Anda di halaman 1dari 2

Ruj. Kami : JEA703225./100.

19/3/( )
Tarikh: 27 Januari 2015
ENCIK IBRAHIM BIN TAIGO
600308016201
SMK DATO BENTARA DALAM
Tuan
TUGAS KHAS : LANTIKAN SEBAGAI MENTOR KEPADA GURU BAHARU TAHUN ______
Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.
2.
Sukacita dimaklumkan bahawa pihak sekolah telah melantik tuan/puan sebagai Mentor yang akan
membimbing Encik/Cik _________________________________ mulai __________________________.
3. Dengan lantikan ini, saya amat yakin tuan/puan akan menjalankan tugas yang diamanahkan dengan
penuh komitmen dan bertanggungjawab yang tingii.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah

(______________________)
Pengetua/Guru besar

Saya, __________________________ no. kad pengenalan ________________bersetuju/ tidak bersetuju


Menerima tugas dan tanggungjawab sebagai Mentor yang akan membimbing Encik/ Puan/ Cik
________________________________.
Tandatangan :
Nama
:
Tarikh
:

Disaksikan oleh:
Tandatangan :
Nama
:

PERSETUJUAN MENTOR MENTEE

Mentor : _____________________________________________
Mentee :______________________________________________
Tempat :______________________________________________

Saya, ___________________________________________(K/P)_________________________
mentee kepada ________________________________________________, akan mengadakan
perbincangan berterusan sepanjang Pementoran Dalam Perkhidmatan Awa mini dilaksanakan.

Saya akan memberikan komitmem terhadap mentor saya serta akan bersama-sama membantu
organisasi kearah lebih cemerlang. Saya tahu bahawa program ini adalah untuk kebaikan saya,
mentor saya juga semua pegawai/kakitangan dalam mempertingkatkan kecemerlangan kerjay.

Semoga penglibatan saya ini dapat membantu saya dan organisasi saya lebih berprestij dan
berprestasi tinggi.

Mentee:

Mentor:

Tarikh :

Tarikh: