Anda di halaman 1dari 7

PELAN TAKTIKAL

PASUKAN BADMINTON
MATLAMAT STRATEGIK : Menyertai semua pertandingan anjuran PPD, JPN atau NGO
OBJEKTIF :

1. 100% kehadiran murid pada setiap kali latihan


2. 100% data kehadiran dan laporan aktiviti dan pencapaian direkodkan
3. Memenangi sekurang-kurangnya tempat ke-3 dalam daerah

BIL.

1.

2.

3.

AKTIVITI

HURAIAN AKTIVITI

TARIKH/ MASA

PERSONAL/
TINDAKAN

SASARAN

INDIKATOR
KEJAYAAN

Mesyuarat
Penyelarasan
Pengelolaan
Badminton Daerah
Hulu Perak
Perbincangan Kecil

Menghadiri mensyuarat

15 Januari
2014

Menghantar
pasukan
badminton
sekolah

Pasukan
badminton
sekolah
dipilih

Guru penasihat
berbincang tentang
perancangan aktiviti &
latihan

16 Januari
2014

Pelaksanaan
latihan yang
bersistematik

Pemilihan peserta

Guru penasihat
mendapatkan senarai
peserta yang berminat
menyertai pasukan
badminton sekolah

Minggu ke-3
bulan Januari
2014

Melaksanak
an setiap
aktiviti
yang
dirancang
Pasukan
badminton
sekolah
dapat
dipilih.

Pelajar yang
berminat
mewakili
sekolah

REFLEKSI/
CATATAN
PERLAKSAN
AAN

4.

Latihan Kecergasan

Murid melaksanakan
aktiviti kecergasan

Januari
Minggu ke-4

Pelajar yang
berminat
mewakili
sekolah

5.

Saringan kelayakan

Murid membuat latihan


& mempraktikkan
kemahiran permainan
badminton

Februari
Minggu ke-1

Pelajar yang
berminat
mewakili
sekolah

6.

Ujian kelayakan (wakil


sekolah)

Pemilihan pasukan
badminton sekolah

Februari
Minggu ke-2

Pelajar yang
berminat
mewakili
sekolah

7.

Latihan 1

Membuat latihan
Badminton

18/2/14

Pelajar yang
mewakili
sekolah

8.

Latihan 2

Membuat latihan
Badminton

19/2/14

Pelajar yang
mewakili
sekolah

Pelajar
mempunyai
persediaan
dari segi
stamina
Guru
penasihat
kenal pasti
murid yang
berpotensi
untuk wakil
sekolah
6 orang
pelajar
dipilih
mewakili
sekolah
Meningkatk
an
kemahiran
murid dan
persediaan
untuk
pertanding
an
Meningkatk
an
kemahiran
murid dan
persediaan
untuk

Latihan 3

Membuat latihan
Badminton

25/2/14

Pelajar yang
mewakili
sekolah

10.

Latihan 4

Membuat latihan
Badminton

26/2/14

Pelajar yang
mewakili
sekolah

11.

Latihan 5

Membuat latihan
Badminton

4/3/14

Pelajar yang
mewakili
sekolah

12

Latihan 6

Membuat latihan
Badminton

5/3/14

Pelajar yang
mewakili
sekolah

pertanding
an
Meningkatk
an
kemahiran
murid dan
persediaan
untuk
pertanding
an
Meningkatk
an
kemahiran
murid dan
persediaan
untuk
pertanding
an
Meningkatk
an
kemahiran
murid dan
persediaan
untuk
pertanding
an
Meningkatk
an
kemahiran
murid dan
persediaan

13

Latihan 7

Membuat latihan
badminton

11/3/14

Pelajar yang
mewakili
sekolah

14

Latihan 8

Membuat latihan
badminton

12/3/14

Pelajar yang
mewakili
sekolah

15

Latihan 9

Membuat latihan
badminton

18/3/14

Pelajar yang
mewakili
sekolah

Latihan 10

Membuat latihan
badminton

19/3/14

Pelajar yang
mewakili
sekolah

untuk
pertanding
an
Meningkatk
an
kemahiran
murid dan
persediaan
untuk
pertanding
an
Meningkatk
an
kemahiran
murid dan
persediaan
untuk
pertanding
an
Meningkatk
an
kemahiran
murid dan
persediaan
untuk
pertanding
an
Meningkatk
an
kemahiran
murid dan

16

Persahabatan

Perlawanan
persahabatan

1/4/14

Pelajar yang
mewakili
sekolah

17

Latihan 11

Membuat latihan
Badminton

2/4/14

Pelajar yang
mewakili
sekolah

18

Persahabatan

Perlawanan
persahabatan

3/4/14

Pelajar yang
mewakili
sekolah

19

Latihan 12

Membuat latihan
badminton

7/4/14

Pelajar yang
mewakili
sekolah

persediaan
untuk
pertanding
an
Meningkatk
an
kemahiran
murid dan
persediaan
untuk
pertanding
an
Meningkatk
an
kemahiran
murid dan
persediaan
untuk
pertanding
an
Meningkatk
an
kemahiran
murid dan
persediaan
untuk
pertanding
an
Meningkatk
an
kemahiran

20

Latihan 13

Membuat latihan
badminton

8/4/14

Pelajar yang
mewakili
sekolah

21

Latihan 14

Membuat latihan
badminton

9/4/14

Pelajar yang
mewakili
sekolah

22

Persediaan ke
pertandingan

Menyediakan alatan
yang lengkap

10/4/14

Alatan
diuruskan
dengan baik
untuk ke
perlawanan

23
PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH (11 HINGGA 12 APRIL 2014)

murid dan
persediaan
untuk
pertanding
an
Meningkatk
an
kemahiran
murid dan
persediaan
untuk
pertanding
an
Meningkatk
an
kemahiran
murid dan
persediaan
untuk
pertanding
an
Pertandinga
n peringkat
Daerah

Disediakan oleh :

---------------------------(

GURU PENASIHAT BADMINTON

Anda mungkin juga menyukai