Anda di halaman 1dari 2

AHAD 11 JANUARI 2015

1 MINGGU / HARI / TARIKH


2 KELAS / MASA / MATA
PELAJARAN
3 TEMA / STANDARD
PEMBELAJARAN (KOD)

1 / Ahad / 11 Januari 2015


Tahun 6 / 8.00 9.00 am / Sains

5 AKTIVITI PDP

Menyiasat Alam Kehidupan / Interaksi Di Antara Benda Hidup /


1.1
Pada akhir PdP murid dapat menyatakan bahawa sesetengah
haiwan hidup
secara bersendirian dan sesetengahnya hidup secara
berkumpulan.
1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai haiwan dan
cara hidupnya.
2. Guru menunjukkan beberapa gambar haiwan dan murid
berbincang
di dalam kumpulan mengenai mengenai cara hidupnya.
3. Murid menonton tayangan video dan membuat catatan
nota ringkas dari
hasil tontonan mereka.

6 ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM (EMK)

Teknologi maklumat dan komunikasi

7 BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid gambar dan video

4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

8 PENILAIAN PDP
9 REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA
RUMAH

1 MINGGU / HARI / TARIKH


2 KELAS / MASA / MATA
PELAJARAN
3 TEMA / STANDARD
PEMBELAJARAN (KOD)
4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

5 AKTIVITI PDP

1 / Ahad / 11 Januari 2015


Tahun 4 / 9.00 10.00 am / Sains
Pengenalan Kepada Sains / Peraturan Bilik Sains / 2.1.1
Pada akhir PdP murid dapat menyatakan peraturan bilik sains
yang mana
mereka perlu patuhi.
1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai kepentingan
bilik sains.
2. Guru menayangkan beberapa peraturan asas yang perlu
murid patuhi.
3. Murid berbincang dalam kumpulan tentang sebab mereka
perlu patuh
kepada peraturan bilik sains.
4. Murid membuat nota ringkas berbentuk peta minda.

6 ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM (EMK)

Teknologi maklumat dan komunikasi

7 BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid gambar dan video

8 PENILAIAN PDP
9 REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA
RUMAH