Anda di halaman 1dari 12

MATA PELAJARAN: REKABENTUK DAN TEKNOLOGI

GURU:
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nama

Jantina

TA
1

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

NTUK DAN TEKNOLOGI

TAHUN :

TAJUK
3

PURATA TP

1
1
2
3
4
5
6

2
1
2
3
4
5
6

3
1
2
3
4
5
6

4
1
2
3
4
5
6

5
1
2
3

4
5
6

Organisasi dan Keselamatan Bengkel


Menyatakan dua jawatankuasa dalam struktur organisasi bengkel.
Menerangkan satu tugas jawatankuasa dalam struktur organisasi bengkel.
Membuat jadual tugas berpandukan struktur organisasi bengkel.
Mengenal pasti peraturan dan keselamatan am, diri serta alatan dan bahan.
Melaksanakan peraturan dan keselamatan bengkel.
Mengamalkan peraturan dan keselamatan semasa berada di dalam bengkel.

Asas Teknologi
Membaca manual kit model berfungsi.
. Menerangkan nama dan fungsi dua alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka
kit model.
Mengenal pasti nama dan fungsi tiga komponen kit
model.
Memasang komponen kit model berpandukan manual.
Membuat pengujian kefungsian kit model.
Mengenal pasti masalah dan membuat pembaikan kit model.
Mengesahkan kit model berfungsi dengan lancar dan membuka dan menyusun komponen kit model
dengan sistematik.

Reka Bentuk
Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi.
Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah
Membina projek eksperimental
Menguji projek eksperimental dan menambah baik projek eksperimental .
Mempersembahkan projek eksperimental secara lisan
Mendokumentasikan projek eksperimental.

Penghasilan Projek
Menyatakan dua bahan bukan logam yang digunakan untuk membuat projek.
Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan komponen elektrik untuk membuat projek.
Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen elektrik dan mengukur, menanda dan memotong
bahan yang digunakan untuk membuat projek.
Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum.
Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat dan membuat
penyambungan litar elektrik pada projek dengan kemas.
serta menguji kefungsian projek.
Mengesahkan projek berfungsi dan mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan
dengan kemas dan teratur.

Sains Rumah Tangga


Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang digunakan untuk membuat artikel jahitan.
Menerangkan dua fungsi alatan jahitan .
Menyusun atur pola, mengunting fabrik dan memindahkan tanda pola ke fabrik.

Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan jahitan jelujur.


Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih.
Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan secara kemas dan kreatif.

1
2
3
4
5

Organisasi dan Keselamatan Bengkel


Asas Teknologi
Reka Bentuk
Penghasilan Projek
Sains Rumah Tangga

PELAPORAN PENCAPAIAN MURID


MATA PELAJARAN: REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TAHUN :
NAMA:

#N/A
NO

TAJUK

Organisasi dan Keselamatan Bengkel

Asas Teknologi

Reka Bentuk

Penghasilan Projek

Sains Rumah Tangga

PURATA
Disahkan oleh,

()
Guru Mata Pelajaran
Tarikh

RID

OLOGI

TP
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A