Anda di halaman 1dari 9

Minggu 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (BAHASA MALAYSIA)

Tahun / kelas

: 4 Alza

Masa

: 10.40-11.40 a.m

Tarikh

: 12 Januari 2015

Hari

: Isnin

Kehadiran
Tema
Standard kandungan

:
/ 31
: Aktiviti Keluarga (berkhemah di laman idaman)
: 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
: 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur baan ayaint
yang betul dan tepat.

Standard pembelajaran
Objektif pembelajaran

Aktiviti

: pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat


1. Memahami jenis-jenis ayat yang betul dan tepat
2. Menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat
1. Murid diberikan sedikit penerangan mengenai isi kandungan bahasa Malaysia
tahun 4
2. Murid ditunjukkan dengan beberapa jenis ayat di hadapan papan putih mengenai
aktiviti kekeluargaan
3. Murid diberikan beberapa contoh pilihan jawapan yang disediakan guru
4. Murid dipilih secara rawak untuk menjawab soalan diberikan
5. Murid diberikan penerangan dan latihan pengukuhan

Nilai

: Kasih sayang

Bahan bantu mengajar

: buku teks, buku latihan murid, marker pen, papan hitam

Penilaian PdP
Refleksi

: 1. Memahami dan menyebut jenis ayat dengan struktur ayat


yang betul dan tepat
:

Tahun / kelas

: 4 Exora

Masa

: 11.40-12.40 pm

Tarikh

: 12 Januari 2015

Hari

: Isnin

Kehadiran

Tema

: Aktiviti Keluarga (berkhemah di laman idaman)

Standard kandungan

: 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
: 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur baan ayaint
yang betul dan tepat.

Standard pembelajaran
Objektif pembelajaran

Aktiviti

/ 20

: pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat


1. Memahami jenis-jenis ayat yang betul dan tepat
2. Menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Murid diberikan sedikit penerangan mengenai isi kandungan bahasa Malaysia


tahun 4
Murid ditunjukkan dengan beberapa jenis ayat di hadapan papan putih mengenai
aktiviti kekeluargaan
Murid diberikan beberapa contoh pilihan jawapan yang disediakan guru
Murid dipilih secara rawak untuk menjawab soalan diberikan
Murid diberikan sedikit penerangan oleh guru
Murid diberikan latihan pengukuhan

Nilai
Bahan bantu mengajar

: Kasih sayang
: buku teks, buku latihan murid, marker pen, papan hitam

Penilaian PdP

: 1. Memahami dan menyebut jenis ayat dengan struktur ayat


yang betul dan tepat
:

Refleksi

Minggu 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (BAHASA MALAYSIA)
Tahun / kelas

: 4 Alza

Masa

: 8.10-9.10 a.m

Tarikh

: 13 Januari 2015

Hari

: Selasa

Kehadiran

Tema
Standard kandungan

: Aktiviti Keluarga (berkhemah di laman idaman)


: 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul
: 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan
berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Standard pembelajaran
Objektif pembelajaran

/ 31

Nilai

: pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat


1. Membaca ayat yang mengandungi perkataan imbuhan apitan dengan sebutan
yang betul
2. Memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada
pelbagai sumber dengan sebutan yang betul
1. Murid ditunjukkan beberapa contoh perkataan berimbuhan
2. Murid diberikan soalan berbentuk kuiz mengenai perkataan berimbuhan
3. Murid diberikan penerangan mengenai perkataan berimbuhan apitan
4. Murid dipilih secara rawak dan diminta mencari serta membaca ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan apitan yang terdapat dalam petikan buku
teks mengenai aktiviti keluarga
5. Murid diberikan latihan ayat dan perlu mencari serta memahami ayat yang
mempunyai perkataan berimbuhan apitan
: Kasih sayang

Bahan bantu mengajar

: buku teks, petikan, kad imbasan

Penilaian PdP

: 1. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan imbuhan apitan dengan
sebutan yang betul
:

Aktiviti

Refleksi

PROGRAM MAJU DIRI (10.10 am-1.40 pm)


Mata pelajaran Bahasa Malaysia :
Tahun 5 Marikh (10.10-11.10 am)
Tahun 4 Exora (12.40-1.40 pm)

AKTIVITI PROGRAM MAJU DIRI TAHAP 2 (2015)


SELASA (13.01.2015)
MASA
10.10
11.10

TAJUK/AKTIVITI
Ice breaking/ Suai Mesra

dan doa

kunci

11.10
12.10

12.10
1.10

1.10

OBJEKTIF

Pembukaan

majlis

memperkenalkan kata
dinamika kumpulan

kerjasama

sekeliling

asa

pentingnya
pantas bertindak
peka kepada alam
tidak mudah putus

TINDAKAN
Pn Yatimah (K)
Pn Umi
Pn Noor Hayati
Cik Ili
En Rosdin
Pn Rozayma
Pn Nurul

Identiti Kumpulan

mencipta
logo
kumpulan

menulis
logo
kumpulan

menulis
etika
kumpulan

mencipta
lagu
kumpulan

menjawab solan ujian


Pra personaliti

mewujudkan
interaksi yang membina

membina semangat
kerjasama

kemahiran
membuat keputusan

Pn Nurul (K)
Pn Yatimah
Pn Norwati
Pn Rozayma
Pn Norsabariah
En Zulhilmi
Pn Noraida

Ujian Pra Personaliti

menjawab
soalan
ujian pra personaliti

dapat
mengenali
diri
sendiri
dengan
lebih
mendalam.

Pn Rozayma (K)
En Maz Azlee
Pn Norhayati
Pn Norsabariah
Pn Noraida
Cik Ili
Pn Anis
En Zulhilmi
Pn Maznah
Pn Umi (K)
Cik Ili
Pn Rozayma
Pn Anis
En Zulhilmi
Pn Maznah

Wajah Siapakah Aku

1.40

-Mengenal
melukis wajah sendiri

dan

dapat berinteraksi
antara satu sama lain.

meningkatkan
kejelikitan antara satu dengan
lain

Minggu 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (BAHASA MALAYSIA)

Tahun / kelas

: 4 Alza

Masa

: 7.40-8.40 a.m

Tarikh

: 14 Januari 2015

Hari

: Rabu

Kehadiran

Tema
Standard kandungan

: Aktiviti Keluarga (berkhemah di laman idaman)


: 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan
kemas.

Standard pembelajaran

: 3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.

Objektif pembelajaran

: pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat


1. Menulis ayat berdasarkan petikan diberi dalam perenggan secara mekanis
dengan betul dan kemas
1. Murid ditanyakan mengenai maksud ekspedisi dan perkhemahan
2. Murid diminta untuk memikirkan satu aktiviti yang dilakukan semasa perkhemahan
atau ekspedisi
3. Murid diminta untuk membuka buku teks halaman 4 dan membaca serta
memahami petikan tersebut
4. Murid bersoal jawab dengan guru
5. Murid diminta menyalin semula ayat yang diberikan guru

Aktiviti

/ 31

Nilai

: Kasih sayang

Bahan bantu mengajar

: buku teks, petikan, papan putih

Penilaian PdP

: 1. Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.

Refleksi

PROGRAM MAJU DIRI (10.10 am-1.40 pm)


Mata pelajaran Bahasa Malaysia :
Tahun 5 Marikh (10.10-11.10 am)
Tahun 4 Exora (12.40-1.40 pm)

AKTIVITI PROGRAM MAJU DIRI TAHAP 2 (2015)


RABU (14.01.2015)
MASA

TAJUK/AKTIVITI

10.10

Ice breaking &

11.10

Si Butaku Sayang

dan doa

kata kunci

fikir

11.10

Pembuka

OBJEKTIF
pentingnya kerjasama
pantas bertindak
peka kepada alam sekeliling
tidak mudah putus asa
majlis

Senam berirama
memperkenalkan

Cik Ili (K)


Pn Umi
Pn Nurul
Pn Ifa
Pn Noor Hayati
Pn Yatimah

Menyanyi laguFikir-

Gelung Rotan Ajaib

12.10
menggerakkan gelung rotan
tanpa
melepaskan
pegangan
tangan

12.10
1.10

TINDAKAN

Minat Dan Cita-Cita


menulis kerjaya pilihan
menampal pada baju dan
murid lain menilai kerjaya itu
samada sesuai atau tidak dengan
pilihan.

1.10

Impianku

1.40

melukis kehidupan yang


diimpikan pada masa 20 tahun
akan datang

merapatkan
hubungan
antara kawan
mampu menggunakan daya
kreativiti
menwujudkan
semangat
kerjasama antara kawan

Pn Noraida (K)
Pn Umi
Pn Suhaizan
Pn Rozayma
Pn Salmah
Pn Athirah
Pn Norsabariah

menanam minat murid-murid


terhadap sesuatu bidang.
membantu
murid-murid
meneroka
minat
diri
bagi
meneruskan cita-cita

Pn Athirah (K)
Pn Norsabariah
Pn Norwati
Cik Ili
Pn Rozayma
Pn Noor Hayati
Pn Ifa
Pn Nurul
En Zul
Pn Ifa (K)
Pn Umi
Pn Noraida
Pn Noor Hayati
Pn Nurul
En Zul
En Rosdin

membentuk matlamat dalam


kehidupan
meningkatkan motivasi diri
untuk berjaya.

Minggu 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (BAHASA MALAYSIA)

Tahun / kelas

: 5 Marikh

Masa

: 8.40-9.40 a.m

Tarikh

: 15 Januari 2015

Hari

: Khamis

Kehadiran
Tema
Standard kandungan

:
/ 39
: Keluarga Berwawasan (Impian Keluarga)
: 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Standard pembelajaran

: 1.2.6 (K1) Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur
binaan ayat yang betul dan tepat.

Objektif pembelajaran

Aktiviti

: pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat


1. Mendengar dan menyebut pelbagai ragam ayat yang dilihat dengan betul
2. Memahami pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan
tepat.
1. Murid ditunjukkan dua jenis ayat di hadapan kelas
2. Murid dikehendaki meneka dua jenis ayat tersebut
3. Murid diberikan sedikit penerangan mengenai dua jenis ayat iaitu ayat pasif dan
aktif
4. Murid diminta untuk membaca dialog dan membuat perbandingan ayat
5. Latihan pengukuhan diberikan di dalam buku teks

Nilai

: Kasih sayang

Bahan bantu mengajar

: buku teks, petikan, papan putih

Penilaian PdP

: 1. Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan
ayat yang betul dan tepat.
:

Refleksi

PROGRAM MAJU DIRI (10.10 am-1.40 pm)


Mata pelajaran Bahasa Malaysia :
Tahun 5 Marikh (10.10-11.10 am)
Tahun 4 Exora (12.40-1.40 pm)

AKTIVITI PROGRAM MAJU DIRI TAHAP 2 (2015)


KHAMIS (15.01.2015)

MASA
10.10
11.10

TAJUK/AKTIVITI
Melengkapkan Rekod Profil B&K

Pembuka majlis dan doa

Senam berirama

memperkenalkan
kata
kunci, SAYA MURID CEMERLANG

Zikir

11.10
12.10

Logamaya

menulis sikap yang baik


seorang rakan

menulis sikap yang kurang


baik seorang rakan.

12.10
1.10

Oh di mana?

mengenali alatan peribadi

Memastikan alatan peribadi


tersusun dan dikemaskan

1.10
1.40

Ujian Pasca Personaliti &


Akujanji Buat Ayah Dan Ibu

menghayati rupa wajah ibu

menghayati rupa wajah


bapa

menuliskan tanggungjawab
seorang anak.

menulis janji seorang anak.

menyanyi lagu ayah dan

OBJEKTIF

pentingnya
kerjasama

pantas
bertindak

peka kepada
alam sekeliling

tidak mudah
putus asa

memupuk
nilai-nilai keimanan

mengetahui
aspek yang dinilai dalam
rekod Profil Diri

mengetahui
sikap-sikap posiif dan negetif
yang ada pada diri.

mengenali
sahabat

Menyusun
alatan
peribadi
dengan
kemas

Tahu
kepentingan
meletakkan
barang di tempat yang
sesuai

menghargai
jasa ayah dan ibu

Kearah
kecemerlangan diri

menghormati
ibu dan bapa.

menilai
semula personaliti

Tindakan
Pn Nurul (K)
Cik Ili
En Maz Azlee
Pn Yatimah
Pn Noor Hayati
En Rosdin

Pn Salmah (K)
Pn Yatimah
Pn Anis
Pn Rozayma
Pn Nurul
Pn Umi
Cik Ili
Pn Noor Hayati
Pn Norsabariah
Pn Athirah (K)
Pn Rozayma
Cik Salwa
Cik Ili
Pn Noor Hayati
Pn Norsabariah
Pn Nurul
En Zulhilmi
Pn Suhaizan
Pn Salmah
Pn Norwati
En Zulhilmi (K)
Pn Umi
Pn Norsabariah
Pn Nurul
Pn Suhaizan
Pn Salmah

ibu

Minggu 1
Tahun / kelas

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (BAHASA MALAYSIA)


: 4 Exora

Masa

: 11.40-12.40 pm

Tarikh

: 16 Januari 2015

Hari

: Jumaat

Kehadiran

Tema

: Aktiviti Keluarga (berkhemah di laman idaman)

Standard kandungan

: 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan
kemas.
: 3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.

Standard pembelajaran
Objektif pembelajaran

Aktiviti

/ 20

: pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat


1. Menulis ayat dalam perenggan berdasarkan tajuk secara mekanis dengan betul
dan kemas
1. Murid diberikan beberapa perkataan yang tidak disusun
2. Murid dipilih secara rawak untuk menyusun semula perkataan tersebut menjadi
ayat yang lengkap
3. Murid diberikan satu petikan yang belum lengkap
4. Murid dikehendaki memasukkan ayat yang diberikan di dalam petikan yang tidak
lengkap supaya menjadi satu perenggan yang lengkap

Nilai
Bahan bantu mengajar

: Kasih sayang
: buku teks, buku latihan murid, marker pen, papan hitam

Penilaian PdP
Refleksi

: 1. Menulis ayat dalam perenggan berdasarkan tajuk secara mekanis dengan betul dan
kemas
:

Tahun / kelas

: 4 Alza

Masa

: 10.40-11.40 a.m

Tarikh

: 16 Januari 2015

Hari

: Jumaat

Kehadiran

Tema
Standard kandungan

: Aktiviti Keluarga (berkhemah di laman idaman)


: 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

/ 31

Standard pembelajaran

: 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan


betul mengikut konteks.

Objektif pembelajaran

Aktiviti

: pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat


1. Memahami kata ganti nama tunjuk dengan betul
2. Menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul berdasarkan tajuk mengikut
konteks
1. Murid ditunjukkan dengan beberapa contoh perkataan
2. Murid dikehendaki meneka golongan kata bagi perkataan yang diberikan tersebut
3. Murid diberikan sedikit penerangan mengenai kata ganti nama tunjuk
4. Murid diminta membuka buku teks dan membina ayat berdasarkan gambar diberi
dengan mengaitkan dengan kata ganti tunjuk yang dipelajari

Nilai

: Kasih sayang

Bahan bantu mengajar

: buku teks, buku latihan murid, marker pen, papan hitam

Penilaian PdP

: 1. Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk berdasarkan tajuk dengan
betul mengikut konteks.

Refleksi

Minggu 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (BAHASA MALAYSIA)

Tahun / kelas

: 5 Marikh

Masa

: 8.40-9.40 a.m

Tarikh

: 16 Januari 2015

Hari

: Jumaat

Kehadiran
Tema
Standard kandungan

:
/ 39
: Keluarga Berwawasan (Impian Keluarga)
: 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul
dan kemas
: 3.2.6(K1) Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas.

Standard pembelajaran
Objektif pembelajaran

Aktiviti

: pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat


1. Menulis teks puisi yang diberikan secara mekanis dengan betul dan kemas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Murid dikehendaki mendengar puisi yang dipasang oleh guru


Murid diminta memberikan satu tajuk bagi puisi tersebut
Murid diminta untuk membaca dan mendendangkan puisi yang terdapat dalam
buku teks
Murid dipilih secara rawak untuk menerangkan maksud puisi tersebut berdasarkan
kefahaman mereka
Murid dipandu guru untuk memahami maksud yang terdapat dalam puisi tersebut
Murid diminta menyalin semula puisi dengan tulisan yang kemas dan cantik

Nilai

: Kasih sayang, prihatin

Bahan bantu mengajar

: buku teks, petikan puisi, papan putih

Penilaian PdP

: 1. Menulis teks puisi yang diberikan berdasarkan secara mekanis dengan betul dan
kemas
:

Refleksi