Anda di halaman 1dari 3

Nr. de iesire 610/15.01.

2015
Catre,
SCP Tanas si Asociaii SPRL Bucureti
Bd. Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Et. 5, Ap.47, Sector 3

Subscrisa SC KARPI EXPERT SRL, cu sediul in Calea Serban Voda , nr.


133, Central Business Park, Cladirea A, etaj 2, A 2.57, Sector 4, Bucuresti,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14050/2011, avand Cod Unic de
Inregistrare Fiscala RO 29383710, in calitate de creditor, actionand in calitate
cesionar in drepturi al Banca Comerciala Romana SA, in cazul debitoarei
SC REPCHIM SA, prin mandatar,

ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRL, cu sediul in Calea


Floresca nr. 246C, Cladirea Skytower, etaj 11 si etaj 12, Sector 1, Bucuresti,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6247/2007, avand Cod Unic de
Inregistrare Fiscala RO21458257, conform procurii din data de 22 august 2014,
va transmitem prezenta:
ADRESA

Prin intermediul careia va solicitam ca la distribuirea ce va avea loc in


cadrul procedurii de faliment de la SC Repchim SA sa aveti in vedere dobanzile si
penalitatile de intarziere, calculate conform contractelor de credit pe care
aceasta debitoare le-a semnat cu Banca Comerciala Romana SA si care au fost
cesionate catre SC Karpi Expert SRL.

Debitoarea SC Repchim SA datoreaza urmatoarele sume:


1. In temeiul Contractului de Credit nr. 3379/25.11.2003:
-

Debit principal scadent: 118.937 lei;

Dobanzi si Penalitati de intarziere: 122.655 lei;

Taxe si comisioane: 6.010 lei.

2. In temeiul Contractului de Credit nr. 74/4853/17.12.2008:


-

Debit principal scadent: 102.262 lei;

Dobanzi si Penalitati de intarziere: 155.292 lei;

Taxe si comisioane: 4.577 lei.

Suma totala datorata de debitoarea SC Repchim SA este de 509.733 lei.

Cu stima,
SC Karpi Expert SRL
Prin mandatar
Asset Portfolio Servicing Romania SRL

F-B2B-02
Referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, va informm c avei drepturile prevzute n art. 12-15 din Legea 677/2001
pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date. Conform legii,
beneficiai de dreptul de acces, dreptul de intervenie asupra datelor, dreptul de opoziie i dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale, de a solicita retragerea, anularea, tergerea datelor sau reevaluarea oricrei decizii luate cu privire la dumneavoastr
bazat pe datele prelucrate. De asemenea, v este recunoscut dreptul de a v adresa instanei de judecat. Pentru exercitarea acestor

drepturi, v putei adresa cu o cerere scris, datat i semnat la adresa: Calea Floreasca, nr. 246C, Cladirea Skytower, et. 11 si 12,
Sector 1, Bucuresti. Operator date cu caracter personal nr. 8093/2007.