Anda di halaman 1dari 4

Lembaran Kerja 1( Penilaian)

Lakarkan satu contoh benda hidup dan benda bukan hidup


dalam ruang yang disediakan di bawah
Benda Hidup

Benda Bukan Hidup

Lembaran Kerja 2 ( Pengayaan)


Tuliskan semula mana-mana gambar di bawah dalam kumpulan
yang betul.

Beg

Pokok Mangga

Payung

Bayi
Bola

Basikal

Benda Hidup

Ayam

Pokok bunga
matahari

Benda Bukan Hidup

Lembaran Kerja 3 ( Pemulihan)


Warakan benda hidup dengan warna merah dan benda bukan
hidup dengan warna biru.

Lembaran Kerja 4( Pengayaan)


Lengkapkan perkataan-perkataan di bawah.