27844464.

doc MAZNAH

Pengurusan Grafik MENCIRI

Pengurusan Grafik MENGKATEGORI/MENGELAS

27844464.doc MAZNAH

Pengurusan Grafik MEMBANDING DAN MEMBEZA

Persamaan

Perbezaan Aspek 1. 2. 3.

27844464.doc MAZNAH

4. 5.

Rumusan

Pengurusan Grafik MENELITI PERHUBUNGAN BAHAGIAN-KESELURUHAN Keseluruhan Objek Bahagian-bahagian Objek

Apakah akan terjadi kepada objek jika tiada bahagian ini?

Apakah fungsi bahagian?

27844464.doc MAZNAH

Pengurusan Grafik Apakah perhubungan antara bahagian-bahagian CARTA ALIRAN dan keseluruhan? TAJUK

Pengurusan Grafik MEMBUAT INFERENS

27844464.doc MAZNAH

TAJUK: Pemerhatian/Maklumat Kemungkinan/alasan

INFERENS Pengurusan Grafik MEMBUAT KEPUTUSAN

27844464.doc MAZNAH

PILIHAN Apakah pilihan saya?

PILIHAN SAYA

AKIBAT Apa akan terjadi?
PRO (+) KON (-)

"Fikirkan tentang pro dan kon"

Adakah ini pilihan yang baik?

JAWAPAN: