahan yang
timbul,umur,pengalaman dan latar belakang
kaunselor,tempat pertemuan,pendekatan
atau kaedah matlamat kelompok

• LANGKAH 3 : KEKERAPAN
PERTEMUAN KELOMPOK

 Kekerapan pertemuan itu


seharusnya dinyatakan kepada ahli
oleh ketua atau kaunselor
kelompok kerana adalah menjadi
tanggungjawab ketua untuk
memberi senario ringkas mengenai
kekerapan perjumpaan kelompok
yang mereka anggotai.

 Jumlah atau bilangan perjumpaan dalam
kelompok sering dikaitkan dengan isu
dan matlamat yang ingin dicapai.

 Bagi kelompok yang hanya ditubuhkan
bagi menyelesaikan sesuatu tugasan
atau perbincangkan isu yang mudah
dan jelas maka jumlah pertemuan
mungkin tidak banyak berbanding
dengan kelompok yang membincangkan
isu yang lebih serius dan berat.

 Kekerapan pertemuan juga dipergaruhi
oleh jenis dan bilangan ahli.

 bagi kelompok ahli yang jelas matlamat
seperti kelompok homogenuous dan
bilangan ahli yang sedikit,kemungkinan
mereka jarang berjumpa .

• LANGKAH 4 : JANGKAMASA
BERKELOMPOK

 Bergantung kepada keadaan ,ada


sesi kelompok yang dijalankan
secara berterusan selama 10
hingga 20 jam,dan ada yang
menjalankan selama 20 ke
30minit.
 Jangkamasa sesi juga dipergaruhi
oleh beberapa faktor seperti
jenis ahli,bilangan
ahli,orentasi atau pendekatan
 Kelompok yang dianggotai jenis ahli
yang cepat bosan dan agak
lembab,jangka masa yang dicadangkan
adalah lebih pendek berbanding dengan
kelompok yang dianggotai oleh ahli
yang mampu untuk berbincang dengan
lebih lama.

 Jangkamasa yang pendek (30-40minit)
juga dicadangkan kepada kelompok
kanak-kanak dan remaja yang
sememangnya agak kurang berupaya
 Bilangan ahli yang ramai didalam
kelompok juga akan mengheret
kelompok untuk bersidang dengan lebih
lama berbanding kelompok yang ahlinya
sedikit.Kelompok yang mempunyai
ramai ahli,masa yang dicadangkan 69-
90minit.

 Kelompok yang memerlukan beberapa


pendekatan atau orentasi akan
mengambil masa yang panjang.Masa
yang dicadangkan 90-120minit dimana
kaunseling yang dijalankan amat serius
yang memerlukan mereka berinteraksi.
 Corak kepimpinan ketua juga
memainkan peranan menentukan sesi
kaunseling berlangsung.Pemimpin yang
berstruktur dan direktif kemungkinan
jangkamasa yang diambil adalah
pendek.

 Jangkamasa sesi juga bergantung kepada
struktur organisasi atau setting
tertentu.


• LANGKAH 5 : TEMPAT PERTEMUAN
KELOMPOK

 Tidak semua tempat sesuai untuk proses


kaunseling mahupun kelompok.

 Tempat yang sebaiknya menepati ciri


utama seperti privacy agar ahli
berinteraksi dalam kelompok yang
tertutup.Ahli mesti diyakinkan bahawa
tiada sesiapa diluar kelompok yang
mendengar segala perbualan.Jika ketua
tidak mengambil berat hal ini
kemungkinan terbantut atau
perkembangan positif terhalang.
• .
 Penglibatan ahli tanpa penglibatan
yang ikhlas dan serius ”menghadiri
emosi,mental dan
rohani”kelompok tidak akan
bergerak lebih jauh @ maju,kerana
tempat begitu memainkan peranan
yang penting agar memberi
keselesaan kepada semua ahli.


•D a la m su a sa n a y a n g se le sa , ahli akan
m udah m e m b e ri ke rja sa m a dan
p e n g lib a ta n ya n g se p e n u h n ya .

•S u su n a n d a la m b u la ta n ya n g b e sa r ju g a
m e m b e ri p e lu a n g u n tu k sa m a -sa m a ko n g si
n isb a h ru a n g . R u a n g ya n g b e sa r ju g a
m e m b o le h ka n a h li b e rg e ra k b e b a s se kira n ya
p e n d e ka ta n b e ra sa ska n a ktiviti.


 Bilikyang jauh daripada bising seperti
berhampiran jalan raya @ laluan
utama akan mengganggu proses
kaunseling.


 Proses kelompok juga akan terhalang
oleh bau-bauan yang tidak
menyenangkan seperti kedudukan
tempat kelompok di tepi tandas
sekolah,serta tempat kelompok yang
terdedah kepada panas terik serta
• LANGKAH 6 :MEMULAKAN
PERTEMUAN KELOMPOK
 Kemahiran,pengetahuan dan
pengalaman dalam kaunseling
yang tidak memadai jika seseorang
itu ingin melaksanakan proses
menolongkan individu.Maka
pengalaman dalam kelompok
juga amat penting untuk pastikan
kejayaan dalam kelompok.

 Pada
peringkat pertemuan
awal,ketua sebaiknya
 Kemungkinan terdapat beberapa
perkara yang tidak dipersetujui
oleh ahli.Di sini ketua perlu
bersikap terbuka dan peka
kepada keperluan dan cadangan
ahli.

 Padaperingkat ini apa yang perlu


dilakukan oleh ketua ialah lebih
banyak mendengar dan cuba
menyesuaikan segala keperluan
dan kehendak ahli dengan
• TAHAP - TAHAP
KELOMPOK
a.TAHAP PERMULAAN
( Tahap Perkembangan Sosial )

•Ia bermula dari sesi pertama sehingga ke


sesi keenam (kurang/lebih)

•Ini bergantung kepada jenis kumpulan,jangka
masa sesi dan ahlinya.

•Dalam tahap ini ahli-ahlinya hanya
mementingkan kepada dirinya
sahaja.Kebanyakkan ahli akan merasakan
tertekan,kecewa dan penuh dengan konflik.
 Pada
tahap ini kebanyakkan ahli
cuba menguji kebolehan dan
keberanian.

 Ada
ahli akan cuba mengelak dari
melibatkan diri dari konflik.
B. TAHAP PERTENGAHAN
( TAHAP PENEROKAAN DAN PELAKSANAAN TUGASAN )

•Pada tahap ini matlamat akan cuba dicapai•Ahli-ahli akan belajar perkara-perkara yang
abru,membincangkan pelbagai isu dan
tajuk/berkongsi perkara –perkara yang
peribadi dalam suasana teraputik.

•Bermula dari orientasi tugas akan masuk
kepada frasa rasional dan emosi.
•Ahli akan menggunakan maklumbalas emosi
untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.

•Fasa yang berikutnya ialah fasa berkongsi
idea tentang pilihan-pilihan ke arah
penyelesaian masalah.
C. TAHAP PENAMATAN

•Tempoh dan jangka masa tahap ini bergantung kepada


jenis kelompok dan juga perkembangan yang telah
berlaku.

•Kebanyakkan kumpulan hanya memerlukan satu sesi
sahaja untuk penamtan.

•Namun ada juga kumpulan yang memerlukan dua-tiga
sesi .

•Akhir sekali ketua/fasilitator akan menutup
kelompok.
KAUNSELOR
SEBAGAI
PEMUDAH CARA
 Pemudahcaraan
merupakan proses
yang memudahkan sesuatu
tindakan.

 Dalam dunia pendidikan
pemudahcaraan ialah proses yang
menggerakkan sesuatu aktiviti
pembelajaran agar dapat
dijalankan dengan lancar

 Guru yang menguasai kemahiran
pemudahcaraan ialah guru yang
cekap menggunakan kemahiran
lisan dan bukan lisan,teknik
menyoal serta mempunyai bakat.
• KOMPONEN-KOMPONEN
KEMAHIRAN
PEMUDAHCARAAN UNTUK
AKTIVITI PERBINCANGAN
1. Kemahiran menentukan struktur perbincangan

2. Teknik memulakan perbincangan.

3. Teknik mengawal proses perbincangan.


 4. Kesan penggunaan kemahiran
pemudahcaraan:

A.Teknik melibatkan klien-klien menyertai aktiviti
perbincangan
B.Kemahiran menggunakan teknik lisan dan bukan
lisan
C.Kemahiran menggunakan teknik menyoal

h ira n m e w u ju d ka n su a sa n a ko n d u sif u n tu k p e rb in ca

n m e m b im b in g klie n -klie n m e ru m u s d a n m e m b u a t c
DINAMIKA
DALAM
KELOMPOK
• Definisi :

• Dinamika :


Kuasa @ daya fizikal yang menggerakkan sesuatu
• Kelompok:
• Satu kumpulan sosial yang terkandung di dalamnya
dua individu atau lebih yang saling berinteraksi antara

satu sama lain.
•Dinamika dalam kelompok:

• Kuasa @ daya yang terdapat dalam unit sosial yang


dapat menggerakkan fizikal, sosial dan perasaan sedia ada
dalam kumpulan dan biasanya dinyatakan dalam bentuk
tingkah laku.
• Pembentukan Dinamika Kumpulan

Sahsiah

Faktor penting dalam


pembentukan sesebuah
dinamika kumplan

Jantina Bangsa
Memberi arahan, membimbing dan
mengagihkan kerja
yang bersesuaian

Bertindak balas secara seimbang


seperti mendengar pandangan, idea atau
cadangan kumpulan – kumpulan
serta menjaga kepentingan
dan perasaan murid - muridnya
RUJUKAN
 Lily
Mastura Harun Phd Ramlan
Hamzah . (2006) . Panduan
Ulangkaji Bimbingan Dan
Kaunseling . Kuala Lumpur .
Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

 Mook Sok Sang. (2008). Bimbingan
Dan Kauseling Kanak-kanak.
Selangor. Penerbitan Multimedia
Sdn Bhd.
 http://www.smkrajaperempuanipoh.com

 http://www.smkdj.com/cms/faculty/unit-b