Anda di halaman 1dari 2

SpesifikasiBahan:

Bajakarbon
E
Fy
Fu

SS400atauA36
200000 MPa
240 MPa
400 MPa

HTB(Hightensionbolt)
M30
A490
TABLEJ3.2
Tegangangesernominalsambungantumpu
Fnv
450 MPa
(uliradapadabidanggesersambungan)
Diameterbaut
38.1 mm
1.5inc
Diameterlubang
40.1 mm(standard)

SAMBUNGANTUMPU
Kekuatantumpusekitarlubangbaut
Kekuatanplat
Tinjaubagianplattepi:
Rn = 1.5LctFu 3.0 dtFu
Rn = 1.5 * 75 * 60 * 400 3.0 * 50.8 * 60 * 400
2700
3657.6
Rn (kN) =
2700 kN
digunakan yang terkecil R n (kN) =
Kekuatanijinpelatterhadapbahayatumpu
Pu = Rn
2025 kN
Kekuatantarik
Lebarplat
Tebalplat

500 mm
60 mm

Ag = lebar * tebal
Pu = AgFy

30000 mm2
5400 kN

An = Ag - luas lubang
Pu = AnFu

27594 mm2
8278.2 kN

Pu =
2025 kN
Kekuatan plat ditentukan oleh kekuatan tumpu plat
KekuatanBAUT
Kuatgeserbaut(satusisi)adalah:

Jaraktepiplatkelubangbaut(TableJ3.4)
jarak(Lc)=1.25d
47.625 mm
diambiljarak
75 mm

Pu = nAbFnv

384.781 kN

SAMBUNGANFRIKSIdenganBAUTMUTUTINGGI(SLIPCRITICAL)
Rn = DuhscTbNs

Du
hsc
Tb
Ns

148kips

0.35
1.13
1
658.3336 kN
2

Rn = DuhscTbNs

520.7419 kN

Pu = Rn

390.5564 kN

BebanTarik(P)=

Jumlahbaut
n=P/Pu (roundup)

120 Ton

4.00 bh

TabelJ3.1
jumlahbidang

1176.798 kN