Anda di halaman 1dari 6

RESPOND

EN
RESPONDE
N1
(Darsini)

RESPONDE
N2
Harimathi

TEMU BUAL

REFLEKSI PENYELIDIK

1. Adakah anda berminat untuk


belajar matematik ? Ya.
Kenapa? Saya suka projek dan
suka untuk menggunakan replika
wang.
2. Siapakah yang selalu
menolong anda menyiapkan
kerja rumah matematik?
Kakak.
3. Adakah anda berasa seronok
semasa membuat soalan
matematik? Kenapa ? Soalan
matematik selalunya
memerlukan kemahiran berfikir
untuk menyelesaikannya.
4. Adakah anda suka jika guru
menggunakan teknik seperti
melukis gambar untuk
menyelesaikan soalan
matematik? Ya saya suka.
Kenapa? Kerana saya suka
melukis gambar.
5. Apakah yang anda suka
membuat semasa masa
lapang?
I.
Melukis Gambar
II.
Membaca buku cerita
III.
Bermain
Saya suka membaca buku
cerita.
1. Adakah anda berminat untuk
belajar matematik ? Ya.
Kenapa? Saya suka matematik.
Saya ingin mendapat 100
markah dalam matematik.
2. Siapakah yang selalu
menolong anda menyiapkan
kerja rumah matematik?
Kakak atau ibu
3. Adakah anda berasa seronok
semasa membuat soalan
matematik? Saya suka sangat
untuk membuat matematik.
Kenapa ? Matematik melibatkan
banyak nombor sebab itu saya
suka.
4. Adakah anda suka jika guru

Didapati responden ini


suka
dengan
aktiviti
sebegini
dengan
menggunakan alat bantu
mengajar seperti replika
wang
serta
melukis
gambar dalam projek.

Didapati responden ini


suka
matematik
dan
ingin
mendapat
keputusan
yang
cemerlang
dalam
matematik. Respoden ini
suka
untuk
melukis
gambar. Kaedah melukis
gambar
dalam
menyelesaikan
soalan
matematik telah disukai
oleh responden.

RESPONDE
N3
Jitesh

RESPONDE

menggunakan teknik seperti


melukis gambar untuk
menyelesaikan soalan
matematik? Saya suka.
Kenapa? Saya suka untuk
melukis gambar.
5. Apakah yang anda suka
membuat semasa masa
lapang?
I.
Melukis Gambar
II.
Membaca buku cerita
III.
Bermain
Saya suka membaca buku
cerita.
1. Adakah anda berminat untuk
belajar matematik ? Ya, saya
berminat.Kenapa? Matematik
melibatkan banyak nombor dan
operasi seperti
tambah,tolak,darab dan bahagi.
2. Siapakah yang selalu
menolong anda menyiapkan
kerja rumah matematik?
Ibu, ayah dan adik.
3. Adakah anda berasa seronok
semasa membuat soalan
matematik? Ya saya seronok
membuat matematik. Kenapa ?
Kerana ada nombor,darab
,bahagi dan bahagian melukis
gambar.
4. Adakah anda suka jika guru
menggunakan teknik seperti
melukis gambar untuk
menyelesaikan soalan
matematik? Ya saya suka.
Kenapa? Kerana saya suka
melukis gambar dan mudah
untuk membuat soalan
matematik dan membuka
peluang untuk berfikir.
5. Apakah yang anda suka
membuat semasa masa
lapang?
I.
Melukis Gambar
II.
Membaca buku cerita
III.
Bermain
Saya suka bermain.
1. Adakah anda berminat untuk

Didapati responden ini


suka
matematik
dan
beranggapan
bahawa
melukis gambar dalam
menyelesaikan masalah
matematik
membuka
peluang untuk berfikir
semasa
menyelesaikan
soalan matematik yang
telah dikemukakan.

Didapati

responden

ini

N4
Kiruba

2.

3.

4.

5.

RESPONDE
N5
Logen

1.

2.

3.

4.

belajar matematik ? Ya.


Kenapa? Saya faham apa yang
cikgu ajar. Matematik lebih
faham.
Siapakah yang selalu
menolong anda menyiapkan
kerja rumah matematik?
Abang.
Adakah anda berasa seronok
semasa membuat soalan
matematik? Saya berasa
seronok. Kenapa ? Apabila
membuat soalan matematik
saya dapat meningkatkan ilmu
pengetahuan saya. Jika selalu
membuat soalan matematik
saya lebih faham.
Adakah anda suka jika guru
menggunakan teknik seperti
melukis gambar untuk
menyelesaikan soalan
matematik? Ya. Kenapa? Saya
akan dapat mengingat apa yang
cikgu mengajar dan apa yang
saya lukis.
Apakah yang anda suka
membuat semasa masa
lapang?
I.
Melukis Gambar
II.
Membaca buku cerita
III.
Bermain
Saya suka melukis gambar.
Adakah anda berminat untuk
belajar matematik ? Ya. Saya
berminat. Kenapa? Matematik
merupakan sesuatu yang
menarik.
Siapakah yang selalu
menolong anda menyiapkan
kerja rumah matematik?
Ibu atau ayah.
Adakah anda berasa seronok
semasa membuat soalan
matematik? Ya saya berasa
seronok. Kenapa ? Ia
meningkatkan ilmu
pengetahuan.
Adakah anda suka jika guru
menggunakan teknik seperti

suka matematik kerana


ia
lebih
faham.
Responden
berminat
terhadap teknik melukis
gambar kerana dia dapat
mengingat
apa
yang
dilukis dan apa yang
diajar oleh guru.

Didapati responden ini


beranggapan
bahawa
matematik
sesuatu
matapelajaran
yang
menarik.
Responden
dapat meningati
apa
yang
dilukis
dan
memahami
kehendak
soalan dengan kaedah
melukis gambar.

5.

RESPONDE
N6

1.

Martha
2.

3.

4.

5.

RESPONDE
N7
Puvan

1.

2.

melukis gambar untuk


menyelesaikan soalan
matematik? Ya saya akan suka
teknik tersebut.Kenapa? Kerana
saya akan ingat apa yang saya
lukis.
Apakah yang anda suka
membuat semasa masa
lapang?
I.
Melukis Gambar
II.
Membaca buku cerita
III.
Bermain
Saya suka bermain.
Adakah anda berminat untuk
belajar matematik ? Ya.
Kenapa? Kerana matematik
mudah untuk ditulis dan dilukis.
Siapakah yang selalu
menolong anda menyiapkan
kerja rumah matematik?
Abang.
Adakah anda berasa seronok
semasa membuat soalan
matematik? Ya saya seronok
membuat matematik. Kenapa ?
Kerana soalan matematik
senang dan saya suka
membuatnya.
Adakah anda suka jika guru
menggunakan teknik seperti
melukis gambar untuk
menyelesaikan soalan
matematik? Ya. Saya suka.
Kenapa? Kerana saya suka
sangat untuk melukis gambar.
Apakah yang anda suka
membuat semasa masa
lapang?
I.
Melukis Gambar
II.
Membaca buku cerita
III.
Bermain
Saya suka melukis gambar.
Adakah anda berminat untuk
belajar matematik ? Ya.
Kenapa? Kerana matematik
menarik.
Siapakah yang selalu
menolong anda menyiapkan
kerja rumah matematik? Ibu

Didapati responden ini


beranggapan
bahawa
matematik
merupakan
sesuatu
matapelajaran
yang mudah untuk ditulis
berbanding
matapelajaran
bahasa.
Responden
ini
suka
kaedah melukis gambar
kerana ia merupakan
aktiviti responden pada
masa
lapang
iaitu
melukis gambar.

Didapati responden ini


beranggapan
bahawa
matematik
merupakan
sesuatu
matapelajaran
yang
menarik.
Responden ini suka untuk
mengenalpasti
operasi

RESPONDE
N8
sanggitah

atau Ayah.
3. Adakah anda berasa seronok
semasa membuat soalan
matematik? Ya. Saya seronok
membuat soalan matematik.
Kenapa ? Matematik menarik
dan senang.
4. Adakah anda suka jika guru
menggunakan teknik seperti
melukis gambar untuk
menyelesaikan soalan
matematik? Ya saya suka.
Kenapa? Kerana saya suka
untuk melukis gambar. Terdapat
operasi seperti darab, tambah.
Saya suka untuk mencari operasi
tersebut.
5. Apakah yang anda suka
membuat semasa masa
lapang?
I.
Melukis Gambar
II.
Membaca buku cerita
III.
Bermain
Saya suka bermain.
1. Adakah anda berminat untuk
belajar matematik ? Ya ada.
Kenapa? Kerana ia melibatkan
soalan yang harus membuat
dengan memahami dan berfikir
secara mendalam. Soalan
matematik senang.
2. Siapakah yang selalu
menolong anda menyiapkan
kerja rumah matematik?
Kawan akan membantu atau
saya akan bertanya guru.
3. Adakah anda berasa seronok
semasa membuat soalan
matematik? Saya berasa
seronok. Kenapa ? Soalan
matematik senang dan saya
suka untuk membuat jalan kerja
dalam matematik.
4. Adakah anda suka jika guru
menggunakan teknik seperti
melukis gambar untuk
menyelesaikan soalan
matematik? Ya saya suka.

dengan kaedah melukis


gambar
bagi
soalan
penyelesaian
masalah
matematik.

Didapati responden ini


beranggapan
bahawa
matapelajaran
matematik
senang.
Responden
ini
akan
bertanya
guru
jika
memerlukan
bantuan
guru dalam menyiapkan
kerja rumah matematik.
Didapati responden suka
melukis gambar kerana
responden
ini
mengamalkan
amalan
melukis gambar untuk
mengisi masa lapangnya.

Kenapa? Kerana saya sangat


berminat untuk melukis gambar.
5. Apakah yang anda suka
membuat semasa masa
lapang?
I.
Melukis Gambar
II.
Membaca buku cerita
III.
Bermain
Saya sangat suka melukis
gambar.