Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tarikh :10 Februari 2014


Masa:
Mata pelajaran: Dunia Seni Visual
Tahun: 2 Bijak
Jumlah pelajar: 30 orang
Bidang kegiatan: Membentuk dan membuat binaan
Jenis kegiatan (Aktiviti): Binaan stabail
Isi kandungan
Tema: Objek buatan manusia
Tajuk: Kincir Angin Kertas

Standard Kandungan:
1. Persepsi dan pemahaman Bahasa seni visual seperti bentuk, ruang, imbangan dan
harmoni yang terdapat pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni
dalam penghasilan stabail.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Bahasa seni visual menerusi penentuan media
dan teknik dalam penghasilan stabail.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Bahasa seni visual menerusi penghasilan
stabail.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan Bahasa seni visual, sejarah
seni, dan budaya.
Standard Pembelajaran:
1.1 Persepsi Estetik: Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui Bahasa seni
visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
1.1.1
Unsur seni
1.1.1.1
Bentuk konkrit
1.1.1.2
Ruang susunan objek
1.1.2
1.1.2.1

Prinsip rekaan
Imbangan semetri

1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami Bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.
1.2.1
Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1

Alat gunting
Bahan kertas warna, gam, doh, cawan polistrin, batang aiskrim.
Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya.
Teknik-Binaan

1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan Bahasa seni


visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.
1.3.1
Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif.
1.3.2
Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan
stabail.
1.3.3
Menggunakan Bahasa seni visual: bentuk, ruang, imbangan, dan harmoni
dalam penghasilan karya.
1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan Bahasa seni visual.
1.4.1
Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2
Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3
Menghargai karya sendiri dan rakan
Hasil Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat:
1. Menamakan sekurang-kurangnya satu atau dua unsur-unsur seni seperti bentuk,
ruang dan prinsip rekaan seperti imbangan dengan betul.
2. Menyatakan jenis-jenis media yang boleh digunakan dalam penghasilan stabail bagi
teknik binaan dengan betul.
3. Menggunakan proses dan teknik yang sesuai untuk penghasilan stabail dalam
penghasilan karya binaan stabail teknik binaan dengan kadar 80% siap.
4. Menceritakan mengenai hasil karya sendiri dan rakan-rakan mengenai pengalaman
membuat hasil karya teknik binaan stabail menggunakan bahasa seni visual yang
mudah

Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid pernah didedahkan mengenai kincir angin dalam
mata pelajaran Bahasa Inggeris.

Penerapan Nilai: Kebersihan dan kekemasan


Penggabungjalinan: Penyerapan Bahasa Inggeris (Kincir Angin)
Pemulihan : Dicadangkan bagi mereka yang gagal melakukan aktiviti.
KBKK: Sumbangsaran
Strategi/ Kaedah: Konseptual, Belajar cara belajar, Demonstrasi dan Tunjuk Cara.

Bahan Bantu Mengajar: Klip video, kepingan gambar kincir angin (jigsaw puzzle)
Bahan Bantu Belajar: Dokumen Standard DSV KSSR, Buku Panduan DSV KSSR,
Rancangan Pengajaran Tahunan DSV Tahun 2, laptop dan LCD.
Alat, bahan dan media:
Alat: Gunting
Bahan : kertas warna, paku picit, lidi, gam uhu.
EMK: Kreativiti dan Inovatif, Keusahawanan, TMK, Nilai-nilai Murni.

1.
Set

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan

BBM

Catatan

Klip Video

Pembelajaran
1. Guru menunjukkan

Peralatan:

EMK:

Induksi

klip video mengenai

Komputer riba,

Teknologi

(3-5 minit)

kincir angin.

LCD

Maklumat dan
Komunikasi

Lampiran
Sesi soal jawab
Soalan:
Apa yang anda lihat
dalam klip video
tersebut?

2. Guru menampal
beberapa keping

Jangkaan

gambar secara

jawapan:

berselerak untuk

Kincir angin

membentuk objek

Tajuk Pelajaran:
Kincir Angin

kincir angin.
3. Guru meminta
beberapa orang
murid secara
sukarela tampil
untuk susun suai
gambar (jigsaw

Kepingan gambar

KBKK:

untuk susun suai

Sumbangsaran

(jigsaw puzzle)

puzzle).
4. Murid dirangsang
untuk meneka tajuk
pembelajaran yang
akan dipelajari.
5. Guru mengaitkan
tajuk pelajaran hari
ini dengan teknik
yang bakal diajarbinaan stabail.
Soalan:
1.Apa gambar yang
dapat kamu lihat?
2.Di mana biasa
kamu lihat kincir
angin?
Jawapan:
1.Kincir Angin
2.Tepi pantai

Langkah 1

Pengenalan:

Pengenalan:

Contoh hasil karya

Strategi:

Binaan-Stabail

1.1 Guru menyatakan

Stabail

Konseptual

Gunting, kertas

Kaedah:

definisi stabail.
Definisi stabail:
Stabail ialah satu
binaan seperti mobail
tetapi tidak boleh

1.2 Guru mempamerkan


tiga contoh karya yang
menggunakan teknik
binaan stabail.

bergerak.
Binaan menjadi

Persepsi Estetik

stabail apabila kita

1.3 Murid menyebut contoh

mencantumkan

unsur seni dan prinsip

bahan-bahan menjadi

rekaan yang terdapat

satu binaan.

dalam contoh hasil karya


menggunakan teknik

Langkah 2

Pewujudan Konsep:

binaan stabail.
2.1 Guru menunjukkan

bahan dan alatan yang

warna, gam uhu, lidi,

akan digunakan bagi teknik

paku picit.

demonstrasi

binaan stabail kepada


murid-murid.
2.2 Guru membuat
demonstrasi hasil
cantuman bahan-bahan
yang akan menghasilkan
Langkah 3

Tunjuk Cara:

stabail.
3.1 Guru mengeluarkan

Gunting, kertas

kertas warna dan

warna, gam uhu, lidi,

menunjukkan cara untuk

paku picit.

membuat bilah kincir angin


dan menunjukkannya
kepada murid-murid.

Teknik:

3.2 Murid memerhati guru

Tunjuk cara

membuat semua bilah


kincir angin.

Strategi:

3.3 Murid diminta

Belajar cara

menghasilkan bilah kincir

belajar

angin menggunakan teknik


menggunting dan
menampal.
3.4 Murid memerhati guru
membuat stabail kincir
angin menggunakan bilah
kincir angin dari kertas
yang telah dibuat dengan
mencantumkannya pada
batang lidi menggunakan
gam uhu.
3.5 Murid mengulangi
teknik binaan yang sama
pada bilah kincir angin
mereka dan batang lidi.
xpasti langkah 3 atau 4

Langkah 4

Penghasilan Produk

4.1 Murid

Alat dan bahan:

mengeluarkan alat

Gunting, kertas

dan bahan untuk

warna, gam uhu, lidi,

binaan stabail kincir

paku picit.

angin kertas.
4.2 Murid-murid
membentuk
kumpulan kerja

Strategi:

masing-masing.
4.3 Murid menghasilkan

Pembelajaran
Masteri

stabail
menggunakan
teknik binaan.
4.4 Untuk kesan yang
lebih menarik, guru
mewarnakan bilahbilah kincir angina
Langkah 5

Apresiasi

dengan krayon.
5.1 Guru menyuruh setiap

Seni

kumpulan untuk tampil

Kreativiti dan

kehadapan kelas dan

Inovasi

Hasil karya murid

menunjukkan hasil karya


mereka.
5.2 Murid menceritakan
perasaan semasa
Penutup

Rumusan Isi
Pelajaran

penghasilan karya.
Kognitif:
5.1 Murid merumuskan
aktiviti yang
berkaitan dengan
teknik binaan
stabail dengan
bimbingan guru.
Sosial:
5.2 Murid menyatakan
perasaan mereka
semasa

Hasil karya murid

EMK:

menjalankan aktiviti.
5.3 Murid mengemas
kelas seperti
keadaan asal.

Lampiran :Tunjuk Cara:


Langkah 1: Ambil kertas warna

Langkah 2: Lipat kerts warna kepada dua bahagian

Nilai:
Kebersihan dan
kekemasan

Langkah3: Lipat di bahagian bucu hingga ke tengah kertas warna

Langkah4: Gunting mengikut garisan yang telah digaris dengan pensel.

Langkah 5: Ambil satu bucu pertama segitiga dan tarik ke bahagian tengah kertas warna.
Buat selang seli dengan bahagian pertama pada bucu segitiga kertas warna.

Lekatkan lidi dengan gam uhu.