Anda di halaman 1dari 2

KADET POLIS SENIOR

CARTA GANTT 2014


BI
L.
1.

AKTIVITI
Mesyuarat Agong

JA
N
X

FE
B

MA
C

AP
R

2.

Pengetahuan Am Kepolisan

3.

Latihan Ketahanan Diri

4.

Pengetahuan Am Kepolisan

5.

Pengetahuan Am Kepolisan

6.

Aktiviti Jualan

7.

Aktiviti Jualan

8.

Latihan Ketahanan Diri

Aktiviti Bina Diri atau Kreativiti

10
.
11
.
12

Latihan Ketahanan Diri

Perkhemahan Unit Beruniform

Perkhemahan Unit Beruniform

13

Khidmat Masyarakat

14

Khidmat Masyarakat

ME
I

JU
N

JU
L

OG
S

SE
P

OK
T

NO
V

TINDAKAN
Guru Penasihat
Kadet Polis Senior
Guru Penasihat
Kadet Polis Senior
Guru Penasihat
Kadet Polis Senior
Guru Penasihat
Kadet Polis Senior
Guru Penasihat
Kadet Polis Senior
Guru Penasihat
Kadet Polis Senior
Guru Penasihat
Kadet Polis Senior
Guru Penasihat
Kadet Polis Senior
Guru Penasihat
Kadet Polis Senior
Guru Penasihat
Kadet Polis Senior
Guru Penasihat
Kadet Polis Senior
Guru Penasihat
Kadet Polis Senior
Guru Penasihat
Kadet Polis Senior
Guru Penasihat

CATATA
N

15

Latihan Ketahanan Diri

16

Aktiviti Bina Diri atau Kreativiti

17

Latihan Ketahanan Diri

18

Mesyuarat Agong

Disediakan oleh :

---------------------------(

GURU PENASIHAT KADET POLIS SENIOR

Kadet Polis Senior


Guru Penasihat
Kadet Polis Senior
Guru Penasihat
Kadet Polis Senior
Guru Penasihat
Kadet Polis Senior
Guru Penasihat
Kadet Polis Senior

Anda mungkin juga menyukai