Anda di halaman 1dari 4

SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA

NOTA SERAH TUGAS

(a) Adalah saya

...........................................................

............................................
.........................

di ................................

yang memegang jawatan

dari tarikh

........................

hingga

bersama-sama ini menyerahkan Nota Serah Tugas seperti yang diarahkan oleh

Pengarah melalui surat Bil.

............................

bertarikh

...................... Disertakan juga

bersama-sama ini Fail Meja / Manual Prosedur Kerja *.

Diserahkah Oleh :

Disemak Oleh :

Tandatangan

Tandatangan

Nama : ................................................................................
(Pegawai yang akan bertukar)

Nama :
(Ketua Bahagian/Unit/Guru Besar)

(b) Adalah saya ............................................................. yang mengambil alih tugas jawatan


............................................................ di ........................................ mulai tarikh .........................
mengaku telah menerima satu ( 1 ) salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja / Manual Prosedur
Kerja.

Diterima Oleh :

Disaksikan Oleh :

Tandatangan

Tandatangan

Nama :
( Pegawai yang akan mengambil
alih tugas )

Nama :
( Pegawai Tadbir Kementerian/
Jabatan/Sekolah )

______________________________________________________________________________
Catatan : **

Potong mana yang tidak berkaitan

II. Senarai Tugas Jawatan

SEPERTI DALAM LAMPIRAN

IV. Senarai Hartabenda/Peralatan Pejabat

III. Kedudukan Terakhir Tugas-tugas yang Belum Selesai


TUGAS-TUGAS
YANG BELUM
SELESAI

KEDUDUKAN
SEKARANG

TINDAKAN
SUSULAN
YANG
DIPERLUKAN

RUJUKAN FAIL,
PEGAWAI,
JABATAN YANG
BERKAITAN

CATATAN