Anda di halaman 1dari 23

PENGASAS

Teori Rasional Emotif


Terapi
Model ABC
MATLAMAT / OBJEKTIF
PROSES KAUNSELING
RASIONAL EMOTIF
BEHAVIORAL

KEBAIKAN /
KELEMAHAN
PANDANGAN TEORI
TERHADAP MANUSIA

Dilahirkan 27 /9/1913
Pittsburgh, Amerika
Syarikat

Pengasas:
Albert Ellis

terkenal dengan buku


Reason and Emotion In
Psychotherapy

berkelulusan M.A. dan


Ph.D. (bidang psikologi
klinikal dari Universiti
Columbia)

mempraktikkan terapi
perkahwinan, keluarga
dan seksual

Kajian secara klasikal berasaskan psikoterapi (1947


1953): Ellis mendapati terapi psikoanalisis (Frued) tidak
begitu menyeluruh dan tidak saintifik

Pendekatan Freud kurang


lengkap : ada individu yang bertambah teruk
selepas menjalani pendekatan psikoanalisis

Memberi penekanan kepada pemikiran,


penganalisaan, penilaian, perlakuan dan membuat
keputusan.
Bersifat pendidikan daripada perubatan yang
direka (kaunselornya aktif terarah dengan tepat dan
mengajar)
Pendekatan : deduktif atau mengajar, mengarah
dan mengutamakan kepada pemikiran daripada
kepercayaan yang tidak rasional.

Boleh digunakan kepada masalah semasa,


masalah lain dalam kehidupan dan masalah yang
mungkin akan dihadapi.
Berfokus kepada pemikiran dan tindakan, bukan
hanya mengikut perasaan.
Dianggap sebagai satu proses pembelajaran
karana fungsi kaunselor yang berbagai-bagai
Berasaskan andaian : individu-individu mempunyai
keupayaan bertindak dalam bentuk rasional
mahupun tidak rasional.

MODEL ABC

Berdasarkan konsep teori yang


diperkenalkan, Albert Ellis membentuk model
ABC untuk menghuraikan sekuan peristiwa
yang membawa gangguan psikologikal
manusia.

Model
A
(Activing)

B
(Belief)

C
(Consequence
s)

Peristiwa
Peristiwa diaktifkan
Gangguan emosi
ditimbulkan

Percayaan peristiwa
berlaku
Percayaan rasional daripada
tidak rasional
Akibat
Tingkah laku emotif /
behavioral

Matlamat Teori Rasional


Emotif Terapi

Membantu memperkembang pemikiran


rasional dan logikal
Menggalakkan memikir dan memahami
pemikiran tidak rasional.
Bimbing klien melihat dan menganalisis
peristiwa yang diaktifkan dan ganguan
emosi yang dialami.
Klien memahami punca gangguan emosi
dan mengikisnya dengan gantian percayaan

Memperbaiki dan
mengubah segala
perilaku yang tidak
rasional dan tidak
logik menjadi
rasional dan logik
agar klien dapat
mengembangkan
dirinya.

Menghilangkan
gangguan
emosional yang
merosakkan

Peringkat I

Peringkat II

Proses Kaunseling
Rasional
Emotif Behavioral

Peringkat III

Peringkat IV

Peringkat I

Membina hubungan kaunselorklien dengan teknik mendengar


secara empatik dan membina
iklim yang kondusif

Peringkat II

Membimbing klien supaya


mendedahkan tingkah laku
emotif dan behavioral di bawah
sistem Model ABC

Peringkat III

Kaunselor membantu klien


membezakan percayaan
rasional dengan tidak rasional
dan memahami bagaimana
percayaan rasional membawa
hasil positif manakala
kepercayaan tidak rasional
membawa hasil negatif.

Peringkat IV

Menggunakan teknik pertikai


dari masa ke semasa untuk
melatih klien mencabar
percayaan tidak rasionalnya.
Latihan kerja rumah
diberikan untuk menangani
kepercayaan tidak rasional
dan mengekalkan percayaan
rasional yang baru dipelajari.

Pertikai sehebat-hebatnya
Imageri emotif dan rasional
Penerimaan tanpa syarat,
peningkatan dan
pernghargaan kendiri
Penggunaan teknik humor
dan kelucuan
Main peranan rasional

Kebaikan Teori Rasional Emotif


Terapi
Pendekatan ini cepat sampai kepada masalah
yang dihadapi oleh klien.
Dengan itu perawatan juga dapat dilakukan
dengan cepat.

Kaedah pemikiran logik yang diajarkan


kepada klien dapat digunakan dalam
menghadapi gejala yang lain.

Klien
merasakan
diri
mereka
mempunyai
keupayaan intelektual dan kemajuan dari cara
berfikir

Kelemahan Teori Rasional Emotif


Terapi

Ada klien yang boleh ditolong melalui


analisa logik
dan falsafah, tetapi ada pula yang tidak
begitu
geliga otaknya untuk dibantu dengan cara
yang
Ada setengah klien yang begitu terpisah dari
sedemikian yang berasaskan kepada logika.
realiti sehingga usaha untuk membawanya ke
alam nyata sukar sekali dicapai.
Ada juga klien yang terlalu berprasangka
terhadap
logik, sehingga sukar untuk mereka
menerima
analisa logik.

George dan Cristiani


(1995)
Berpendapat bahawa manusia bertindak
sebagai penilai, perunding dan pengawal
diri.
REBT juga memandang bahawa manusia
dilahirkan dengan beberapa kecenderungan
ke arah perkembangan dan pengiktirafan diri

Gangguan emosi dan tingkah laku akan bermula apabila


manusia menganggap beberapa keutamaan seperti
keinginan untuk disayangi, diperakui kejayaan dan
menganggap keutamaan tersebut sebagai keperluan yang
utama.

Gerald Corey (1996)


Terapi ini berlandaskan kepada andaian : manusia
dilahirkan dengan keupayaan untuk berfikiran
secara rasional dan tidak rasional.

Manusia berkecenderungan merosakkan dirinya,


tidak mahu berfikir, suka menangguh untuk
membuat sesuatu, mengulangi kesilapan, tidak
sabar, mementingkan kesempurnaan semata-mata,
selalu menyalahkan diri sendiri, cuba mengelakkan
pengikhtirafan dan pertumbuhan potensi.
Fenomena ini meyakinkan terapi ini dapat
membantu manusia menerima kembali diri mereka
sendiri setelah melakukan kesilapan dan belajar
hidup lebih harmonis.

Suradi Salim (1996)


Manusia berupaya untuk berfikiran
rasional dan
tidak rasional.
Dalam pemikiran seseorang : terdapat
sistem
kepercayaan yang berkecenderungan
untuk
berfikir ke arah tidak rasional.
Manusia mempercayai tahyul :
menyebabkan
mereka membuat sesuatu keputusan
yang tidak
mengembirakan.
Kaunselor : mewujudkan sistem
kepercayaan
individu

Ellis (1993)
Terapis dan klien : bekerjasama untuk
mencabar kepercayaan tidak rasional yang
mengakibatkan gangguan emosional.
Mengubah perkara yang tidak realiti, tidak
matang, terlalu menuntut dan tidak lojik
kepada pemikiran yang logik, matang dan
realistik.
Individu yang mengalami gangguan kerana
sentiasa berterusan mengulangi ayat-ayat
yang tidak logikal.
Gangguan emosi (wujudnya depresi dan
anxieti dalam diri seseorang)

Ee Ah Meng (1991)

Terapi RET
berdasarkan kepada
kepercayaan bahawa
manusia perlu
mengubah cara berfikir
supaya boleh
memperbetulkan
pemikiran yang tidak
rasional.

Baginya manusia
dilahirkan dalam
dunia yang tidak
rasional dan manusia
menjadi semakin
tidak rasional
apabila berada
dalam sistem
kepercayaan
mereka.

Manusia mempunyai
Hackey dan
keupayaan untuk
Cormier
mengubah prosesproses kognitif, emotif
(1995)
dan tingkah lakunya
Hubungan antara
emosi dan pemikiran
terlalu rapat sehingga
tidak boleh dipisahkan
kedua-duanya
Manusia sendiri yang
menyebabkan dirinya merasa
terganggu dan gangguan itu
bukanlah disebabkan oleh
sumber-sumber luaran tetapi
berpunca dari diri individu itu
sendiri.