Anda di halaman 1dari 2

Tasa nominal

Tasa
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa

efectiva anual
mensual vencida
bimestral vencida
trimestral vencida
semestral vencida
nominal anual bimestre vencido
nominal anual trimestre vencido
nominal anual semestre vencido
nominal anual mes anticipado
nominal anual trimestre anticipado

0.24
12

0.26824179
0.02
0.0404
0.061208
0.12616242
0.2424
0.244832
0.25232484
23.5294118
23.0710662

Capitalizacion bimestral
Capitalizacion trimestral
Capitalizacion semestral

italizacion bimestral
italizacion trimestral
italizacion semestral