Anda di halaman 1dari 2

contoh soal tegangan thevenin yang dihitung dengan metode loop

Pada rangkaian di bawah ini hitung:


a. Rangkaian setara Thevenin antara titik

a dan b.
b. Bila pada keluaran di pasang hambatan beban 5, tentukan besar jatuh tegangan.
c. Tentukan besar hambatan beban agar arus yang mengalir 0,2 mA.

Jawaban :

A.
Loop 1
E1 + I1R1 + I3 (R2 + R3)= 0
10 + 5 I1 + 5 I3 = 0
10 + 5 I1 + 5 ( I1+I2) = 0
10 + 5 I1 + 5 I1 + 5 I2 = 0
10 + 10 I1 + 5 I2 = 0 ..
Loop 2
-E2 + I2 R4 + I3 (R2+R3) = 0
-5 + 15 I2 + 5 I3 = 0
-5 + 15 I2 + 5 I1 + 5 I2 = 0
-5 + 5 I1 + 20 I2 = 0 .
Eliminasi antara dan

10 I1 + 5I2 = -10

X1

10 I1 + 5 I2 = -10

5 I1 + 20 I2 = 5

X2

10 I1 + 40 I2 = 10

-35 I2 = -20
I2 = 0.57 A
10 I1 + 5 I2 = - 10
10 I1 + 5 (20/35 ) = -10
10 I1 = - 10 - 20/7
10 I1 = - 12,8
I1 = 1,28 A
Mensubstitusikan I1 dan I2 untuk mendapatkan I3
I3 = I 1 + I2
I3 = 1,28 + 0,57
I3 = 1.86 A
Tegangan Thevenin (TH ) = VAB
= I3.R3
= 1,86 . 2 = 3,72 volt
Hambatan Thevenin ( RTH )
RTH
= ((R1//R4)+R2)//R3
= (3,75+3) // 2
= 6,75//2
= 1,543

B.

C.

Besar jatuh tegangan bila pada keluaran di pasang hambatan beban 5


V = (rth/(rth+rl)) .TH
= (1,543/(1,543+5)) 3,72
= (1.543/6.543) 3.72
= 0,877 V
Besar hambatan beban agar arus yang mengalir 0,2 mA
I = TH /(rth+rl)
0,2 X 10-3 = 3.72/(1.543+5)
1,543 + RL = 0,2 X 10-3/3.72
1,543 + RL = 18600
RL = 18598,457