Anda di halaman 1dari 4

KERTAS KERJA

TAJUK:

PROGRAM PERBINCANGAN DAN LAWATAN


PENANDA ARAS KE PUSAT LATIHAN
TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) MELAKA
OLEH
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
SESI JUN 2014

DISEDIAKAN OLEH:

JAWATANKUASA PROGRAM DEP


JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
POLITEKNIK IBRAHIM SULTAN

1.0

TAJUK
Program perbincangan dan lawatan penanda aras ke Pusat Latihan Teknologi Tinggi
(ADTEC) Melaka Sesi JUN 2014.

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.0
3.1

3.2

3.3
3.4

4.0

TUJUAN
Tujuan kertas cadangan ini ialah untuk:
Melihat bagaimana ADTEC mepromosikan program Diploma Teknologi
Telekomunikasi dan memasarkan graduan nya.
Melihat kemudahan makmal bagi program Diploma Teknologi
Telekomunikasi di ADTEC
Melihat perancangan program Diploma Teknologi Telekomunikasi di
ADTEC
Melihat value added skill yang ada pada program Diploma Teknologi
Telekomunikasi di ADTEC
Membuat lawatan penanda aras bagi program yang sama di IPTA lain
merujuk kepada kehendak MQA
OBJEKTIF
Mendapatkan maklumat yang lengkap mengenai proses promosi program
dan mendapatkan pasaran kerja bagi graduat program Diploma Teknologi Telekomunikasi
di ADTEC dan menggunakanya untuk memperbaiki program Diploma Kejuruteraan
Elektronik (Komunikasi) di Politeknik
Mendapatkan maklumat mengenai kumudahan peralatan makmal,
perancangan program dan value added skill yang ditawarkan bagi program Diploma
Teknologi Telekomunikasi di ADTEC dan menggunakanya untuk memperbaiki program
Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) di Politeknik
Memenuhi kehendak MQA iaitu menjalankan benchmarking dengan PPT
lain yang menawarkan program yang sama.
Mempertingkatkan kebolehpasaran graduan dengan memperkasakan
Program Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) di Politeknik
TEMPAT
Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Melaka.

5.0

TARIKH
17 Jun 2014 (Selasa)

6.0

TENTATIF PROGRAM LAWATAN


Tarikh

17.6.201
4

7.0

Aktiviti

Tempat

6.50 pg

Berkumpul di dataran
pentadbiran dan semak
kehadiran.

Dataran Pentadbiran

7.00 pg

Bertolak dari PIS ke ADTEC

Dataran Pentadbiran

9.50 pg

Tiba di ADTEC

ADTEC

10.00 pg

Sesi Perbincangan

ADTEC

11.00 pg

Sesi Lawatan

ADTEC

1.00tgh

Bertolak dari ADTEC ke PIS

ADTEC

1.00 tgh

Makan Tengahari dan Solat

4.00 ptg

Sampai di PIS

RnR
Dataran Pentadbiran

Senarai pensyarah yang terlibat dalam lawatan ini:


Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

8.0

Masa

Nama
Pn. Hjh. Normala Bt. Abdullah @ Dollah
Sarawanan Letchumanan
Cik Alinah Bt. Saring
Pn. Norli Bt. Jaswadi
Pn. Nazra Bt. Aris
Pn. Zuraida Bt. Osman
Pn. Nor Haniza Bt. Junid
Pn. Yuzi Bt. Saidun
En. Mohd Fairuz Bin Salleh
En. Mohamed Rizuan B Mohamed Noah
Pn. Norazlina Binti Jamil
Pn. Yusmahaida Binti Yusoff
Pn. Nurul Daiyana Binti Abd Hamid
Cik Rohana Binti Hasan
Pn.Nor Faizah Bt Zailani
Pn. Nurizan B Tahir

No K/P
650914-04-5198
711227-01-5647
670907-01-5140
750627-01-7010
780527-01-5998
730620-11-5074
730205-01-5068
780519-01-5744
810401-01-5719
800524-01-6683
770905-01-6842
811001-11-5248
851229-01-6074
790305-04-5170
810101-10-5114
850923-01-6942

PENUTUP
Program perbincangan dan lawatan ini dibuat untuk mendedahkan pensyarah tentang
penstrukturan, value added skill , promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh ADTEC
untuk kebaikan program Diploma Teknologi Telekomunikasi. Hasil perbincangan dan
maklumat yang diperolehi boleh digunapakai untuk memperbaiki kelemahan yang ada
bagi program Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) di Politeknik Ibrahim
Sultan. Justeru ia mampu meningkatkan lagi permintaan keatas program ini dan untuk
3

memastikan pelajar yang dianugerahkan Diploma Kejuruteraan Elektronik


(Komunikas) di Politeknik Ibrahim Sultan mudah mendapat pekerjaan dan mempunyai
permintaan yang tinggi di industri.

Disediakan oleh,
...
(ROHANA BINTI HASAN)
AJK Program DEP
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Politeknik Ibrahim Sultan

Disemak Oleh,

(SARAWANAN LETCHUMANAN)
Ketua Program Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Politeknik Ibrahim Sultan

Disokong Oleh,
.
(TN HJ MOHAMAD YUSOFF BIN SULAIMAN)
Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Politeknik Ibrahim Sultan

Disahkan oleh,

( HJH SUZANAH BINTI HASHIM)


Timbalan Pengarah (Akademik)
Politeknik Ibrahim Sultan