Anda di halaman 1dari 5

1.

0 Aspek politik
1.1 Pemimpin

Memilih pemimpin yang berwawasan, jujur dan amanah

Menghargai pemimpin

Menolak pemimpin bersikap perkauman

Mencontohi pemimpin yang berkaliber

Menghormati pemimpin negara

Menolak pemimpin yang mengamalkan rasuah

1.2 Kestabilan politik

Mengekalkan keamanan negara

Tidak memainkan isu sensitif

Menghormati hak asasi

Menghormati agama lain

Menghormati budaya lain

Mematuhi undang-undang

Menolak sebarang bentuk keganasan

Mengamalkan konsep 1 Malaysia

Mengelak campur tangan kuasa asing

Menghormati amalan demokrasi

Menghargai keamanan

Menghormati prinsip demokrasi

Menghormati suara ramai

Mewujudkan perpaduan kaum

Menolak politik perkauman

1.3 Hubungan luar

Bersahabat dengan semua negara

Menjalin hubungan diplomatik

Menghormati negara lain

Menghapuskan diskriminasi

Tidak mencampuri urusan negara lain

Mengelakkan peperangan

Membantu negara

Menentang penggunaan senjata nuklear

2.0 Aspek sosial


2.1 Ilmu pendidikan

Menekankan kepentingan pendidikan

Melaksanakan dasar pendidikan wajib

Memperbanyakkan pusat pengajian tinggi

Menghargai para ilmuan

Menggalakkan kajian dan penyelidikan

Membudayakan pendidikan sepanjang hayat

Memberi biasiswa

Membudayakan ilmu

Menghargai sistem pendidikan negara

Meluaskan capaian internet

2.2 Perpaduan kaum

Meningkatkan perpaduan kaum

Sedia bekerjasama

Menghormati budaya dan agama lain

Menghormati kebebasan beragama

Menyokong kebudayaan kebangsaan

Mengamalkan nilai murni

Membudayakan aktiviti bergotong royong

Semangat berjiran

Bertolak ansur

2.3 Dari segi geografi/alam sekitar

Menyokong pemuliharaan alam sekitar

Menyertai kempen alam sekitar

Menjaga kebersihan

Tidak membuang sampah merata-rata tempat

Menyokong teknologi hijau

Mengelakkan pencemaran

Menjimatkan tenaga

Menyokong penggunaan tenaga solar

Menyokong program kitar semula

Mengelakkan pembakaran semula

2.4 Kesihatan

Bersenam

Pemakanan seimbang

Mengamalkan gaya hidup sihat

Menyokong kempen kesihatan

Tidak merokok

Tidak mengamalkan pergaulan bebas

3.0 Aspek Ekonomi


3.1 Kemajuan ekonomi

Menggunakan sumber negara

Memajukan ekonomi

Mengekalkan kestabilan ekonomi

Menumpukan kemahiran tinggi

Menambah bilangan pekerja mahir

Membina pusat latihan dan kemahiran

Mempunyai semangat berusaha

Memajukan industri kecil

Memajukan perdagangan antarabangsa

Berusaha menghasilkan produk berkualiti

Memberi bantuan kewangan

Memberi bantuan teknikal

3.2 Peluang baru dalam ekonomi

Meluaskan pasaran

Meningkatkan kemajuan sains teknologi

Melakukan penyelidikan

Menyediakan kemudahan asas

Mengemukakan idea

Mampu merekacipta idea baru

Mengemukakan idea baru

Menarik pelabur luar

Mengambil risiko

Mengantarabangsakan produk negara

Menumpukan kepada K-ekonomi