Anda di halaman 1dari 25

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR TAHUN 1

(Berserta Program LINUS - Numerasi)


HARI

RABU

Tajuk

SUKATAN DAN GEOMETRI ( TIMBANGAN)

Masa

0730-0830 ( 60 minit )

Standard Pembelajaran

7.1 Menggunakan unit relative untuk timbangan

Objektif Pembelajaran
Menguasai
Belum M

TARIKH : 01/10/14

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

: Membuat timbangan objek berkaitan jisi menggunajan unit bukan piawai. (6/8)
: Membandingkan dua timbangan objek (5/8)

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ;


1.

Bersoal jawab dengan murid tentang

- timbangan objek
2. Menimbang objek berat dan ringan
Menguasai

Belum menguasai
1. Aktiviti pemulihan

1. Aktiviti berkumpulan bagi aktiviti


Menimbang objek seperti,buku, meja,

-Permainan Matematik secara pasukan/dua


orang dengan bimbingan guru.

pemadan,panjang papan tulis


4. Aktiviti pengayaan

2. Latihan bertulis...lembaran kerja (8

-latih tubi

soalan yang mudah tanpa kumpul

-Latihan yang KHBAT dan sukar (lembaran

semula)

kerja)

EMK

Kreativiti

BBM

: Simulasi menggunakan anggota badan, lembaran kerja

Penilaian PdP : Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR TAHUN 1


(Berserta Program LINUS - Numerasi)
HARI

KHAMIS

Tajuk

SUKATAN DAN GEOMETRI ( TIMBANGAN)

Masa

0800-0900 ( 60 minit )

Standard Pembelajaran

7.1 Menggunakan unit relative untuk timbangan

Objektif Pembelajaran
Menguasai
Belum M

TARIKH : 02/10/14

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

: Membuat timbangan objek berkaitan jisi menggunajan unit bukan piawai. (6/8)
: Membandingkan dua timbangan objek (5/8)

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ;


1.

Bersoal jawab dengan murid tentang

- timbangan objek
2. Menimbang objek berat dan ringan
Menguasai

Belum menguasai
1. Aktiviti pemulihan

1. Aktiviti berkumpulan bagi aktiviti


Menimbang objek seperti,buku, meja,

-Permainan Matematik secara pasukan/dua


orang dengan bimbingan guru.

pemadan,panjang papan tulis


4. Aktiviti pengayaan

2. Latihan bertulis...lembaran kerja (8

-latih tubi

soalan yang mudah tanpa kumpul

-Latihan yang KHBAT dan sukar (lembaran

semula)

kerja)

EMK

Kreativiti

BBM

: Simulasi menggunakan anggota badan, lembaran kerja

Penilaian PdP : Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR TAHUN 1


(Berserta Program LINUS - Numerasi)
HARI

RABU

Tajuk

SUKATAN DAN GEOMETRI ( TIMBANGAN)

Masa

0730-0830 ( 60 minit )

Standard Pembelajaran

7.1 Menggunakan unit relative untuk timbangan

Objektif Pembelajaran
Menguasai
Belum M

TARIKH : 09/10/14

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

: Membuat timbangan objek berkaitan jisi menggunajan unit bukan piawai. (6/8)
: Membandingkan dua timbangan objek (5/8)

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ;


1.

Bersoal jawab dengan murid tentang

- timbangan objek
2. Menimbang objek berat dan ringan
Menguasai

Belum menguasai
1. Aktiviti pemulihan

1. Aktiviti berkumpulan bagi aktiviti


Menimbang objek seperti,buku, meja,

-Permainan Matematik secara pasukan/dua


orang dengan bimbingan guru.

pemadan,panjang papan tulis


4. Aktiviti pengayaan

2. Latihan bertulis...lembaran kerja (8

-latih tubi

soalan yang mudah tanpa kumpul

-Latihan yang KHBAT dan sukar (lembaran

semula)

kerja)

EMK

Kreativiti

BBM

: Simulasi menggunakan anggota badan, lembaran kerja

Penilaian PdP : Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR TAHUN 3


(Berserta Program LINUS - Numerasi)
HARI

JUMAAT

Tajuk

SUKATAN DAN GEOMETRI (Timbangan)

Masa

0900-1000 ( 60 minit )

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran

TARIKH : 03/10/14

12.1 Menggunakan unit relative untuk timbangan (B2D7E1)

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

Menguasai : Menambah dan menolak unit timbangan melibatkan kilogram dan gram(8/10)
dengan betul
Belum Menguasi : Menambah dan menolak unit timbangan melibatkan kilogram dan gram(8/10)
dengan betul
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ;
1.

Bersoal jawab dengan murid tentang

- menimbang....meja, pintu, lantai dan sbg.


2. Murid menjawab soalan secara spontan
3.Memperkenalkan cara mengukur dan menukar unit ukuran (neter ke sentimeter)

Menguasai

Belum menguasai
1. Aktiviti pemulihan

1. Aktiviti berkumpulan bagi aktiviti


meninbang

orang dengan bimbingan guru(ukur dan

4. Aktiviti pengayaan

mengukur)..buku latihan, pensil, dsb.

-latih tubi dan menimbang

-menyelesaikan masalah

-Latihan yang KHBAT dan sukar (lembaran


kerja)

-Permainan Matematik secara pasukan/dua

2. Latihan bertulis...lembaran kerja (8


soalan )

EMK

Kreativiti

BBM

: kalendar, lembaran kerja

Penilaian PdP : Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA INGGERIS KSSR TAHUN 3


Day

THURSDAY Date : 04/10/14

THEME

WORLD OF STORIES

TOPIC

FOCUS

Unit 15: FOUR FRIENDS


Listening, speaking and writing

CONTENT STANDARD

: 1.1

LEARNING STANDARD (s)

: 1.1.1, 2.2.2

Objectives

TIME : 0900-100 ( 60 mins )

: By the end of the lesson pupils are able to:

1. read and pronounce words and phrases correctly.


2. fill in the blanks at least 8/10 words according to the pictures correctly.

Teaching & Learning Strategies


1. Teacher introduces the words on the board.
e.g. Animals, donkey,numb, rooster,brave,strong,cheerful,growling
2. Teacher gives explanation with pictures and facial expression.
3. Reading aloud and drilling in pairs and individually especially to the weak
students.
4. Written exercises..refer to worksheet (Textbook page 116)

Added value

BBM

: Pictures, flash cards, textbook

Reflection(s)

Innovation

EE : Multiple intelligence

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR TAHUN 3


(Berserta Program LINUS - Numerasi)
HARI

SELASA

Tajuk

SUKATAN DAN GEOMETRI (Timbangan)

Masa

0730-0800 ( 60 minit )

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran

TARIKH : 08/03/14

12.1 Menggunakan unit relative untuk timbangan (B2D7E1)

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

Menguasai : Menambah dan menolak unit timbang melibatkan kg dan g (8/10) dengan betul
Belum M
: Menambah dan menolak unit timbang melibatkan kg dan g yang mudah (6/8)
dengan betul
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ;
1.

Bersoal jawab dengan murid tentang

- ukur dan mengukur....meja, pintu, lantai dan sbg.


2. Murid menjawab soalan secara spontan
3.Memperkenalkan cara mengukur dan menukar unit ukuran (neter ke sentimeter)

Menguasai

Belum menguasai
3. Aktiviti pemulihan

1. Aktiviti berkumpulan bagi aktiviti


meninbang

orang dengan bimbingan guru(ukur dan

4. Aktiviti pengayaan

mengukur)..buku latihan, pensil, dsb.

-latih tubi dan menimbang

-menyelesaikan masalah

-Latihan yang KHBAT dan sukar (lembaran


kerja)

-Permainan Matematik secara pasukan/dua

4. Latihan bertulis...lembaran kerja (8


soalan )

EMK

Kreativiti

BBM

: kalendar, lembaran kerja

Penilaian PdP : Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA INGGERIS KSSR TAHUN 3


Day

Friday

THEME

WORLD OF STORIES

TOPIC

FOCUS

Date : 03/10/14

TIME : 1030-1130 ( 60 mins )

Unit 15: FOUR FRIENDS


Listening, speaking and writing

CONTENT STANDARD

: 1.1

LEARNING STANDARD (s)

: 1.1.1, 2.2.2

Objectives

: By the end of the lesson pupils are able to:

1. read and pronounce words and phrases correctly.


2. fill in the blanks at least 8/10 words according to the pictures correctly.

Teaching & Learning Strategies


5. Teacher introduces the words on the board.
e.g. Animals, donkey,numb, rooster,brave,strong,cheerful,growling
6. Teacher gives explanation with pictures and facial expression.
7. Reading aloud and drilling in pairs and individually especially to the weak
students.
8. Written exercises..refer to worksheet (Textbook page 116)

Added value

BBM

: Pictures, flash cards, textbook

Reflection(s)

Innovation

EE : Multiple intelligence

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR TAHUN 3

(Berserta Program LINUS - Numerasi)


HARI

RABU

Tajuk

SUKATAN DAN GEOMETRI (Timbangan)

Masa

0900-1000 ( 60 minit )

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran
Menguasai
Belum M

TARIKH : 08/09/14

12.1 Menggunakan unit relative untuk timbangan (B2D7E1)

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

: Mendarab kg dan g (8/10) dengan betul


: Mendarab unit timbang melibatkan kg dan g yang mudah (6/8) dengan betul

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ;


1.

Bersoal jawab dengan murid tentang

- ukur dan mengukur....meja, pintu, lantai dan sbg.


2. Murid menjawab soalan secara spontan
3.Memperkenalkan cara mengukur dan menukar unit ukuran (neter ke sentimeter)

Menguasai

Belum menguasai
5. Aktiviti pemulihan

1. Aktiviti berkumpulan bagi aktiviti


meninbang

orang dengan bimbingan guru(ukur dan

4. Aktiviti pengayaan

mengukur)..buku latihan, pensil, dsb.

-latih tubi dan menimbang

-menyelesaikan masalah

-Latihan yang KHBAT dan sukar (lembaran


kerja)

-Permainan Matematik secara pasukan/dua

6. Latihan bertulis...lembaran kerja (8


soalan )

EMK

Kreativiti

BBM

: kalendar, lembaran kerja

Penilaian PdP : Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA INGGERIS KSSR TAHUN 3

Day

TUESDAY

THEME

WORLD OF STORIES

TOPIC

FOCUS

Date : 07/10/14

Unit 15: FOUR FRIENDS


Listening, speaking and writing

CONTENT STANDARD

: 1.1

LEARNING STANDARD (s)

: 1.1.1, 2.2.2

Objectives

TIME : 1130-1230 ( 60 mins )

: By the end of the lesson pupils are able to:

1. read and pronounce words and phrases correctly.


2. fill in the blanks at least 8/10 words according to the pictures correctly.

Teaching & Learning Strategies


9. Teacher introduces the words on the board.
e.g. Animals, donkey,numb, rooster,brave,strong,cheerful,growling
10. Teacher gives explanation with pictures and facial expression.
11. Reading aloud and drilling in pairs and individually especially to the weak
students.
12. Written exercises..refer to worksheet (Textbook page 116)

Added value

BBM

: Pictures, flash cards, textbook

Reflection(s)

Innovation

EE : Multiple intelligence

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA INGGERIS KSSR TAHUN 3


Day

Friday

THEME

WORLD OF STORIES

TOPIC

FOCUS

Date : 03/10/14

TIME : 1030-1130 ( 60 mins )

Unit 15: FOUR FRIENDS


Listening, speaking and writing

CONTENT STANDARD

: 1.1

LEARNING STANDARD (s)

: 1.1.1, 2.2.2

Objectives

: By the end of the lesson pupils are able to:

1. read and pronounce words and phrases correctly.


2. fill in the blanks at least 8/10 words according to the pictures correctly.

Teaching & Learning Strategies


13. Teacher introduces the words on the board.
e.g. Animals, donkey,numb, rooster,brave,strong,cheerful,growling
14. Teacher gives explanation with pictures and facial expression.
15. Reading aloud and drilling in pairs and individually especially to the weak
students.
16. Written exercises..refer to worksheet (Textbook page 116)

Added value

BBM

: Pictures, flash cards, textbook

Reflection(s)

Innovation

EE : Multiple intelligence

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR TAHUN 3

(Berserta Program LINUS - Numerasi)


HARI

RABU

Tajuk

SUKATAN DAN GEOMETRI (Timbangan)

Masa

0900-1000 ( 60 minit )

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran
Menguasai
Belum M

TARIKH : 08/09/14

12.1 Menggunakan unit relative untuk timbangan (B2D7E1)

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

: Mendarab kg dan g (8/10) dengan betul


: Mendarab unit timbang melibatkan kg dan g yang mudah (6/8) dengan betul

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ;


1.

Bersoal jawab dengan murid tentang

- ukur dan mengukur....meja, pintu, lantai dan sbg.


2. Murid menjawab soalan secara spontan
3.Memperkenalkan cara mengukur dan menukar unit ukuran (neter ke sentimeter)

Menguasai

Belum menguasai
7. Aktiviti pemulihan

1. Aktiviti berkumpulan bagi aktiviti


meninbang

orang dengan bimbingan guru(ukur dan

4. Aktiviti pengayaan

mengukur)..buku latihan, pensil, dsb.

-latih tubi dan menimbang

-menyelesaikan masalah

-Latihan yang KHBAT dan sukar (lembaran


kerja)

-Permainan Matematik secara pasukan/dua

8. Latihan bertulis...lembaran kerja (8


soalan )

EMK

Kreativiti

BBM

: kalendar, lembaran kerja

Penilaian PdP : Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA INGGERIS KSSR TAHUN 3

Day

TUESDAY

THEME

WORLD OF STORIES

TOPIC

FOCUS

Date : 14/10/14

Unit 15: FOUR FRIENDS


Listening, speaking and writing ( B6 DL 1 E1)

CONTENT STANDARD

: 1.1

LEARNING STANDARD (s)

: 1.1.1, 2.2.2

Objectives

TIME : 1130-1230 ( 60 mins )

: By the end of the lesson pupils are able to:

1. listen then write at least 6/8 True or False statements correctly.

Teaching & Learning Strategies


1.Teacher introduces the words on the board.
e.g. donkey, cheerful, rooster, enemies, beside
2. Teacher gives explanation with pictures and facial expression.
3. Reading aloud and drilling in pairs and individually especially to the weak students.
4. Written exercises..refer to worksheet

Added value

BBM

: Pictures, flash cards, textbook

Reflection(s)

Innovation

EE : Multiple intelligence

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR TAHUN 3

(Berserta Program LINUS - Numerasi)


HARI

Selasa

Tajuk

SUKATAN DAN GEOMETRI (Padu Cecair)

Masa

0730-0830 ( 60 minit )

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran
Menguasai
Belum M

TARIKH : 14/10/14

12.1 Menggunakan unit relative untuk padu cecair (B2D7E1)

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

: Menambah dan menolak l dan ml (8/10) soalan mudah dengan betul


: Menambah dan menolak melibatkan l dan ml aras tinggi (6/8) dengan betul

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ;


1.

Bersoal jawab dengan murid tentang

- liter dan mililiter menggunakan bekas minuman/botol dan sbg.


2. Murid menjawab soalan secara spontan
3.Memperkenalkan cara mengukur dan menukar unit ukuran (liter dan mililiter)

Menguasai

Belum menguasai
9. Aktiviti pemulihan

1. Aktiviti berkumpulan bagi aktiviti


Membaca bekas/botol..label

orang dengan bimbingan guru(label bekas/botol

4. Aktiviti pengayaan

minuman)

-latih tubi dan menimbang

-menambah dan menolak

-Latihan yang KHBAT dan sukar (lembaran


kerja)

-Permainan Matematik secara pasukan/dua

10. Latihan bertulis...lembaran kerja (8


soalan )

EMK

Kreativiti

BBM

: kalendar, lembaran kerja

Penilaian PdP : Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA INGGERIS KSSR TAHUN 3

Day

Wednesday

THEME

WORLD OF STORIES

TOPIC

FOCUS

Date : 15/10/14

Unit 15: FOUR FRIENDS


Listening, speaking and writing ( B6 DL 1 E1)

CONTENT STANDARD

: 1.1

LEARNING STANDARD (s)

: 1.1.1, 2.2.2

Objectives

TIME : 1130-1230 ( 60 mins )

: By the end of the lesson pupils are able to:

1. listen then write at least 6/8 True or False statements correctly.

Teaching & Learning Strategies


1.Teacher introduces the words on the board.
e.g. donkey, cheerful, rooster, enemies, beside
2. Teacher gives explanation with pictures and facial expression.
5. Reading aloud and drilling in pairs and individually especially to the weak students.
6. Written exercises..refer to worksheet

Added value

BBM

: Pictures, flash cards, textbook

Reflection(s)

Innovation

EE : Multiple intelligence

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR TAHUN 3

(Berserta Program LINUS - Numerasi)


HARI

Rabu

Tajuk

SUKATAN DAN GEOMETRI (Padu Cecair)

Masa

0800-0900 ( 60 minit )

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran
Menguasai
Belum M

TARIKH : 15/10/14

12.1 Menggunakan unit relative untuk padu cecair (B2D7E1)

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

: Menambah dan menolak l dan ml (8/10) soalan mudah dengan betul


: Menambah dan menolak melibatkan l dan ml aras tinggi (6/8) dengan betul

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ;


1.

Bersoal jawab dengan murid tentang

- liter dan mililiter menggunakan bekas minuman/botol dan sbg.


2. Murid menjawab soalan secara spontan
3.Memperkenalkan cara mengukur dan menukar unit ukuran (liter dan mililiter)

Menguasai

Belum menguasai
11. Aktiviti pemulihan

1. Aktiviti berkumpulan bagi aktiviti


Membaca bekas/botol..label

orang dengan bimbingan guru(label bekas/botol

4. Aktiviti pengayaan

minuman)

-latih tubi dan menimbang

-menambah dan menolak

-Latihan yang KHBAT dan sukar (lembaran


kerja)

-Permainan Matematik secara pasukan/dua

12. Latihan bertulis...lembaran kerja (8


soalan )

EMK

Kreativiti

BBM

: kalendar, lembaran kerja

Penilaian PdP : Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA INGGERIS KSSR TAHUN 3

Day

Khamis Date : 16/10/14

THEME

WORLD OF STORIES

TOPIC

FOCUS

TIME : 0900-1000 ( 60 mins )

Unit 15: FOUR FRIENDS


Listening, speaking and writing ( B6 DL 1 E1)

CONTENT STANDARD

: 1.1

LEARNING STANDARD (s)

: 1.1.1, 2.2.2

Objectives

: By the end of the lesson pupils are able to:

1. listen then write at least 6/8 True or False statements correctly.

Teaching & Learning Strategies


1.Teacher introduces the words on the board.
e.g. donkey, cheerful, rooster, enemies, beside
2. Teacher gives explanation with pictures and facial expression.
7. Reading aloud and drilling in pairs and individually especially to the weak students.
8. Written exercises..refer to worksheet

Added value

BBM

: Pictures, flash cards, textbook

Reflection(s)

Innovation

EE : Multiple intelligence

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR TAHUN 1

(Berserta Program LINUS - Numerasi)


HARI

Rabu

Tajuk

SUKATAN DAN GEOMETRI (Padu Cecair)

Masa

0730-0830 ( 60 minit )

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran

TARIKH : 15/10/14

12.1 Menggunakan unit relative untuk padu cecair (B2D7E1)

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

Menguasai : Mengunakan relative untuk isipadu cecair dan menjawap (8/10) soalan mudah
dengan betul
Belum M
: Memadankan perktaan penuh,suku, sedikit, dan setengah(6/8) dengan betul
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ;
1.

Bersoal jawab dengan murid tentang

- memahami maksud sedikit, banyak, penuh, stengah, suku menggunakan bekas minuman/botol
dan sbg.
2. Murid menjawab soalan secara spontan

Menguasai

Belum menguasai
13. Aktiviti pemulihan

1. Aktiviti berkumpulan bagi aktiviti


Membaca bekas/botol..label
4. Aktiviti pengayaan
-latih tubi dan menimbang
-Latihan yang KHBAT dan sukar (lembaran

-Permainan Matematik secara pasukan/dua


orang dengan bimbingan guru(label bekas/botol
minuman)
14. Latihan bertulis...lembaran kerja (8
soalan )

kerja)

EMK

Kreativiti

BBM

: kalendar, lembaran kerja

Penilaian PdP : Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR TAHUN 1


(Berserta Program LINUS - Numerasi)
HARI

Khamis

Tajuk

SUKATAN DAN GEOMETRI (Padu Cecair)

Masa

0800-0900 ( 60 minit )

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran

TARIKH : 16/10/14

12.1 Menggunakan unit relative untuk padu cecair (B1D2E1)

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

Menguasai : Mengunakan relative untuk isipadu cecair dan menjawap (8/10) soalan mudah
dengan betul
Belum M
: Memadankan perktaan penuh,suku, sedikit, dan setengah(6/8) dengan betul
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ;
1.

Bersoal jawab dengan murid tentang

- memahami maksud sedikit, banyak, penuh, stengah, suku menggunakan bekas minuman/botol
dan sbg.
2. Murid menjawab soalan secara spontan

Menguasai

Belum menguasai
1. Aktiviti pemulihan

1. Aktiviti berkumpulan bagi aktiviti


Membaca bekas/botol..label
4. Aktiviti pengayaan
-latih tubi dan menimbang
-Latihan yang KHBAT dan sukar (lembaran

-Permainan Matematik secara pasukan/dua


orang dengan bimbingan guru(label bekas/botol
minuman)
2. Latihan bertulis...lembaran kerja (8
soalan )

kerja)

EMK

Kreativiti

BBM

: kalendar, lembaran kerja

Penilaian PdP : Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR TAHUN 3


(Berserta Program LINUS - Numerasi)
HARI

Rabu

Tajuk

SUKATAN DAN GEOMETRI (Padu Cecair)

Masa

0800-0900 ( 60 minit )

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran
Menguasai
Belum M

TARIKH : 15/10/14

12.1 Menggunakan unit relative untuk padu cecair (B2D7E1)

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

: Menambah dan menolak l dan ml (8/10) soalan mudah dengan betul


: Menambah dan menolak melibatkan l dan ml aras tinggi (6/8) dengan betul

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ;


1.

Bersoal jawab dengan murid tentang

- liter dan mililiter menggunakan bekas minuman/botol dan sbg.


2. Murid menjawab soalan secara spontan
3.Memperkenalkan cara mengukur dan menukar unit ukuran (liter dan mililiter)

Menguasai

Belum menguasai
15. Aktiviti pemulihan

1. Aktiviti berkumpulan bagi aktiviti


Membaca bekas/botol..label

orang dengan bimbingan guru(label bekas/botol

4. Aktiviti pengayaan

minuman)

-latih tubi dan menimbang

-menambah dan menolak

-Latihan yang KHBAT dan sukar (lembaran


kerja)

-Permainan Matematik secara pasukan/dua

16. Latihan bertulis...lembaran kerja (8


soalan )

EMK

Kreativiti

BBM

: kalendar, lembaran kerja

Penilaian PdP : Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA INGGERIS KSSR TAHUN 3

Day

Khamis Date : 16/10/14

THEME

WORLD OF STORIES

TOPIC

FOCUS

TIME : 0900-1000 ( 60 mins )

Unit 15: FOUR FRIENDS


Listening, speaking and writing ( B6 DL 1 E1)

CONTENT STANDARD

: 1.1

LEARNING STANDARD (s)

: 1.1.1, 2.2.2

Objectives

: By the end of the lesson pupils are able to:

1. listen then write at least 6/8 True or False statements correctly.

Teaching & Learning Strategies


1.Teacher introduces the words on the board.
e.g. donkey, cheerful, rooster, enemies, beside
2. Teacher gives explanation with pictures and facial expression.
9. Reading aloud and drilling in pairs and individually especially to the weak students.
10. Written exercises..refer to worksheet

Added value

BBM

: Pictures, flash cards, textbook

Reflection(s)

Innovation

EE : Multiple intelligence

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR TAHUN 3

(Berserta Program LINUS - Numerasi)


HARI

Jumaat TARIKH : 17/10/14

Tajuk

SUKATAN DAN GEOMETRI (Bentuk)

Masa

0800-0900 ( 60 minit )

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran
Menguasai
Belum M

14.1 Menamakan bentuk prisma dengan betul (B2D7E1)

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

: Menamakan (8/10) bentuk prisma mudah dengan betul


: Mengaris paksi simenteri daripada (6/8) dengan betul

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ;


1.

Bersoal jawab dengan murid tentang

-memberi penerangan tentang bentuk dari segi sisi, bucu, permukaan rata/melengkung
2. Murid menjawab soalan secara spontan
3.Memperkenalkan paksi sementeri
Menguasai

Belum menguasai
17. Aktiviti pemulihan

1. Aktiviti berkumpulan bagi aktiviti


Menamakan bentuk bekas/botol..kaitkan

orang dengan bimbingan guru(menamakan

4. Aktiviti pengayaan

bentukbekas/botol minuman)

-latih tubi dan menimbang

-menambah dan menolak

-Latihan yang KHBAT dan sukar (lembaran


kerja)

-Permainan Matematik secara pasukan/dua

18. Latihan bertulis...lembaran kerja (8


soalan )

EMK

Kreativiti

BBM

: kalendar, lembaran kerja

Penilaian PdP : Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA INGGERIS KSSR TAHUN 3

Day

Jumaat Date : 17/10/14

THEME

WORLD OF KNOWLEDGE

TOPIC

FOCUS

TIME : 1030-1130 ( 60 mins )

Unit 16: ITS CONCERT DAY


Listening, speaking and writing ( B6 DL 1 E1)

CONTENT STANDARD

: 1.1

LEARNING STANDARD (s)

: 1.1.1, 2.2.2

Objectives

: By the end of the lesson pupils are able to:

1. listen then write at least 6/8 True or False statements correctly.


2. Transfer information correctly

Teaching & Learning Strategies


1.Teacher introduces the words on the board.
e.g poster, excellent, performance, guitar, piano, flute, violin, cello, drum
2. Teacher gives explanation with pictures and facial expression.
3.Reading aloud and drilling in pairs and individually especially to the weak students.
4Written exercises..refer to worksheet and textbook (page 122)

Added value

BBM

: Pictures, flash cards, textbook

Reflection(s)

Innovation

EE : Multiple intelligence

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR TAHUN 1


(Berserta Program LINUS - Numerasi)

HARI

Khamis

Tajuk

SUKATAN DAN GEOMETRI (Padu Cecair)

Masa

0800-0900 ( 60 minit )

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran

TARIKH : 16/10/14

12.1 Menggunakan unit relative untuk padu cecair (B1D2E1)

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

Menguasai : Mengunakan relative untuk isipadu cecair dan menjawap (8/10) soalan mudah
dengan betul
Belum M
: Memadankan perktaan penuh,suku, sedikit, dan setengah(6/8) dengan betul
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ;
1.

Bersoal jawab dengan murid tentang

- memahami maksud sedikit, banyak, penuh, stengah, suku menggunakan bekas minuman/botol
dan sbg.
2. Murid menjawab soalan secara spontan

Menguasai

Belum menguasai
1. Aktiviti pemulihan

1. Aktiviti berkumpulan bagi aktiviti


Membaca bekas/botol..label
4. Aktiviti pengayaan
-latih tubi dan menimbang
-Latihan yang KHBAT dan sukar (lembaran

-Permainan Matematik secara pasukan/dua


orang dengan bimbingan guru(label bekas/botol
minuman)
2. Latihan bertulis...lembaran kerja (8
soalan )

kerja)

EMK

Kreativiti

BBM

: kalendar, lembaran kerja

Penilaian PdP : Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi

: _______________________________________________________
_______________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR TAHUN 1


(Berserta Program LINUS - Numerasi)

HARI

Isnin TARIKH : 20/10/14

Tajuk

SUKATAN DAN GEOMETRI (Bentuk)

Masa

0800-0900 ( 60 minit )

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran

12.1 Menggunakan unit relative untuk padu cecair (B1D2E1)

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

Menguasai : Mengunakan relative untuk isipadu cecair dan menjawap (8/10) soalan mudah
dengan betul
Belum M
: Memadankan perktaan penuh,suku, sedikit, dan setengah(6/8) dengan betul
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ;
1.

Bersoal jawab dengan murid tentang

- memahami maksud sedikit, banyak, penuh, stengah, suku menggunakan bekas minuman/botol
dan sbg.
2. Murid menjawab soalan secara spontan

Menguasai

Belum menguasai
1. Aktiviti pemulihan

1. Aktiviti berkumpulan bagi aktiviti


Membaca bekas/botol..label
4. Aktiviti pengayaan
-latih tubi dan menimbang
-Latihan yang KHBAT dan sukar (lembaran

-Permainan Matematik secara pasukan/dua


orang dengan bimbingan guru(label bekas/botol
minuman)
2. Latihan bertulis...lembaran kerja (8
soalan )

kerja)

EMK

Kreativiti

BBM

: kalendar, lembaran kerja

Penilaian PdP : Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi

: _______________________________________________________
_______________________________________________________