Anda di halaman 1dari 16

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BINJOL, BATU 7,

BINJOL, KUALA KETIL KEDAH.

JAWATAN KUASA INDUK PROGRAM TRANSISI


TAHUN 1 / 2014

PENASIHAT
(GURU BESAR)

PENGERUSI
(GPK KURIKULUM)

SETIAUSAHA
(GURU TAHUN SATU)

AJK

GURU GURU YANG MENGAJAR TAHUN SATU

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BINJOL, BATU 7,


BINJOL, KUALA KETIL KEDAH.

PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 / 2014

OBJEKTIF KHUSUS

Semua pihak yang terlibat dapat membuat persediaan yang sesuai untuk menerima
kemasukan murid ke tahun satu.

Murid dapat meningkatkan kemahiran tematik, bersepadu dan main sambil belajar.

Murid yang mempunyai kemahiran dan potensi diri yang tinggi dapat mengaplikasikan apa
yang diperolehi dalam kehidupan sehariannya.

Murid yang kurang keyakinan diri akan dapat terus membina dan meningkatkan kemahiran
mereka.

Selepas 3 bulan tidak terdapat perbezaan yang ketara antara murid bagi membolehkan guru
melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran secara formal.

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BINJOL, BATU 7,


BINJOL, KUALA KETIL KEDAH.

TARIKH PELAKSANAAN

1 16 JANUARI 2014

OBJEKTIF :

1. Membina hubungan mesra di kalangan kanak kanak dan antara guru.

2. Mengurangkan rasa malu, segan dan takut di kalangan murid yang


berlainan latar belakang.
3. Mendedahkan murid dengan suasana dan persekitaran mesra di sekolah
baru.
4. Mengenalpasti penguasaan kemahiran bahasa dan nombor dengan
betul.

Huruf abjad besar A Z


Huruf abjad kecil a z
Huruf asas Bahasa Tamil
Asas nombor

PROGRAM MINGGU ORIENTASI


PROGRAM TRANSISI TAHUN 1/2014
MINGGU PERTAMA
HARI

RABU

MASA

AKTIVITI

Perhimpunan khas /
Pendaftaran Murid

Murid-murid akan
ditempatkan di dalam kelas.

Berkenalan mesra di antara


guru dengan murid

7.45-8.45

MATAPELAJAR
AN
Guru kelas

1.1.2014
8.45-9.45

RABU
1.1.2014

BT

PM

9.45-10.15
Contoh: Perbualan mengenali diri
sendiri, tempat tinggal, hobi dll.

RABU
1.1.2014

10.15-10.45

REHAT

RABU
1.1.2014

RABU
1.1.2014

HARI

10.45
11.45

11.45
12.45

Berkenalan mesra di antara


guru dengan murid

Mengenali matapelajaran
yang akan
belajar
Mengenali guru yang
mengajar di
Tahun 1 .

MASA

AKTIVITI

MT

BM

MATAPELAJARA
N

KHAMIS
2.1.2014

7.45-8.45

KHAMIS
2.1.2014

KHAMIS
2.1.2014

8.15-8.45

8.45-9.45

Senaman aerobik.

PK

BT

Menyambung titik-titik supaya


menjadi gambar yang sesuai.
Mewarnakan gambar

Permain angka kira-kira


Mewarnakan angka matematik.

10.15-10.45

KHAMIS

9.45-10.15

2.1.2014

&

MT

REHAT

Dinamika kumpulan
( Nyanyian lagu kanak-kanak)

BI

Berinteraksi
secara
bebas.
Pertandingan tiup belon

10.45-11.15
KHAMIS
2.1.2014

11.15-12.15

Permainan kecil.
Berkenalan dengan guru besar
dan guru-guru.

BM

KHAMIS
2.1.2014

12.15-12.45

Permain perkataan.
Mewarnakan perkataan.

12.45-1.15

Penerangan mengenai
menghormati guru dan rakan
sebaya.

BT

KHAMIS
2.1.2014

PM

MINGGU KEDUA

HARI

MASA

AKTIVITI

MATAPELAJARA
N

AHAD
5.1.20
14

7.45-8.15

Perhimpunan

Nyanyian kanak-kanak BT

BT

Penerangan tentang makanan


seimbang & berkhasiat.
Kebersihan

Cara-cara menjaga
kebersihan diri

Kebersihan kelas & sekolah

SN

AHAD
5.1.20
14

8.15-9.15

AHAD

9.15-10.15

5.1.20
14

10.15
10.45

REHAT

AHAD
5.1.20
14

10.45-11.15

Membuat satu simulasi cara


berbual dengan kawan.

Melawat persekitaran sekolah


Perpustakaan
Tandas
Bilik Guru
Bilik Guru Besar
Stor Sukan
Makmal Sains

BT

AHAD
5.1.20
14

11.15-12.15

BM

AHAD
5.1.20
14

HARI

MASA

ISNIN
7.1.20
13

12.15- 1.15

7.45-8.15

AKTIVITI

Penerangan tentang makanan


seimbang & berkhasiat.
Kebersihan

Cara-cara menjaga
kebersihan diri

Kebersihan kelas & sekolah

8.15-9.15

BI

MATAPELAJAR
AM

ISNIN
7.1.20
13

Memperkenalkan hari,bulan dan


tahun dalam BI

Penerangan tatatertib semasa


berada di kelas.
keluar masuk kelas
penggunaan panggilan hormat

SN

BM

ISNIN
7.1.20
13

Belajar angka-angka matematik

MT

9.15-10.15

10.15-10.45

REHAT

ISNIN
Mengenali hurus asas dan
mewarnakan gambar.

7.1.20
13

10.45-11.45

ISNIN

11.45-12.45

Permainan puzzle.
Berkerjasama menyelesaikan
puzzle.
Menerangkan kebaikan aktiviti
kumpulan.

12.45-1.15

Belajar menyanyi lagu negaraku,

7.1.20
13

BT

PM

ISNIN
7.1.20

MZ

negeri kedah.

13

HARI

SELASA

MASA

7.45-8.15

8.1.2013

Guru bercerita tajuk Hari


pertama di sekolah.
Murid sendiri bercerita tentang
pengalaman mereka.

MT

8.45-9.45

BT

&

10.1510.45

10.4511.15

8.1.2013

SELASA
8.1.2013

SN

Permainan matematik.
Membentuk huruf dengan
menggunakan straw.

10.1411.15

SELASA

MATAPELAJAR
AN

7.45-8.45

8.1.2013

SELASA

8.1.2013

SELASA

AKTIVITI

11.1512.45

Menulis huruf dan permainan


huruf.
Mencantum titik bagi
membentuk huruf.

REHAT

KECERIAAN KELAS

Rutin harian
Memperkenalkan jadual tugas.

Cara-cara menjaga kebersihan


kelas

Menceritakan rutin harian dan


pengalaman mengamalkan
kebersihan kendiri.

BM

PK

HARI

MASA

AKTIVITI

MATAPELAJAR
AN

RABU
9.1.201
3

7.45-8.45

Senaman di padang.

Menonton cerita kanak-kanak


Bahasa Malaysia.

BM

Mengenali cara bertutur yang


sopan
sesama rakan sekelas.

BI

PJ

RABU
9.1.201
3

8.45-9.45

RABU

9.45-10.15

9.1.201
3

&
10.45
11.15

10.1510.45
RABU
9.1.201
3

10.4511.45

REHAT

Belajar cara bercakap dengan


rakan dan guru.
Belajar cara meminta keizinan
untuk masuk dan keluar dari kelas.

PM

Mengenali huruf-huruf Bahasa


Tamil.

BT

RABU
9.1.201
3

11.4512.45

HARI

MASA

AKTIVITI

MATAPELAJARA
N

KHAMIS
2.1.2014

7.45-8.45

Mengenali huruf-huruf konsonan


dan vokal.

Belajar menulis perkataan asas

Mengenali warna asas dan cara


mewarna.

BM

KHAMIS
2.1.2014
KHAMIS
2.1.2014

8.15-8.45

8.45-9.45

10.15-10.45

KHAMIS

BT

DSV

REHAT

10.45-11.45

Melakarkan perkataan-perkataan
asas bahasa tamil di atas kertas
mahjung.

12.15-12.45

Permain perkataan.
Mewarnakan perkataan.

12.45-1.15

Penerangan mengenai amalanamalan


baik
yang
perlu
diamalkan setiap hari.

2.1.2014

BT

KHAMIS
2.1.2014
KHAMIS
2.1.2014

MINGGU KETIGA

BI

PM

HARI

MASA

AKTIVITI

MATAPELAJARA
N

AHAD
5.1.20
14

7.45-8.15

Perhimpunan

Nyanyian kanak-kanak BT

BT

Belajar dan menulis huruf-huruf


konsonan dan vokal.

BM

AHAD
5.1.20
14

8.15-9.15

AHAD
5.1.20
14

9.15-10.15

10.15
10.45

REHAT

AHAD
5.1.20
14

10.45-11.15

Memperkenalkan hari, bulan


dan tahun dalam BI

Murid belajar menulis nombor


1-10 dalam tulisan.

BI

AHAD
5.1.20
14

11.15-12.15

MT

HARI

MASA

AKTIVITI

MATAPELAJAR
AM

ISNIN
7.1.20
13

7.45-8.15

Menonton video mengenai tajuktajuk akan dipelajari dalam


matapelajaran.

SN

Menulis huruf-huruf BM di atas


ketras mahjung.

BM

ISNIN
7.1.20
13

8.15-9.15

ISNIN
7.1.20
13

9.15-10.15

Belajar angka-angka matematik dalam


bentuk tulisan.

10.15-10.45

REHAT

Menyebut perkataan dengan


berpandukan gambar.

BT

11.45-12.45

Melakonkan situasi yang


menerangkan nilai murni.

PM

12.45-1.15

Belajar menyanyi lagu negaraku,


negeri kedah.

MZ

ISNIN
7.1.20
13

MT

10.45-11.45

ISNIN
7.1.20
13
ISNIN
7.1.20
13

HARI

MASA

AKTIVITI

SELASA

Mengenali benda hidu dan benda


bukan hidup.

MATAPELAJAR
AN

8.1.2013
SELASA

7.45-8.15

7.45-8.45

8.1.2013

SELASA
8.1.2013

8.45-9.45
&

SN
Menulis angka-angka matematik
dalam tulisan di atas kertas
mahjung.

Menulis tulisan-tulisan asas dalam


tulisan di atas kertas mahjung.

MT

BT

10.1411.15

10.1510.45
SELASA
8.1.2013

10.4511.15

SELASA
8.1.2013

HARI

REHAT

Murid menonton video video


kartun bahasa Malaysia.

Mengenali kebersihan diri, dan


persekitaran.

11.1512.45

MASA

AKTIVITI

BM

PK

MATAPELAJAR
AN

RABU
9.1.201
3

7.45-8.45

Senaman dan permainan kecil di


padang.

PJ

RABU
9.1.201
3

8.45-9.45

RABU

9.45-10.15

9.1.201
3

&

Menonton cerita kanak-kanak


Bahasa Malaysia.

Mengenali cara menyebut warna


dalam bahasa inggeris.

BM

BI

10.45
11.15

10.1510.45

REHAT

RABU
9.1.201
3

10.4511.45

Melukis diri sendiri dan


mewarnakannya.

PM

Mengenali huruf-huruf Bahasa


Tamil.
Permainan kuiz bahasa tamil.

BT

RABU
9.1.201
3

11.4512.45

HARI

MASA

MATAPELAJARA
N

AKTIVITI

KHAMIS
2.1.2014

7.45-8.45

Mengenali suku kata asas vokal.

Belajar

KHAMIS
membaca

perkataan

BM

2.1.2014
KHAMIS
2.1.2014

8.15-8.45

8.45-9.45

asas.

Mengenali warna asas dan cara


mewarna.

10.15-10.45

KHAMIS

BT

DSV

REHAT

10.45-11.45

Melakarkan perkataan-perkataan
asas bahasa tamil di atas kertas
mahjung.

12.15-12.45

Mengenali nama panggilan ahli


keluarga dalam bahasa inggeris.

BI

12.45-1.15

Menonton video-vedie mengenai


cerita nilai murni.

PM

2.1.2014

BT

KHAMIS
2.1.2014
KHAMIS
2.1.2014

Disediakan oleh,

--------------------------------------(Cik.R.Kalaiarasi)
Guru Kelas Tahun 1

Disahkan oleh,

-----------------------------------(En.P.Parameswaran)
Guru besar