Anda di halaman 1dari 1

Senarai Tugas Setiausaha Latihan Dalam Perkhidmatan (SULDP) di sekolah

Mengemaskini maklumat SULDP sekolah dalam utiliti pengguna dalam sistem SPL KPM.
Memastikan semua maklumat guru dan anggota kumpulan pelaksana dalam SPL KPM telah

dikemaskini.
Memberi taklimat/ bengkel aplikasi SPL KPM kepada semua guru dan kakitangan sekolah.
Mendaftar dan mengesahkan semua maklumat LDP yang dilaksanakan di peringkat sekolah

melalui modul SULDP.


Memastikan semua guru dan kakitangan

mengisi instrumen TNA melalui Instrumen

indidvidu .
Menganalisis keperluan latihan di sekolah melalui instrumen TNA melalui Modul individu.
Merancang keperluan latihan (POL)
Melaksanakan Latihan
a. Sebelum
Menyediakan surat jemputan kepada pesertadan penceramah
Menyediakan bahan kursus
Menyediakan tempat
b. Semasa
Mengedarkan borang kehadiran peserta dan penceramah
c. Selepas
Memasukkan nama peserta dan penceramah melalui sisten SPL KPM (dalam masa
7 hari selepas LADAP)
Menyemak dan menyokong BR dan KKL yang didaftarkan oleh guru dan anggota kumpulan
pelaksana menerusi Modul Individu secara dalam talian setelah dipersetujui dan disahkan

oleh Ketua Jabatan.


Menyediakan pelaporan latihan di sekolah mengikut format.