Anda di halaman 1dari 5

1. Jenis-Jenis Salahlaku Dan Tindakan-Tindakan Yang Boleh Dikenakan.

Bil Tema
Kesalahan/ Pekililing Tindakan sekolah perlakuan rujukan1. Pek. Iktisas 1. Melaporkan
kepada Pengarah Bil. 7/75 Pendidikan. 2. Menghubungi pegawai kebajikan masyarakat.
3. Merujuk kepada doktor melalui pegawai kebajikan masyarakat untuk pengesanan. 4.
Rawatan doktor. Tingkah 5. Pemulihan dan tindakan ekoran Salahguna laku oleh Pegawai
Kebajikan dadah Masyarakat. jenayah Tindakan Pengetua. 1. Nasihat/amaran Surat
panggilan kepada ibubapa. 2. Pengakuan bertulis murid dan ibubapa. 3. Melaporkan
kepada polis 4. Gantung sekolah 5. Buang sekolah2. 1. Rujuk kepada Pendaftar SekolahMengedar Sekolah (Pengarah Pendidikan) dadah 2. Memanggil ibubapa 3. Melaporkan
kepada polis

2. Bil Tema Kesalahan/ Pekililing Tindakan sekolah perlakuan rujukan3. Pek. Iktisas
**Murid boleh digantung Bil. 9/75 persekolahan atau dibuang sekolah. Tindakan
Pengetua: 1. Memulangkan balik barang yang dicuri atau mengikut nilai. 2. Meminta
maaf pada empunya barang dengan disaksi oleh Mencuri Pengetua. 3. Amaran 4.
Memanggil ibubapa 5. Hukuman rotan 6. Pengakuan bertulis murid dan ibubapa untuk
berkelakuan baik.4. Pek. Iktisas 1. Memulang balik barang Bil. 9/75 diambil/nilainya. 2.
Diberi amaran keras akhir. 3. Memanggil ibubapa 4. Hukuman kerja amal 5. Hukuman
rotan /gantung sekolah Memeras ugut 6. Akaun bertulis ibubapa dan murid. Jika
melibatkan senjata. 7. Penggantungan sekolah 8. Laporan kepada polis.

3. Bil Tema Kesalahan/ Pekililing Tindakan sekolah perlakuan rujukan5. -sda- 1. Nasihat
2. Amaran keras 3. Hukuman rotan. 4. Pengakuan bertulis murid dan Berjudi ibubapa. 5.
Kerja amal 6. Digantung persekolahan 7. Laporan kepada polis6. -sda- 1. Hukuman rotan
2. Memanggil ibubapa 3. Dipaksa berdamai dan Memukul, meminta maaf. bergaduh dan
4. Digantung persekolahan. mencedera 5. Kerja amal 6. Pengakuan bertulis 7. Buang
sekolah7. -sda- 1. Senjata dirampas 2. Memanggil ibubapa Membawa 3. Hukuman rotan.
senjata dan 4. Digantung persekolahan. berniat jahat 5. Amaran dan dilaporkan kepada
polis.

4. Bil Tema Kesalahan/ Pekililing Tindakan sekolah perlakuan rujukan8. -sda- 1. Panggil
ibubapa 2. Membayar ganti rugi. Merosak harta 3. Hukuman rotan benda 4. Digantung
persekolahan. 5. Pengakuan bertulis.9. -sda- Rujuk kepada Pek. Iktisas 9/75 Ahli
kumpulan haram - ibubapa dihubungi -sda- - kaunseling Fitnah - amaran/ digantung
sekolah - buang sekolah

5. Bil Tema Kesalahan/ perlakuan Pekililing Tindakan sekolah rujukan1. -sda- 1.


Dirampas dan disimpan Membaca, dengan berlakri sebagai menunjuk dan bukti. Tingkah
menyebar bahan- 2. Ibubapa dihubungi laku lucah bahan dan gambar 3. Rotan dan rujuk
kepada lucah. guru kaunseling 4. Kerja amal2. -sda- 1. Rotan dan rujuk kepada Mengintai
murid- guru kaunseling murid perempuan 2. Kerja amal3. -sda- 1. Amaran dan nasihat 2.
Rujuk kepada guru Menulis surat bimbingan cinta 3. Kerja amal

6. Bil Tema Kesalahan/ perlakuanPekililing Tindakan sekolah rujukan4 Bercumbu


/berdua- -sda- 1. Amaran dan nasihat duan dan bercinta 2. Panggil ibubapa 3. Gantung
persekolahan dalam kawasan sekolah 4. Buang sekolah5 Ditangkap kerana -sda- Rujuk
kepada Pengarah Pendidikan. berkhalwat dan -panggil ibubapa didenda di mahkamah6
-sda- 1. Rujuk kepada guru kaunseling. Menggunakan kata- 2. Hukuman rotan kata lucah
3. Kerja amal7 Menulis dan melukis -sda- 1. Rujuk kepada guru kaunseling kata-kata
lucah 2. Kerja amal 3. Hukuman rotan

7. Bil Tema Kesalahan/ Pekililing Tindakan sekolah perlakuan rujukan9 -sda- 1. Panggil
ibubapa Meraba dan / 2. Rujuk kepada guru kaunseling 3. Rotan memeluk murid 4. Kerja
amal perempuan 5. Gantung persekolahan 6. Laporan kepada polis10 Menganggu -sda- 1.
Rujuk kepada guru kaunseling murid 2. Kerja amal 3. Rotan perempuan11. Pelacuran /
Zina 1. Panggil ibubapa / hamil / homo / 2. Rujuk kepada Pengarah Pendidikan lesbian /
kahwin / nikah gantung

8. Bil Tema Kesalahan/ Pekililing Tindakan sekolah perlakuan rujukan1. Pek. Iktisas Bil.
1. Kelas tahanan Tingkah 9/75 2. Bayar gantirugi Sengaja mengotori School laku anti 3.
Kerja amal sekolah atau kelas (Gen. Reg. sosial 1951 4. Hukuman rotan2. Sengaja Pek.
Iktisas Bil. 1. Rujuk kepada guru menganggu 9/75 kaunseling ketenteraman 2. Kerja

amal sekolah/kelas 3. Hukuman rotan3. 1. Panggil ibubapa 2. Nasihat dan amaran 3.


Rotan Bergaduh dengan 4. Diarah berdamai dan murid lain minta maaf 5. Digantung
sekolah 6. Dibuang sekolah4. Pek. Ikt. 9/75 1. Kelas tahanan Conteng 2. Hukuman rotan
menconteng 3. Bayar ganti rugi

9. Bil Tema Kesalahan/ perlakuan Pekililing Tindakan sekolah rujukan5. -sda 1. Diberi
nasihat 2. Panggil ibu bapa Benci dan tidak 3. Kerja amal menghormati peraturan 4.
Rotan sekolah dan undang- 5. Digantung sekolah undang negara 6. Dilapor kepada
polis6. -sda- 1. Nasihat Makan dalam kelas 2. Membersihkan kelas7. -sda- 1. Nasihat
Tidak menghormati 2. Amaran NegaraKu, lagu Negeri 3. Rotan 4. Digantung sekolah8.
-sda- 1. Amaran 2. Panggil ibu bapa Ponteng perhimpunan/ 3. Nasihat majlis rasmi 4.
Kerja amal 5. Hukuman rotan9. -sda- 1. Nasihat/amaran Sengaja membuat 2. Kerja amal
sesuatu yang boleh 3. Hukuman rotan memalukan sekolah 4. Digantung sekolah

10. Bil Tema Kesalahan/ perlakuan Pekililing Tindakan sekolah rujukan1. KP(BS)8458 1.
Surat pemberitahuan kepada ibubapa, PONTENG /12/(17) amaran, rotan, nasihat
SEKOLAH Borang OM 2. Panggil ibu bapa. (termasuk murid 9.2.77 3. Kerja amal
Tingkah 4. Digantung sekolah yang berada di laku tidak 5. Jika murid ponteng sekolah 31
hari sekolah tetapi tidak berturut-turut, Sijil Berhenti jujur melapor kepada Sekolah akan
dikeluarkan guru tingkatan dan 6. Jika murid ponteng sekolah 60 hari masuk ke kelas)
secara selang seli, Sijil Berhenti Sekolah akan dikeluarkan2. Ponteng kelas -sda- 1.
Nasihat 2. Panggil ibubapa (meninggalkan satu 3. Kerja amal sesi penggajaran dan 4.
Hukuman rotan tidak kembali) 5. Digantung sekolah

11. Bil Tema Kesalahan/ Pekililing Tindakan sekolah perlakuan rujukan5 Keluar dari
-sda- 1. Kaunseling kelas tanpa 2. Diberi amaran 3. Kerja amal kebenaran 4. Hukuman
rotan daripada guru6. -sda- 1. Markah peperiksaan dibatalkan 2. Nasihat Meniru dalam 3.
Memaklumkan kepada ibu bapa peperiksaan 4. Kerja amal 5. Hukuman Rotan7. -sda- 1.
Nasihat 2. Rujuk kepada guru kaunseling Membohong 3. Amaran keras 4. Hukuman
rotan untuk kesalahan seterusnya

12. Bil Tema Kesalahan/ perlakuan Pekililing Tindakan sekolah rujukan1. Per. Ikt. 1.
Kaunseling Bil 9/75 2. Panggil ibu bapa Berkelakuan dan Tingkah 3. Memohon maaf
berbahasa kasar, laku tidak 4. Nasihat memaki dan sopan 5. Amaran mencarut guru/murid
6. Kerja amal 7. Hukuman rotan2. Tidak menghormati/ -sda- 1. Amaran memcabar
arahan 2. Kaunseling pengawas 3. Hukuman rotan 4. Gantung sekolah

13. Bil Tema Kesalahan/ perlakuan Pekililing Tindakan sekolah rujukan1. Tidak
berpakaian Pek. Ikt. Bil. 1. Teguran/amaran kemas (tidak masuk 3/71,2/72, 2. Panggil ibu
bapa Tingkah 4/76. 3. Kerja amal baju ke seluar, tidak laku 4. Hukuman rotan pakai
kasut, tidak tabiat menggunakan tanda (Habitual) nama, memakai subang, gelang,
rantai)2. Pek. Ikt. Bil 1. Diberi amaran 2/76 2. Rambut dipotong Berambut panjang 3.
Hukuman rotan 4. Digantung sekolah3. Pek. Ikt. Bil 1. Amaran dan nasihat 9/75, school
2. Kaunseling (general) 3. Panggil ibu bapa Tidak menepati masa regulation, 4. Kerja
amal 1951 5. Hukuman rotan 6. Digantung sekolah4. Peraturan 1. Diberi nasihat Enggan
bayar yuran Am sekolah 2. Ibubapa dihubungi sekolah 1951 3. Sijil-sijil ditahan

14. Bil Tema Kesalahan/ perlakuan Pekililing Tindakan sekolah rujukan5. Peraturan 1.
Diberi nasihat/amaran Tidak membawa Am sekolah 2. Kaunseling buku teks/buku 1951
3. Panggil ibu bapa latihan dan lain-lain 4. Kerja amal keperluan murid 5. Hukuman rotan
6. Digantung sekolah6. -sda- 1. Amaran/nasihat Tidak menyiapkan 2. Kaunseling kerja
kursus, latihan 3. Panggil ibu bapa dan kerja 4. Kerja amal rumah/tugasan 5. Hukuman
rotan 6. Digantung sekolah7. Pek. Ikt. Bil 1. Diberi amaran Membuat bising 9/75 2.
Kaunseling dalam kelas 3. Hukuman rotan8. Peraturan 1. Diberi amaran/nasihat am sek.
2. Kaunseling Buang sampah 1951 3. Diarah membersihkan merata-rata Pek. Ikt. Bil
kawasan 9/75 4. Kerja amal 5. Hukuman rotan9. -sda- 1. Membayar nilai buku Tidak
tersebut memulangkan/ 2. Tidak layak diberi buku teks hilang buku teks pada tahun
seterusnya

15. Bil Tema Kesalahan/ perlakuan Pekililing Tindakan sekolah rujukan10. Pek. Ikt.Bil 1.
Hukuman rotan 6A/75, 2. Nasihat/kaunseling 4/1997 3. Panggil ibu bapa Merokok 4.
Digantung sekolah 5. Buang sekolah selepas 5 kali ditangkap11. Membawa barang yang
1. Dirampas dan dituntut balik oleh dilarang ke sekolah ibu/bapa. ( rujuk kepada 2.

Dirampas dan disimpan dan peraturan sekolah kad diberi balik pada hujung tahun. Merit
Demerit Kod D5) 3.Dirampas dan dimusnahkan.12. 1. Hukuman rotan Membawa /
bermain 2. Panggil ibu bapa mercun di kawasan 3. Kaunseling sekolah 4. Digantung
sekolah 5. Laporan kepada polis