Anda di halaman 1dari 52

TUTORIAL 7 :

I
P
A
R
A
E
T
T
I
R
E
C
R
E
B
&
I
P
A
R
TE LIO
B
I
B

Disediakan Oleh :

Nur Arif Shah Bin Ramli

Raathigaa A/P Madhavan

Shobana A/P Prabhakaran

TERAPI
BERCERITA

Pendahuluan

Suatu aktiviti yang digunakan untuk menyampaikan peristiwa dengan


menggunakan perkataan, imej dan suara.
Digunakan oleh setiap budaya masyarakat sejak permulaan tamadun
sebagai hiburan, pendidikan, pengekalan budaya dan pemupukan
nilai-nilai moral.
Elemen-elemen penting yang terkandung dalam cerita ialah plot,
watak dan perwatakan, pandangan dan nilai-nilai murni.

Michael White and David Epston... the original


developers of narrative therapy.

MICHAEL WHITE

DAVID EPSTON

Tujuan

Melalui cerita, murid-murid boleh

Satu medium untuk berkomunikasi

mendapatkan maklumat tentang fakta,

antara ahli terapi dan klien.

konsep mahupun pengetahuan yang

Komunikasi ini digunakan sebagai

digabungjalinkan dalam sesuatu kisah.

terapi psikologi untuk meyakinkan

Cerita juga menampilkan model-

klien untuk membangunkan atau

model tingkahlaku yang ditunjukkan

meningkatkan diri mereka melalui

oleh para pemegang watak atau tokoh

satu kaedah yang telah dipersetujui

dalam cerita.

antara ahli terapi dan klien.

Matlamat
Membolehkan kanak-kanak yang mengalami pengalaman
traumatik memproses pengalaman yang diceritakan.

Supaya kanak-kanak dapat belajar sifat kepercayaan dan perasaan


keselamatan dengan menggunakan prose modeling atau peniruan.

Hanya boleh dicapai dibawah keadaan tanpa defensif

Kanak-kanak yang mempersepsikan watak cerita yang berjaya menangani


halangan yang serupa akan mendorong keyakinan bahawa kejayaan boleh
dicapai dan perubahan positif adalah realistik.

Bercerita Sebagai Terapi

Aktiviti yang digunakan dalam menerangkan atau


menyampaikan sesebuah peristiwa yang menggunakan
perkataan , imej, suara serta bahasa tubuh.
Berbentuk naratif.
Sumber hiburan, pendidikan, pengekalan budaya, dan
pemupukan nilai-nilai murni.

Elemen penting nilai moral dalam isi kandungan cerita.


Motivasi intrinsik- gemar mendengar cerita, suka bertanya dan
bersikap ingin tahu.
Paling berkesan untuk kaunseling kanak-kanak yang
bermasalah tingkah laku.

Kegunaan Terapi Bercerita


Mendengar sebagai persediaan menghadapi
sebarang kemungkinan / pengalaman hadapan
Penggunaan teknik dan kaedah bercerita yang berkesan dalam
menyampaikan cerita.
Melibatkan keseluruhan minda, deria dan emosi.
Merangsang tumpuan kanak-kanak.
Petunjuk / pengajaran sekiranya menghadapi peristiwa yang
sama.

CERITA MENGGAMBARKAN HIDUP


EMOSI DALAMAN
Cerita merangkumi pengalaman emosi. Mereka memberi kanakkanak perkataan yang diperlukan untuk menyatakan perasaan
dan suatu konteks untuk menolong mereka memahami perasaan
tersebut.

Oleh itu, kanak-kanak tersebut menjadi lebih yakin, kreatif dan


cergas sewaktu menghadapi masalah harian.

CERITA MENGAJAR PENYELESAIAN MASALAH


SECARA KREATIF
Lazimnya setiap cerita mempunyai masalah atau konflik yang
harus diselesaikan.

Cerita membawa pendengar menghayati setiap langkah untuk


menyelesaikan masaalah atau konflik tersebut. Dengan cara
yang demikian, cerita mengajar kreatif dan ketabahan.

CERITA MENUNJUKKAN
TINDAKAN DAN AKIBAT

Cerita memberikan contoh kegagalan dan kejayaan, kesedihan


dan kegembiraan. Mereka mencerminkan akibat setiap
keputusan watak samaada positif atau negatif.

Ini memberi tunjuk ajar kepada kanak-kanak untuk membuat


keputusan positif pada masa kelak

Mencerminkan Universaliti
- Membuat kesimpulan atau rumusan

- Secara konklusi, setiap manusia walau berbeza warna kulit ,


bangsa, taraf, ketinggian dan sebagainya, menghadapi masalah
serta konflik.

Lembut
&
Sensitif
Galakkan
kanakkanak reka
cerita

Teknik
Terapi
Bercerit
a..

Positif

Kreatif

Lembut & sensitif


Tidak terlalu ghairah untuk menyelesaikan masalah.
Contoh : gunakan situasi yang sama dengan keadaan klien,
tetapi tukarkan watak kepada watak lain
: gantikan watak manusia dengan watak binatang di
dalam zoo.

Kreatif
Pencerita perlu ceria dan bersemangat. Ini bagi membantu
klien melupakan seketika masalah yang sedang dihadapi.
Nada suara yang sesuai bagi menggambarkan situasisituasi di dalam cerita.
Penggunaan boneka, gambar dan juga replika dapat
membantu menarik minat klien.

Positif
Akhirkan cerita dengan kejayaan watak menyelesaikan
masalah yang dihadapi.
Meneroka perasaan klien secara tidak langsung sewaktu
penceritaan berlangsung.
Beri peluang kepada klien untuk cuba memikirkan
penyelesaian bagi masalah yang dihadapi watak dalam
cerita.

Galakan kanak-kanak turut serta


bercerita
Minta klien cuba mencari jawapan daripada cerita yang
diceritakan.
Memberi keyakinan kepada klien untuk menyampaikan
penyelesaian yang dirasakan betul dan menyelesaikan
masalah watak sekaligus, menyelesaikan masalah mereka
sendiri.
Guru membetulkan penyelesaian yang diberikan jika rasa
ia tidak bersesuaian.

Prinsip-prinsip Panduan Menguasai


Kemahiran Bercerita
Pilih Cerita Yang Bersesuaian Dengan
Klien [Umur,tahap Bahasa,objektif
Pelajaran]

Hafal Isi-isi Penting Di Dalam Cerita

Abm (Kad Bergambar,boneka,kad Perkataan) Untuk


Menarik Perhatian Klien. Sediakan Soalan Susulan Untuk
Merancakkan Cerita.
Pastikan Murid Bersedia Untuk Mendengar Cerita
[Fizikal & Mental}
Guru Duduk Atau Berdiri Sewaktu Bercerita
[Asalkan Dapat Melihat Klien Secara Keseluruhannya]

Mulakan Cerita Dengan Suara Yang


Menarik Dan Penuh Emosi

Memandang Muka Klien Secara


Bergilir-gilir

Suara Guru Perlu Jelas,lantang Dan Variasikan


Intonasi Suara

Soal Jawab Semasa Sesi Bercerita Untuk Menggalakkan


Klien Meramal Dan Mencadangkan Penyelesaiannya
Sendiri

Pemilihan Perkataan Perlu Sesuai Dan Mudah Difahami

1. Perancangan
dan Persediaan
Peringkat
Aktiviti
Bercerita

2. Sesi
Bercerita
3. Penutup

1. Perancangan dan
Persediaan
Guru bermula memilih tajuk cerita yang sesuai.
Kriteria :
a. Tema : mengandungi nilai moral yang murni.
b. Isi : menarik dan perkataan yang dipilih sesuai dengan
pengalaman murid.
c. Tempoh : panjang cerita sesuai dengan peruntukan masa.

1. Perancangan dan
Persediaan
Selepas cerita dipilih, guru hendaklah:
a. Cuba berlatih menghafaz dan bercerita sendiri tanpa
pendengar.
b. Menyediakan alat bantu mengajar semasa bercerita.
c. Menyediakan beberapa soalan untuk menguji kefahaman
murid.

1. Perancangan dan
Persediaan
Sebelum mula bercerita, guru hendaklah:
a. Menyusun tempat duduk murid agar murid dapat
mendengar dan melihat ekspresi guru.
b. Tempat bercerita dihias dengan alatan atau gambar yang
sesuai.

2. Sesi Bercerita
Dimulakan dengan satu set induksi yang menarik dan
berkaitan.
Guru menggunakan suara, gaya dan alat bantu mengajar yang
dapat menarik perhatian murid.
Pastikan setiap murid telah memberi perhatian sepenuhnya.
Guru boleh melibatkan murid dalam sesi bercerita dengan
menggunakan soalan-soalan membimbing.

3. Penutup
Tujuan: membantu murid mengukuhkan nilai murni yang
diterapkan.
Pelbagai aktiviti boleh digunakan. Antaranya:
a. Menyoal murid-murid tentang isi cerita yang disampaikan.
b. Menyuruh murid mengulang isi cerita dengan menggunakan
perkataan sendiri.

3. Penutup
c. Berbincang dengan murid tentang tema dan nilai murni yang
terkandung dalam isi cerita.
d. Membimbing murid berlakon berdasarkan isi cerita yang
telah disampaikan.
e. Menyuruh murid menulis karangan berdasarkan isi cerita
yang telah didengar.

TERAPI BIBLIO

Sejarah
Mula dikesan dari masa orang Yunani :
Terdapat sebuah papan kenyataan yang
tergantung di pintu masuk sebuah pusat sumber
dengan kata-kata: Tempat Merawat Jiwa .
(Zaccaria dan Moses dalam Nyystul,2003)

Diaplikasikan selepas Perang Dunia Kedua :


Anggota tentera yang cedera membaca dalam
tempoh pemulihan.
Mempercepatkan pemulihan.

KONSEP
TERAPI
BIBLIO

Fleshman dan Fryrear (dalam Nystul,2003)


menyatakan bahawa konsep utama kaunseling
biblioterapi berasal daripada teori psikoanalisis Freud
iaitu:
Unsur kesejagatan
Identifikasi
Catharsis
Celik akal
Penyelesaian masalah

Terapi biblio atau biblioterapi berasal dari


perkataan biblion bermaksud buku atau bahan
bacaan dan therapeia bermakna penyembuhan.
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Brewster
(2009) - penggunaan bahan bacaan untuk
memulihkan keadaan fizikal dan emosi pesakit
melalui
pembacaan,
perbincangan
dan
pemahaman yang baik.
Manakala menurut Roselina dan Mohd. Shukry
(2008) - satu teknik interaksi yang berstruktur di
antara perawat dengan pesakit (sama ada
individu atau secara berkumpulan) berdasarkan
kepada perkongsian sesuatu bahan bacaan dalam
memenuhi keperluan rawatan pesakit untuk

Duffy et.al (2009) - mengaitkan terapi biblio


dengan pembacaan buku, cerita dan puisi
secara kreatif supaya pesakit mempunyai
perasaan positif tentang diri mereka dan juga
orang lain.
Pardeck dan Pardeck (1998):- Terapi Biblio
melibatkan rawatan melalui buku-buku.
Ia juga merupakan program membaca
berpandu yang dirancang untuk meningkatkan
pemahaman pesakit dengan dirinya sendiri
dan juga untuk mempelbagaikan pengalaman
emosinya.

Melalui
pembacaan,
pesakit
boleh
mendapat inspirasi, menjadi lebih positif
dan bersemangat untuk menangani
beban penyakit ditanggungnya.
Konteks
kanak-kanak
kaunseling
biblioterapi
adalah
bahan
bacaan
penulisan yang terbimbing.
Ia juga merangkumi pemilihan bahan
membaca untuk klien yang mempunyai
pengalaman yang relevan dengan situasi
yang tertulis dalamnya.
Terapi biblio ini telah diluaskan hingga

LANGKAH
LANGKAH TERAPI
BIBLIO

Fasa 1- Peringkat Permulaan /Orientasi


Kaunselor bersuai kenal dengan klien.
Klien menceritakan perihal peribadi
tetapi membataskan cerita.
Klien bersuai kenal sesama klien.

Fasa 2- Konflik dan Konfrantasi


Klien mula berkongsi masalah dan
perasaan.
Kaunselor sebagai fasilitator / pemudah
cara.

Fasa 3- Perkembangan dan Rasa


Bersepadu
Kaunselor menayangkan video yang
berkaitan dengan masalah klien.
Klien mula menghayati video dan mula
mengaitkan dirinya dengan watak dalam
video tersebut.
Klien berbincang, mentafsir dan
menyatakan celik akal yang diperoleh.
Kaunselor memainkan peranan sebagai
pelengkap dan penyokong.
Kaunselor mencadangkan buku-buku yang
perlu dibaca oleh klien.

Fasa 4- Penghasilan
Klien menyatakan kebolehan
untuk mencari jalan
penyelesaian.
Kaunselor mengulas pendapat
klien.
Fasa 5- Penamatan
Kaunselor memberitahu masa
untuk sesi yang akan datang.
Klien mengucapkan terima kasih
kepada kaunselor.
Sesi kaunseling ditangguhkan.

KATEGORI
TERAPI
BIBLIO

Terapi biblio klinikal adalah terapi yang berkait


terus dengan rawatan penyakit yang
dikendalikan oleh para doktor.
Bahan bacaan tersebut hanya boleh dicadang
dan diberikan oleh doktor yang merawatnya.
Terapi biblio klinikal ini hanya boleh dilaksanakan
di institusi perubatan sahaja dan pustakawan
boleh berperanan sebagai ahli pasukan tersebut.

Terapi biblio pemulihan pula berbeza dengan terapi biblio klinikal.


Terapi ini bukan untuk merawat penyakit tetapi lebih kepada untuk
membantu mengatasinya dan juga untuk membantu pesakit
mengadaptasi perubahan persekitaran.
Tujuan utamanya adalah untuk memberikan harapan melalui
bahan bacaan yang boleh menunjukkan bagaimana orang lain
menghadapi dan menguruskan situasi sebegitu.
Melalui terapi ini, pesakit boleh meluaskan pandangan dan
mempunyai harapan yang lebih positif untuk menghadapinya.
Terapi biblio pemulihan ini boleh disediakan dan dikendalikan oleh
pustakawan dengan kerjasama staf perubatan.
Dalam keadaan ini, perpustakaan boleh berkolaborasi dengan unit
lain seperti pemulihan, rawatan harian dan pekerja sosial.

Terapi biblio pendidikan bertujuan untuk perkembangan


personaliti dan mengharmonikan hubungan sosial.
Terapi biblio ini digunakan oleh kebanyakan institusi sosial
dan ia juga berkait rapat dengan terapi biblio pemulihan
kerana melibatkan perkembangan personaliti dan adaptasi
kepada perubahan persekitaran.
Melalui terapi ini, pesakit boleh berubah ke arah personaliti
yang lebih seimbang dan perkembangannya lebih kreatif.
Profesional yang terlibat untuk mengendalikan terapi ini
adalah yang memberikan khidmat sosial seperti guru,
kaunselor, pekerja sosial, pustakawan dan lain-lain.

TUJUAN &
KEPENTINGAN
TERAPI BIBLIO

KEKURANGAN
TERAPI
BIBLIO

Kurang praktikal dalam


kaunseling individu

Memerlukan pemahaman yang


tinggi.

Perlu disesuaikan mengikut


masalah yang dihadapi.

Buku
bantukendiri

Cerita
dongen
g
Buku
gambar

Biografi

Cerita
pendek

Alat/ Kaedah
Terapi
Biblio

Video

4
Kesimpulannya
ia adalah
proses
mengenal
manusia
melalui
ekspresi dalam
literatur dan
seni.

3
Terhibur dan
kesunyian yang
dirasakan akan
berkurangan.

2
Kanak-kanak
membaca atau
dibacakan
dengan cerita
dan sesuatu
bahan bacaan
yang menarik.

1
Seorang kanakkanak bersedih
atas pemergian
kedua ibu
bapanya yang
terlibat dalam
satu kemalangan.
Kanak-kanak
tersebut berasa
sangat kesunyian
dan tiada tempat
bergantung.

Contoh Situasi

SEKIAN,
TERIMA
KASIH

Anda mungkin juga menyukai