Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS PULAI PINANG


SEMESTER 1 2015 (JANUARI-JUN)
PENULISAN SEJARAH SJH3103
Buku WAJIB UNTUK BACAAN DAN RUJUKAN PELAJAR
Azhar Mansor, Azharuddin Mohamed Dali & Mardiana Nordin. (2012).
Tema Baru Penulisan Sejarah. Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti
Malaya.
Ishak Saat. (2010). Penulisan Sejarah. Kuala Lumpur: Utusan Publication.
Mahayuddin Yahaya & Mohd Yusof Ibrahim.(1988). Sejarawan Dan
Persejarahan.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.
Khoo Kay Kim.(1971). Penyelidikan, penulisan dan pengajaran sejarah
tanah air untuk memupuk keperibadian kebangsaan Malaysia tumpuan
penzaman periodisasi dlm. Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Kuala
Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya.
Mohd Yusof Ibrahim.(1986).Pengertian Sejarah:Beberapa Perbahasan
Mengenai Teori Dan Kaedah.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Sivarajan, P. (2012). Pengantar Sejarah. Shah Alam: Penerbitan Multimedia.
Wong Tze Ken, Danny. (2006). Sejarah: Sumber dan Pendekatan. Kuala
Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya.
Zainal Abidin Bakar.(1983).Teknik Menulis Sejarah. Kuala Lumpur:
Eastview Production Sdn Bhd.
TAMBAHAN
Ishak Saat. (2007). Ilmu Sejarah Antara Tradisi Dan Moden.Shah Alam. Karisma
Publications Sdn.Bhd

Anda mungkin juga menyukai