Anda di halaman 1dari 4
ar, suuir Bahasa Malaysia Penutisan Tahun 4 PPT 2014 1 jam 15 minit PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT) 2014 BAHASA MALAYSIA PENULISAN 4 jam 15 minit NAMA TAHUN: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Briel Markat, 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga 1‘ bbahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian 2 Kamu dikchendaki menjawab ketiga- ‘ga bahagian B 3, Bagi Bahagian B, kamu boleh memilih 10 30 sama ada menjawab Soalan 1, Soalan 2 atau Soalan 3. € 4, Jawapan hendakleh ditulis pada rvangan ‘yang disediaian. Sekiranya helaian kertas 20 jasuapan tidak mencukup, sila dapatkan ‘eertas jawapan tambahan daripada penghwas |Jumlah markah| peperiksaan. Kertas jawapan tambahan (ka 60 ‘ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama- ‘sama buku soalan, Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman berectak, TEI(W-BM-K2-14) SULIT Bahagian A (Masa yang dicadangkan : 15 minit) (10 markah ) Gambar di bawah menunjukkan aktiviti sebuah keluarga di ruang dapur. Tuliskan lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktviti yang terdapat dalam gambar. [ Lihat sebelah SULIT EEW-BM-K2-Ts) SULIT Bahagian B (Masa dicadangkan : 40 minit) (30 markah) Pilih satu daripada tajuk -tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. 1 Pada cuti persekolahan yang lalu, kamu dan keluarga telah pergt melancong ke suatu tempat yang menarik. Ceritakan pengalaman percutian kamu itu. ATAU wy 2. Kebersihan diri amat penting bagi seseorang supaya sihat. Talis cara - cara kamu menjaga kebersihan dit. ATAU 3 Tullis sebuah karangan yang bertajuk “Aku sehelai Baju’ - (Liat sebetan EB qw.8v-x2-14) . — Sut Bahagian C (Masa yang dicadangkai (20 markah ) :20 minit) Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Halim gembira apabila ayahnya memberitahu mereka ak an pulang ke kampung. Halim begitu seronok dan tidak sabar -sabar untuk bertemu datuk dan nenek kesayangan yang amat dirindu Setelah mandi dan membasuh pakaian sekolah sendiri, Halim membantu | iby memasak untuk dijadikan bekalan dalam perjalanan nanti. Ayah pula memeriksa keadaan kereta agar semuanya dalam keadaan baik. kami bertolak ke kampung pada pukul 8.00 pagi. Ayah memandu dengan bethati-hati. Sepanjang perjalanan, aku dapat menikmati keindahan alam sambil membaca buku. Kami tiba di kampung pada pukul 2.00 petang. Aku bersalaman lalu mencium tangan datuk dan nenek. Pak Ngah dan Mak Ngah turut sama menunggu untuk menyambut kepulangan kami. Ibu menghulurkan buah tangan kepada mereka. Meteka sangat gembita dan mengucapkan terima kasih. | Lihat sebelah 7 ‘SULIT